logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|62|63|64|...|567

  Co-creatie als nieuwe standaard

  Het voelt misschien anders, maar het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de term ‘co-creatie’ in Nederland zijn intrede deed. Het woord bestond al langer, maar het was vooral Prahalad1 die ervoor zorgde dat het begrip rond 2008 aan populariteit won. Nu hoor je het woord veelvuldig binnen bedrijven en instellingen terugkomen. Steeds vaker hoor je in meetings: “Co-creatie, moeten wij daar eigenlijk iets mee?” De eerste succesverhalen tekenen zich af en trekken anderen over de streep ook te gaan co-creëren met medewerkers, klanten en leveranciers.
  1,95
  lees meer

  Co-creatie & participatie

  We leven in een steeds complexere wereld die in een razend tempo verandert. Er is een overaanbod aan informatie die ons via steeds meer communicatiekanalen overspoelt. De wereld wordt ‘globaler’, de problemen complexer en niemand is nog in staat om alles te overzien. Mensen zijn mondiger, beter geïnformeerd en hoger opgeleid. Ze willen betrokken worden bij het creëren van een gedragen toekomstvisie en zijn – wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden – ook bereid om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Echte verandering vraagt nieuwe manieren van organiseren om de complexe problemen ‘zonder grenzen’ aan te pakken. De uitdaging voor leidinggevenden is om de controle durven los te laten, want ook zij zijn niet in staat om een voldoende breed en genuanceerd beeld te hebben van de problematiek. Ook van professionals vraagt de huidige organisatiecontext een andere manier om veranderingstrajecten te ontwerpen en te begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Column: Talent in ontwikkeling

  Inmiddels enkele maanden geleden hoorde ik op een warme zomeravond vanuit mijn slaapkamerraam diverse straatgeluiden die ik op een gemiddelde doordeweekse avond mag verwachten. Een auto die afremt voor de verkeersdrempel voor mijn deur, de buurman die thuiskomt, de buurvrouw die vanuit het keukenraam naar haar kinderen roept dat het toch echt tijd is om te gaan slapen. Maar die avond hoorde ik ook iets anders. Ik ontdekte dat mijn buurman gitaar speelt. Samen met een vriend speelde hij het ene nummer na het andere. Raam wijd open, buren als toehoorders. Aangezien het nog maar een uur zou duren voordat de volgende dag zich zou melden, hoopte ik dat de laatste noot van de dag niet te lang op zich zou laten wachten. Het tegengestelde gebeurde en tot mijn verbazing hoorde ik een vrouwenstem die zich bij hen voegde. Ineens klonk het anders: compleet, een geheel. Waar het begon met wat ‘getokkel’ van twee vrienden, ontstond nu een mooi samenspel. Aan het staren naar de klok boven mijn bed kwam abrupt een einde. Ik zwaaide het gordijn open en luisterde met volle aandacht. Sinds jaren werd ik weer eens in slaap gezongen. Als ik mijn slaapkamerraam niet had opengezet of niet had willen luisteren, dan had ik niet geweten dat mijn buurman een instrument bespeelt. Laat staan dat als hij samen met zijn vrienden speelt, het eigenlijk best mooi klinkt. Een gezamenlijk resultaat van twee gitaristen en een zangeres, en één dat er mag wezen. Misschien dat ze zich ooit opgeven voor een talentenjacht. Ik hoop dan wel in groepsverband want samen staan zij sterk. Ook al zal een wiskundeleraar een andere mening zijn toegedaan, bij hen wordt 1+1+1 toch echt 4. Ik zal hen alle rondes door stemmen. Uiteindelijk nemen ze een album op, en dan krijgen ze zoveel fans dat ze mogen optreden in de Melkweg. Een prestatie van formaat. Alleen zouden ze nooit zover zijn gekomen. Immers zij hebben van hun omgeving de ruimte gekregen om hun talent voor de muziek verder te ontwikkelen. Ook ik – als buurvrouw – heb daarin mijn steentje bijgedragen door niet uit het raam te gaan hangen met de vraag of het alsjeblieft wat zachter kan. In plaats daarvan gaf ik hen een luisterend oor. Mede hierdoor kan ik over een aantal jaar misschien wel zeggen: ooit was hij mijn buurman en wat is hij toch gewoon gebleven. Eerlijkheidshalve denk ik niet dat dit voor mijn buurman en zijn vrienden is weggelegd, maar plezier hebben ze zeker. Dat lijkt mij belangrijker dan een nummer 1-hit. Voorlopig blijven zij dan ook bij mij in de straat spelen, en hebben zij in ieder geval één toehoorder.
  Gratis
  lees meer

  Promotie: Co-creatie

  Professionals kunnen zich wijden aan hun vak als zij vertrouwen ervaren. Dan halen zij voldoening uit hun werk, voelen zij erkenning en presteren zij beter. In ‘Vertrouwen werkt: Over werken aan vertrouwen in organisaties’ onderzoekt Pauline Voortman van Trustworks hoe je − vanuit een handelingsperspectief − in organisaties vertrouwen kunt cre.ren.
  Gratis
  lees meer

  Online co-creatie

  Er zijn verschillende manieren om vernieuwingen in gang te zetten. Co-creatie is een manier om kennis en ervaring aanwezig bij relevante doelgroepen te mobiliseren en toe te passen op actuele bedrijfsvraagstukken. Co-creatie is niet nieuw. De principes worden al langer toegepast in allerlei workshops en brainstorms. De toenemende acceptatie van social media heeft co-creatie een nieuwe dimensie gegeven: ‘de onlinedialoog’, eerst nog voorzichtig in de hoek van marketing en productontwikkeling met externe klanten, nu geleidelijk ook als intern instrument voor vernieuwing met medewerkers. Wat is online co-creatie eigenlijk? Hoe kun je het inzetten en wat kun je ermee bereiken? Is het een hype of heeft het toekomst? Aan de hand van een praktijkcasus bij ProRail gaan we deze vragen van een antwoord voorzien.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Halbe Zijlstra

  De Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, associate degrees en de flexibilisering van het deeltijdonderwijs. Staatssecretaris Halbe Zijlstra zit er middenin. Voor hem kwam de val van kabinet Rutte I dan ook veel te vroeg. “Als ik na de verkiezingen een nieuwe aanbieding voor dit ministerie krijg, zal ik zeker geen ‘nee’ zeggen.”
  1,95
  lees meer

  Oratie prof. mr. dr. R. Houweling.

  Arbeidsrecht op de schop: Eigenaardig arbeidsrecht. Oratie prof. mr. dr. R. Houweling. 24 mei 2012. Erasmus Universiteit Rotterdam. Het arbeidsrecht moet opnieuw worden vormgegeven, wellicht met eigen wetboek en rechter. De nadruk in het arbeidsrecht verschuift namelijk steeds meer van de arbeidsovereenkomst naar de arbeidsverhouding. Ook wordt dit recht steeds materiëler. Hierop gaat prof.mr.dr. Ruben Houweling in zijn oratie ‘Arbeidsrecht op de schop’. Hij aanvaarde hiermee donderdag 24 mei 2012 het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, in het bijzonder de grondslagen van een modern arbeidsrecht, vanwege het Erasmus Trustfonds, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn inaugurele rede stelt Houweling de vraag centraal wat de aard en het object van een modern arbeidsrecht is. Deze vraag is uiterst actueel omdat de roep om modernisering van het arbeidsrecht toeneemt: versoepeling ontslagrecht, hervorming WW en ZW, flexibilisering van het cao-recht en de democratisering van vakbewegingen. Houweling constateert een toenemende verschuiving van de arbeidsovereenkomst naar de arbeidsverhouding. Daarnaast is er een tendens naar ‘materieel arbeidsrecht’. Deze ontwikkelingen vereisen een herijking van het huidige arbeidsrechtelijke systeem, stelt Houweling. Met de leeropdracht ‘Grondslagen van een modern arbeidsrecht’ onderzoekt Houweling op welke grondslagen ons toekomstig arbeidsrecht gebaseerd moet worden. Is de arbeidsovereenkomst (nog steeds) bijzonder, of is het inmiddels verworden tot een ‘gewone’  overeenkomst? Houweling beproeft of het arbeidsrecht zo’n eigenaardig deel van het recht is, dat het een eigen wetboek en mogelijk zelfs een eigen rechter rechtvaardigt. Deze opvattingen van de zogenoemde ‘Rotterdamse school’ nodigen uit tot nader onderzoek naar de omvang van het object en de eigenaardige systematiek van het arbeidsrecht. In zijn inaugurele rede geeft hij daartoe een eerste aanzet. Houweling onderzoekt onder meer of het compenseren van ongelijkheid kan bijdragen aan de modernisering van het huidige arbeidsrecht. Ook roept hij de vraag op of doorwerking van het algemeen vermogensrecht geen regel, maar uitzondering behoort te zijn.
  Gratis
  lees meer

  Omoiyari

  Cultuurverschillen in organisaties leiden vaak tot wrijving en onbegrip. Met de juiste benadering komt de meerwaarde van cultuurverschillen vrij. Die benadering heb ik gevonden in omoiyari, een Japans begrip dat zich het best laat omschrijven als ‘inlevingsvermogen sturen naar anderen’. Denken en handelen vanuit omoiyari leidt tot bewustzijn van de eigen krachten en waardering voor die van anderen. Het gevolg: een sterker teamgevoel, meer betrokkenheid bij de organisatie en ruimte voor verbetering
  1,95
  lees meer

  Nieuws: Co-creatie

  Amerikaans Kennisplatform Hard Business Review Harvard Business Review is een Amerikaansb kennisplatform met vele blogs,  reviews en presentaties. Via dit online kanaal is met enige regelmaat een webinar te volgen over bijvoorbeeld teamvorming en hedendaagse strategievorming. De – gratis – webinar  rondom organizational risk management werd verzorgd door Robert S. Kaplan (mede-ontwikkelaar van the Balanced Scorecard).  Daarnaast zijn er op dit kennisplatform meer dan driehonderd podcasts te beluisteren met interviews van hedendaagse leiders, veelal voorzien van  transcript, vol inzichten rondom organiseren en business. Check: Blogs.hbr.org Crowdsource je strategie: Strategy the Wikimedia Way Een bedrijf met een internationaal perspectief staat op het punt om een strategiesessie op de hei te organiseren. Ze vragen jou als  HRprofessional om het programma mee vorm te geven. Wat ga je antwoorden? Gegeven onderstaand voorbeeld vertel je dit bedrijf hun heisessie te annuleren. Uit de casus van Wikimedia blijkt dat de bedrijfsstrategie prima via crowdsourcing is vast te stellen. Meer dan duizend mensen in zo’n vijftig talen deden ruim negenhonderd voorstellen op de vraag waar het bedrijf binnen nu en een paar jaar heen moet. Wikimedia heeft dit crowdsourcing proces én de uitkomst verwoord in hun gratis e-book ‘Wikimedia Strategic Plan – A  collaborative vision for the movement through 2015’. Zie: strategy.wikimedia.org Het begon met een plastic tas… Op www.zinnigeverhalen.nl is een keur aan verhalen te vinden die te gebruiken zijn bij trainingen. Verhalen hebben de kracht om mensen direct in het hart te raken en een glimlach tevoorschijn te toveren. Zinnigeverhalen.nl begon toen één man aan een andere man een plastic tas overhandigde met daarin vijfhonderd verhalen, uitgetypt met een ouderwetse typemachine. Geniet mee. Vrouwelijke manager verdient ruim 16 mille minder dan mannelijke manager Vrouwelijke managers verdienen in Nederland gemiddeld 14% minder dan hun mannelijke collega’s. Het verschil in basissalaris  bedraagt tienduizend euro per jaar en inclusief bonussen zelfs meer dan zestienduizend. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van arbeidsbemiddelaar Mercer. In Nederland werden ruim 7.300 managers van 166 bedrijven ondervraagd. Het gemiddelde basissalaris voor het hogere kader bedroeg 117.498 euro. Mannen kregen gemiddeld ruim 118 duizend euro, terwijl vrouwen het met ruim 105  duizend euro moesten doen. Ook voor het middenkader zijn de verschillen groot. Leeftijdsdiscriminatie is niet de enige verklaring. Ook kunnen het lagere aantal werkjaren door zwangerschappen, onderhandelvaardigheden en het gepercipieerde beeld van parttime werken meespelen. “Percepties over parttimers dat ze minder betrokken en loyaal zijn, hebben een negatief effect op de beloning”, verklaart een onderzoeker. Deels overgenomen uit: www.nu.nl HRM-scope Op zoek naar interviews en artikelen speciaal voor het HR-veld geschreven en geselecteerd? Abonneer je gratis op de nieuwsbrief van HRM-scope. Via de nieuwsbrief en bijbehorende website krijg je eens per maand een overzichtelijke nieuwsbrief met daarin per aflevering een interview met een HR directeur, nieuws uit het veld, een column, een actuele agenda en de rubriek ‘De HR-loopbaan van…’. Zo blijf je op de hoogte van trends als duurzame inzetbaarheid of verzilvering en houd je via aansprekende verhalen voeling met de binnenkant van het vak. Check www.hrmscope.nl Europese subsidies voor scholing Vanuit de Europese Unie zijn er regelmatig subsidieprogramma’s, waarvan ook werkgevers kunnen profiteren bij hun cholingsprojecten. Het programma ESF 2007-2013 put uit het Europees Sociaal Fonds. Er is in totaal 740 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die te maken hebben met onder andere thema’s als arbeidsmarkttoetreding, re-integratie van jonge ex-gedetineerden en verhoging van de arbeidsproductiviteit met behulp van nieuwe werkwijzen en werkprocessen. Veelal kunnen O&O-fondsen voor bedrijven subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen, waardoor ze zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Opleidingen die in aanmerking komen zijn onder andere: • opleidingen die voorkomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo); • erkende opleidingen die voor vele branches nuttig zijn, zoals cursussen in Word of Excel; • EVC-procedures. Meer informatie is te vinden op www.agentschapszw.nl, onder ESF 2007-2013.
  Gratis
  lees meer

  Een sprankelend voorbeeld van co-creatie

  Stelt u zich eens voor dat u als monteur werkzaam bent bij een onderhoudswerkplaats voor treinen van de Nederlandse Spoorwegen. Waar de NS van oudsher een staatsbedrijf was, worden er vandaag de dag heel andere eisen aan u gesteld. Begrippen als concurrentie, slimmer werken, innovatie en klantcontact klinken u wellicht nog vreemd in de oren. Mogelijk vraagt u zich zelfs af waarom dat voor u als monteur belangrijk is. Want is het niet gewoon de bedoeling dat u uw werkzaamheden volgens de geldende procedures uitvoert?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper