logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|53|54|55|...|558

Vrijheid zonder gezag biedt weinig meer dan leegte

Eric Koenen schreef onder meer ‘De kunst van leiderschap in tijden van verandering’ en ‘De Atomiumorganisatie’. Hij gaat in gesprek met professor dr. Christien Brinkgreve over haar recent verschenen boek ‘Het verlangen naar gezag. Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast’. Het is in zijn ogen een mooi geschreven, verdiepend boek dat iedereen zou moeten lezen die zich bezighoudt met ontwikkelingsprocessen op het gebied van leiderschap. Christien Brinkgreve is als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit Utrecht
1,95
lees meer

Met lege handen?

Zelfs de meest geharde leidinggevende ligt er ’s nachts wakker van: gesprekken over boventalligheid en verlies. Al ben je nog zo getraind, het blijft lastig om met heftige emoties om te gaan. Wat zeg je wel in zo’n gesprek en wat vooral niet? Voor de leidinggevenden lijkt hierin de grootste uitdaging het ‘leiderschap met lege handen’. Een antwoord op de fundamentele vragen die in de gesprekken naar voren komen is immers niet meteen voorhanden. Bewustwording van de eigen emoties vormt een goede basis voor dit soort lastige gesprekken
1,95
lees meer

Overheid: ‘Meer dan alleen klaarstomen voor de arbeidsmarkt’

Voor de concurrentiekracht van de B.V. Nederland is de NVAO een belangrijk radertje. De organisatie waakt over de kwaliteit van het HBO- en universitair onderwijs. Dat is volgens bestuurder Paul Zevenbergen een behoorlijke opgave, net als het imago van het hoger onderwijs. “Het is al snel niet goed of het deugt niet. Het hoger onderwijs presteert echter beter dan de beeldvorming.”
1,95
lees meer

Jonge wetenschappers onder druk

Schending van de integriteit van de wetenschap brengt jonge wetenschappers aanzienlijke schade toe. Dat is het wrange resultaat van de afgelopen periode waarin reputaties aan diggelen vielen en het aureool van gedegen wetenschappers fors aan uitstraling inboette. Het is van groot belang voor de geloofwaardigheid van de wetenschappelijke wereld dat juist jonge wetenschappers begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om zich te handhaven in een wereld vol politiek, publicatiedruk en andere potentiële integriteitsrisico’s.
1,95
lees meer

Integriteit schaffen we af!

Als in de media over integriteit wordt gesproken, is er meestal sprake van een schending ervan: een mens of zaak waar een luchtje aan zit. Integriteit is vervaagd als begrip en een politiek correcte term geworden. Maar wat is nu erger? Om onbetrouwbaar te worden genoemd of niet-integer?
1,95
lees meer

Inleiding: Trends in integriteitstinten

Trends in integriteitstinten Groeitalenten zijn ons bij geboorte gegeven. Onze vrije wil krijgen we erbij. Met die vrije wil kunnen we bepalen wat we met onze talenten doen. Talentontwikkeling is een keuze in afhankelijkheid van de kansen om te kunnen kiezen. Integriteit is ook een keuze. Integer handelen staat gelijk aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Met een integere arbeidskracht wordt iemand bedoeld die adequaat en zorgvuldig werkt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden en de geldende regels. Indien de regels ontbreken of onduidelijk zijn, dan is morele oordeelsvorming nodig. Iemand is moreel competent als hij of zij maatschappelijk verantwoord gedrag vertoond. Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen liggen hieraan ten grondslag. Naast deze smalle, morele duiding van het begrip integriteit bestaat er ook een ruimere opvatting. Integriteit staat dan voor de afwezigheid van fraude en corruptie of voor waarden als collegialiteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid, effectiviteit en efficiëntie. We leven in een tijd waarin de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen onder een vergrootglas ligt. Mensen verwachten dat ondernemingen integer handelen en oog hebben voor de belangen van mensen, het milieu en de maatschappelijke omgeving. Een onderneming waarvan de naam wordt verbonden aan kinderarbeid, of die niet duurzaam produceert, of niet  orgvuldig is in de richting van haar werknemers, krijgt onherroepelijk problemen. Als gevolg van deze sociale roep om ethisch handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen, veranderen ook productieprocessen en worden producten op een andere manier beoordeeld. Integriteit is de vrijblijvendheid voorbij. Het wordt gevraagd en afgedwongen door de samenleving, aldus ook Michael Porter in zijn artikel ‘Creating shared values’ in de Harvard Business Review (2011). medewerkers van het nog altijd vooraanstaande McKinsey hebben dit ook ingezien. Het was nieuws dat zij voortaan ook naar gedrag en cultuur in organisaties gaan kijken. Maar wat werkgerelateerd integer gedrag is, is nog niet zo evident.  Naar de mening van Peter Wakkie die van 2003 tot 2009 bij Ahold werkte als lid van de raad van bestuur heeft integriteit vele grijstinten. “Aan een manager van een onderneming voorhouden dat hij of zij ethisch en integer moet handelen, heeft geen zin als er geen duidelijke gedragsregels of –codes zijn. De betrokkene tast in veel gevallen in het duister. Mag hij of zij wel of niet met een klant gaan eten in de hoop diens opdracht binnen te halen? Zonder harde regels komt een manager onnodig voor moeilijke beslissingen op het ethische vlak te staan” (2011). Naast regels zijn voorbeeldgedrag en het door de leiding voorleven van de gewenste cultuur essentiële voorwaarden voor de mate waarin niet alleen de letter, maar ook de geest van de gedragsnormen wordt nageleefd. Een compliance officer is de interne toezichthouder die op deze aspecten van gedrag en cultuur toeziet. Hij of zij moet de organisatie een spiegel voorhouden, thema’s bespreekbaar maken. Dit onderdeel zou nauw verbonden moeten zijn met het werk van HR-officers. Zij faciliteren in het sturen op gewenst gedrag en zij zien toe op het naleven van competentie- en prestatiemanagement. In deze integriteitsdriehoek van compliance, competenties/gedrag, en prestaties kan op consistente wijze gewenst gedrag daadwerkelijk benoemd, beoordeeld, beloond en gestimuleerd worden. Integer handelen wordt op die manier geen dode letter maar levende materie. Met de regels ls het bestaansminimum,  the tone at the top als belangrijkste hefboom en de organisatiecultuur als mantel van integriteit. Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, directeur en oprichter van het Nyenrode Powerhouse Competing for Talent, en afdelingshoofd CHROME.
Gratis
lees meer

Grijs en groen

Wat zou het mooi zijn als we de huidige economie een positieve impuls kunnen geven door op de werkvloer vergrijzers in perfecte harmonie te laten werken met jonge werknemers. Dat kan, in een symbiose tussen de expertise van ‘grijs’ en de nieuwe werkmethoden van ‘groen’. In dit artikel: een goed huwelijk op grond van liefde voor een nieuw, werkzaam format voor inzetbaarheid
1,95
lees meer

De kracht van ‘virtual classrooms’

De markt voor professionele opleidingen en trainingen staat onder druk. De concurrentie tiert welig en volgens het CBS zijn de opleidingsbudgetten in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd. Bovendien neemt de focus op resultaat – blijvende gedragsverandering op de lange termijn – toe. De vanzelfsprekendheid om trainingsdagen in te zetten, is binnen deze context dan ook achterhaald. Beschikbare (technologische) ontwikkelingen dienen zo goed mogelijk in dienst gesteld te worden van zowel de opdrachtgever als de deelnemer. Eén daarvan is de virtual classroom (VC). Waarin schuilt de kracht van deze nieuwe manier van leren en hoe kunnen hiermee leertrajecten effectiever worden vormgegeven?
1,95
lees meer

Interview: De consultant als ‘temporary leader’ in sociale interactie

In 2012 promoveerde Mathilde Visser aan de University of Hertfordshire (UK) op een onderzoek naar de rol van een interne consultant in cultuurveranderingsprocessen. Een opvallend onderzoek, niet in de laatste plaats omdat Mathilde breekt met de in de gangbare managementliteratuur gehanteerde systeembenadering van cultuur en cultuurveranderingsprocessen. Zij heeft gekozen voor een cultuur-antropologische insteek en het perspectief van ‘complex responsive processes of relating’. Dat leidt tot een herwaardering van de rol van een interne consultant. De casuïstiek die in het onderzoek is gebruikt, komt van De Nederlandse Spoorwegen, waar Mathilde Visser als interne consultant werkzaam is. Haar onderzoeksresultaten zijn ook voor externe consultants relevant.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Dynamiek in Relaties

Datum: 29 november 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »