logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|61|62|63|...|537

  Nieuws: Waardering

  WKR in het kort Belastingvrije vergoedingen en belastingvrije verstrekkingen houden op te bestaan. De werkgever kiest of het loon belast wordt bij de werknemer of bij de werkgever. Organisaties mogen 1,4% van hun totale fiscale loonsom vrij besteden: de vrije ruimte. Voorbeelden van zaken die in de vrije ruimte kunnen worden opgevoerd: personeelsactiviteiten, fiets van de zaak, bedrijfsfitness, maar bijvoorbeeld ook een bonus. Over alles boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. Om een antwoord te geven op de vele vragen, neemt ADP de WKR onder de loep in het boekje ‘Wegwijzer Werkkosten’. Het boekje is te downloaden via: www.adp.nl Werkkostenregeling (WKR) op tijd invoeren De WKR, de werkkostenregeling, is begin dit jaar ingevoerd. In 2014 wordt deze regeling verplicht. Onder werkgevers is de belangstelling tot nu toe niet uitbundig. Uit een HR-trendonderzoek werd begin 2012 bekend dat pas 15% van de werkgevers de overstap naar de WKR heeft gemaakt. Volgens ADP lopen werkgevers daarmee het risico dat ze tegen 2014 in tijdnood komen. Veel werkgevers vrezen dat de invoering veel kosten met zich mee gaat brengen. Maar de regeling kan ook tot besparingen leiden. Zo kan het onder de nieuwe regeling interessanter zijn om bepaalde onkosten niet meer te vergoeden en in plaats daarvan zaken zoals mobiele telefoons en laptops ter beschikking te stellen. Op die manier kan ook binnen de WKR goed worden omgegaan met het nieuwe werken. Als voorbeeld wordt de vergoeding voor internet genoemd: geef je daar een vergoeding voor, dan is deze onder de WKR volledig belast. Kies je ervoor om een laptop ter beschikking te stellen en aan die laptop verbind je de mogelijkheid om te werken zoals op kantoor, dan blijft de laptop belastingvrij. Vrouwen aan de top & Haagse hakken Op Internationale Vrouwendag, 8 maart jongstleden, organiseerde Stichting Talent naar de Top het Vrouwelijk TOP Talent Ontbijt, met dit jaar het thema ‘rolmodelschap’. Aanwezig waren 75 topvrouwen vanuit overheid en het bedrijfsleven, waaronder Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima. Stichting Talent naar de Top organiseerde het ontbijt om talent beter zichtbaar te maken en aan te tonen dat er meer dan voldoende Nederlands vrouwelijk talent op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Alle aanwezige Topvrouwen vervullen in Nederland een belangrijke functie als rolmodel. Het thema rolmodelschap is tijdens het TOP Talent Ontbijt besproke, en met bijdragen  van onder meer de voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw Gerdi A. Verbeet en mevrouw Petra Stienen verder uitgediept. Tijdens deze bijeenkomst is het eerste exemplaar van het boek ‘Haagse Hakken’ (auteurs: Neeke Eysbroek, Bas Steunenberg, Lidewey van der Sluis en Marius Rietdijk) in ontvangst genomen door Sybilla M. Dekker, oud-minister en voorzitter Taskforce en Stichting Talent naar de Top. Dit boek draait om het 7K-model, een model waarin de zeven succesfactoren van vrouwen in de politiek centraal staan. Kennisportal met gratis artikelen Op zoek naar interessante artikelen en white papers op het gebied van Communicatie & organisatie, Business solutions en innovatie & personeelsmanagement? Kennisportal.com is in 2003 opgericht als intermediair tussen kennisdragers en kennisvragers. Nadat je je  gratis hebt aangemeld, kun je vele artikelen en white papers gratis downloaden. Onderwerpen zijn onder meer: flexible organizations, lean six sigma, process intelligence, een leven lang leren, scenarioplanning en verandermanagement. Aanmelden en ontvangen maar. Hoe het brein werkelijk werkt: tien contra-intuïtieve psychologiestudies In het Engelstalig overzichtsartikel ‘How the mind really works: 10 counterintuitive psychology studies’ (zie link) komen tien  psychologiestudies voorbij die mogelijk tegen je intuïtie indruisen. Leuk om te lezen, leuk om te kijken hoeveel je er al kent. Psychologie van de koude grond gaat hier niet op. Zo bleek in één van de studies rondom cognitieve dissonantie dat deelnemers een saaie taak gek genoeg juist interessanter gaan vinden naarmate ze minder betaald werden. Rationale hierachter: als ik het niet voor geld doe, dan moet ik het wel doen omdat ik het zelf interessant vind. Deze shift maken deelnemers om het eigen gedrag te blijven verklaren. Andere contraintuïtieve inzichten: hallucinaties komen heel vaak voor, 80% van de werking van Prozac is placebo, veel keuzes die we maken, vinden geheel onbewust plaats, brainstormen werkt niet. Een laatste voorbeeld: we hebben de neiging om te denken dat de grote gebeurtenissen (diploma, trouwen, de geboorte van een kind) in ons leven het belangrijkst zijn voor ons gevoel van geluk. Het blijkt echter dat ‘kleine’ dingen, zoals voldoende slaap, weinig emotionele schommelingen op het werk en in relaties met vrienden en familie, veel bepalender zijn voor ons gevoel van geluk. Met andere woorden: het zijn de kleine dingen die het doen… Check: www.spring.org.uk Ongezonde leefstijl reden voor ontslag? Bedrijven mogen hun medewerkers aanspreken op een ongezonde leefstijl, zoals roken, overgewicht of overmatig alcoholgebruik, wanneer dit op langere termijn een negatief effect kan hebben, zegt 60% van de werkgevers en 61% van de werknemers. 40% van de MKBwerkgevers vindt zelfs dat zij een werknemer met een ongezonde leefstijl mogen ontslaan. Tijdens het congres ‘Gezond Ondernemen’ kwam als voorbeeld vervoerder Connexxion aan de orde. De vervoerder wil buschauffeurs die roken of te dik zijn én veel ziek zijn, om die reden kunnen ontslaan. “Als deze mensen willens en wetens ongezond leven en zich geregeld ziek melden, zouden wij als werkgever harde maatregelen moeten kunnen nemen”, zegt HRdirecteur Peter Paul Witte van Connexxion in het AD van 9  februari jongstleden. Bronnen: AD & www.hrpraktijk.nl Oudere werkzoekende in de knel Ouderen blijven een moeilijke positie op de arbeidsmarkt innemen, blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het UWV. Het aantal 55-plussers dat vorig jaar werd aangenomen, daalde met 5%. Slechts 2% van de vacatures werd toen ingevuld door een 55-plusser. Het aantal vacatures daalde. Bij een ruime arbeidsmarkt zijn werkgevers minder geneigd mensen aan te nemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werklozen, ouderen, ongeschoolden en gehandicapten, aldus het rapport. Jongeren werden vorig jaar veel  vaker aangenomen dan ouderen. Van de ongeveer 650.000 vacatures werd 37% vervuld door jongeren tot 25 jaar. Bedrijven die moeite hadden om personeel te vinden, namen wel vaker ouderen aan. Dat gebeurde vooral bij de overheid en de zorg. Het UWV zegt ruim 150 extra werkcoaches vrij te maken voor de begeleiding van werkzoekenden van 55 jaar en ouder. Slechts 13% van de bedrijven heeft één of meer arbeidsgehandicapten in dienst. Van de bedrijven die er geen in dienst hadden, heeft 71% dat ook niet overwogen. Bedrijven zijn wel bekend met subsidies om mensen met een handicap aan het werk te helpen, maar dit leidt niet tot een grote bereidheid om hen aan te nemen. Overgenomen uit: ANP/ VK, 6 maart 2012
  Gratis
  lees meer

  In gesprek met Manon Ruijters (deel 3) over het rendement van leer- en ontwikkeltrajecten

  Onze dialoog met Manon Ruijters is inmiddels aangekomen bij deel 3. In deel 1 (TvOO 2011-2) verkenden we met Manon haar ‘ecologie van het leren’, met bespiegelingen op de fixed en de growth mindset, de verschillende vormen van leren en het ontbreken van rijkdom in de meeste visies op leren. Deel 2 (TvOO 2011-3) ging over het dichter bij elkaar brengen van theorie en praktijk en over de ontwikkeling van professionele identiteit. In dit derde deel spreken we met Manon over het rendement van leren en ontwikkelen. Wanneer is een gewenste ontwikkeling in een organisatie een passende ontwikkeling die de investering waard is? Hoe verhouden organisatieontwikkeling en leren en ontwikkelen zich tot elkaar? En zijn er grenzen aan de maakbaarheid en gedragsverandering?
  1,95
  lees meer

  Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College

  Het energienetwerkbedrijf Alliander ontstond in 2008 als gevolg van de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer), waarbij Nuon zich opdeelde in Alliander en Nuon, onderdeel van Vattenfall. Voor Alliander College – het centrum voor leren en ontwikkelen binnen Alliander – bood dit een unieke kans om leren en ontwikkelen voor alle ruim 6000 Alliandercollega’s opnieuw vorm te geven. Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College over de wijze waarop leren en ontwikkelen vorm krijgt in een nieuwe organisatie
  1,95
  lees meer

  Oratie Joseph Kessels

  Op 30 maart 2012 sprak Joseph Kessels zijn oratie uit aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn leerstoel Opleidingskundig Leiderschap – gevestigd aan het Ruud de Moor Centrum – zal zich bezighouden met de vragen hoe leraren hun vakbekwaamheid ontwikkelen, welke rol professionele ruimte daarbij speelt en hoe je die kunt vergroten vanuit het perspectief van gespreid leiderschap. Zijn oratie, met de titel ‘Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte’, voert ons van het leiderschap van leeuwen en mierenkolonies naar de huidige situatie in scholen, waar prestatieafspraken het plezier en de professionele ontwikkeling van leraren frustreren. Kessels’ alternatief is het vormgeven van een process, van invloed verwerven en toekennen, afhankelijkvan een situatie en de expertise die daarin wordt gevraagd.
  Gratis
  lees meer

  Interview met Ira Chaleff, schrijver van ‘The Courageous Follower’

  Boeken, artikelen, webpagina’s, blogs, trainingen of conferenties: rondom het thema leiderschap is het aanbod overweldigend. Leiderschap is een hot topic. Daarbij is één cruciaal thema nog steeds onderbelicht: leiders bestaan bij de gratie van volgers en er zijn meer volgers dan leiders. Toch staat het thema volgerschap veel minder in de belangstelling. Maar dat gaat snel veranderen. Ira Chaleff is al vele jaren met het thema volgerschap bezig en schreef in 1994 de eerste editie en in 2009 de derde editie van het boek ‘The Courageous Follower’. Hij was even over vanuit Washington D.C. voor een congres in Londen en een kort bezoek aan Brussel voor een lezing. Daar sprak ik hem en ontmoette een uiterst vriendelijke man die zonder poespas en met oprechte overtuiging vertelt over zijn onderwerp: volgerschap.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: Waarderen is snoeihard

  Waardering gaat over het toekennen van een waarde aan iets of iemand. Een medewerker wordt gewaardeerd indien de bijdrage van die persoon aan de organisatie van betekenis is. Een leidinggevende krijgt waardering vanwege het belang van de rol die hij speelt. Waardering is subjectief en contextafhankelijk. De waarde van iets of iemand kan per situatie verschillen. Dat zien we elke dag opnieuw aan de schommelende waarderingen van huizen, politieke partijen, leiders, beroepen en aandelen.
  Gratis
  lees meer

  Congresverslag: Het nationale e-Learning Event

  Het jaarlijkse event waar alle spelers en geïnteresseerden in het domein van de leertechnologie bij elkaar komen. Met zo’n vijftien jaar ervaring met leertechnologie behoor ik min of meer tot de vaste bezoekers van dit event. Dat er meer vaste bezoekers zijn is al snel duidelijk. De usual suspects vallen op na binnenkomst. Dit geldt zowel voor de deelnemers als voor de deelnemende bedrijven op de beursvloer. Dit event is hét moment om weer eens bij te praten met de vakgenoten uit verschillende organisaties en te kijken waar de Nederlandse leveranciers op het gebied van leertechnologie mee bezig zijn. De beursvloer van het congres is erg Nederlands georiënteerd. Dit terwijl veel van de aanwezigen bij grote internationale organisaties werken. Vroeger waren opleidingen sterk regionaal georganiseerd en speelden ze in op de nationale cultuur. Tegenwoordig hebben de internationale organisaties hun opleidingsorganisatie steeds meer internationaal ingericht, met programma’s die in groeiende mate gebruik maken van virtualisatietechnieken en die door internationale opleidingssystemen ondersteund worden. De grote internationale spelers op dit gebied zijn niet aanwezig op de beursvloer. Met een keur aan aansprekende sprekers op het centrale podium en een groot aantal inspirerende onderwerpen in de breakout sessies is er op het congres voor iedereen wel een waardevol verhaal te vinden. Als aftrap van het congres geeft Theo Rinsma, general manager  Microsoft Nederland een inspirerend betoog over de impact van het nieuwe werken. Erwin Blom, nieuw media specialist en voormalig hoofd nieuwe media VPRO heeft ook een aantrekkelijke presentatie. Theo Rinsma geeft aan wat het nieuwe werken inhoudt voor Microsoft Nederland. Dit gaat veel verder dan het thuiswerken. Met een bezettingsgraad van 24% wordt het kantoor een ontmoetingsplek, waarbij men elkaar juist op kantoor wil ontmoeten en inspireren. Deze contacten worden vastgehouden door het gebruik van sociale media. De rust en concentratie van het thuiswerken wordt gebruikt om ongestoord stukken uit te werken. Vroeger lag de verantwoordelijk voor de balans tussen werk en privé bij de werkgever. Tegenwoordig ligt deze verantwoordelijkheid bij de medewerker. Niet iedereen is hier klaar voor. Erwin Blom gaat in op de nieuwe vaardigheden die het internet en de sociale media met zich meebrengen. Iedereen kan publiceren en het gaat om het stellen van de juiste vragen. Publiceren, valideren en communiceren zijn daarmee de sleutelvaardigheden van de medewerker. Samen weten we meer. Andere inspirerende onderwerpen zijn Learning Analytics, over het volgen van de digitale leeractiviteiten van lerenden en hoe storytelling een belangrijke bijdrage levert aan de opleidingsoplossingen bij IKEA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video om de  cultuuraspecten te belichten. Opmerkelijk is hierbij dat de video’s op dvd toegestuurd worden in plaats van via een link. De gedachte hierachter is dat een toegestuurde dvd gezien wordt als iets extra’s en een mail met een link wordt gezien als spam. Het meest  spetterende verhaal is de afsluiting van de eerste dag door Mark Lammers, de voormalig coach van het Nederlands Dames Hockeyteam. Aan een ademloze zaal vertelt hij dat de nadruk van opleidingen steeds meer verschuift van het IQ, via EQ naar een SQ, de Spirituele Quotiënt. Het is steeds belangrijker mensen te inspireren. Hierbij moet de nadruk liggen op de kwaliteiten van mensen in tegenstelling tot wat in het onderwijs veel gebeurt. Daar gaat veel extra aandacht naar de zwakke punten. Bij het benadrukken van de kwaliteiten kweekt men zelfvertrouwen. Ook dit e-learningcongres heeft weer genoeg inspiratie en contacten opgeleverd om mee te nemen naar de eigen organisatie.        De presentaties verzorgd tijdens het e-Learning Event kunt u bekijken op www.e-learningevent.nl  John May is Learning Strategy Consultant bij Capgemini Academy. Hier ondersteunt hij zowel Capgemini als haar klanten bij het  ormgeven van leeroplossingen. Meer informatie: academy.capgemini.nl  www.nl.capgemini.com/diensten/academy
  Gratis
  lees meer

  Het karakter van de onderneming

  Mijn voorspelling is dat er in bedrijven een toenemende aandacht ontstaat voor het karakter van de organisatie. Niet alleen het versterken van de performance en profit, maar aandacht voor de persoonlijkheid en identiteit van de organisatie. Wie zijn we en wat willen we betekenen?
  1,95
  lees meer

  Interview: Theo Rinsema, General Manager van Microsoft Nederland

  Theo Rinsema is de grote trekker en inspirator van Het Nieuwe Werken binnen Microsoft Nederland. Al aan het begin van het gesprek benadrukt hij: “Het Nieuwe Werken gaat veel verder dan technologie, werktijden en de fysieke omgeving. Het biedt je de vrijheid en flexibiliteit om je werk zelf in te richten. En daarbij gaat het over een andere manier van samenwerken en uitnutten van competenties van mensen. Hier is een mentaliteitsverandering en cultuuromslag voor nodig. En een leiderschapsstijl gebaseerd op vertrouwen.” Juist over dit aspect van Het Nieuwe Werken ga ik graag met Theo Rinsema in gesprek: Wat voor mentaliteit vraagt Het Nieuwe Werken? Hoe kun je op een lerende manier werken aan ‘de reis van Het Nieuwe Werken’? Wat voor leiderschapsstijl draagt hieraan bij? En hoe leer je dit?
  1,95
  lees meer

  De waarde van waardering

  Waardering van een leidinggevende voor medewerkers is belangrijk voor laatstgenoemden, om in een organisatie te willen blijven werken, zo blijkt uit recent onderzoek1. Het gemeenschappelijke uitgangspunt hierin is dat leidinggevenden ‘het’ moeten geven aan medewerkers, zodat zij zich beter in hun werk voelen en beter presteren, wat weer goed zou zijn voor de organisatie. Hoe waardering werkt in de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers en hoe organisaties waardering effectief kunnen inzetten beschrijf ik in dit artikel. Gelijkwaardigheid en ‘eigenwaardigheid’ spelen hierbij een basale rol.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »