logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|56|57|58|...|571

  Promotie Wieteke Conen

  Oudere werknemers: de visie van Nederlandse werknemers in Europees perspectief Proefschrift Wieteke Conen. Demografische ontwikkelingen zullen grote consequenties hebben voor de financiering van de welvaartsstaat en zullen de samenstelling en omvang van het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt grondig veranderen. Het belang van de arbeidsparticipatie van ouderen wordt al sinds het midden van de jaren negentig onderstreept door experts en beleidsmakers en er wordt al geruime tijd beleid gevoerd om deze participatie te verhogen. Toch is er tot op heden maar in beperkte mate inzicht in hoe werkgevers zich gedragen ten opzichte van oudere werknemers. In dit proefschrift staan de houding en het gedrag van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers centraal. Meer in het bijzonder wordt onderzocht 1) in hoeverre het gedrag van Nederlandse werkgevers ten opzichte van oudere werknemers is veranderd in de tijd en 2) hoe Europese werkgevers zich opstellen ten opzichte van vergrijzing op de werkvloer, hetgeen de mogelijkheid biedt om de houding en het gedrag van Nederlandse werkgevers te bezien in Europees perspectief. Voor de beantwoording van deze centrale onderzoeksvragen zijn survey data verzameld in zowel binnen- als buitenland. Daarnaast is casestudyonderzoek verricht, waarin Proefschrift Wieteke Conen ontwikkelingen in HR-beleid ten opzichte van oudere werknemers onderzocht werden op het niveau van de organisatie. Uit dit promotieonderzoek komt naar voren dat Europese werkgevers de vergrijzing van hun personeelsbestand vooral associëren met een groter wordend gat tussen arbeidskosten en productiviteit. Dit beïnvloedt het werven van ouderen en het stimuleren tot langer doorwerken negatief. Dit is met name een issue in Nederland, waar maar liefst 75% van de werkgevers een gat verwacht tussen arbeidskosten en productiviteit als gevolg van vergrijzing. Desalniettemin lijken werkgevers die een dergelijk gat verwachten niet vaker maatregelen te nemen binnen de eigen organisatie. In het afgelopen decennium zijn Nederlandse werkgevers overigens wel in toenemende mate ouderen gaan behouden binnen de organisatie. Dit lijkt vooral te worden gedreven door veranderingen in het institutionele raamwerk. En hoewel het dan wel een toename moge betreffen, nog steeds werven en behouden relatief weinig werkgevers oudere werknemers. Uit het onderzoek komt naar voren dat werkgevers het stimuleren van een combinatie tussen werk en pensioen zien als de meest effectieve overheidsmaatregel om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. Een voorkeur voor een dergelijke combinatie suggereert dat er ruimte is voor oudere werknemers om langer door te werken, hoewel wellicht in een aangepaste vorm. Daarnaast leveren de resultaten van dit onderzoek een aantal relevante bevindingen op voor werkgevers, die in hun personeelsbeleid meer aandacht zouden kunnen besteden aan het overbruggen van het verwachte gat tussen arbeidskosten en productiviteit. De huidige discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd vertroebelt nog wel eens het zicht op datgene wat onder de oppervlakte speelt: de obstakels en motivaties die werknemers en werkgevers – diegenen die echt vorm moeten gaan geven aan langer doorwerken – op hun pad vinden. Zolang concepten als demotie, competentiegerichte beloning, brugpensioen en geleidelijk pensioen onbespreekbaar zijn of de nodige hindernissen ondervinden, zal het antwoord op de vraag over hoe werkgevers op winstgevende wijze oudere werknemers in dienst kunnen houden complex blijven.
  Gratis
  lees meer

  Oudere docenten in het hbo

  De komende jaren vindt een grote uitstroom van oudere medewerkers plaats. Belangrijke kennis en ervaring dreigen in hoog tempo verloren te raken (Korver, 2007). Binnen het management is men zich ervan bewust dat de aanstaande grote uittocht van oudere docenten grote gevolgen zal hebben voor de organisatie. Activeren en betrokken houden van deze groep is essentieel.
  1,95
  lees meer

  One Do at a time

  Two managers, Johann and David, both recently applied for promotion within their organisation. Unfortunately neither of them was successful. Afterwards Johann was depressed and angry about the outcome. He moaned to his colleagues in the office and was snappy with his family at home. Conversely David decided that although he didn’t get promoted the interview had been good experience. He asked for feedback on his performance, sought advice from his colleagues and decided that promotion was a challenge he must prepare for in the future.
  1,95
  lees meer

  Veerkracht is als je in Wonderland gelooft

  Veerkracht is als je in Wonderland gelooft “Ik geloof in 6 onmogelijkheden”, zegt Alice tegen de Hoedenmaker, voordat ze op Vrijdingsdag het LarieLoeder verslaat: “1. Er is een drankje waar je van krimpt als je het drinkt. 2. Er is een koekje waarvan je groeit. 3. Dieren kunnen praten. 4. Katten kunnen verdampen. 5. Er bestaat een Wonderland. 6. Ik versla het Larieloeder!”* “Wat een fantasie” is het eerste wat je denkt. Maar is dat ook zo? Alice weet het ‘het onmogelijke’ mogelijk te maken. Zij kiest bewust een moment van stilstaan op haar pad van routine en rituelen. De tijd, haar omgeving, ‘dwingt’ haar om keuzes te maken. Toch wil ze eerst haar dromen najagen: klopt het wat ze denkt te zien, of is het een droom? Ze volgt het witte konijn en belandt in een land van onbegrensde mogelijkheden. Ze praat met dieren: ze luistert wat de Hoedenmaker, de rups Absolutem, en de Grijnzende kat zeggen en gaat door hun ogen anders kijken en redeneren. Wonderland bestaat. Het koekje laat haar groeien en verleidt de rode koningin tot vriendschap: daardoor vindt ze het zwaard van de witte koningin waarmee ze het Larie Loeder van de rode koningin kan verslaan. Als ze het Larie Loeder doodt zegt de Hoedemaker: “Blijf hier! De witte koningin heeft gewonnen!”. Alice zegt: ”Nee, ik moet gaan. Er zijn vragen die ik moet beantwoorden. Dingen die ik moet doen.” Het zijn eigen onbewuste dromen, gedachten, angsten, nog ongezien, nog niet ontdekt, die ze deelt met fictieve derden. Maar door stil te staan bij… een Wonderland te creëren… heeft ze weer veerkracht. En weer terug in de realiteit bekijkt ze wat ze eerst voor (on)mogelijk hield met andere ogen en komt ze tot nieuwe keuzes. Volgende week reis ik samen met 40 NVO2-delegatieleden af naar het ASTD-congres. “Er zijn vragen, hier op mijn werk, die ik moet beantwoorden. Dingen die ik moet doen”. Maar eerst stap ik uit mijn werkelijkheid. Ik ga net als Alice andere (leer)landschappen bezoeken. Met mensen uit andere werelddelen, met dezelfde passie ga ik mijn wensen en dromen delen. Ik ben nieuwsgierig naar wat hen drijft. Hoe zij netwerken van bevlogen mensen in hun vakgebied en in organisaties als spin-off weten in te zetten. Hoe zij nieuwe vragen en ontwikkelingen te lijf gaan. Stilstaan bij leren in een ander leerlandschap biedt kansen om wat ik voor (on)mogelijk hield met nieuwe ogen te bekijken. Dit benutten in de ontwikkelingen van NVO2: dat wordt voor mij de uitdaging. *Uit de verfilming van ‘Alice in Wonderland’ ■ Willy Harkink, waarnemend directeur NVO2, hét netwerk voor HRD-professionals. www.nvo2.nl
  Gratis
  lees meer

  Nieuwsrubriek samengesteld door Guido van de Wiel

  Gratis opgeleid worden door Eckhart Tolle Op de website van Eckhart Tolle vind je onder meer een gratis online cursus, veel filmpjes, artikelen en inspiratiebronnen met als centrale thema: de kracht van het nu. De kracht van het nu is een must voor iedere coach en voor iedere HR-professional die bezig is om- naast slimmer werken - ook wijzer werken in organisaties vorm te geven. Wat doet er werkelijk toe in een organisatie? Hoe kunnen we ons als mens werkelijk ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? Onderwerpen waarover Eckhart Tolle zelf aan het woord is, zijn onder meer: keuzes, denken versus voelen, emotioneel lijden, relaties, de essentie van presence. De kracht van het nu bevat vele coachingstechnieken en inzichten die verwant zijn aan mindfulness. Engelstalig, registreren zorgt voor toegang. Kijken. Nu. Check: www.eckharttolle.com Bookboon: gratis boeken op jouw vakgebied Op Bookboon vind je talloze gratis boeken op het gebied van onder andere HRM, management, personeelsmanagement, strategie en persoonlijke ontwikkeling. Naast managementboeken zijn er ook hardcore studieboeken gratis te downloaden, geschreven door professoren van topuniversiteiten uit de hele wereld. Boeken over Lean Six Sigma, Supply Chain, Innovatie, projectleiderschap De boeken zijn als e-books gratis te downloaden. Er staan advertenties in de pdf, maar die zijn niet irritanter dan bij het lezen van een gemiddelde krant. Alleen even registreren. Nederland wordt slimmer! www.Bookboon.com Gratis webinars: zowel live als on demand aanbod Is lezen niet je grootste hobby om inhoudelijk bij te blijven op je vakgebied? Dan zijn de gratis webinars van Profiles International misschien wel wat voor jou. Amerikaans van opzet behandelen experts op diverse terreinen onderwerpen als leiderschap (value based leadership, The 7 deadly Sins of Leadership), organisatiecultuur, maar ook onderwerpen als Emotional Intelligence en Employee Engagement. Alle webinars zijn in het Engels, de slides zijn goed te lezen, de telefoonstem is even wennen en uiteraard even registreren. Volg je het webinar live, dan kun je via chat een vraag stellen en is er een kans dat je in de uitzending komt. Tijden van de webinars zijn niet speciaal afgestemd op Nederland. Check: www.profilesinternational.com www.Personeelsnet.nl Onbeperkt toegang tot meer dan 200 actuele en praktijkgerichte HR instrumenten? Tools & Extra’s biedt abonnees de helpende hand met HR-vakinformatie, HR-modellen, HR-tools, checklists en formulieren voor personeelszaken. Wel in abonnementsvorm. Het is de vraag of men in deze tijd nog wel bereid is voor content te betalen. Partner is onder andere managersonline.nl waar de basistools kosteloos beschikbaar zijn. Hier zijn ook themadossiers, HR-vacatures, et cetera te vinden. Vanwege de HR-vacatures ook ideaal voor personeelsmanagers, P&O-medewerkers, HRM-professionals zonder baan. Zie: www.personeelsnet.nl
  Gratis
  lees meer

  Introductie op het thema veerkracht

  Wanneer ik naar de samenleving kijk, zie ik een gemeenschap waarin veranderen, vernieuwen en ontwikkelen de constanten zijn en waarin voortdurend een appèl wordt gedaan op de veerkracht van organisaties en mensen. De organisaties waar ik mee werk zijn er allemaal op uit om toegevoegde waarde te leveren en in verbinding te blijven met hun stakeholders. Zij zoeken naar een manier om zichzelf blijvend adequaat te organiseren. En naar een passende strategie om voor (potentiële) klanten, afnemers en medewerkers aantrekkelijk te blijven. Ze willen duurzaam het verschil maken. Nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en inzichten in praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek vragen om een continue alertheid. Veerkracht is daarbij een sleutelwoord.
  1,95
  lees meer

  Het leerpotentieel na een faillissement

  Wat maakt ondernemers die failliet zijn gegaan zó interessant dat je er belangeloos twee dagen van je werkweek aan wijdt? Serena Scholte moet even nadenken over die vraag. Uiteindelijk komt ze op het antwoord. Failliet gaan en sterker dan daarvoor opnieuw beginnen is één aspect dat voor haar de doorslag gaf. Maar dat is niet het hele verhaal. Deze tijd vraagt om een andere manier van ondernemen. Misschien zijn ondernemers met zo’n fundamentele leerervaring daar wel het best toe in staat. Serena Scholte vertelt over taboes, troost en energie. En over de afdeling Bijzonder Beheer van de bank en het leerpotentieel van een faillissement.
  1,95
  lees meer

  Interview met David Zinger

  Je kunt David Zinger gezien zijn staat van dienst gerust ‘mister Employee Engagement’ noemen. Zijn hele carrière is hij met het thema medewerkersbetrokkenheid bezig geweest, ook ‘avant la lettre’. Hij heeft inmiddels veel over het thema geschreven en een imposant internationaal online netwerk opgebouwd. Ik volgde een workshop bij hem tijdens het World HRD Congres in Mumbai en had demogelijkheid David Zinger later meer in detail te spreken over dit thema.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: Aanpassen

  Aanpassen Veranderingen vereisen ombuigingen en aanpassingen. Ontwikkeling is hierbij het sleutelwoord. Ontwikkeling van arbeidskracht is het proces waarbij de kracht van diegene wordt versterkt en uitgebouwd terwijl de tekortkomingen van de persoon worden onderkent en geminimaliseerd. Door doelen aan hun ontwikkeling te koppelen blijken mensen meer in beweging te komen. Als mensen zich willen aanpassen, is het daarom van belang om te bepalen waaráán zij zich willen aanpassen en waarméé. Zij kunnen meerdere doelen tegelijk stellen, dat bijt elkaar niet. Uit recent onderzoek van Johson, Garrison, Hernez-Broome, Fleenor, en Steed blijkt dat doelgerichte ontwikkeling werkt voor één doel, maar ook voor meer dan één. Ambitie geeft blijkbaar kracht om te veranderen. Een doel omarmen is ‘ja zeggen tegen verandering. Zij die zich willen aanpassen, kunnen veerkrachtig zijn. Waar een wil is, is een weg, ook op de arbeidsmarkt. Individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan in duurzame arbeidsrelaties hand in hand. In sterke organisaties wordt de organisatieontwikkeling gedragen door de medewerkers en de ontwikkeling van de medewerkers door de ontwikkelingen van de organisatie. Welke ontwikkeling leidend is in deze symbiotische relatie, is een kwestie van smaak. Sommige organisaties kiezen ervoor om zich primair te richten op de ontwikkeling van medewerkers. De bekendste vorm hiervan zijn de zogenoemde leerwerkbedrijven. Zij bieden mensen een kans om werkervaring op te doen, hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, en om te leren werken. Er zijn ook organisaties waarin medewerkers deze luxe niet hebben en waar de ontwikkeling van de organisatie voorop staat. Zulke organisaties zijn ingericht vanuit het principe dat de medewerkers de continuïteit en concurrentiepositie van de organisatie dienen. Mensen ontwikkelen zich daar in het verlengde van hun primaire werkzaamheden. De gewenste veerkracht van organisaties is blijkbaar afhankelijk van de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. De daadwerkelijke veerkracht wordt bepaald door de buigzaamheid van medewerkers, al dan niet aangejaagd door de koers van de organisatie. Of het aanpassingsvermogen van een organisatie extern voldoende is, bepaalt de markt. De interne organisatie bepaalt of de flexibiliteit van medewerkers adequaat is. Beide partijen zullen hun aanpassingsvermogen nodig hebben om de gewenste veerkracht te tonen. Is deze ontwikkelkracht ontwikkelbaar? Ja, luidt het antwoord op basis van baanbrekend onderzoek in 2011 van Martin Seligman, die geldt als vader van de positieve psychologie. In één van zijn experimenten werden deelnemers willekeurig ingedeeld in één van drie groepen. In de eerste groep werden de deelnemers geconfronteerd met een vervelend en hard geluid. Door op een knop te drukken, konden zij het geluid uitschakelen. De tweede groep werd geconfronteerd met hetzelfde geluid. Echter, ondanks hun inspanningen en pogingen om het geluid ongedaan te maken, waren zij niet in staat het uit te schakelen. De derde groep diende als controlegroep. Zij kregen geen geluid te horen. Het experiment werd de volgende dag vervolgd. Alle deelnemers kregen een hard en vervelend geluid te horen. De mensen uit groep één en drie vonden tamelijk makkelijk een hendel waarmee ze het geluid konden stoppen. Echter, de mensen uit groep twee deden niet eens een poging om het geluid uit te zetten. De verklaring van Seligman is dat zij in de eerste fase gefaald hadden, waardoor zij zich realiseren geen controle over het geluid te hebben, hetgeen hen passief maakt. In fase 2 verwachtten zij weer te falen waardoor zij het niet eens meer proberen. Zij leerden hulpeloosheid aan. Het beroemde filmpje, met de mensen op de roltrap die gaan roepen om hulp in plaats van zelf actie te ondernemen door naar boven te lopen, illustreert eenzelfde soort natuurlijk menselijk mechanisme. Hun hulpeloosheid is aangeleerd door een werkende roltrap als hun referentiekader. Zie voor het filmpje: YouTube en zoek op ‘people stuck on escalator’. Het omgekeerde was het geval in groep één. Zij leerden optimisme aan. De derde groep handelde vanuit gezond verstand waaruit zelfredzaamheid spreekt. Voor organisaties is de werkhouding van medewerkers een spiegel voor de veerkracht van de organisatie. Wat ziet u als u in de spiegel kijkt? Hulpeloosheid of optimisme? Ik wens u in uw organisatie veel veerkracht toe. Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, directeur en oprichter van het Nyenrode Powerhouse Competing for Talent, en afdelingshoofd CHROME.
  Gratis
  lees meer

  Wetenschap: Functie van veerkracht voor organisaties

  Thema’s in management zijn ook aan mode onderhevig. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen onderwerpen meer of minder ‘in’ zijn. ‘Veerkracht van organisaties’ is zo’n thema. Misschien heeft het te maken met deze tijd van economische neergang. Dat een organisatie veerkrachtig moet zijn, lijkt vanzelfsprekend.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper