logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|62|63|64|...|582

  Column en trainerstool: Hoer

  Soms voel ik me na een training net een hoer. Dat gevoel deel ik alleen met dierbaren, want het is natuurlijk geen net woord. Het voelt ook alsof ik een grens overschrijd door het zo te laten afdrukken in een tijdschrift. Maar er is geen ander woord dat de lading zó goed dekt: de lading van een training lang zwoegen, terwijl er geen leervraag is, van je uitsloven voor deelnemers die alle feedback terugkaatsen en je blik vermijden, van jezelf helemaal geven terwijl je er niets aan overhoudt behalve een factuur. Ik voel me dan net een hoer: gewerkt voor het geld, maar zonder echt plezier, zonder echte bevrediging.
  1,95
  lees meer

  ’Coaching Culture’ in organisaties

  De wereld verandert in hoog tempo. Vooral de economische tegenwind heeft grote gevolgen, onder andere op het beleid, de besluitvorming, de cultuur, de financiële mogelijkheden, de werkgelegenheid, de mobiliteit van personeel, enzovoort. Werknemers werken weer langer binnen dezelfde organisatie en in dezelfde baan dan voorheen. Maar tegelijkertijd met grotere onzekerheid, niet alleen over hun baan zelf, maar ook over de inhoud van die baan. De werkwijze van gisteren wordt vandaag niet meer geaccepteerd. In ons land zien we dat bijvoorbeeld aan de opvatting over het toezicht op de medische wereld of de advocatuur, die binnen een paar jaar radical veranderd is. Om als organisatie te kunnen blijven bestaan, wordt er veel van werknemers gevraagd: dat zij flexibel zijn, daadkracht tonen, het onderste uit de kan halen en kansen zien en benutten.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Ria van ’t Klooster en Rick de Rijk

  Per 1 januari 2013 hebben de NRTO en Vetron hun krachten gebundeld. In gesprek met Ria van ’t Klooster (directeur van de NRTO) en Rick de Rijk (voorzitter van het bestuur van Vetron) blijkt dat er ambitieuze plannen zijn binnen deze nieuwe samenwerking: Een verdubbeling van het aantal leden en een nog sterkere vuist richting de politiek, om er maar eens twee te noemen. Maar er is meer. Wat was de aanleiding voor de krachtenbundeling en waarom is het nu nog belangrijker dat meer particuliere aanbieders van opleidingen en trainingen zich aansluiten bij de brancheorganisatie? Van ’t Klooster en De Rijk leggen uit.
  1,95
  lees meer

  Bruggen bouwen tussen generaties

  Regelmatig horen we uitspraken van junior en senior professionals die moeite hebben om elkaar te vinden. De een komt net kijken en wordt door de ander niet serieus genomen. De ander is vastgeroest en doet alleen zijn eigen ding. Jong en oud, lijnrecht tegenover elkaar. Herkenbaar voor veel organisaties. In dit artikel: Hoe verander je een generatiekloof in generatiekracht?
  1,95
  lees meer

  Boeken Integriteit

  Psychologie van arbeid en gezondheid Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker (red.). Bohn Stafleu van Loghum, 2007 (2e dr.). ISBN 978 90 313 5069 8 Het is al vaker gezegd: de vergrijzing komt eraan. Dit betekent een grote uitstroom van aantallen werknemers, en niet te vergeten ervaring en kennis. Een kleinere groep zal deze leemte moeten opvullen. Slimmer en innovatiever werken is een oplossing. Ook is er veel aan gelegen iedere mogelijke arbeidskracht aan het werk te houden. In de jaren 70 van de vorige eeuw groeide de interesse in de psychologie van arbeid en gezondheid. Deze discipline heeft niet stilgezeten. In de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan hoe de mens acteert in de werkomgeving. In het boek ‘De psychologie van arbeid en gezondheid’ heeft de redactie onder leiding van Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker de kennis van vele experts gebundeld. Het boek is opgedeeld in vijf delen, die weer een aantal onderwerpen belichten. Deze hoofdstukken zijn goed apart te lezen. Dat er een rol is weggelegd voor coaches in dit verhaal wordt duidelijk door het aparte hoofdstuk dat aan deze discipline is gewijd, naast counselling en mediatie. Waren vroeger veelal fysieke klachten aanleiding tot verzuim; het recente verleden laat zien dat de psychische klachten ook hun plek opeisen. Vroeger keek men naar wat iemand niet meer kon. Nu is de invalshoek: wat kan iemand nog wel betekenen in het arbeidsproces? Het boek bespreekt vele modellen die goed zijn onderzocht. Van elk model wordt de empirische evidentie verklaard; ook de kritische kanttekeningen komen voorbij. Gelukkig is er ook uitleg over de onderzoeksmethodes. Sommige delen in het boek vergen inspanning om te doorgronden, maar over het algemeen is het goed te volgen voor degenen die wat minder thuis zijn in de wereld van modellen en onderzoeken. De coachingswereld is bezig een stap te zetten richting professionalisering en evidence-based interventies. Dit boek geeft in ieder geval goed onderbouwde en onderzochte inzichten in wat er speelt in de wereld van arbeidssatisfactie, re-integratie, verzuim, werkstress, balans tussen privé en werk en veel meer. Altijd goed om in de gereedschapskist te hebben om te zorgen dat velen gezond en tevreden aan de slag kunnen blijven. Eric Smallenburg - stresscounsellor   Employee Development on a Shoestring Employee Development on a Shoestring. Halelly Azulay. ASTD Press, 2012. ISBN 978 15 628 6800 0 This book starts with an introduction and is followed by twelve chapters. All chapters describe a separate learning method that is relatively cheap in terms of costs to execute. It starts with the most simple and cheapest learning methods and ends with the more sophisticated methods, which are still relatively cost efficient, but require a serious time commitment. The topics of the chapters are up-to-date and contemporary. Some of the methods are so obvious that you would almost forget to mention them as a settled learning method (e.g. self-directed learning). Other chapters describe common methods such as learning by being mentored and others explain newer methods like digital storytelling and social learning tools. Each chapter has a similar consistent set up, which gives the reader a good overview. The unfavourable counter side of this is that reading the book from front to back can become a bit tedious. Due to the rigid set up, it unfortunately happened that concepts were mentioned in earlier chapters, but only explained in later chapters. The one thing this book is missing are graphics. The author describes many processes and methods where graphics could have been a great addition, such as the paragraphs ‘how to prepare’. Without pictograms and graphics it now feels as I am rereading the same text over again. Moreover, I wasn’t expecting this much plain text in  a book that identifies modern fun learning methods (e.g. using videos and podcasts). As only one chapter describes each method, the reader should not expect a huge amount of detail. I think that especially the ‘how does it work’ paragraphs are limited for a novice reader that needs to know how to implement that learning method from scratch. The part of ‘concerns/downsides’ from within the ‘how does it work’ paragraphs on the other hand are very helpful as the most common resistance arguments are described there in conjunction with action or arguments in favour of that specific learning method. In my opinion, the book’s greatest features are the diversity of cost-efficient learning methods and in particular the ‘benefits for the leaner/organisation’ paragraphs in each chapter, as you will find valuable information to build your business case; whether you are an HR professional, manager or an individual employee wanting to further develop yourself on a shoestring. Marjon Huizing - coach, trainer & consultant   Strategiehelden Strategiehelden: De uitvoering bepaalt het succes! 250 praktische tips. Jeroen de Flander. Business Contact, 2011. ISBN 978 90 470 0410 3 ‘Strategiehelden’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel geeft De Flanders een korte schets van de ontwikkeling op het terrein van strategieimplementatie. Onderzoek toont aan dat veel strategisch potentieel in organisaties verloren gaat door slechte implementatie. Een goede uitvoering van de bedrijfsstrategie is bijzonder waardevol. De auteur introduceert een eenvoudig, maar handig strategie-implementatiemodel dat hij ‘De 8’ noemt. Dit slaat zowel op het aantal stappen in het model, als op de visuele weergave ervan. De volgende twee delen gaan over het succesvol implementeren van een eenmaal uitgedachte strategie. Aan de hand van zes  uitdagingen legt. De Flander uit wat de succesfactoren zijn en welke acties cruciaal zijn voor een geslaagde strategie-implementatie. In elk hoofdstuk staan tal van tips en geven vooraanstaande mensen uit grote bedrijven hun visie op het onderwerp. Elk hoofdstuk eindigt met kernachtige samenvatting, zodat je eerst snel de samenvattingen kunt lezen en je daarna kunt verdiepen in de  hoofdstukken die je interessant vindt. Helder en vlot geschreven boek, praktisch van opzet, met een brede kijk op strategie-implementatie. Geen how-to; wel veel handige wenken en tips. Mariska van der Hoek – communicatie-adviseur   Meer grip op de groep Meer grip op de groep: 44 krachtige werkvormen voor communicatieadviseurs. Vincie van Gils. Kluwer, 2011. ISBN 978 90 130 9133 5 ‘Meer grip op de groep’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de rol van communicatieadviseur als facilitator bij het werken met groepen toegelicht. Participatie van medewerkers wordt beoogd. Interactieve werkvormen zijn uitermate geschikt voor tweerichtingsverkeer in de communicatie tussen directie en medewerkers. De medewerkers kunnen worden ingedeeld in fasen van participatie en betrokkenheid. Per fase wordt aangegeven welke werkvormen geschikt zijn om in te zetten. Ook aan de praktische kant van het organiseren van een bijeenkomst wordt aandacht besteed. Tips zijn verwerkt in interviews die in het boek worden  weergegeven. Deel twee belicht 44 verschillende werkvormen, waarbij overzichtelijk wordt aangegeven welk doel met welke werkvorm te realiseren is: kennismaking, kennisoverdracht, brainstormen of energizers. Iedere werkvorm wordt op een kaart uiteengezet: doel, aantal deelnemers en benodigde materialen voor de oefening. De kaarten zijn verzameld in een ringband. De beschreven werkvormen zijn goed, maar mij veelal bekend. Het laatste deel biedt een overzicht te vinden van interessante boeken. De uitgave ziet er verzorgd uit en is goed leesbaar. Ilse Schoolenberg – teamleider en ouderenadviseur   Ondertussen in de organisatie Ondertussen in de organisatie. Leike van Oss en Jaap van ’t Hek. Mediawerf, 2012. ISBN 978 94 904 6312 0 Ondertussen in de organisatie’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken het verschil tussen managementtheorie en -praktijk en het verschil in beleving tussen managers die plannen maken en de medewerkers, die aan het werk zijn. Het boek laat zien waarom zoveel managementplannen gedoemd zijn te mislukken. Het management maakt plannen, terwijl medewerkers die aan het werk zijn andere plannen bedenken en anders doen. Het Ondertussen is een sterke kracht; het regelt uit zichzelf veel zonder dat jij je ermee bemoeit - vaak lossen problemen ‘vanzelf’ op. Het Ondertussen is ook een fenomeen dat er altijd is, maar aan de randen van je blikveld ligt. Het Ondertussen kan je alleen maar indirect benaderen. En net op het moment dat je denkt alles onder controle te hebben omdat je een  doordachte strategie hebt ontwikkeld is er het Ondertussen. Er komt iets onverwachts moois uit het Ondertussen. Of het Ondertussen strooit onverwacht roet in het eten. Het boek laat zien waar de werkelijke beïnvloedingsfactoren liggen. De schrijvers weten het  Ondertussen goed te beschrijven en te duiden vanuit verschillende invalshoeken. Het boek geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar wel stof tot nadenken. Suzie Ziener – techniek en ICT-jurist   Ygenwijs: Generatie Y ontmoet X, pragmaten en babyboomers Ygenwijs: Generatie Y ontmoet X, pragmaten en babyboomers. Aart Bontekoning en Marieke Grondstra. Business Contact, 2012. ISBN 978 90 470 0442 4 ‘Ygenwijs’ is een inspirerend boek voor organisaties en teams waar mensen van verschillende generaties met elkaar (moeten) werken. Een uitnodigend verhaal, menselijk vormgegeven vanuit een theoretisch kader en fris aangevuld met de verhalen en anekdotes uit de praktijk. In tien hoofdstukken, voorzien van een literatuur lijst, wordt een beeld geschetst van generatieverschillen, samenwerkingsvoorkeuren, cultuur en leiderschap. Generatie Y heeft een positieve kijk op het leven en gaat voor humor, informaliteit(nieuwe patronen), flexibiliteit en persoonlijk leiderschap. Deze groep werkt graag samen – ook met andere generaties – is snel,  spontaan en open en streeft naar authenticiteit. De Ygenwijze generatie krijgt energie van collegialiteit, vrijheid om zichzelf te zijn en uitdagingen. Ook teamspirit en persoonlijk contact met oudere collega’s is belangrijk. Deze aspecten worden gebundeld in hoofdstuk negen:’Werkprincipes voor het benutten van generatiekrachten: Het Nieuwe samenwerken’. Focus op de krachten, niet op de zwaktes en ontwikkelen door te doen. Wim Annerel – trainer
  Gratis
  lees meer

  Groei/Krimp (volledige uitgave, 25 artikelen)

  INHOUD THEMA 'GROEI/KRIMP' (december 2012) Leven lang leren van levensbelang voor laag opgeleiden, Frank Cornelissen & Judit Soons Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ria van 't Klooster in gesprek met Olav Welling, Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk Samenwerken stimuleert inzetbaarheid, Peter Steenkamp & Wiljo Florijn Innoveer u uit de Crisis, Marcel van der Ven De lange weg, column Karin Brugman Interview met Jack Philips. Meten is nog niet altijd weten, Jolanda Botke & Stephan Obdeijn WETENSCHAP Groei - oei, foei - groei, Lidewey van der Sluis Onderzoek effectiefste leiderschapsstijl voor middemanagers, Reimara Valk & Maureen den Hamer An interview with Professor Gervase Bushe. The use of judgmental language confuse things, Russel Kerkhoven Nationaal onderzoek talentmanagement, Lidewey van der Sluis, Rosalie van Stormbroek-Burgers & Boudewijn Overduin Vooral investeren in vertrouwen, Large scale interventions in de praktijk, Petra Kramer Duurzame inzetbaarheid, Martine Vos PRAXIS In memoriam Louis Le Roy, De man die wist hoe groei werkt, Cees Hoogendijk Natuurijk organiseren!, Derk Hueting & Lia Hol Trainingstool Faaldurf, Karin de Galan Organisatiebeloftes waarmaken, Angelique Blekking & Marjan Engelen Sturen in een co-creatieproces, Sibrenne Wagenaar in gesprek met André Vaughan, senior adviseur Leren & Ontwikkelen bij Buitenlandse Zaken VARIA Als de dagen korter zijn... Jolanda Botke Flying Dutch CLO met een groot hart, Interview met Nick van Dam,  Ger Driessen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheentjes De ASTD Experience, Jolanda Botke Nieuws, Guido van der Wiel Boeken Voorwoord Groei versus krimp Groei is een proces dat niet op zichzelf staat, groei hangt samen met het begrip krimp. In de huidige economie lijken organisaties vooral te maken hebben met krimp, waar ze wellicht liever groei zien. Groei houdt beweging in, en beweging  betekent verandering. In de natuur zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Water wordt ijs, eb gaat over in vloed, en de rups ontpopt zich tot een vlinder. Hoewel we dit soort veranderingen vanzelfsprekend vinden, zijn ze dit allerminst. Ook de vaak onontkoombare veranderingen waar veel organisaties in deze tijd mee te maken krijgen, komen niet vanzelf. Beschouwingen over het ondergaan van veranderingsprocessen, hoe hiermee om te gaan en deze te hanteren, staan centraal in dit themanummer. Zo vind je in deze uitgave een boeiend interview met Olav Welling; directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk, over de uitdaging waar hij voor staat om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. Verder kun je lezen hoe gericht werken aan innovatie en creativiteit voor winst kan zorgen. Van de beursgenoteerde ondernemingen zegt weliswaar 84% dat ze innovatie en creativiteit als belangrijke kerncompetenties zien, toch voert minder dan 5% hiervoor een actief beleid. Om deze twee kerncompetenties te laten bloeien, is zorgen voor een creatief werkklimaat een goed begin. In een volgend prikkelend artikel is te lezen hoe de P&O-adviseurs van acht technische kenniscentra, tegen alle bezuinigingen in, de handen ineen sloegen en het duurzaam inzetten van medewerkers aan het waarmaken zijn. Groei begint hoe dan ook met een sterke visie. In het licht van ons themanummer moet ik denken aan het onderscheid dat Aristoteles maakt bij verandering tussen de begrippen ‘zijn’ en ‘worden‘. Volgens hem is verandering (en dus beweging) de overgang van het mogelijke naar het werkelijke, oftewel van het potentiële naar de verwezenlijking of voltooiing. Maar groei kan niet zonder zijn tegenhanger krimp. Krimp is in wezen een voorwaarde voor groei. In krimp ligt de uitdaging besloten om tot de kern te komen, waarmee de uitkomst aan kracht wint. Teruggekeerd bij hun essentie ontdekken organisaties en mensen opnieuw hun vurigheid en kracht, om vervolgens te kunnen schitteren in volle glorie. Ter lering en inspiratie, de voorliggende uitgave. Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

  5,95
  lees meer

  Large Scale Interventions in de praktijk

  Bij grote organisatieveranderingen is niets zo belangrijk als vertrouwen. Als managers het vertrouwen verliezen van de medewerkers, leidt de verandering maar zelden tot een succes.
  1,95
  lees meer

  Een interview met Olav Welling, P&O van het Rijk

  Directeur organisatie- en personeelsbeleid van het Rijk Olav Welling staat voor de uitdaging om de rijksoverheid te laten evolueren tot een flexibele netwerkorganisatie. En dat in een tijd waarin de arbeidsmarkt niet mee zit, mensen steeds langer door moeten werken en het Rijk van de politiek ingrijpende afslankingsoperaties krijgt opgelegd. “We hebben de organisatie gestroomlijnd en gaan investeren in onze eigen mensen.”
  1,95
  lees meer

  An interview with Professor Gervase Bushe

  Gervase Bushe’s Clear Leadership model is an exciting new approach for developing collaborative forms of organizing. His book, ‘Clear Leadership’, has been written in straightforward language without over-simplification, and it attracts an increasing readership. A Dutch translation is forthcoming. At the recent World Appreciative Inquiry Conference (WAIC 2012), Bushe gave a keynote speech. His presentation and book triggered my interest, due to the thoughtful clarity and Gervase´s use of ‘interpersonal mush’, a term that brings a sparkle and a grin to my face. During the interview, he discusses significant events that made him rethink and explore new thinking. This helped him develop the ‘Clear Leadership Model’
  1,95
  lees meer

  Talent in ontwikkeling

  Ik ben één van een tweeling en het valt niet te ontkennen: wij lijken op elkaar. Fysiek en qua karakter. Wat was het vroeger dan ook een drama, als ik na een bezoek aan de schoolarts op de basisschool, een centimeter groter bleek dan mijn zusje. Of andersom: zij was net iets groter. Eén van ons was harder gegroeid dan de ander, we begrepen er niks van! Het ongeloof was groot en het aantal tranen ook. Achteraf kan ik mij niet meer voorstellen dat wij daar zo van slag van raakten. Maar in onze beleving als kleuters was een centimeter verschil in lengte, blijkbaar genoeg om de rest van de middag te versjteren met ons eigen minidrama. Dit ‘probleem’ heeft zich in de loop der jaren vanzelf opgelost, want de meetlat heeft voor ons allebei dezelfde hoogte aangetikt. Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat ik mijn eerste gastcolumn schreef. Onvoorstelbaar hoe snel de tijd kan gaan. Mijn nichtje viert binnenkort haar ‘meterfeestje’, en wat lijkt die laatste (zeg gerust enige) stranddag in Scheveningen alweer lang geleden. Het is dat er op mijn balkon weinig flora te ontdekken valt, maar als er ‘groen leven’ was geweest, dan kleurde mijn balkon nu bruin. Ook de winterjas hangt weer vooraan in de kast, en nog even en het vet wordt klaargezet voor die o zo lekkere oliebollen. Bakken zullen we, toch pap? Met één (of meer) oliebollen in de hand (of in de mond) zullen we terugblikken op alweer een bewogen jaar. Hoogtepunten en mindere momenten zullen in onze gedachten voorbij gaan. Velen zullen concluderen: ik ben gegroeid. Niet zozeer in de letterlijke zin van het woord, zij het in de lengte of in de breedte (misschien een beetje), maar vooral in de diepte. Ook ik ben dit jaar gegroeid. Ik vind het lastig om zo één-twee-drie te definiëren waarin mijn groei zich met name heeft voorgedaan, maar ik voel dat ik een sterker persoon ben dan een jaar geleden. Niet dat ik toen mijn woordje niet klaar had, maar het voelt gewoon anders, als een jaar ouder. En wijsheid komt met de jaren, is het niet? Terugdenkend aan het afgelopen jaar komt de vraag in mij op: wat heb ik de laatste tijd gedaan wat ik een jaar geleden niet had verwacht? Toen was het stil. Jazeker, ik heb veel leuke dingen gedaan en meegemaakt. Ik ben met vakantie geweest naar Amerika, ik heb veel tijd doorgebracht met familie en andere dierbaren. Ik heb op kantoor verdere groei doorgemaakt in mijn functie en ik heb voldoende tijd kunnen besteden aan mijn hobby’s. Ook voel ik mij fysiek en geestelijk even goed als een jaar geleden. Dat op zich is toch al prachtig? En verder ben ik ‘gewoon mezelf’ gebleven. Toegegeven, er zitten een aantal maanden tussen het schrijven van deze column en publicatie, maar ik durf met zekerheid te voorspellen dat op 31 december aanstaande de klimwand nog steeds niet aan mij besteed is en ik ook nog steeds niet van schelpdieren houd. Dat hoort bij mij en dat houd ik zo, dat is mijn voornemen voor volgend jaar! Ik dank de redactie van het TvOO voor de bijdrage die ik dit jaar heb mogen leveren door het schrijven van deze gastcolumn. Het is voor mij een mooie, bijzondere ervaring geweest en misschien wel het begin van… Wie zal het weten? Met goede moed, een gezonde ambitie en zelfvertrouwen zal ik de uitdagingen aangaan die op mijn pad zullen komen. En die zullen er zeker zijn, want werkzaam in het bankwezen beleef ik never a dull moment. Ik zet door, houd lef en blijf doelgericht met verdere groei als uitgangspunt. Groei voor iedereen, als een echte bankier van de toekomst. op naar een nieuw jaar, naar 2013, naar nieuwe kansen, op naar onze toekomst met elkaar en voor elkaar! Myrthe Scheenjes (1985) werkt sinds maart 2009 bij ABN AMRO Bank N.V. en is de winnares van de KriDaTie Jong Talent trofee 2011, een trofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan jonge vrouwelijke talenten met ambitie, www.womensconference.nl
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper