logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|57|58|59|...|545

Nieuws: Co-creatie

Amerikaans Kennisplatform Hard Business Review Harvard Business Review is een Amerikaansb kennisplatform met vele blogs,  reviews en presentaties. Via dit online kanaal is met enige regelmaat een webinar te volgen over bijvoorbeeld teamvorming en hedendaagse strategievorming. De – gratis – webinar  rondom organizational risk management werd verzorgd door Robert S. Kaplan (mede-ontwikkelaar van the Balanced Scorecard).  Daarnaast zijn er op dit kennisplatform meer dan driehonderd podcasts te beluisteren met interviews van hedendaagse leiders, veelal voorzien van  transcript, vol inzichten rondom organiseren en business. Check: Blogs.hbr.org Crowdsource je strategie: Strategy the Wikimedia Way Een bedrijf met een internationaal perspectief staat op het punt om een strategiesessie op de hei te organiseren. Ze vragen jou als  HRprofessional om het programma mee vorm te geven. Wat ga je antwoorden? Gegeven onderstaand voorbeeld vertel je dit bedrijf hun heisessie te annuleren. Uit de casus van Wikimedia blijkt dat de bedrijfsstrategie prima via crowdsourcing is vast te stellen. Meer dan duizend mensen in zo’n vijftig talen deden ruim negenhonderd voorstellen op de vraag waar het bedrijf binnen nu en een paar jaar heen moet. Wikimedia heeft dit crowdsourcing proces én de uitkomst verwoord in hun gratis e-book ‘Wikimedia Strategic Plan – A  collaborative vision for the movement through 2015’. Zie: strategy.wikimedia.org Het begon met een plastic tas… Op www.zinnigeverhalen.nl is een keur aan verhalen te vinden die te gebruiken zijn bij trainingen. Verhalen hebben de kracht om mensen direct in het hart te raken en een glimlach tevoorschijn te toveren. Zinnigeverhalen.nl begon toen één man aan een andere man een plastic tas overhandigde met daarin vijfhonderd verhalen, uitgetypt met een ouderwetse typemachine. Geniet mee. Vrouwelijke manager verdient ruim 16 mille minder dan mannelijke manager Vrouwelijke managers verdienen in Nederland gemiddeld 14% minder dan hun mannelijke collega’s. Het verschil in basissalaris  bedraagt tienduizend euro per jaar en inclusief bonussen zelfs meer dan zestienduizend. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van arbeidsbemiddelaar Mercer. In Nederland werden ruim 7.300 managers van 166 bedrijven ondervraagd. Het gemiddelde basissalaris voor het hogere kader bedroeg 117.498 euro. Mannen kregen gemiddeld ruim 118 duizend euro, terwijl vrouwen het met ruim 105  duizend euro moesten doen. Ook voor het middenkader zijn de verschillen groot. Leeftijdsdiscriminatie is niet de enige verklaring. Ook kunnen het lagere aantal werkjaren door zwangerschappen, onderhandelvaardigheden en het gepercipieerde beeld van parttime werken meespelen. “Percepties over parttimers dat ze minder betrokken en loyaal zijn, hebben een negatief effect op de beloning”, verklaart een onderzoeker. Deels overgenomen uit: www.nu.nl HRM-scope Op zoek naar interviews en artikelen speciaal voor het HR-veld geschreven en geselecteerd? Abonneer je gratis op de nieuwsbrief van HRM-scope. Via de nieuwsbrief en bijbehorende website krijg je eens per maand een overzichtelijke nieuwsbrief met daarin per aflevering een interview met een HR directeur, nieuws uit het veld, een column, een actuele agenda en de rubriek ‘De HR-loopbaan van…’. Zo blijf je op de hoogte van trends als duurzame inzetbaarheid of verzilvering en houd je via aansprekende verhalen voeling met de binnenkant van het vak. Check www.hrmscope.nl Europese subsidies voor scholing Vanuit de Europese Unie zijn er regelmatig subsidieprogramma’s, waarvan ook werkgevers kunnen profiteren bij hun cholingsprojecten. Het programma ESF 2007-2013 put uit het Europees Sociaal Fonds. Er is in totaal 740 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die te maken hebben met onder andere thema’s als arbeidsmarkttoetreding, re-integratie van jonge ex-gedetineerden en verhoging van de arbeidsproductiviteit met behulp van nieuwe werkwijzen en werkprocessen. Veelal kunnen O&O-fondsen voor bedrijven subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen, waardoor ze zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Opleidingen die in aanmerking komen zijn onder andere: • opleidingen die voorkomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo); • erkende opleidingen die voor vele branches nuttig zijn, zoals cursussen in Word of Excel; • EVC-procedures. Meer informatie is te vinden op www.agentschapszw.nl, onder ESF 2007-2013.
Gratis
lees meer

Een sprankelend voorbeeld van co-creatie

Stelt u zich eens voor dat u als monteur werkzaam bent bij een onderhoudswerkplaats voor treinen van de Nederlandse Spoorwegen. Waar de NS van oudsher een staatsbedrijf was, worden er vandaag de dag heel andere eisen aan u gesteld. Begrippen als concurrentie, slimmer werken, innovatie en klantcontact klinken u wellicht nog vreemd in de oren. Mogelijk vraagt u zich zelfs af waarom dat voor u als monteur belangrijk is. Want is het niet gewoon de bedoeling dat u uw werkzaamheden volgens de geldende procedures uitvoert?
1,95
lees meer

Over co-creatie van twee bureaus

Stel, je hebt als bureau je ziel en zaligheid gelegd in een reactie op een projectaanbesteding van een grote klant. De eerste ronde kom je goed door, de tweede ronde ook. Er zijn nog twee bureaus in de race. Dan zegt de klant: “Het lijkt me een goed idee als jullie deze klus samen oppakken.” De concurrent wordt ineens een samenwerkingspartner. Wat doe je dan? Welke keuzes maak je? Waar loop je tegenaan? En wat levert het op? Het overkwam Gooiconsult Advies & Training en VDS Training Consultants. In een aanbesteding voor een leertraject bij KPN belandden ze op de shortlist en vervolgens op een gezamenlijke eerste plaats. Aanleiding voor KPN om hen te vragen het traject samen op te pakken en vanuit het beste uit beide offertes een gezamenlijk aanbod te maken. Op het ene moment in hevige concurrentiestrijd, op het volgende moment kijken hoe je vanuit twee bureaus samen de klant kunt bedienen. Een gesprek met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult). Over hindernissen, inspiratie en nieuwe kansen.
1,95
lees meer

Interview met Etienne Wenger

Het is geen toeval dat Etienne Wenger in een adem wordt genoemd met Community of Practice (CoP). Wenger wordt als de grondlegger van CoP gezien en dit concept is door de HRD-professie stevig omarmd. Het blijkt ook te werken. Mensen die actief deelnemen aan een CoP leren op een betekenisvolle manier. Wij zijn benieuwd hoe de nieuwe technologie ertoe bij kan dragen dat een CoP werken en leren kan integreren. Met of zonder meetbare organisatieresultaten? Wenger heeft hier uitgesproken en interessante opvattingen over. Verrijkend én inspirerend voor onze professie.
1,95
lees meer

Interview met Professor Chan Lee van Seoul National University

In onze zoektocht naar interessante personen in relatie tot het HRD-vakgebied is de blik vaak gericht op het westen en met name de US. Natuurlijk is het ook interessant onze blik eens op het oosten te richten, zeker gezien de economische ontwikkelingen daar. Tijdens de ASTD-conferentie in Denver hadden we de kans om Chan Lee te spreken, professor in HRD aan de Seoul National University, Zuid-Korea. Lees mee over HRD in relatie tot het ‘economische wonder’ en het werkend en studerend leven in Zuid-Korea.
1,95
lees meer

Inleiding: Brothers in arms

Co-creatie ontstaat vanuit een gezamenlijk doel met gedeelde belangen en interesses. Het gezamenlijke belang overvleugelt het individuele belang. Met het oog op een winwinsituatie ontstaat bij de individuele partijen een wil om te winnen alsook bij het collectief. Dit geldt als de motor van co-creatie. Wat zijn de onderdelen van die motor? En de smeerolie? Daarover gaat dit themanummer. Co-creatie is een vorm van samenwerking. Een specifiek element van co-creatie is dat er sprake is van een optelsom van arbeidskrachten die idealiter hoger is dan de som der delen. Een team waarin co-creatie wordt beoogd als resultaat functioneert optimaal indien 1) de partijen elkaar als gelijke beschouwen, 2) de onderlinge afhankelijkheid in een samenwerkingsstructuur is vastgelegd, 3) de partijen  gelijkgestemd zijn in hun doel, en 4) de partijen elkaar aanvullen vanuit hun verscheidenheid. Met die onderdelen kan de motor van co-creatie draaien en is men samen sterker dan alleen. Bij co-creatie ligt de focus op het resultaat van de samenwerking. Er is daarbij altijd sprake van twee of meerdere partijen die invloed hebben op zowel het proces als op het resultaat van dit proces. Het resultaat  kan een dienst of product zijn, maar het kan ook bestaan uit een plan of advies. Procesgerichte Brothers in arms kenmerken van een co-creatie zijn dialoog, een gezamenlijk belang en een focus op resultaat. Ook de onderlinge verhoudingen spelen een belangrijke rol in het proces, waarbij onderling vertrouwen, professionele openheid, integriteit en eerlijkheid belangrijke bestanddelen van de smeerolie zijn. Daarnaast zijn samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid onontbeerlijk. De huidige aandacht voor co-creatie komt voort uit de noodzaak om met elkaar, in netwerken of andere vormen van partnerschap, aan economisch herstel te werken. In die zin leven we in een tijdperk waar de theorie van Schumpeter hoogtij viert. Schumpeter beschreef economische vooruitgang vanuit creatieve destructie, een marktwerking waarbij oude producten en diensten terrein verliezen in de markt aan nieuwe en betere. Een economische crisis versnelt dit proces en brengt mensen bij elkaar, als brothers in arms, die samen willen vernieuwen. Het is daarom niet verwonderlijk dat communities als paddenstoelen uit de grond schieten, zowel online als offline. Anders gezegd, de crisis is vruchtbare grond voor samenwerkingsvormen als co-creatie! In de praktijk heb ik het afgelopen jaar van dichtbij gezien hoe vruchtbaar de grond is en tegelijkertijd hoe complex co-creatie desondanks kan zijn. Als projectadviseur was ik betrokken bij een gezamenlijk initiatief van meerdere partijen om voor diverse zorgen welzijnsorganisaties in Noord-Holland een gemeenschappelijke talentenpool op te zetten. Uiteindelijk is het een succesvol project geworden. Het heeft echter veel voeten in de aarde gehad om de voorwaarden voor co-creatie zoals hierboven beschreven te scheppen. Niettemin geeft dit voorbeeld houvast en moed om taaie processen die in het voortraject van co-creatie vereist zijn aan te gaan en om er samen wat van te maken. Kunnen we ook zonder co- creatie? Een genuanceerd antwoord is hier gepast. Uiteraard is in lang niet alle gevallen co-creatie de meest geschikte vorm om waarde te genereren in de markt. Mensen kunnen ook op zelfstandige wijze waarde creëren. Laten we samenwerken en co-creatie daarom niet benoemen als een must. Daar is een mens als individu veel te uniek voor.
Gratis
lees meer

In gesprek met Frederike Vos

Heb jij wel eens van het fenomeen Hubs gehoord? Misschien ben je wel eens in een Hub geweest of werk je er zelfs zeer regelmatig? Ik vind de opkomst van Hubs een boeiend fenomeen en bij het begrip ‘co-creatie’ moet ik gelijk denken aan de manier waarop deze tot stand zijn gekomen en nu ook werken. Vandaar een gesprek met Frederike Vos, co-founder van The Hub in Amsterdam.
1,95
lees meer

In gesprek met Bart van Rosmalen

Eric Koenen, auteur van onder andere ‘De kunst van leiderschap in tijden van verandering’ en ‘De Atomiumorganisatie’, is oprichter van de Doorwerthgroep. Hij gaat in gesprek met Bart van Rosmalen, van origine cellist en theatermaker. Van Rosmalen is als associate lector ‘Interdisciplinariteit en Open Innovatie’ verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ, werkt als trainer en organisatieadviseur en schrijft een proefschrift over ‘Muzische professionaliteit’ aan de Universiteit voor Humanistiek
1,95
lees meer

Het effect van coaching

In dit artikel introduceer ik het ‘grootste coachingeffectenonderzoek aller tijden’. Ik bespreek waarom we dit onderzoek gestart zijn, waarom dergelijk onderzoek nodig is, wat we meten en waar we nu halverwege de dataverzameling staan. Ik maak duidelijk waarom we de effectiviteit van coaching als zodanig (helaas) niet kunnen meten, maar dat we wel factoren kunnen vinden die – positief dan wel negatief – bijdragen aan de effectiviteit van coachingopdrachten. Ook roep ik alle coachende lezers met klem op om mee te doen aan dit onderzoek, dat eenmalig is en krachtiger dan al zijn voorgangers.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »