logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|56|57|58|...|545

Co-creatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

INHOUD THEMA "CO-CREATIE" (september 2012) Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen De stem van invloed. Column Karin Brugman Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard WETENSCHAP Brothers in arms, Lidewey van der Sluis Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling PRAXIS In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van 't Klooster, Rick van de Weg Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout Van netwerker naar 'link & like' -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project 'verstreken leercultuur', Joke van Alten De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen VARIA Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk HRD en Zuid-Korea's 'Hungry Mind', Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes Your client in the boardroom, Karen Philips Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello Boeken Voorwoord Co-creatie Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds. ​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren. Co-creatie in optima forma. Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl
5,95
lees meer

Co-creatie als nieuwe standaard

Het voelt misschien anders, maar het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de term ‘co-creatie’ in Nederland zijn intrede deed. Het woord bestond al langer, maar het was vooral Prahalad1 die ervoor zorgde dat het begrip rond 2008 aan populariteit won. Nu hoor je het woord veelvuldig binnen bedrijven en instellingen terugkomen. Steeds vaker hoor je in meetings: “Co-creatie, moeten wij daar eigenlijk iets mee?” De eerste succesverhalen tekenen zich af en trekken anderen over de streep ook te gaan co-creëren met medewerkers, klanten en leveranciers.
1,95
lees meer

Co-creatie & participatie

We leven in een steeds complexere wereld die in een razend tempo verandert. Er is een overaanbod aan informatie die ons via steeds meer communicatiekanalen overspoelt. De wereld wordt ‘globaler’, de problemen complexer en niemand is nog in staat om alles te overzien. Mensen zijn mondiger, beter geïnformeerd en hoger opgeleid. Ze willen betrokken worden bij het creëren van een gedragen toekomstvisie en zijn – wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden – ook bereid om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Echte verandering vraagt nieuwe manieren van organiseren om de complexe problemen ‘zonder grenzen’ aan te pakken. De uitdaging voor leidinggevenden is om de controle durven los te laten, want ook zij zijn niet in staat om een voldoende breed en genuanceerd beeld te hebben van de problematiek. Ook van professionals vraagt de huidige organisatiecontext een andere manier om veranderingstrajecten te ontwerpen en te begeleiden.
1,95
lees meer

Column: Talent in ontwikkeling

Inmiddels enkele maanden geleden hoorde ik op een warme zomeravond vanuit mijn slaapkamerraam diverse straatgeluiden die ik op een gemiddelde doordeweekse avond mag verwachten. Een auto die afremt voor de verkeersdrempel voor mijn deur, de buurman die thuiskomt, de buurvrouw die vanuit het keukenraam naar haar kinderen roept dat het toch echt tijd is om te gaan slapen. Maar die avond hoorde ik ook iets anders. Ik ontdekte dat mijn buurman gitaar speelt. Samen met een vriend speelde hij het ene nummer na het andere. Raam wijd open, buren als toehoorders. Aangezien het nog maar een uur zou duren voordat de volgende dag zich zou melden, hoopte ik dat de laatste noot van de dag niet te lang op zich zou laten wachten. Het tegengestelde gebeurde en tot mijn verbazing hoorde ik een vrouwenstem die zich bij hen voegde. Ineens klonk het anders: compleet, een geheel. Waar het begon met wat ‘getokkel’ van twee vrienden, ontstond nu een mooi samenspel. Aan het staren naar de klok boven mijn bed kwam abrupt een einde. Ik zwaaide het gordijn open en luisterde met volle aandacht. Sinds jaren werd ik weer eens in slaap gezongen. Als ik mijn slaapkamerraam niet had opengezet of niet had willen luisteren, dan had ik niet geweten dat mijn buurman een instrument bespeelt. Laat staan dat als hij samen met zijn vrienden speelt, het eigenlijk best mooi klinkt. Een gezamenlijk resultaat van twee gitaristen en een zangeres, en één dat er mag wezen. Misschien dat ze zich ooit opgeven voor een talentenjacht. Ik hoop dan wel in groepsverband want samen staan zij sterk. Ook al zal een wiskundeleraar een andere mening zijn toegedaan, bij hen wordt 1+1+1 toch echt 4. Ik zal hen alle rondes door stemmen. Uiteindelijk nemen ze een album op, en dan krijgen ze zoveel fans dat ze mogen optreden in de Melkweg. Een prestatie van formaat. Alleen zouden ze nooit zover zijn gekomen. Immers zij hebben van hun omgeving de ruimte gekregen om hun talent voor de muziek verder te ontwikkelen. Ook ik – als buurvrouw – heb daarin mijn steentje bijgedragen door niet uit het raam te gaan hangen met de vraag of het alsjeblieft wat zachter kan. In plaats daarvan gaf ik hen een luisterend oor. Mede hierdoor kan ik over een aantal jaar misschien wel zeggen: ooit was hij mijn buurman en wat is hij toch gewoon gebleven. Eerlijkheidshalve denk ik niet dat dit voor mijn buurman en zijn vrienden is weggelegd, maar plezier hebben ze zeker. Dat lijkt mij belangrijker dan een nummer 1-hit. Voorlopig blijven zij dan ook bij mij in de straat spelen, en hebben zij in ieder geval één toehoorder.
Gratis
lees meer

Promotie: Co-creatie

Professionals kunnen zich wijden aan hun vak als zij vertrouwen ervaren. Dan halen zij voldoening uit hun werk, voelen zij erkenning en presteren zij beter. In ‘Vertrouwen werkt: Over werken aan vertrouwen in organisaties’ onderzoekt Pauline Voortman van Trustworks hoe je − vanuit een handelingsperspectief − in organisaties vertrouwen kunt cre.ren.
Gratis
lees meer

Online co-creatie

Er zijn verschillende manieren om vernieuwingen in gang te zetten. Co-creatie is een manier om kennis en ervaring aanwezig bij relevante doelgroepen te mobiliseren en toe te passen op actuele bedrijfsvraagstukken. Co-creatie is niet nieuw. De principes worden al langer toegepast in allerlei workshops en brainstorms. De toenemende acceptatie van social media heeft co-creatie een nieuwe dimensie gegeven: ‘de onlinedialoog’, eerst nog voorzichtig in de hoek van marketing en productontwikkeling met externe klanten, nu geleidelijk ook als intern instrument voor vernieuwing met medewerkers. Wat is online co-creatie eigenlijk? Hoe kun je het inzetten en wat kun je ermee bereiken? Is het een hype of heeft het toekomst? Aan de hand van een praktijkcasus bij ProRail gaan we deze vragen van een antwoord voorzien.
1,95
lees meer

In gesprek met Halbe Zijlstra

De Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, associate degrees en de flexibilisering van het deeltijdonderwijs. Staatssecretaris Halbe Zijlstra zit er middenin. Voor hem kwam de val van kabinet Rutte I dan ook veel te vroeg. “Als ik na de verkiezingen een nieuwe aanbieding voor dit ministerie krijg, zal ik zeker geen ‘nee’ zeggen.”
1,95
lees meer

Oratie prof. mr. dr. R. Houweling.

Arbeidsrecht op de schop: Eigenaardig arbeidsrecht. Oratie prof. mr. dr. R. Houweling. 24 mei 2012. Erasmus Universiteit Rotterdam. Het arbeidsrecht moet opnieuw worden vormgegeven, wellicht met eigen wetboek en rechter. De nadruk in het arbeidsrecht verschuift namelijk steeds meer van de arbeidsovereenkomst naar de arbeidsverhouding. Ook wordt dit recht steeds materiëler. Hierop gaat prof.mr.dr. Ruben Houweling in zijn oratie ‘Arbeidsrecht op de schop’. Hij aanvaarde hiermee donderdag 24 mei 2012 het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, in het bijzonder de grondslagen van een modern arbeidsrecht, vanwege het Erasmus Trustfonds, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn inaugurele rede stelt Houweling de vraag centraal wat de aard en het object van een modern arbeidsrecht is. Deze vraag is uiterst actueel omdat de roep om modernisering van het arbeidsrecht toeneemt: versoepeling ontslagrecht, hervorming WW en ZW, flexibilisering van het cao-recht en de democratisering van vakbewegingen. Houweling constateert een toenemende verschuiving van de arbeidsovereenkomst naar de arbeidsverhouding. Daarnaast is er een tendens naar ‘materieel arbeidsrecht’. Deze ontwikkelingen vereisen een herijking van het huidige arbeidsrechtelijke systeem, stelt Houweling. Met de leeropdracht ‘Grondslagen van een modern arbeidsrecht’ onderzoekt Houweling op welke grondslagen ons toekomstig arbeidsrecht gebaseerd moet worden. Is de arbeidsovereenkomst (nog steeds) bijzonder, of is het inmiddels verworden tot een ‘gewone’  overeenkomst? Houweling beproeft of het arbeidsrecht zo’n eigenaardig deel van het recht is, dat het een eigen wetboek en mogelijk zelfs een eigen rechter rechtvaardigt. Deze opvattingen van de zogenoemde ‘Rotterdamse school’ nodigen uit tot nader onderzoek naar de omvang van het object en de eigenaardige systematiek van het arbeidsrecht. In zijn inaugurele rede geeft hij daartoe een eerste aanzet. Houweling onderzoekt onder meer of het compenseren van ongelijkheid kan bijdragen aan de modernisering van het huidige arbeidsrecht. Ook roept hij de vraag op of doorwerking van het algemeen vermogensrecht geen regel, maar uitzondering behoort te zijn.
Gratis
lees meer

Omoiyari

Cultuurverschillen in organisaties leiden vaak tot wrijving en onbegrip. Met de juiste benadering komt de meerwaarde van cultuurverschillen vrij. Die benadering heb ik gevonden in omoiyari, een Japans begrip dat zich het best laat omschrijven als ‘inlevingsvermogen sturen naar anderen’. Denken en handelen vanuit omoiyari leidt tot bewustzijn van de eigen krachten en waardering voor die van anderen. Het gevolg: een sterker teamgevoel, meer betrokkenheid bij de organisatie en ruimte voor verbetering
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »