logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|57|58|59|...|560

  Congresverslag: Train de Trainer Dag

  De Galan School voor training (21 september 2012) Train de Trainer Dag Het beste van de Galan … … is volgens velen de eenvoudige en doeltreffende methode waarmee deelnemers stapsgewijs nieuw gedrag aanleren. Ik heb dat op uitnodiging van Karin de Galan ervaren in Wageningen. Leren en lachen Mijn eerste workshop is ‘Confronterend starten met spelvormen’. Met een groep van achttien deelnemers gaat Roderik Bender aan de slag met de theorie en de praktijk. Zelf ervaren staat centraal. “In hele korte tijd veel leren en veel oefenen”, hoor ik iemand zeggen. Een oud-deelnemer aan een van de trainingen herkent opnieuw de kenmerkende “logische opbouw die direct toepasbaar is”. De groep deelnemers doet actief de oefening blindemannetje en heeft veel lol. Samen lachen zorgt ervoor dat deelnemers in de flow raken – volgens De Galan een voorwaarde om samen te leren. Praktische tools Na een voortreffelijke lunch ga ik naar de workshop ‘Werken met de successpiraal’. Alice Zandbergen geeft een korte introductie van het model dat zij typeert als “eenvoudig, mooi compact en begrijpelijk”. Vervolgens moet ze een grote groep instrueren en aan het werk zetten. Dat blijkt nog niet mee te vallen met veertig deelnemers die zelf ook trainer zijn. Na een herhaalde uitleg en eigen interpretaties door de groepjes gaan we eindelijk aan de slag met de tools die Alice ons aanreikt “Deze aanpak zet je als trainer op scherp”,zegt iemand die de Galan heeft leren kennen door het lezen van haar boeken. Oog voor detail De routebeschrijving naar theater Junushoff in Wageningen is heel compleet. In de hal van het theater heten de trainers van de Galan  je welkom, kun je je jas afgeven en verwijst de gastheer van het theater je naar de bar waar je het snelst koffie krijgt. De (zaken)partner van Karin zegt: “We willen het op onze manier doen, het beste eruit halen.” Het programma begint precies op tijd en ook de andere trainers van De Galan komen de belofte na om hun workshops op tijd beginnen en eindigen. Checklist Geen training van de Galan zonder checklist. Over feedback geven zegt ze bijvoorbeeld: “Noem een plus voor de acceptatie, een min voor de herkenning en vertaal de min in een tip. Wat wordt mijn feedback op deze train de trainer dag als ik deze checklist gebruik?” Plus: het was een goed georganiseerde dag voor trainers waar inhoud en netwerk centraal stonden. Min: te veel deelnemers aan een workshop kost veel instructietijd, waardoor de opbrengst niet optimaal is. Tip: organiseer volgend jaar weer zo’n inspirerende  professionaliseringsdag
  Gratis
  lees meer

  Trainerstool: Faaldurf

  Je kunt tegenwoordig workshops volgen om Faalplezier te krijgen. Daar leer je niet gebukt te gaan onder faalangst en te genieten van falen. Want, zegt de tekst: “Er is winst te behalen met falen!”
  1,95
  lees meer

  Column: De lange weg

  Na een tussenlanding stapt Nelson Mandela in een vliegtuig van Ethiopian Airways. Tot zijn grote schrik ontdekt hij dat het toestel wordt bestuurd door een zwarte piloot. Een gevoel van paniek slaat toe. Een zwarte man kan toch niet in staat zijn om een vliegtuig te besturen?! Deze passage uit de autobiografie van Nelson Mandela blijft me bij. Niet hoe hij president werd of gevangen zat op Robbeneiland, maar deze gedachte waarop hij zichzelf betrapt. Hoe hij door zijn eigen gedachten uit evenwicht wordt gebracht. Hij merkt het op. Gelukkig. Een breuklijn ontstaat, een ander perspectief, een groeimoment waarin hij zichzelf bevrijdt van die stem waarvan hij niet beseft dat hij hem heeft. De stem die van mening is dat zwarten tot minder in staat zijn. En die heimelijk in hemzelf zat. Wie kent er niet de tekst van Marianne Williamson die Mandela tijdens zijn inaugurale rede voorlas en die in talloze trainingen wordt geciteerd: “Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Om te geloven dat we fantastisch, talentvol, prachtig zijn.” “Ik noem dat de erfzonde”, zegt een van mijn leermeesters. “De erfzonde van de mens, het bejegenen van jezelf op basis van hoe je altijd bejegend bent.” Het is zo verleidelijk om wat je altijd hebt ervaren, te geloven en te herhalen. Zelfs als dat pijn doet. Mandela geloofde het ook. Tot het moment, in het vliegtuig, toen hij besloot daarmee te stoppen, met die erfzonde. Wij denken altijd dat afkeuring van de buitenwereld komt. Maar de buitenwereld zit in ons. En kritiek raakt ons vooral als er ook vanbinnen een stem zit die het met die kritiek eens is. Je tegen oordelen van buiten verzetten, tegen de onrechtvaardigheid ervan is een kunst, maar hoe maak je je los van die stem die vanbinnen klinkt? “O, maar ik doe het echt anders hoor”, vertelt een coachklant. ‘’Mijn ouders waren heel streng. Ze verwachtten dat ik me beleefd gedroeg, netjes sprak en op school niet lager dan een acht haalde. Maar mijn zoontje laat ik juist merken dat het helemaal niet om presteren gaat. Dat hij goed is zoals hij is, dat ik heel trots op hem ben!” Ze geeft hem ruimhartig wat ze zelf graag had gekregen. Hem wel. “Zou je die waardering ook kunnen laten blijken aan het meisje dat je zelf ooit was, dat thuiskwam met een zeven. Kan je haar laten merken dat je trots op haar bent?” De coachklant schudt beslist haar hoofd.” ‘’Nee! Dat kan ik niet!” Onmogelijk. Erfzonde. Is dat waar groei begint? Jezelf geven wat je hebt gemist? Jezelf gunnen wat je altijd hebt gewenst. Die goede ouder zijn, niet alleen voor je kinderen of voor anderen, maar voor jezelf. Gehoor geven aan de boodschap die Mandela voorlas toen hij president werd en wat hij zelf ook uitdraagt: “Jezelf toestemming geven om te doen waarvoor je bedoeld bent, je licht laten stralen!’’ Karin Brugman is trainer, coach en mede-auteur van het boek over voice dialogue: ‘Ik (k)en mijn ikken’. www.de-onderstroom.nl
  Gratis
  lees meer

  Column: Als de dagen korter zijn…

  Uit het raam starend vliegen bomen, koeien, wegen en gebouwen voorbij, vertroebeld door de schuin langs kabbelende striemen van de regen. Najaar. Treinend door het landschap. Op weg naar Brussel. De eerste bladeren op het spoor. Voordat de ijsmeesters het gemoed bepalen is er de wedstrijd tussen de infrastructuur, de vervoerder en de politiek om wie er als eerste iets gaat roepen over bladeren op het spoor. Koen vraagt zich af of dit in andere landen ook zo is. Buiten proportie aandacht geven aan ‘problemen’ en een verminderde aandacht voor de uitwisseling van oplossingen. Zoals aan de huidige economische omstandigheden en de weg eruit. Aan alles is voelbaar dat er minder is dan er was. Aan alles is voelbaar dat er meer komt dan er was. Met als prachtig voorbeeld Lowlands dit jaar, waar Herman Wijffels (ex-Rabobank en ex-SER, nu hoogleraar Duurzaamheid) een prachtige lezing hield over het landschap van de economische dilemma’s (krimp) en de geïntegreerde duurzame oplossingsrichting (groei). “We hebben de verspilling te lang laten gebeuren, waardoor milieu en economie elkaar in de greep houden en er niet meer bovenop komen. Er is nog maar één weg mogelijk: normalisering van mechanismen in de economische en financiële sector en hergebruik van middelen”, aldus Wijffels. Zijn complete verhaal is te vinden op www.coolpolitics.nl. De trein rijdt verder. Bruxelles-midi. Koen loopt naar binnen en verwacht in het hoofdkantoor van de financials  een verhaal over krimp, slechte omstandigheden, re-deployment en meer regels. Tot zijn verbazing gaat het echter na vijf minuten over een uit de hand gelopen project waarin financiële professionals vrijwillig lesgeven op scholen om de jongeren te vertellen over de fundamenten van de sector, de eigen ervaringen in de sector… In Griekenland, Nederland, Duitsland, Italië, overal uit de hand gelopen. Er lag een afgesproken target vanuit de EU. Wegens succes op alle plaatsen in Europa ver overschreden. Meer over dit originele project over ‘financial literacy’ is te vinden op www.efep-project.eu. Een prachtig voorbeeld van verzilvering van de vergrijsde populatie met een bijna 100% score op tevredenheid door deelnemers, professionals en de juf of meester. En met als extra resultaat een generatie die weer zin heeft om naar de financiële branche te kijken. Groei!? Rick de Rijk is voorzitter van de VETRON en directeur van Gooiconsult. www.vetron.nl  en www.gooiconsult.nl  Jolanda Botke is bestuursondersteuner bij VETRON en zelfstandig ondernemer. www.pelikaanadvies.nl
  Gratis
  lees meer

  Boeken Groei/Krimp

  Systemisch performance management Systemisch performance management. Met mensen naar duurzame verandering. Dries van Nieuwenhuyse, Simonne Vermeylen & Philippe Devos. Lannoo Campus, 2012.n ISBN 978 94 014 0093 0 Het boek bestaat uit drie delen. Hoe ga je met mensen naar een duurzame verandering? Het gaat om een proces van duurzame verandering. Het eerste deel gaat over een nieuw denkkader. Het geeft een heldere uitleg over systemen, veranderingsprocessen en beeldvorming. Deel twee gaat over systeemdenken en beschrijft diverse modellen voor het oplossen van problemen. Alles draait om duurzame waardecreatie. Dit wordt goed omschreven aan de hand van diverse voorbeelden en modellen. Deel drie bekijkt veranderingsmanagement op verschillende niveaus. Er wordt ingegaan op verschillende culturen en op hoe je veranderingen kunt communiceren. Het vierde deel gaat over de menselijke factor, over motivatie, de typologieën van Jung en over groepsdynamische processen. Dit gaat meer over de zachte kant van performance management. Het gaat dieper in op hoe je motivatie kunt beïnvloeden en managen. Er wordt dieper ingegaan op human capital, groepsdynamische processen en business intelligence. Het beschrijft hoe anderen en groepen invloed hebben op ons. Lid zijn van een groep beïnvloedt ons welbevinden. Er wordt dieper ingegaan op  groepsprestaties en effect op het leerrendement. Deel vijf geeft handvatten voor in de praktijk en geeft aan hoe je met de inzichten aan de slag kunt. Het geeft een aantal methoden die binnen het performance management hun waarde hebben bewezen. Het gaat dieper in op het belang van duurzame verandering, waarbij zowel de ‘harde als de zachte factoren’ van invloed zijn. Feedbackprocessen en cocreatie worden hierbij genoemd als essentie om inzichten te verkrijgen. Dit wordt uitgelegd aan de hand van duidelijke voorbeelden. Het laatste deel biedt tot slot nog een aantal bakens over duurzame kwantitatieve verandering. Het is daarmee een compleet boek met een duidelijke uitleg, heldere voorbeelden en het geheel is goed geschreven. Door het gehele boek staan interessante spreuken die aansluiten bij de theorie. Anton de Leeuw – HR-adviseur en teambegeleider   HOE-boek voor strategische personeelsplanning HOE-boek voor strategische personeelsplanning. Hanneke Moonen. Thema, 2012. ISBN 978 90 587 1675 0 Het ‘HOE-boek voor strategische personeelsplanning’ (SPP) is opgebouwd uit dertien hoofdstukken; acht hiervan leggen gedetailleerd het praktische vijfstappenproces van Hanneke Moonen uit. De overige vijf hoofdstukken zijn inleidend in het onderwerp en de opbouw van het boek en gaan in op de borging van SPP in de organisatie, verdieping op aanverwante onderwerpen en een handig do’s-and-don’ts overzicht. De achterzijde van het boek belooft een praktische handleiding, boordevol tips en werkvormen en deze belofte wordt volledig waar gemaakt. Door het hele boek heen vind je draaiboeken voor workshops inclusief een tijdsschatting, voorbeeldtabellen, werkbladen en checklists. Naast de draaiboeken en werkbladen heeft vooral de verdieping veel toegevoegde waarde. De schrijfster heeft acht aanverwante onderwerpen, zoals marketingen strategiemodellen, concurrentieanalyse en marktpositionering, externe arbeidsmarktanalyse en formatieplannen heel beknopt doch concreet weten uit te leggen en aangegeven hoe dat binnen de  organisatie en SPP ingepast kan worden. Juist de inbedding van HR instrumenten naast andere (strategische) bedrijfsinstrumenten en de ‘overall’ strategische planning maakt dat het draagvlak binnen de organisatie veel groter wordt en SPP niet als het nieuwe HR speeltje gezien wordt. Het boek komt ook precies op tijd, omdat veel organisaties zich nu opeens realiseren dat er straks veel medewerkers tegelijkertijd gaan uitstromen en dat er eigenlijk nog niet echt is nagedacht over opvolging (en kennisoverdracht). Daarnaast wordt een organisatie op deze wijze gedwongen people management ook echt centraal te stellen, omdat je als manager goed zicht moet hebben op de drijfveren en ontwikkelingsmogelijkheden van jouw teamleden. Het boek is uitgebreider en  gedetailleerder dan de meeste andere SPP-stappenplannen. Het is dus heel erg handig als je aan de wieg staat van een SPP-traject of als je het bestaande SPP wilt verbeteren. Daarnaast geeft het boek genoeg munitie als je jouw management nog moet overtuigen. Marjon Huizing – coach, trainer en consultant   De driemaster van people management De driemaster van people management. Strategie, cultuur en leiderschap in uw organisatie. Edgar Meuleman. Die Keure Business & Economics, 2012. ISBN 978 90 486 1406 6 Treffend voor het boek is de bevlogenheid van de schrijver om managers ervan te doordringen dat ze, willen ze ook in de toekomst mensen engageren om voor een organisatie te werken, een evolutie moeten doormaken in hun denken over human resources. Wanneer je de dagelijkse praktijk van het vakgebied verbindt met je persoonlijke beleving en vooral je bezieling dan helpt je dat in het nemen van de stappen die nodig zijn om ook in de toekomst in staat te zijn om als onderneming je toegevoegde waarde te leveren. Meuleman illustreert dit aan de hand van het model van Barrett. Daarbij voelt de koppeling van business aan cultuur – waardoor je als organisatie kunt groeien van een organisatie die haar bestaan moet bevechten naar een organisatie die dienstbaar is aan de samenleving/planeet – goed aan omdat je voelt dat medewerkers zich steeds meer bewust worden van zichzelf en hun engagement aan de organisatie. Zeker in de huidige tijd, waarin steeds meer wordt gevraagd van medewerkers, is het engagement van hen een van de belangrijkste sleutels tot het succes van een onderneming. Immers, als mensen zich verbinden met de onderneming dan zijn ze productiever. In het boek wordt ook nog de relatie gelegd met leiderschap. Daarbij wordt het leiderschapsmodel van Quinn als basis gebruikt. Er wordt ingegaan op de vraag hoe je waardegedreven leiderschap (leiderschap) implementeert als succesvolle verbindende factor tussen visie/strategie en engagement van medewerkers (cultuur) om je vooropgestelde doelen te bereiken (business). Het interessante van het hoofdstuk wat ingaat op deze vraag is dat er een recept wordt gegeven hoe je deze thema’s met elkaar kunt verbinden. Hierdoor wordt je gestimuleerd om het ‘geleerde’ uit de eerdere hoofdstukken te vertalen naar je eigen praktijk. Dit is een belangrijke meerwaarde, omdat je hierdoor in staat bent om stappen te zetten in het evolutieproces wat door het boek zo inspirerend wordt gepropageerd. Tony de Wit – eigenaar Zelf-Kennis en coach   De waarde van leren De waarde van leren. Rick de Rijk, Klaas Toes, Jack Phillips & Patti Phillips. Kloosterhof, 2012. ISBN 978 90 788 7603 8 Wat is de waarde van leren voor mensen, organisaties en de samenleving? Die vraag diende als uitgangspunt voor een boek van leerstrateeg Rick de Rijk en leereconoom Klaas Toes. Zij schreven het boek samen met Jack en Patti Phillips. Het was Jack Phillips die samen met Donald Kirkpatrick reeds 25 jaar geleden vijf niveaus beschreef om de waarde van leren in kaart te brengen. Hun visie is de basis voor de meeste modellen die worden gebruikt om het effect van leren aantoonbaar te maken. Dit boek gaat verder. Het is een  boek waarin de wereld van leren en de wereld van presteren met elkaar worden verbonden. In de wereld van leren gaat het over  ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. In de wereld van presteren gaat het over bedrijfsresultaat en prestatie-indicatoren. Twee werelden, twee talen. De auteurs zoeken juist de verbinding en wat mij betreft is die poging geslaagd. Het is een zeer leesbaar en inspirerend boek geworden, niet in de laatste plaats vanwege de persoonlijke visies en ervaringen van HR- directeuren bij grote organisaties. Ik was zelf bij een van die interviews betrokken en was persoonlijk geraakt toen Hans van den Brink van Achmea vertelde hoe topmanagers van Achmea in een programma voor authentiek leiderschap in contact worden gebracht met dappere mensen die tijdens de oorlog in Sarajevo authentiek leiderschap hebben moeten tonen. Hij is ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan beter leiderschap aan de top, maar hoe kun je hier nu het economisch rendement van aantonen? Dat is mogelijk betogen de auteurs in het hoofdstuk ‘De taal van weten’ als we maar een gemeenschappelijke taal spreken. Ze presenteren het piramide-model en vervolgens het rendementsmodel voor leren. Een model dat de leerprofessional kan gebruiken als hij bij de top van zijn bedrijf zichtbaar wil maken wat het investeren in mensen oplevert. Een vraag die steeds meer professionals krijgen want – zo betogen de auteurs – de CFO van een bedrijf zal steeds meer betrokken worden bij leren en ontwikkelen. Het is een van de tien punten die de auteurs presenteren in het hoofdstuk ‘De taal van de toekomst’. Voor Hein Knaapen van ING is dit een must: Als wij voor de waarde van leren woorden gaan vinden die bij de business aansluiten is de kans groter dat het een strategisch gespreksonderwerp wordt. Kortom: veel visies op de waarde van leren. Maar het mooist was wat mij betreft de leider van Ondernemend Nederland, Bernard Wientjes, de waarde van leren samen: “Leren is core business. Leren houdt je fit. Voor onze toekomst is leren alles.” Ria van ’t Klooster – directeur NRTO   A speech of cake A speech of cake. Public speaking made easy. Peggy Richie. Boekenbent, 2012. ISBN 978 90 902 6743 2 Waarom kunnen we wel overtuigen en mensen meekrijgen voor onze ideeën en denkbeelden in gewone gesprekken en waarom falen we, of slagen we daar minder in, op het moment dat we op een podium stappen en voor een grote groep dienen te spreken? Deze vraag is de rode draad in ‘A speech of cake’. Het boek is verdeeld in drie segmenten waarin de elementen van je boodschap uitdragen voor een groot publiek – ondersteund door bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie – op een dusdanige wijze dat mensen je  boodschap ontvangen, onthouden en eventueel in actie komen, aan de orde komen. Alle segmenten zijn apart te lezen, zomaar het  boek openslaan en gaan lezen kan ook. Te diep op de inhoud ingaan is geen optie. De boodschap van de auteur is duidelijk en de belangrijke elementen van spreken in het openbaar worden besproken en worden nog eens extra verduidelijkt door de veelvuldig voorkomende korte, bondige zinsneden en voorbeelden uit de praktijk. Het boek is geschreven in het Engels, maar is absoluut goed te lezen en te begrijpen. Verder opent het je ogen en zet je aan tot nadenken. Je onderzoekt je eigen gedrag, denkwijzen en je houding tijdens spreken in het openbaar en leert hoe je zwaktepunten te verbeteren. Een absolute must voor iedereen die, zelfs al is het maar af en toe, een boodschap wil uitdragen aan groepen, maar ook voor geroutineerde sprekers zal dit boek nog kunnen dienen als eyeopener. Gerry van Tol – coach en trainer
  Gratis
  lees meer

  Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middenmanagers

  Organisatieveranderingen vragen om commitment van de medewerkers. Binnen het hoger beroepsonderwijs moeten middenmanagers commitment creëren. Wij onderzochten wat daartoe de effectiefste leiderschapsstijl is. Verrassenderwijs blijkt dat schijnbaar tegengestelde leiderschapsstijlen commitment simultaan kunnen verhogen
  1,95
  lees meer

  Co-creatie (volledige uitgave, 32 artikelen)

  INHOUD THEMA "CO-CREATIE" (september 2012) Interview met Etienne Wenger, Professionals behoren tot hun community of practice, Jos Arets, Vivian Heijnen & Joost Robben Issue: Interview met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult), Over co-creatie van bureaus, Jolanda Botke In gesprek met Bart van Rosmalen, iets boven woorden brengen, Eric Koenen De stem van invloed. Column Karin Brugman Al netwerkend ontwikkelen- de Hub in Amsterdam. In gesprek met Frederike Vos, Co-founder van de Hub, Sibrenne Wagenaar Een sprankelend voorbeeld van co-creatie waarbij monteurs optreden als sparringspartner van het management, Thomas van den Berg & Daniëlle Plukaard WETENSCHAP Brothers in arms, Lidewey van der Sluis Samen oplossingen creëren. Omoiyari, Danaë Huijser Grootschalig kwantitatief onderzoek. Het effect van coaching, Erik de Haan Co-creatie van Verandering. Interview met André Wierdsma, Marc Coenders Promoties: Mevr. P.M. Voortman. Mevr. E Ouweneel, Dhr. A.S. Quak Oratie: Dhr prof. mr. dr. R. Houweling PRAXIS In dialoog voor vernieuwing, Cees Miedema In gesprek met Halbe Zijlstra, Flexible leren, Ria van 't Klooster, Rick van de Weg Trainingstool:  Goede Kapper, Karin de Galan Co-creatie als nieuwe standaard, Jaco van Zijl Langhout Van netwerker naar 'link & like' -werker! Jos Arets, Vivian Heijnen & Han Nichting Large scale Interventions in de praktijk, Silvia Prins, Han Begeer & William Strobbe Breng leercultuur in de praktijk, Ervaringen in de kinderopvang en welzijn met het project 'verstreken leercultuur', Joke van Alten De kracht van Verbinden! Blended learning bij Management Developmet, Mareen van Londen VARIA Verbinding, Column Jolanda Botke & Rick de Rijk HRD en Zuid-Korea's 'Hungry Mind', Petra Peeters, William de Kaste en Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes Your client in the boardroom, Karen Philips Congresveslag, nieuws, Guido van der Wiel, Heike Aiello Boeken Voorwoord Co-creatie Een intrigerend fenomeen is het verschijnsel dat ‘Wisdom of Crowds’ genoemd wordt. Het gaat hier om het fenomeen dat een grote groep mensen in staat stelt om ingewikkelde problemen op te lossen, juiste beslissingen te nemen of gemeenschappelijk tot het creëren van iets betekenisvols te komen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Voordat het zover is, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de mening van ieder groepslid onafhankelijk is en er voldoende gebouwd kan worden op kennis en ervaring van de afzonderlijke leden (local knowledge). Daarnaast is het van belang dat de samenstelling van de groep voldoende divers is. In deze context draagt diversiteit immers bij aan frisse en innovatieve invalshoeken. Wanneer vervolgens de kennis en informatie op een juiste manier samengevoegd worden, kan zich een uitkomst manifesteren die op geen enkele andere wijze had kunnen ontstaan. Het gaat hierbij om een vorm van wijsheid of intelligentie die magische vormen aan lijkt te kunnen nemen. Co-creatie is bij uitstek een verschijnsel, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze Wisdom of Crowds. ​Hoe prachtig en gewenst ook; er zit een keerzijde aan deze fascinerende medaille. Zo blijken mensen het meeste gewicht toe te kennen aan hun eigen beoordeling van een situatie. Hierdoor gaat het voordeel van foutenreductie verloren dat zich zo elegant toont wanneer aan de diverse invalshoeken een gelijk gewicht toegekend wordt. Daarnaast moeten langetermijnplannen en de focus op wat goed is voor de groep en het grote geheel het vaak afleggen tegen eigenbelang en winst op korte termijn. Ook laat deze kracht zich niet zien, wanneer ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan. Hoogleraar Organiseren en co-creëren André Wierdsma (Nyenrode) zegt het prachtig in het interview dat met hem gehouden is voor de rubriek Wetenschap: “Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen.” Wierdsma geeft in de boeiende weergave van dit gesprek aan dat de uitdaging voor organisaties er juist uit bestaat de interne verschillen op een acceptabele manier te overbruggen om succesvol te zijn. Dat is wat hij co-creatie is gaan noemen, waarmee hij een mooie definitie geeft waar ik mij prima in kan vinden. Voeg daar bewustwording, relflectie, oog voor het grote geheel en een helicopterview aan toe, en je hebt een krachtig elixer waarmee creativiteit, innovatiekracht en groei van zowel mensen als organisaties binnen handbereik is. Een elixer dat de eerder genoemde medaille in zijn volheid laat schitteren. Co-creatie in optima forma. Ik wens je leesplezier en inspiratie toe met deze voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl
  5,95
  lees meer

  Co-creatie als nieuwe standaard

  Het voelt misschien anders, maar het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de term ‘co-creatie’ in Nederland zijn intrede deed. Het woord bestond al langer, maar het was vooral Prahalad1 die ervoor zorgde dat het begrip rond 2008 aan populariteit won. Nu hoor je het woord veelvuldig binnen bedrijven en instellingen terugkomen. Steeds vaker hoor je in meetings: “Co-creatie, moeten wij daar eigenlijk iets mee?” De eerste succesverhalen tekenen zich af en trekken anderen over de streep ook te gaan co-creëren met medewerkers, klanten en leveranciers.
  1,95
  lees meer

  Co-creatie & participatie

  We leven in een steeds complexere wereld die in een razend tempo verandert. Er is een overaanbod aan informatie die ons via steeds meer communicatiekanalen overspoelt. De wereld wordt ‘globaler’, de problemen complexer en niemand is nog in staat om alles te overzien. Mensen zijn mondiger, beter geïnformeerd en hoger opgeleid. Ze willen betrokken worden bij het creëren van een gedragen toekomstvisie en zijn – wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden – ook bereid om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Echte verandering vraagt nieuwe manieren van organiseren om de complexe problemen ‘zonder grenzen’ aan te pakken. De uitdaging voor leidinggevenden is om de controle durven los te laten, want ook zij zijn niet in staat om een voldoende breed en genuanceerd beeld te hebben van de problematiek. Ook van professionals vraagt de huidige organisatiecontext een andere manier om veranderingstrajecten te ontwerpen en te begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »