logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|536|537|538|...|546

  De opinie van Else-Marie van den Eerenbeemt

  Trouw, loyaliteit en relationele ethiek Als familietherapeut is Else-Marie van den Eerenbeemt een autoriteit in ons land. We hebben allemaal wel eens een artikel of een boek van haar gelezen, of haar gezien als gast bij een talkshow of bij een interview op tv. Wat ons in het bijzonder interesseert, is haar relatie met de pionier Ivan Böszörményi-Nagy . Hoe is de samenwerking met hem tot stand gekomen? Wat heeft haar zo in zijn theorie geraakt? Wat inspireert haar en van waaruit begeleidt zij mensen? Wij hebben een hartelijke ontmoeting met deze warme vrouw in haar woning in Amsterdam, waarin zij met passie vertelt over haar vak.
  1,95
  lees meer

  Column: Eigen haard is goud waard

  Eigen haard is goud waard Stel je voor: een koude winteravond in 1956. De wind giert om het huis en de sneeuw ligt een meter hoog voor het raam. Binnen zit het hele gezin in de enige ruimte waar de kolen-kachel warmte biedt en op het vuur staat het water te koken voor de kruiken die de nachtrust vergezellen. Iedereen luistert aandachtig naar de radio die de wereld binnenbrengt en een voorstelling geeft van de waarheid. Vader leest nog even de krant en legt uit wat hij vandaag op het werk heeft meegemaakt. Moeder vouwt de restanten van de was nog even netjes op en stopt wat sokken. De kinderen luisteren aandachtig naar hun ouders om zich een beeld te kunnen vormen van hun toekomst. Een vergelijkbare situatie anno 2012: het is buiten net zo koud en de sneeuw ligt bij de buurman op de stoep omdat dit de meest voor de hand liggende plaats was voor de sneeuwschuiver om alles te dumpen. Pa ligt languit op de sofa met een glas wijn in de hand en een bak chips op zijn buik. Ma is nog niet thuis van haar werk, wat zoveel betekent dat de vuile borden pas laat in de afwasmachine worden gezet. De jongste zoon zit op zijn eigen kamer te gamen terwijl dochterlief een serieus beroep doet op de houdbaarheid van de sociale media; haar wereld en waarheid. De oudste, overigens aangenomen zoon, is ‘ergens’ maar niemand weet waar. Er is een flauw vertrouwen dat hij vandaag nog thuis komt om te slapen in zijn eigen slaaphut die wordt verwarmd door de onlangs aangelegde vloerverwarming. Binnen het gezin is iedereen zich bewust van de namen van de medebewoners maar niemand vraagt wat de ander doet. Daarop is het standaard antwoord: “Boeiuh…lekker belangrijk!” Vermoed wordt dat Pa een baan heeft, want de dagelijkse financiële bijdrage wordt netjes op tijd aangeleverd en bepaalt daarmee het meest intieme contact van de dag. Het ultieme contact tussen ouder en kind vindt plaats op momenten dat er een nieuwe Game Boy uitkomt of de ipad aan vervanging toe is. Een kapotte smartphone geeft direct alarmfase rood en mobiliseert du moment alle emoties van lusten en lasten. De liefde tussen ouders en kroost wordt duidelijk op momenten dat er dringende behoeften opwellen in de geest van de jeugdige partij. De onvoorwaardelijke liefde voor baby en kleuter is veranderd. De oude garde heeft zich door de jaren heen weten te identificeren met een rol van leverancier van genotsartikelen en levensverrijkende middelen. Gezinscommunicatie bestaat uit een marktwerking van vraag en aanbod en de liefde van het kind richting ouder vertaalt zich in termen als ‘cool’ en ‘vet’. Ik heb het natuurlijk niet over uw situatie, maar over al die anderen die zich bij counsellors melden met ‘communicatieproblemen’ waaruit een reële angst is ontstaan om kinderen geestelijk te verliezen. Gevoelens van vervreemding binnen het eigen gezin. Van competitie tussen vader en moeder, als die al beiden deel uitmaken van het gezin. Misschien moeten we die vloerverwarming maar weer gaan vervangen door een kolenkachel. Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl
  Gratis
  lees meer

  Caleidoscoop: De cliënt als expert van zijn eigen leven

  In de hulpverlening regeert het individueel denken over de problematiek van mensen. Gedragsproblemen worden eerder als ziekte gediagnosticeerd dan verklaard vanuit een logisch verschijnsel op interactie en communicatieproblematiek in gezinssystemen. Op diverse fronten is een toenemend verzet waar te nemen tegen het snel etiketteren van problemen als een ziekte. Systeemgericht werken biedt een ander perspectief bij omgaan met problemen. De cliënt wordt vanuit het systeemgericht werken gezien als de expert van zijn eigen leven.
  1,95
  lees meer

  Relaties (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA 'RELATIES' (november 2011) Hechting en autonomie in liefdesrelaties, John Stolvoort Column, De counsellingrelatie als keurslijf, Frans van der Gouw De opinie van Roeland Meijs over Daniel Siegel, Christine Beenhakker Virginia Satir, Annemarie Tjerkstra PRAKTIJK Systemisch werk in relatiecounselling, Inge van de Vorst Het begeleiden van jongeren bij hun coming-out, Jochem van Slooten & Christine Beenhakker Emotionally Focused Therapy, Petra Deij Help, Casus Het reddersyndroom, Frans van der Gouw Caleidoscoop, Het sociaal panorama, Lucas Derks ACTUEEL De Wmo: counsellor tussen twee werelden, Karin van der Plas Gelezen Verder lezen over relaties Trends & ontwikkelingen Verenigingsnieuws Ken uzelf Liefde en liefdespijn zijn van alle tijden. In mijn eigen leven heb ik behalve veel hoogtepunten ook diepe dalen gekend. Een pijnlijke scheiding met alle gevolgen van dien, maar ook weer nieuw liefdesgeluk. Ik ben ervan overtuigd dat alle ervaringen die je opdoet in je leven, ook al zijn ze nog zo moeilijk, je verder op weg helpen naar je groei naar volwassenheid. Het leren van je eigen kwetsuren, het verwerken van oude pijn en het ontwikkelen van je eigen wijsheid is iets wat onontbeerlijk is in ons counsellingvak. Relaties zijn als spiegels van je ziel: ze confronteren je met je eigen tekortkomingen. Ruzies met je partner gaan dan ook bijna nooit over het onderwerp waarover ze gaan. Het gaat niet om de sokken die rondslingeren, of het beroemde dopje van de tandpasta. Het conflict speelt zich af op een dieperliggend niveau: wat vindt je belangrijk, welke normen en waarden gelden voor jou? En klopt dat wel met de overtuigingen van je partner? Zolang je verliefd bent, kun je elke rimpeling in je geluk moeiteloos oplossen en wegkussen. Maar als je met elkaar gaat samenleven, stuit je onvermijdelijk op verschillen. Vaak heeft dat te maken met een basale angst – wat raak ik kwijt als ik niet meer word gewaardeerd om wie ik ben? Iedereen heeft behoefte aan een mens bij wie hij zich veilig voelt. Iemand die je ondanks je irritante trekjes niet laat vallen, op wie je kunt rekenen als je hem of haar nodig hebt, een veilige verbondenheid met een ander persoon. Mijn credo sinds jaren luidt: omarm de verschillen. De verschillen in karakter, temperament en gedrag maken de relatie sprankelend en leerzaam. Zolang je maar met elkaar blijft communiceren over wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, van waaruit jij leeft, en daar samen vrede mee hebt. Eén van mijn favoriete boekjes is De Profeet van de Libanese dichter Kahlil Gibran, een kleinood vol levenswijsheid. Zo schrijft hij over de liefde: ‘Want zo de liefde je kroont, zij kruist je ook. En al dient zij tot je groei, zij snoeit je evenzeer. En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt, die trillen in de zon, zij daalt ook af naar je wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los.’ En over het huwelijk: ‘Staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf, en de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.’ Prachtig gezegd, vind ik. Verstikking in de relatie ligt zo gauw op de loer! Als je elkaar de ruimte gunt om individueel te groeien, dan groeit de liefde voor elkaar in de relatie als vanzelf. Sue Johnson geldt als absolute autoriteit op het gebied van Emotionally Focused Therapy, het veilig verbinden met de ander. Lucas Derks laat ons kennismaken met het sociaal panorama als instrument voor het counsellen van intieme relaties. Virginia Satir geldt als één van de belangrijkste grondleggers van de gezinstherapie en schuwde de fysieke aanraking met haar cliënten niet. Zij moedigde haar cliënten aan om door middel van aanraking contact te maken met zichzelf. De allerbelangrijkste relatie is dan ook de relatie met jezelf. ‘Ken uzelf’ stond er gegrift op het fronton van de tempel van Delfi. Waarlijk zichzelf kennen wordt beschouwd als het moeilijkste wat men kan verwezenlijken. Want ‘wie zichzelf kent, kent het Al’ (Bijbel).

  5,95
  lees meer

  Wetenschap: Het reddersyndroom

  Begeleidende en hulpverlenende beroepen als coaching, counselling, psychotherapie enzovoort. worden over het algemeen gezien als nobele beroepen, uitgevoerd door professionele vaklieden die verantwoordelijk het proces leiden en bewaken tot een positief resultaat. De persoon die zich in dienst stelt van de problematiek van de ander, wordt vaak beschouwd als iemand met grote sociale betrokkenheid, empathie en uitstekende communicatieve vaardigheden met een mens-, doel en oplossingsgerichtheid. Maar is dit altijd zo? Zijn de motieven van de hulpverlener altijd zuiver gericht op het welzijn van de ander? Of zijn andere onderliggende factoren de aanleiding voor de ‘roeping tot helpen’? Manfred Kets de Vries schreef in 2010 een artikel over het ‘Rescuer Syndrome’ binnen de context van executive coaching, waarvan wij hieronder een samenvatting geven.
  1,95
  lees meer

  Verkenning: hechting en autonomie in liefdesrelaties

  In dit artikel ga ik in op een interessante ontwikkeling in de vakliteratuur en in de relatietherapie: het belang van vroege hechtingservaringen van de partners voor de kwaliteit van de relatie. Vooral de begrippen ‘gehechtheid’ van John Bowlby en ‘differentiatie van het zelf’ van Murray Bowen werpen daar een theoretisch verantwoord en praktisch bruikbaar licht op.
  1,95
  lees meer

  Vakmanschap: Systemisch werk in relatiecounselling

  Bij relatievraagstukken staat vaak de vraag centraal: ‘Hoe kom ik tot verbinding met de ander, met behoud van de verbinding met mezelf?’ of ‘Hoe kom ik tot verbinding met mezelf, met behoud van de verbinding met de ander?’ Door middel van systemisch werk kan de cliënt zich bewust worden van de eigen reflexen en inzicht krijgen in onderliggende relatiedynamieken. Dat maakt het mogelijk om nieuwe antwoorden te formuleren op wat men in het hier en nu ontmoet in relaties. De liefde die we aantroffen in ons gezin van herkomst, vormt de bodem waarop we onze verdere relaties bouwen. Net als wat verloren ging of ontbrak. Deze twee elementen vormen de humus van de liefde. Met de ouders als eerste referentie en oefenpartner in het verbinden, gaan we stap voor stap verder de wereld in van liefde.
  1,95
  lees meer

  Uit 't veld: “Wij zijn veel méér dan homoseksueel”

  Wijnand Pels en Simone Poels zijn twee - homoseksuele - jonge mensen die met een specifieke groep jongeren op kamp gaan en hen begeleiden ‘vanuit hun hart’ zoals Wijnand dat zo treffend zegt. Samen praten wij gezellig aan een tafeltje in Eindhoven over hun eigen coming-out en over de betekenis van het Homo jongerenkamp van de Stichting Outway, waarvan zij beiden groepsleider zijn. En de begeleiding houdt vaak niet op als het kamp voorbij is.
  1,95
  lees meer

  Trends & ontwikkelingen

  Ruim eerst je eigen ‘rommel’ op Congresverslag Counselling Summerschool: praktische én persoonlijke ontwikkeling ‘Counsellen vanuit een vergelijkbaar verleden als jouw cliënt is niet per se een meerwaarde om het vak goed uit te oefenen. Sterker nog, eigen pijn van de counsellor kan die van de cliënt zelfs verhogen. Ervaringsdeskundigheid kan hooguit pas wat opleveren, als de counsellor eerst zijn eigen ‘rommel’ heeft opgeruimd. Bovendien moet de counsellor erop alert blijven dat zijn of haar eigen ervaringen een blijvende valkuil vormen in de hulpverlening.’ Dit is een van de conclusies die de deelnemers trokken tijdens de eerste Counselling Summerschool in het Limburgse Simpelveld. De Summerschool is georganiseerd door Trudy bedoeld voor zowel counsellors in bedrijf als in opleiding. De rode draad is communicatie. Ruim dertig deelnemers doen een weekend lang ervaring op met diverse counsellingmethodieken en leren en passant meer over zichzelf, ter vergroting van hun eigen innerlijke stabiliteit. Genogram en dramadriehoek Een van de methodieken waarin de deelnemers zich verdiepen, is het ‘genogram’: een schema waarmee de persoonlijke overtuigingen van ouders en grootouders in kaart worden gebracht. Vaak neemt een kind de overtuigingen van vader of moeder onbewust over tijdens de opvoeding. Bij het invullen van het genogram gaat het dan ook om de vraag: ‘Wiens weggetje bewandel jij?’ en ‘Hoe behulpzaam of belemmerend zijn de bijbehorende overtuigingen voor jou?’ De summerschool deelnemers vullen het genogram voor zichzelf in, wat bij enkelen tot verrassende inzichten leidt. Ook de dramadriehoek wordt besproken, die bestaat uit de rollen ‘redder’, ‘slachtoffer’ en ‘aanklager’. De deelnemers leren dat counsellors nogal eens de neiging hebben in de valkuil van de dramadriehoek te stappen. Zij werpen zich op als redder van hun cliënt, omdat ze denken te weten wat deze voelt en nodig heeft. Daarmee bevestigen ze hun cliënt in de rol van slachtoffer en stemmen zij, zonder zich daarvan bewust te zijn, eenzijdig hun gesprekken af op zichzelf. Cliënten voelen zich niet erkend en wisselen de rol van slachtoffer in voor die van aanklager; ze worden boos op de counsellor. De counsellor op zijn of haar beurt schiet vanuit de reddersrol ook naar de rol van aanklager, verbaasd of boos als hij is omdat de cliënt niet dankbaar is voor de geboden hulp. Drama compleet. Omdat de dramadriehoek versterkt kan worden door de persoonlijke overtuigingen van de counsellor, is het belangrijk deze goed te onderzoeken. De deelnemers krijgen dan ook de opdracht om het genogram er weer bij te pakken en hun eigen valkuilen rond de dramadriehoek in groepjes in kaart brengen. Speelse oefeningen Naast deze meer zakelijke methodieken is er ook ruimte voor speelse oefeningen, zoals het tekenen van het ‘eiland van de belevingswereld’. De deelnemers leren samen met hun cliënt een landkaart te tekenen, waarmee ze de route van probleem naar oplossing op een creatieve manier letterlijk in kaart kunnen brengen. De oefening leidt tot fraaie beelden en dichterlijke benamingen als ‘Strand van de vertwijfeling’ en ‘Doorwaadbare plaatsen’ in een rivier, op weg naar het kasteeltje ‘Studie afgerond.’ Ook wordt een oefening gedaan met ‘opstellingen’, een methodiek om meer inzicht te krijgen in een vraagstuk door het visueel uit te beelden. Dit kan worden gedaan met poppen, maar ook met mensen die de betrokkenen representeren. “Om ruis op de lijn te voorkomen is het wat mij betreft cruciaal dat de persoon die opgesteld wordt geen weet heeft van de vraag die de opsteller heeft”, stelt counsellor en begeleider Trudy van Bochove. De oefening leidt tot ontroerende taferelen en voor een aantal verraste deelnemers inderdaad tot een antwoord op hun niet uitgesproken vraag. Opruimen De oefeningen blijken een goede voedingsbodem te hebben gelegd voor een debat over de stelling: ‘Ervaringsdeskundigheid: competentie of valkuil?’ Eén steeds terugkerend inzicht: ervaringsdeskundigheid is niet per se een meerwaarde voor vakbekwaam counsellorschap. Er zijn juist veel valkuilen, zoals ‘leedconcurrentie’ en ‘compassiemoeheid’. Een ander gevaar: de persoonlijke ervaringen van de counsellor worden een op een geprojecteerd op de cliënt, terwijl die heel andere gevoelens bij de gebeurtenis kan hebben. Ervaringsdeskundigheid expliciet inzetten als ‘unique selling point’ - zoals vaak op websites te lezen is - kan bovendien leiden tot de beruchte dramadriehoek. Misschien zelfs een bermudadriehoek waarin de cliënt gekwetst verdwijnt en nooit meer terugkomt, boos of verdrietig als hij of zij is op de counsellor, die zich door gebrekkig zelfinzicht van geen kwaad bewust is. Wijze lessen De oefeningen en gesprekken in het weekend zijn duidelijk niet alleen van belang voor de cliënten van de deelnemers, maar ook zeer verrijkend voor henzelf. Ook counsellors, of misschien juist zij, moeten hun ‘levenshuiswerk’ blijven doen; een opgeruimd hoofd counselt immers netjes. Met deze wijze lessen en een schat aan nieuwe methodieken keren de deelnemers na twee intensieve dagen tevreden huiswaarts. De Counselling Summerschool vond plaats op 20 en21 augustus 2011 onder leiding van Trudy van Bochove, docent/trainer counselling en organisator, en Trudy van der Jagt, psycholoog NIP. De deelnemers ontvingen hiervoor 6 PE punten ABvC en 10 PE punten NFG. De Summerschool 2012 staat gepland voor augustus 2012 (onder voorbehoud). www.probalanza.nl Peter le Nobel en Annemarie de Groot, deelnemers Counselling Summerschool 2011 Trend: het nieuwe scheiden is bij elkaar blijven Wanneer je weinig heil meer ziet in je relatie lijkt scheiden een logisch vervolg. Toch is bij elkaar blijven vaak beter, blijkt uit onderzoek. En al helemaal als er kinderen zijn. Vooral wie een middelmatige relatie beëindigt, gaat hard achteruit in welbevinden, zo ontdekte de Amerikaanse onderzoeker Paul Amato. Van de stellen die waren gescheiden had ongeveer de helft grote huwelijksproblemen gehad. Ze hadden heftige ruzies, deden nauwelijks nog leuke dingen samen en waren erg ongelukkig met elkaar. Deze groep werd gemiddeld iets gelukkiger van een scheiding. Het was vooral de andere helft van de gescheiden koppels die de onderzoeker verbaasde. Bij hen leek er eigenlijk niet zoveel aan de hand te zijn. Ze maakten weinig ruzie, voelden zich toch nog best tevreden met hun relaties, ondernamen nog dingen samen, en er waren wel problemen, maar niet zo heel veel. Het waren dus geen droomrelaties. Door te scheiden hoopten deze mensen meer uit het leven te halen en van een 6 of een 7 een 9 te maken. Maar zowel mannen als vrouwen uit dit soort huwelijken voelden zich gemiddeld juist een stuk ellendiger door de scheiding. Er is nog een groot nadeel aan het opbreken van relaties die niet dramatisch slecht zijn. Want vaak is er een derde partij bij betrokken: de kinderen. Uit onderzoek blijkt dat juist voor hen de scheiding moeilijk te verkroppen is. Alleen als ouders echt heel heftige ruzies hebben en vijandig staan tegenover elkaar, zijn kinderen er bij gebaat als ze uit elkaar gaan. Maar bij een middelmatig huwelijk schieten ze niets op met de scheiding: ze hadden immers best een prima en stabiel gezinsleven. Het is dan ook een mythe dat kinderen beter worden van een scheiding omdat hun ouders zich er prettiger door voelen. In de eerste plaats knappen ouders vaak helemaal niet zo op van een scheiding. Daarnaast hebben kinderen veel minder last van een ongelukkig huwelijk dan de ouders zelf. En van een scheiding hebben ze wél last. Sinds de negatieve effecten voor de kinderen steeds bekender zijn geworden bij het grote publiek, kiezen meer mensen ervoor om toch bij elkaar te blijven. Dat geldt vooral voor hoogopgeleiden, zegt Ed Spruijt van de Universiteit van Utrecht. Veel ouders die op het punt van scheiden stonden en hulp hebben gezocht, zijn achteraf heel blij dat ze bij elkaar zijn gebleven. Als het woord ‘scheiden’ eenmaal is gevallen, is het niet gemakkelijk om toch te besluiten bij elkaar te blijven. “Het is een moeilijk keerpunt”, erkent ook relatietherapeute Susanne Donders. “Het is dan belangrijk om in het beginstadium nog niet te veeleisend te zijn. Begin eerst maar eens met verbondenheid en vriendschap, door met elkaar te bespreken wat je belangrijk vindt en waar je behoefte aan hebt, en elkaar gerichte aandacht te geven. Nog beter is om in een vroeger stadium aan je relatie te gaan werken, en te voorkomen dat het woord ‘scheiden’ valt.” (Bron: Psychologie Magazine)
  Gratis
  lees meer

  Pioniers: De magie van Virginia Satir

  In tegenspraak met de uitgangspunten van haar psychoanalytische scholing, streefde Virginia Satir primair naar het maken van echt contact met haar cliënten. Zij behoorde tot de groep therapeuten die geïnteresseerd waren in de rol van communicatie en die geloofden dat je ook in de psychiatrie kunt werken met cliënten op het vlak van communicatie
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper