logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|566|567|568|...|571

  Counselling in Context

  Ellen Reijmers is klinisch psycholoog, directeur Onderzoek & Ontwikkeling en Hoofd Psychotherapie Opleiding bij de Interactie-Academie in Antwerpen. Als systeemtheoretisch psychotherapeut houdt zij zich voornamelijk bezig met psychotherapie bij kinderen en jongeren, systeemtheorie en psychopathologie en borderline problematiek. Wij zochten haar op in haar spreekkamer in Antwerpen, voor een zeer interessant gesprek over “Counselling in Context”, met een systeemtheoretische benadering.
  1,95
  lees meer

  Column: New image

  New image Hij zag er prachtig uit: haren strak in model, een zwarte trendy broek, een witte sweater over een gelikt overhemd en ‘echte’ schoenen waar tot nu toe alleen maar sportschoenen te zien waren. Uiterlijk vertoon? Wilde hij op deze laatste afspraak indruk op mij maken of was er werkelijk iets wezenlijks veranderd? Rustig ontvangt hij mijn bewonderend: “Wow, jij ziet er goed uit!” Met stralende ogen legt hij uit: “Ik voel me zo’n ander mens:  ik moest gewoon nieuwe kleren!” In de begeleidingssessie die volgt, kijken we terug op het totale traject en doorlopen we nogmaals de pijnlijke momenten om de permissies en de bijbehorende veranderingen nog steviger te verankeren. Het begeleidingstraject begon met zijn vraag of ik niet eens met zijn vriendin wilde praten. Ze hadden samen veel ruzie, ze maakte niets van haar leven, gedroeg zich onverantwoordelijk en dat maakte hem razend en agressief. Omdat een betere wereld bij jezelf begint maar vooral omdat je een ander niet kan veranderen, begreep hij – na enige uitleg - dat de beste start bij hemzelf lag en zijn eigen gedrag. Een spiegel die ik hem mocht voorhouden. Er volgden een aantal heftige en pijnlijke sessies waarin hij ontdekte én voor het eerst voelde wat de scheiding van zijn ouders - nu zes jaar geleden – voor een impact op hem hadden gehad. Hij kon eindelijk hardop erkennen dat hij rouwde om deze breuk in zijn jongensleven. Hij durfde te voelen dat hij niet alleen zijn vader verloren had, maar ook een basisgevoel van veiligheid, zijn vertrouwde huis, school en vrienden en bovenal het vertrouwen in zichzelf was kwijtgeraakt. Hij begreep welke rouwtaken hij moest aanpakken en deed dat met grote voortvarendheid. Hij ontdekte wat zijn aandeel was in de patronen in zijn relaties en op zijn werk. Dat hij de vaderrol op zich had genomen, eerst thuis bij zijn moeder en nu bij zijn vriendin. Met alle verwarring die daarmee gepaard gaat. Maar bovenal leerde hij te luisteren naar zichzelf, zijn eigen pijn, zijn verwonding, verdriet, zijn angsten en behoeftes. Hij leerde hardop uitspreken en erkennen wat hij voelt. Hij onderzocht in alle openheid zijn eigen reacties en vond alternatieven voor zijn standaard agressierepertoire. Ontroerend was zijn vraag of hij zijn moeder mocht uitnodigen om met haar te delen wat hem heeft dwarsgezeten. Een zeer emotionele sessie was het gevolg. Een zoon die zijn moeder terugvond, en een moeder die haar zoon terugkreeg. Als begeleider mocht ik getuige zijn van een jongen van begin twintig die veranderde in een man die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en luistert naar zijn verlangens, behoeftes en gevoel. Een man die bewuste en gezonde keuzes maakt, besluiten neemt en de consequenties daarvan draagt. Een man met een nieuw imago waarbij nieuwe kleren passen. Betaald door zijn moeder omdat ze zo trots op hem is. Mieke de Bruin is medeoprichter van het Centrum voor Verborgen Verlies www.verborgenverlies.nl en coach en trainer bij Antares Coaching www.antarescoaching.nl  
  Gratis
  lees meer

  Levensloop (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA 'LEVENSLOOP' (november 2010)  Visie, Het zich ontwikkelende Zelf, Rob de Ruiter Een tweede adolescentie, Kees Knipscheer De opinie van Margot Waddell, Siebelien Felix Column Suzanne Unck, Take your life to the next level Pioniers, Donald E. Super, Frans Meijers PRAKTIJK Achtergrond, Het vertellen van levensverhalen, Gabriël Prinsenberg Uit ‘t veld, ervaringsverhaal, Martinique Walraven Caleidoscoop, Breinvoorkeuren in de levensloopontwikkeling, Marianne Roelofs Vakmanschap, Supervisie, Sijtze de Roos Help, Casus ACTUEEL Issue, Dertigersdilemma, Christine Beenhakker Gelezen Verder lezen over levensloop In het nieuws Agenda Forum Verenigingsnieuws Verenigingsvisies VOORWOORD Levenswijs Het zelf is een grenzeloze en onmetelijke zee. Kahlil Gibran Als iemand van plan is een leraar voor de mensheid te worden, dan moet hij bij zichzelf beginnen, door te leren van de eigen ervaring en het voorbeeld te geven. Daarna is hij pas in staat om zijn levenswijsheid over te brengen op anderen door zijn woord. Immers: hoe kun je iemand iets leren, als je het zelf nog niet hebt ontdekt? Levenswijsheid is voor counsellors een belangrijke waarde bij hun werk. De pijn van het leven kennen, het kunnen meevoelen met de cliënt, steun geven zonder je te verliezen in de ander, begeleiden zonder oordeel. Kwaliteiten die – naast de nodige theoretische kennis en kunde – broodnodig zijn in ons vak. Zelf aangekomen in de “medioren”fase, blik ik “halverwege” terug op een leven met de nodige ups en downs. Levenservaringen, als basis voor de ontwikkeling van mijzelf als mens, waaruit ik lering heb getrokken en die mij helpen bij mijn werk als counsellor. Levenswijsheid dat zich in de loop van je leven ontwikkelt, zoals wij kunnen lezen in het visieartikel over de mentale ontwikkeling van het individu in zes fasen van Robert Kegan. Hij laat ons zien welk belang levensfasen hebben voor de counsellor als persoon en in zijn beroep als professioneel begeleider van mentale processen. Siebelien Felix had een boeiend gesprek met Margot Waddell in Londen, een vooraanstaand psychoanalist en kinderpsychotherapeut. Waddell koppelt de cliëntvraag nadrukkelijk aan de levensfasen, en stelt dat kennis hiervan voor het vak van counsellor onontbeerlijk is, om de interventies goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt. In Uit ’t Veld een zeer herkenbaar persoonlijk ervaringsverhaal van een man in de midlifecrisis, waar zijn persoonlijke grenzen worden verlegd en opnieuw worden gedefinieerd. Waar levenswijsheid wordt ontwikkeld en tot nieuwe inzichten leidt. Gabriel Prinsenberg beschrijft het proces van biografisch leren en werken. Als docent, biografisch counsellor en auteur zet hij zich al twintig jaar in voor de methodiekontwikkeling van het biografisch werken. Zo is dit nummer weer gevuld met veel boeiende artikelen om over na te denken, om op te kauwen, of te dienen als inspiratiebron om jezelf aan te kunnen spiegelen. Levensfasen, als een doorlopende spiraal van ontwikkeling. Kennis hiervan is een voorwaarde om je werk als counsellor goed te kunnen uitoefenen, om de cliënt goed te kunnen begeleiden. Maar het is ook belangrijk om als counsellor kennis te hebben van je eigen levensfase en wat dit betekent voor je werk. Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

  5,95
  lees meer

  Visie: Levensfasen

  Een levensfase is een deel van de tijd van het leven die zich kan onderscheiden van andere delen. De indeling ervan varieert naargelang de context.1 Levensfasen bakent in de betekenis van het woord een periode af. Het kent benamingen als ‘kindertijd’, ‘pubertijd’, ‘ouderdom’ of als het gepaard gaat met problemen ‘quarterlife crisis’, ‘midlife crisis’, enzovoort. Welk belang hebben levensfasen voor de counsellor als persoon en in zijn beroep als professioneel begeleider van mentale processen?
  1,95
  lees meer

  Vakmanschap: Supervisie

  Voor veel mensen is supervisie een relatief onbekend begrip. Begrijpelijk, want de meeste mensen krijgen er ook nooit mee te maken. Als het woord ‘supervisie’ bij hen al iets oproept, dan is het de associatie met ‘toezicht’. Afhankelijk van het accent dat je legt bij de vertaling van dit van oorsprong Latijnse woord staat het begrip supervisie voor “toezicht” of “overzicht”. Dat het begrip ook verwijst naar een methode van leerbegeleiding blijft doorgaans buiten beeld.
  1,95
  lees meer

  Uit 't veld: de midlifecrisis

  Ik heb een midlifecrisis gehad, vijf jaar geleden. Ik kan er nu positief op terugkijken, maar toen ik in mijn ‘crisis’ zat dacht ik daar heel anders over. Ik zag het bovendien zelf ook niet als een crisis, het lag destijds allemaal aan de ander.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Tweede adolescentie

  Dit artikel vormt een pleidooi voor een flexibilisering van de levensloop tussen vijftig en vijfenzeventig jaar waarbij het begrip oudere werknemer in een heel andere context betekenis krijgt. Het betreft hier een ontwikkeling die onvermijdelijk en noodzakelijk is voor de komende decennia en wellicht een alternatief kan bieden voor de armoede van het Zwitserleven gevoel (Lange, 2008). Aan de hand van enkele demografische gegevens gaan we eerst kort in op het ontstaan van een nieuwe ‘derde leeftijd’.
  1,95
  lees meer

  Pioniers: Donald E. Super (1910-1994)

  Hoe komt een studie- en beroepskeuze eigenlijk tot stand? Tot op de dag van vandaag gaan velen er als vanzelfsprekend van uit dat maken van een goede beroepskeuze bovenal een rationeel proces is. Een goede keuze is een geïnformeerde keuze. Onderzoek laat echter zien dat in complexe keuzes - zoals de keuze voor een beroep - informatie en ratio een veel minder centrale rol spelen dan veelal wordt aangenomen. Complexe keuzes zijn zelden het resultaat van een weloverwogen en geplande beslissing die op een bepaald moment wordt genomen. Er is veeleer sprake van een ontwikkelingsproces waarin vele en verschillende factoren een rol spelen.
  1,95
  lees meer

  Issue: Het dertigersdilemma

  Uit onderzoek is gebleken dat twintigers en dertigers van nu uit een ander hout gesneden zijn dan hun voorgangers. Ze staan minder rationeel in hun leven en werk, zijn wars van ‘hoe het hoort’ en geloven in hun oneindige mogelijkheden. Vaak hebben ze daarvoor nog geen duidelijke focus ontwikkeld of doelen geformuleerd. Veel dertigers worstelen met keuzes en existentiële levensvragen: het zogenaamde dertigersdilemma.
  1,95
  lees meer

  Achtergrond: Het vertellen van levensverhalen

  Naast het uitwisselen van lotgevallen met de meest dierbaren, zoals dat door de eeuwen heen steeds gebeurde, zoeken mensen nu leeftijd- en lotgenoten op om met elkaar op verhaal te komen. We zien dat in het vormingswerk, binnen hulpverleningsprojecten en in cursussen zoals autobiografisch schrijven of biografisch leren en werken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper