logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|63|64|65|...|565

  Column: Verbinding

  Een kolonie mieren redt in tijden van hevige overstroming het vege lijf door met hun pootjeszich aan elkaar te verbinden en zo een levend vlot van mieren te maken. Op dit vlot wordt – hoog en redelijk droog – de koningin en het nageslacht in wording gezet. Gewoon helder vanuit een rol, schijnbaar geen discussie. Als een zelfsturend team? Het mierenvlot drijft op de stroom mee de rivier af. Vooraf is niet duidelijk waarheen. Voor de mieren is de bestemming ook niet belangrijk. Het resultaat wel: uiteindelijk veilig en droog. Onderweg zijn er ontberingen, waaronder hongerige vissen die een hap uit het vlot nemen en hoge boeggolven, waardoor het vlot bijna uiteen valt. Uiteindelijk komt het vlot weer in rustiger water en ten slotte weer op vaste grond. Heel voorzichtig wordt de mierenkoningin met haar kroost weer op het droge geholpen om in een nieuwe omgeving verder vorm te geven aan het mierenleven. Het zijn onrustige tijden in het land van leren en ontwikkelen. Met een derde crisis in zeven jaar werken normale reflexen zoals kostenreductie voor organisaties niet meer. De crisis nu gaat verder dan ooit en dwingt organisaties met creativiteit te zoeken naar nieuwe manieren van overleven. Een vlot bouwen? Onze veilige bosgronden lijken net als bij de mieren te overstromen. Tegelijk met de crisis speelt de snelle opkomst van informatie- en communicatietechnologie. Informatie is overal en altijd en de groep aankomende  beroepsbeoefenaars kan er razendsnel mee omgaan. Hoezo in een klas zitten om te leren? De crisis doet een groot beroep op het adaptief vermogen van onze organisaties. De klantkant heeft met dezelfde crisis te maken en veroorzaakt hoge golven onderweg. Branchevreemde aanbieders proberen ondertussen happen uit onze business te nemen. De mieren overleven door zich te verbinden aan elkaar. Zo houden ze hun belangrijkste resources droog en veilig. Eenmaal aangekomen in rustiger water, gaan ze weer aan land en ontbindt het vlot zich. Hoe doen we dat in het landschap van leren en ontwikkelen? Welke (clubs van) mieren kunnen zich in het landschap van leren en ontwikkelen verbinden om de overstroming te doorstaan? Hier en daar zie je al kleine vlotjes ontstaan. De mieren maken met hun pootjes een verbinding. Hoe zien onze verbindingen eruit? En welke kernwaarden zetten we dan bovenop het vlot? Welke hongerige vissen liggen op de loer? Cocreatie, maatwerk, vertrouwd adviseren, organisatieontwikkeling. Hoe krijgen we leren en ontwikkelen van aanbod voor de klant naar een mechanisme wat ook voor onszelf werkt? Het BBC-filmpje over het mierenvlot is op YouTube terug te vinden als je zoekt op: ‘Ants create a live boat in Amazone jungle’ Rick de Rijk is voorzitter van de VETRON en directeur van Gooiconsult.  www.vetron.nl  en www.gooiconsult.nl Jolanda Botke is bestuursondersteuner bij VETRON en zelfstandig ondernemer. www.pelikaanadvies.nl  
  Gratis
  lees meer

  Interview met André Wierdsma

  Het is plezierig om weer eens terug te zijn op Nyenrode Business University. Het mooie landgoed met zijn kasteel, rozentuin en universiteitsgebouwen ademt een andere sfeer uit dan grote campussen elders in Nederland. Een ontspannen ogende André Wierdsma haalt me op. Hij is net terug van vier weken Caraïben. De daaropvolgende tweeënhalf uur brengen we door op de kleine, rommelige kamer van de hoogleraar ‘Organiseren en Co-creëren’. Hij is een docent in hart en nieren en vertelt met passie over zijn vak. André Wierdsma heeft een achtergrond in klinische en organisatiepsychologie. In de jaren zeventig maakte hij alles mee wat er in de psychologie voorhanden was: van counselling en groepstherapie tot bio-energetica. “Leiderschapsontwikkeling begint met het snappen van jezelf.” Dat is zijn stellige overtuiging. Weten hoe relaties in elkaar zitten en hoe de dynamiek werkt in organisaties, zijn noodzakelijk om robust leiderschap te tonen. Voor Wierdsma heeft dat alles te maken met een diep besef van humanistische waarden en langetermijndenken
  1,95
  lees meer

  Breng leercultuur in praktijk!

  In dit artikel staan we stil bij de manier waarop we hebben (samen)gewerkt, en vanuit welke uitgangspunten we welke (leer)opbrengsten hebben gerealiseerd. We nemen je in vogelvlucht mee door een aantal experimenten die we zijn aangegaan en geven praktische ideeën over de wijze waarop je in een organisatie aan de slag kunt gaan met het abstracte begrip ‘leercultuur’. We besluiten met een aantal spannende keuzemomenten die we tegenkwamen.
  1,95
  lees meer

  Boeken: Co-creatie

  De rol van corporate universities Corporate universities: aanjagers van de lerende organisatie. Martijn Rademakers. Kluwer, 2012. ISBN 978 90 130 9718 4 Welke rol heeft de corporate university bij het realiseren van strategische doelen van een organisatie? Dat is de centrale vraag in het boek ‘Corporate universities: Aanjagers van de lerende organisatie’ van Martijn Rademakers. De auteur houdt zich sinds de millenniumwisseling bezig met organisatiestrategie en corporate universities, en is medeoprichter en bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU). In zijn boek komen inzichten uit theorie, onderzoek en praktijk samen, van hemzelf en andere professionals uit wetenschap en praktijk. Het boek kent een structuur van delen en hoofdstukken die in het eerste hoofdstuk uitgebreid wordt toegelicht. In het eerste deel worden de thema’s strategie, leren en de corporate university vanuit theorie en onderzoek met elkaar verbonden, onder andere aan de hand van de drie corporate universitytypen school, college en academy. Vervolgens komen negen Nederlandse corporate universities waaronder Achmea Academy en Corporate Learning Centre Rijkswaterstaat. In de cases delen mensen uit deze negen organisaties welke strategie ze hebben gekozen, hoe ze de corporate university vorm hebben gegeven en welke lessen er zijn geleerd. De cases hebben elk een eigen structuur en opzet. Dit doet recht aan de mogelijkheden en verschijningsvormen waar sprake van is in de praktijk en houdt het levendig. Het maakt de cases voor de lezer wel lastig vergelijkbaar en te duiden, terwijl er genoeg gemeenschappelijks te ontdekken valt. De auteur helpt daarbij door in het  slotdeel van het boek de cases te analyseren en samen te vatten aan de hand van ‘issues en spanningsvelden’ voor corporate universities. In het slotdeel is daarnaast aandacht voor relevante en actuele ontwikkelingen op het gebied van leren in organisaties, zoals integratie van leren en werken en talentmanagement. Het boek bevat nuttige inzichten en handvatten voor organisaties die de koers van hun corporate university willen evalueren én organisaties die beginnen met corporate learning. HRD-professionals zullen genoeg van hun gading vinden in de vorm van theoretische aanknopingspunten, praktijkervaringen en ideeën van vakgenoten. Ik schat in dat het management van organisaties er eveneens goed mee uit de voeten kan. Het boek blijft zoveel mogelijk weg van abstracte onderwijskundige begrippen en hiermee wordt het advies dat uit de praktijkcases naar voren komt in de praktijk gebracht: spreek de taal van het management! Tegelijkertijd gaat het wel ‘echt’ over het leren van en binnen organisaties. Het boek biedt hiermee voor alle betrokkenen geschikte taal op basis waarvan het gesprek over strategie en leren binnen de organisatie gevoerd kan worden. Marianne Heijndijk – hoofd onderwijskundigen   De toekomst van de B.V. Nederland Gedeeld Leiderschap: Veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, leren en leiderschap. Jelle Dijkstra & Paul-Peter Feld. Van Gorcum, 2011. ISBN 978 94 901 1802 0 In ‘Gedeeld Leiderschap’ nemen de auteurs een kijkje in de toekomst van de B.V. Nederland en reiken zij ideeën aan een nieuwe  inrichting van deze organisatie. Allerlei cijfers, voorbeelden en onderzoeken worden aangedragen om aan te tonen dat er veranderingen aankomen die niet te stoppen zijn. In veel traditionele organisaties lijkt de hiërarchische structuur niet weg te denken. Toch denken Dijkstra en Feld dat die opzet haar langste tijd heeft gehad. Een voorbeeld is de strategie die toegepast wordt in multiplayer games; voor een uitdaging staande kiest de groep de beste leider voor de uitdaging. In de toekomst kan er een vertaalslag gemaakt worden naar de werksituatie. Ook kunnen er verbanden ontstaan over de organisatiegrenzen heen. Het boek doet een openingszet in de discussie daaromtrent. “Je moet kunnen delen om te kunnen vermenigvuldigen”, is een uitspraak van Kevin Kelly die veelzeggend is. De auteurs geven dit al gestalte door twee verschillende exemplaren met gelijke inhoud aan te bieden. Het delen kan beginnen!‘Gedeeld Leiderschap’ is uitgeroepen tot Managementboek van 2012. Eric Smallenburg – counsellor   Een praktisch boek over organisatieontwikkeling in de praktijk Organisatieontwikkeling met Theory U: Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases. Esther de Haan & Eva Beerends. Boom/ Nelissen, 2012. ISBN 978 90 244 0085 0 De Haan en Beerends zien in Theory U een model waarin alles wat zij ooit in opleiding, werk en leven hebben geleerd, samenkomt. Zij noemen het in het voorwoord: “Het meest doorontwikkelde model voor fundamentele verandering. Een model dat diverse lagen van de mens raakt: mentaal, psychologisch, sociaal, spiritueel.”Met hun boek willen zij inspiratie bieden om op een andere manier te kijken en te denken: op een andere manier op zoek te gaan naar antwoorden. En ook om samen op zoek te gaan en gebruik te maken van ‘the wisdom of the crowd’.  Op die manier wordt het mogelijk om fundamenteel andere antwoorden te vinden op de vraagstukken waarmee wij in onze tijd worden geconfronteerd.Het boek is vooral ook een werkboek, dat op de eerste plaats bedoeld is voor organisatiecoaches, consultants en trainers, die dagelijks te maken hebben veranderingstrajecten. Maar ook managers en  leidinggevenden kunnen er heel veel inspiratie uithalen. De auteurs hebben een fijn praktijkboek geschreven, dat veel toevoegt aan de al bestaande literatuur. Marius Schalkwijk – trainingsacteur   Van strategie tot uitvoering De competentiemanager. Koen Dewettinck, Luc Sells, Geert van Hootegem & Kurt Verweire. Lannoo Campus, 2012. ISBN 978 94 014 0090 9 De onderwerpen die aan bod komen, zijn top-down beschreven van strategie naar uitvoering. Hoewel door academici geschreven is, is het boek over het algemeen vrij praktisch ingestoken en is het niet moeilijk om een goede voorstelling te maken hoe het één en ander in de eigen organisatie zou werken. De vragen en oefeningen die tussendoor in de hoofdstukken staan, bevorderen dit nog eens. Ondanks dat het boek een bescheiden omvang heeft, zijn er veel HR-gelieerde onderwerpen in samengebracht, die met een nieuwe insteek goed uitgelegd worden. En passant wordt ook verwezen naar de belangrijkste studies op het vakgebied. De schrijvers stellen niet dat je competentiemanagement exclusief moet invoeren, maar geven in ieder hoofdstuk weer hoe competentiemanagement en haar tools, naast bestaande modellen, hun intrede kunnen doen in de organisatie. Voorts geven de auteurs goed aan welke  afwegingen een organisatie moet maken, voordat ze besluit competentiemanagement te gaan gebruiken. Een echte aanrader voor zowel de novice als de meer ervaren competentiemanager. Marjon Huizing – consultant   Zet je concurrentie buitenspel Groeimodellen: Creëer nieuwe business. Yousri Mandour, Kris Brees & Roy Wenting. Van Duuren Management, 2012. ISBN 978 90 896 5125 9 Sommige ondernemingen willen groeien omdat ze graag de uitdaging aangaan: andere moeten groeien uit pure noodzaak. Maar hoe bereik je nog groei in een verzadigde markt, tijdens een economische recessie? De auteurs van ‘Groeimodellen’ laten zien dat de winnaars van de 21e eeuw niet meer kunnen volstaan met het vervolgen van het pad van groei door het bestaande assortiment wat op te rekken of de onlineactiviteiten te ontplooien. Gedreven door veranderde marktomstandigheden, en gebaseerd op een scherp inzicht van de nieuwe klantenbehoefte, weten zij de concurrentie buitenspel te zetten door de bestaande spelregels van de sector vaak brutaal omver te kegelen.Dit boek geeft antwoord op de cruciale vraag: hoe maak ik deze creatieve sprong naar noodzakelijke vernieuwing? Dit boek met twaalf inspirerende groeimodellen. Want laat zien dat de weg naar groei begint met ambitie. Weet je dit te combineren met een goede klantvisie, een gezonde dosis lef en een excellente uitvoering, dan ligt de gewenste groei in de stilgevallen markt opeens weer voor het grijpen. Wim Annerel – trainer
  Gratis
  lees meer

  App: Recensie Storify

  Recensie Storify Bijgewerkt: 11-05-2012 Versie: 1.031 Grootte: 6,4 MB Taal: Engels Ontwikkelaar: Storify Inc. Prijs: gratis Verkrijgbaar online of via de appstore voor Iphone of Ipad Met ‘Storify’ vertel je een verhaal. ‘Storify’ fungeert als een soort laag bovenop de verschillende social media. Gebruikers kunnen hun eigen verhaal samenstellen door relevante bijdragen van verschillende internetbronnen te combineren met eigen tekst. Sinds de eerste release in april 2011 is het een populaire en veelgebruikte toepassing op het internet. Het beste bewijs hiervoor is mogelijk wel dat je ‘Storify’ al tegenkomt als werkwoord (5 Ways to Storify the Summer Olympics). In de Top 100 ‘Tools for learning’ staat ‘Storify’ op nummer 69 nieuw in de ranglijst (c4lpt.co.uk). Met ‘Storify’ zoek je eenvoudig door tools als Twitter, Facebook, YouTube, Flickr en Instagram, en op het web naar materiaal dat het best past bij je verhaal dat je wilt vertellen. Je kunt status updates, tweets, foto’s en video’s in eigen volgorde plaatsen. Door er zelf titels, inleidingen of commentaren bij te plaatsen, bouwt het verhaal op. Het verhaal blijft actueel door de laatste ontwikkelingen van het social web toe te voegen. ‘Storify’ wordt door veel journalisten en bloggers gebruikt. Maar wat kunnen wij er in ons vakgebied mee? Je kunt je voorstellen dat medewerkers via dit middel een multimediaal portfolio over hun functioneren samenstellen of tijdens een training een logboek aanleggen. Door het combineren van losse berichten ontstaat een helder en eenvoudig te delen verslag. De kracht van ‘Storify’ is vooral dat je verhaallijnen kunt destilleren uit de enorme vloed aan real-time informatie. De app kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een klantgerichtheids- of cultuurtraject. Een groep medewerkers vertelt de corporate story digitaal op basis van wat klanten en de buitenwereld over hun organisatie zeggen (zie ook ‘Handboek Storytelling’, Tesselaar & Scheringa, 2008). Door dit te vergelijken met hun persoonlijke verhaal kan een waardevolle reflectie ontstaan. Met als concreet resultaat een helder vormgegeven digitaal verhaal dat gemakkelijk actueel te houden is. Wij waarderen Storify met een 8. Het gebruiksgemak is groot en wij zien veel potentieel in de toepassing van de digitale storytelling. Of we ooit ‘storifyen’ zoals  googelen’ gaan tegenkomen in de Van Dale, moeten we nog even afwachten. Eelco Maatman – adviseur & Jessica Santee – adviseur
  Gratis
  lees meer

  Van netwerker naar ‘link & like’-werker!

  Zijn wij nog wel verbonden? Hebben we nog wel internet? Doet de smartphone het nog? De impact van internet op ons dagelijks functioneren is groot. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de manieren waarop wij met elkaar netwerken. Weg van het uitsluitend offline netwerken naar een veelbelovende toekomst − ook voor HRD − van online netwerken1. Van kennisbezit naar kennisdeling.
  1,95
  lees meer

  Waardering (volledige uitgave, 30 artikelen)

  INHOUD THEMA 'WAARDERING' (JUNI 2012) #VL-AI-NL, een waar(den) gebeurd verhaal, Cees Hoogendijk & Arno Vansichen De waarde van waardering, Edith Lindhout Interview Theo Rinsema: Doorbreken van patronen, Sibrenne Wagenaar Bespiegelingen, Karin Brugman Een interview met Mary Geurts en Herman van der Vlies van Alliander College: Leren is voor iedereen, Jolanda Botke WETENSCHAP Waarderen is snoeihard, Lidewey van der Sluis In gesprek met Manon Ruijters (deel 3) Naar interventies tussen interventies, Carla Wijers & Jolanda Botke Oratie Joseph Kessels: Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte, Frank Hulsbos & Stefan van Langevelde Promotie: Medewerkers bepalen verbetering ziekenhuisprestaties, M.F.A. Veld Promotie: De roep om de menselijke maat, D.J. Verheijen Promotie: Op zoek naar gerichte cultuurverandering, R. Offerhaus PRAXIS Training zonder training, Carola Beers & Michiel Boswinkel Ontwikkeling van bevlogenheid, Roger Meij Interveniëren met passie, Inge Schats De val uit het paradijs, Karin de Galan Het karakter van de onderneming, Carlos Estarippa De school der dieren, Tjip de Jong & Simon van der Veer Casus: Randstad VARIA Spiegel in het faciliteren, Kemp van Ginkel & Din van Helden Column De Maya’s, Jolanda Botke & Rick de Rijk Duurzaam geloof in inzetbaarheid, Rick van de Weg, interview: Ria van ’t Klooster Interview met Ira Chaleff, schrijver van ‘The Courageous Follower’, Ger Driessen TOP werk(t), interview Henny Stegen, DSM, Nathalie Gispen & Hedi van Alphen Talent in ontwikkeling, Myrthe Scheenjes Congresverslagen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken & App INLEIDING ​De redactie van TvOO is onlangs uitgebreid met Wiljo Florijn. We heten hem van harte welkom en geven hem graag het woord in deze inleiding. Audrey de Jong, hoofdredacteur Jong geleerd, oud gedaan. Na het thema ‘Lef’ ligt nu het thema ‘Waardering’ voor u. Een onderwerp dat bij de meeste mensen voor een positieve associatie zorgt: een mooi voorbeeld uit de praktijk, een prettige collega of een geliefd familielid. We geven daarmee onze eigen definitie of interpretative aan het woord waardering. Voor een uitleg van de betekenis van dit thema ben ik daarom geneigd ‘Van Dale’ erbij te halen. Dat zorgt voor een gemeenschappelijke taal. Waardering volgens ‘Van Dale’ is: het op prijs stellen, het gewaardeerd worden, het bepalen van waarde. Hier kan ik goed mee uit de voeten. Als nieuw redactielid van TvOO en vertegenwoordiger van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling), werd het op prijs gesteld dat ik de redactie kwam versterken. Zelfs mijn man-zijn viel in goede aarde en als mooie aanvulling gezien in een overwegend uit vrouwen bestaande redactie. Diversiteit, een man-vrouwbalans, werden duidelijk gewaardeerd, waarbij humor overigens niet ontbrak! Zelf waardeer ik in het bijzonder de professionele samenwerking van de diverse beroepsverenigingen die de handen ineen slaan en elkaar versterken in de professionalisering van haar leden. Die waardering bleek ook tijdens mijn eerste redactievergadering. Het openstaan voor elkaars netwerk, inhoudelijke expertise en actieve bijdrage, betekende een trotse terugblik op het vorige ‘Lefnummer’ en een kritische kijk naar volgende themanummers. Waardering is ook het bepalen van waarde. Met dit themanummer ligt er weer een waardevol magazine voor u. Dat vinden wij, maar we laten u graag zelf de waarde bepalen van dit nummer. Laat u het weten? Dit stellen we zeer op prijs. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en uiteraard de complimenten. Dit brengt me als vanzelf weer terug naar de titel van deze inleiding en mijn eigen positieve associatie van waardering. Een juf op de – toenmalige − lagere school van mijn kinderen heeft ooit het gedicht ‘Children Learn What They Live’ (in het Nederlands vertaald naar ‘Jong geleerd, oud gedaan’) voorgelezen. Al in 1954 schreef Dorothy Law Nolte dit gedicht voor ouders en ..n van de regels sluit prachtig aan bij dit thema: “Als een kind met complimentjes leeft, leert het te waarderen.” Jong geleerd, is oud gedaan. Wiljo Florijn, redacteur

  5,95
  lees meer

  #VL-AI-NL, een waar(den) gebeurd verhaal

  Doorontwikkelen van sterkten is welbeschouwd een moeiteloze oefening en voor iedereen het proberen waard. In november 2008 organiseerde het Appreciative Inquiry team van TNO Management Consultants een drukbezochte AI-netwerkbijeenkomst. Twee zuiderlingen lieten de deelnemers delen in hun beste ervaring: het bewerkstelligen van het Vlaams Lerend Netwerk van Talent en Bezieling. Simpelweg hierom bestaat er vanaf dat moment een Vlaams-Nederlandse AI-alliantie, die tot op heden almaar doorontwikkelt, vanuit gezamenlijke sterkten en onderlinge waardering.
  1,95
  lees meer

  Trends: Training zonder training

  Hoe zorg je dat driehonderd man op de één of andere manier gaan nadenken over brieven, opdat ze allen ‘Betere Brieven’ gaan schrijven? Hoe kun je dat doen zonder ze allemaal − individueel of in groepen van twaalf − in een zaaltje te trainen? In dit artikel schetsen we hoe wij deze twee vragen hebben beantwoord en wat onze aanpak van een ‘training zonder training’ heeft opgeleverd voor de Nederlandsche Bank (DNB).
  1,95
  lees meer

  Trainer: Spiegel in het faciliteren

  In dit artikel houden we je een spiegel voor: wat zijn de uitgangspunten die je hanteert als je teams begeleidt? We willen als reflective practitioners met ons vak bezig zijn. Onze ervaring is dat het enkel toepassen van begeleidingsmethoden vaak leidt tot suboptimale resultaten. Wanneer je je bewust bent van je (waarderende) grondhouding en vanuit daar intervenieert, kun je een (AI) methodologie authentiek inzetten. Wat zijn jouw principes? Hoe komen die tot uitdrukking in je aanpak? We nemen drie praktijksituaties en nodigen je uit in de spiegel te kijken. We doen dat zelf ook!
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper