logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|58|59|60|...|537

  Over co-creatie van twee bureaus

  Stel, je hebt als bureau je ziel en zaligheid gelegd in een reactie op een projectaanbesteding van een grote klant. De eerste ronde kom je goed door, de tweede ronde ook. Er zijn nog twee bureaus in de race. Dan zegt de klant: “Het lijkt me een goed idee als jullie deze klus samen oppakken.” De concurrent wordt ineens een samenwerkingspartner. Wat doe je dan? Welke keuzes maak je? Waar loop je tegenaan? En wat levert het op? Het overkwam Gooiconsult Advies & Training en VDS Training Consultants. In een aanbesteding voor een leertraject bij KPN belandden ze op de shortlist en vervolgens op een gezamenlijke eerste plaats. Aanleiding voor KPN om hen te vragen het traject samen op te pakken en vanuit het beste uit beide offertes een gezamenlijk aanbod te maken. Op het ene moment in hevige concurrentiestrijd, op het volgende moment kijken hoe je vanuit twee bureaus samen de klant kunt bedienen. Een gesprek met Bas van Oevelen (VDS) en Alexander Groen (Gooiconsult). Over hindernissen, inspiratie en nieuwe kansen.
  1,95
  lees meer

  Interview met Etienne Wenger

  Het is geen toeval dat Etienne Wenger in een adem wordt genoemd met Community of Practice (CoP). Wenger wordt als de grondlegger van CoP gezien en dit concept is door de HRD-professie stevig omarmd. Het blijkt ook te werken. Mensen die actief deelnemen aan een CoP leren op een betekenisvolle manier. Wij zijn benieuwd hoe de nieuwe technologie ertoe bij kan dragen dat een CoP werken en leren kan integreren. Met of zonder meetbare organisatieresultaten? Wenger heeft hier uitgesproken en interessante opvattingen over. Verrijkend én inspirerend voor onze professie.
  1,95
  lees meer

  Interview met Professor Chan Lee van Seoul National University

  In onze zoektocht naar interessante personen in relatie tot het HRD-vakgebied is de blik vaak gericht op het westen en met name de US. Natuurlijk is het ook interessant onze blik eens op het oosten te richten, zeker gezien de economische ontwikkelingen daar. Tijdens de ASTD-conferentie in Denver hadden we de kans om Chan Lee te spreken, professor in HRD aan de Seoul National University, Zuid-Korea. Lees mee over HRD in relatie tot het ‘economische wonder’ en het werkend en studerend leven in Zuid-Korea.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: Brothers in arms

  Co-creatie ontstaat vanuit een gezamenlijk doel met gedeelde belangen en interesses. Het gezamenlijke belang overvleugelt het individuele belang. Met het oog op een winwinsituatie ontstaat bij de individuele partijen een wil om te winnen alsook bij het collectief. Dit geldt als de motor van co-creatie. Wat zijn de onderdelen van die motor? En de smeerolie? Daarover gaat dit themanummer. Co-creatie is een vorm van samenwerking. Een specifiek element van co-creatie is dat er sprake is van een optelsom van arbeidskrachten die idealiter hoger is dan de som der delen. Een team waarin co-creatie wordt beoogd als resultaat functioneert optimaal indien 1) de partijen elkaar als gelijke beschouwen, 2) de onderlinge afhankelijkheid in een samenwerkingsstructuur is vastgelegd, 3) de partijen  gelijkgestemd zijn in hun doel, en 4) de partijen elkaar aanvullen vanuit hun verscheidenheid. Met die onderdelen kan de motor van co-creatie draaien en is men samen sterker dan alleen. Bij co-creatie ligt de focus op het resultaat van de samenwerking. Er is daarbij altijd sprake van twee of meerdere partijen die invloed hebben op zowel het proces als op het resultaat van dit proces. Het resultaat  kan een dienst of product zijn, maar het kan ook bestaan uit een plan of advies. Procesgerichte Brothers in arms kenmerken van een co-creatie zijn dialoog, een gezamenlijk belang en een focus op resultaat. Ook de onderlinge verhoudingen spelen een belangrijke rol in het proces, waarbij onderling vertrouwen, professionele openheid, integriteit en eerlijkheid belangrijke bestanddelen van de smeerolie zijn. Daarnaast zijn samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid onontbeerlijk. De huidige aandacht voor co-creatie komt voort uit de noodzaak om met elkaar, in netwerken of andere vormen van partnerschap, aan economisch herstel te werken. In die zin leven we in een tijdperk waar de theorie van Schumpeter hoogtij viert. Schumpeter beschreef economische vooruitgang vanuit creatieve destructie, een marktwerking waarbij oude producten en diensten terrein verliezen in de markt aan nieuwe en betere. Een economische crisis versnelt dit proces en brengt mensen bij elkaar, als brothers in arms, die samen willen vernieuwen. Het is daarom niet verwonderlijk dat communities als paddenstoelen uit de grond schieten, zowel online als offline. Anders gezegd, de crisis is vruchtbare grond voor samenwerkingsvormen als co-creatie! In de praktijk heb ik het afgelopen jaar van dichtbij gezien hoe vruchtbaar de grond is en tegelijkertijd hoe complex co-creatie desondanks kan zijn. Als projectadviseur was ik betrokken bij een gezamenlijk initiatief van meerdere partijen om voor diverse zorgen welzijnsorganisaties in Noord-Holland een gemeenschappelijke talentenpool op te zetten. Uiteindelijk is het een succesvol project geworden. Het heeft echter veel voeten in de aarde gehad om de voorwaarden voor co-creatie zoals hierboven beschreven te scheppen. Niettemin geeft dit voorbeeld houvast en moed om taaie processen die in het voortraject van co-creatie vereist zijn aan te gaan en om er samen wat van te maken. Kunnen we ook zonder co- creatie? Een genuanceerd antwoord is hier gepast. Uiteraard is in lang niet alle gevallen co-creatie de meest geschikte vorm om waarde te genereren in de markt. Mensen kunnen ook op zelfstandige wijze waarde creëren. Laten we samenwerken en co-creatie daarom niet benoemen als een must. Daar is een mens als individu veel te uniek voor.
  Gratis
  lees meer

  In gesprek met Frederike Vos

  Heb jij wel eens van het fenomeen Hubs gehoord? Misschien ben je wel eens in een Hub geweest of werk je er zelfs zeer regelmatig? Ik vind de opkomst van Hubs een boeiend fenomeen en bij het begrip ‘co-creatie’ moet ik gelijk denken aan de manier waarop deze tot stand zijn gekomen en nu ook werken. Vandaar een gesprek met Frederike Vos, co-founder van The Hub in Amsterdam.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Bart van Rosmalen

  Eric Koenen, auteur van onder andere ‘De kunst van leiderschap in tijden van verandering’ en ‘De Atomiumorganisatie’, is oprichter van de Doorwerthgroep. Hij gaat in gesprek met Bart van Rosmalen, van origine cellist en theatermaker. Van Rosmalen is als associate lector ‘Interdisciplinariteit en Open Innovatie’ verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ, werkt als trainer en organisatieadviseur en schrijft een proefschrift over ‘Muzische professionaliteit’ aan de Universiteit voor Humanistiek
  1,95
  lees meer

  Het effect van coaching

  In dit artikel introduceer ik het ‘grootste coachingeffectenonderzoek aller tijden’. Ik bespreek waarom we dit onderzoek gestart zijn, waarom dergelijk onderzoek nodig is, wat we meten en waar we nu halverwege de dataverzameling staan. Ik maak duidelijk waarom we de effectiviteit van coaching als zodanig (helaas) niet kunnen meten, maar dat we wel factoren kunnen vinden die – positief dan wel negatief – bijdragen aan de effectiviteit van coachingopdrachten. Ook roep ik alle coachende lezers met klem op om mee te doen aan dit onderzoek, dat eenmalig is en krachtiger dan al zijn voorgangers.
  1,95
  lees meer

  De kracht van verbinden!

  Leidinggevenden is verbinden. Waarom dan niet persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden verbinden met de ontwikkeling van de organisatie? Neem dan meteen de verschillende vormen van leren, de praktijk, theorie en de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude mee. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een Management Development-traject ontwikkeld voor leidinggevenden. Door de krachten van de bestaande leervormen te combineren, af te stemmen op de organisatiedoelen en te verbinden met persoonlijke ontwikkeldoelen van leidinggevenden, is een effectief en efficiënt leertraject ontstaan. Een reportage over hoe blended learning bij Management Development (MD) effectiever en efficiënter kan door (zelf) te verbinden
  1,95
  lees meer

  Congresverslag: Waarderend Organiseren

  “Door niet te starten met een probleem, maar door samen te onderzoeken wat wel werkt, kun je samen toegroeien naar een gewenst toekomstbeeld.” Aan het woord is Robbert Masselink, auteur van twee boeken over Appreciative Inquiry (AI). “In plaats van discriminatie als probleem te duiden, kun je de vraag stellen: hoe creëren we gelijke rechten voor man en vrouw?”, aldus Masselink. “Dit is een belangrijk uitgangspunt, want alles wat je  aandacht geeft groeit. Geef je aandacht aan het probleemveld discriminatie, dan zal dat groeien. Geef je aandacht aan het wezenlijke vraagstuk dat daaronder zit, dan creëer je een wezenlijke dialoog, waarin nieuwe vragen worden gesteld.” Die nieuwe vragen leiden tot nieuwe methodes, tot nieuwe kennis en tot nieuwe praktijken. Centraal binnen het Appreciative Inquiry model staat het 4D-model: Discovery, Dream, Design  en Destiny. Masselink: “In de  Ontdekkingsfase gaat het over het verzamelen van de beste verhalen, over die zaken waar mensen zelf nog steeds trots op zijn. Ook zoek je daarin naar een kernthema. Bij een ziekenhuis dat patiëntgerichter wilde gaan werken, kwamen we op het kernthema ‘het zal je moeder maar wezen’ uit. Alleen dit al deed bij het medisch personeel een appel op hun rol als mens, naast hun rol als  deskundige. In de Droomfase droom je over het thema dat aan de orde is. In de Designfase blijf je dromen, maar droom je over je eigen organisatie: hoe ziet het eruit als we de droom gaan implementeren in onze organisatie? In de Bestemmingsfase realiseren deelnemers ‘dat wat gewild is’ volgens het adagium ‘denk groot, doe klein’.” In deel twee van dit boekevent nam Goof van Amelsvoort het stokje over. Hij legde uit welke drijfveren gedrag beïnvloeden. Hij gaf aan welke drijfveren in welke fase van het AI-proces voor synergie kunnen zorgen, maar ook wat de doorgeschoten kwaliteit van elke drijfveer is en hoe deze negatief geladen drijfveer het AI-proces kan verstoren. Hier ging deze spreker de fout in. Hij was niet langer congruent met het AI-gedachtengoed. Hij begon immers vanuit een probleem (namelijk een niet passende drijfveer) te praten, in plaats van uit een waarderende benadering te starten vanuit kwaliteiten. Maar ik wil deze recensie, in het licht van AI, positief eindigen: met een mooie werkvorm om mensen in de  Bestemmingsfase in actie te laten komen. Masselink: “Stel dat de deelnemers een scope hebben van drie jaar. Wat hebben jullie als groep dan klaar over drie jaar? Wat moeten jullie als groep dan klaar hebben over drie maanden, over drie weken, over drie dagen, over drie uur en over drie minuten?” Een prachtig transitiepad waarin elke droom teruggebracht kan worden tot een planningsactiviteit in het nu. Zoals elk verzengend vuur teruggebracht kan worden tot een enkele vonk. Waarderend organiseren werkt met die vonk en heeft het als methodiek in zich om die vonk op grote groepen mensen over te laten springen. Drs. Guido van de Wiel (Wheel Productions) is coach, trendwatcher en organisatieadviseur en schrijft als ghostwriter ‘Managementboeken op maat’. www.wheelproductions.nl
  Gratis
  lees meer

  Congresverslag: Topondernemers

  “Joep van den Nieuwenhuijzen reed in de jaren tachtig wekenlang met een scheur in zijn voorruit rond. Hij was zo veel overnames aan het doen dat hij geen tijd had om een nieuw raam in zijn auto te laten zetten”, aldus Jort Kelder. “Wat zijn nu – naast deze gedrevenheid – de kenmerken van topondernemers”, vraagt Jort Kelder de zaal. “Vroeger had een corpsbal voordeel bij zijn old boys network, maar iedereen heeft tegenwoordig LinkedIn. Het netwerk is al geregeld. Ondernemers zijn niet langer kakkers. De groei zit niet in finance, in rechten of economie, maar in de tech sector. Succesvolle ondernemers zijn vaak jonge mensen die gewoon in een T-shirt rondlopen. Een goede afkomst is geen betrouwbare voorspeller voor ondernemerschap: wat heb je nu te ondernemen als er op je achttiende verjaardag een Mini Cooper voor je klaarstaat”, aldus Kelder. Op de licht arrogante toon die we van Kelder gewend zijn, legt hij uit: “Pas op met de vrouwtjes. Als je jong trouwt, weet je hoe het gaat. Je dankt je carrière aan je eerste vrouw, je tweede vrouw dank je aan je carrière, met de derde kun je gelukkig worden. Trouw je in gemeenschap van goederen, dan ben je iedere keer weer 50% kwijt.” Kelder tracht ondernemers vechtlust en ongehoorzaamheid aan te leren. “Hoe kan het dat vakbonden wel mogen staken en werkgevers niet?” Even later: “Als je naar de persoonskenmerken van entrepreneurs kijkt, liggen die dicht bij die van criminelen en kunstenaars. Vrije geesten. Een beetje entrepreneur moet ten minste een aantal keren met justitie in aanraking zijn geweest en failliet zijn verklaard. Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen.” De tweede spreker, Joep van den Nieuwenhuijzen, veranderde tijdens zijn werkend leven het speelveld van ondernemerschap. “Na bedrijfsovernames haalde ik al het personeel naar de kantine. Iedereen mocht kritiek leveren, zelfs de koffiejuffrouw. Zij vertelde wat de directeuren in haar ogen verkeerd hadden gedaan. Dat was vóór onze komst ondenkbaar. Maar wij gingen naar het personeel luisteren en – sterker nog – veelal gingen we ook werkelijk doen wat die koffiejuffrouw zei, want zij had vaak nog gelijk ook!” Helaas ging driekwart van Joeps betoog over rechtszaken waarin hij verwikkeld is. “Mijn doel is allang niet meer vrijspraak. Mijn doel is het opheffen van de FIOD.” We zagen geen voorvechter van ondernemerschap, maar iemand die vecht tegen het systeem, een Don Quichote. Een aantal  ondernemers verliet voortijdig de zaal. Van Nieuwenhuijzen: “Er is sprake van  trial by media. Je wordt vijf jaar lang beoordeeld en  veroordeeld, voordat er een rechter aan te pas is gekomen en je wordt één dag vrijgesproken. Wat blijft hangen is: er is iets met die man. Je wordt een omstreden ondernemer.” De ware topondernemer kregen we amper te zien: ondernemerschap kenmerkt zich door gedrevenheid; Van den Nieuwenhuijzen kenmerkt zich door verbolgenheid. Drs. Guido van de Wiel (Wheel Productions) is coach, trendwatcher en organisatieadviseur en schrijft als ghostwriter ‘Managementboeken op maat’.  www.wheelproductions.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »