logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|6|7|8|...|571

  Pret is privé

  Het is een mooi teken van beschaving dat de meeste bedrijven en overheden over een afdeling beschikken die het welbevinden en werkgeluk van medewerkers als missie heeft. Human resources probeert de beste mensen te werven, hen de plek te geven die aansluit bij hun vaardigheden en voorkeuren en te zorgen dat zij in prettige omstandigheden kunnen werken. Ook leren, ontwikkelen en zelfs spelen behoren tot het domein van elke zichzelf respecterende HR-afdeling (De Botton, 2009).
  1,95
  lees meer

  Waardevolle flauwekul

  Op de afdeling is wat spanning voelbaar, medewerkers zijn niet meer gemotiveerd en er is sprake van een klaagcultuur. Hoogste tijd voor een teammiddag!
  1,95
  lees meer

  De chief happiness officer

  Het beroep van werkgelukdeskundige is door de Nationale Beroepengids (2017) uitgeroepen tot een van de meest kansrijke beroepen voor de toekomst. De chief happiness officer is een van de titels waar de deskundige onder werkt. Er zijn al veel opleidingen voor de nieuwe functie beschikbaar, onder andere die van de Gelukkig Werken Academie. In dit artikel meer over de achtergronden, opleiding, werkwijze en tekortkomingen van de chief happiness officers.
  1,95
  lees meer

  Humor maakt je training licht

  Trainingen zijn best zwaar voor deelnemers: luisteren naar een uitleg, feedback krijgen, nieuwe inhoud eigen maken. Hun hoofd werkt hard en het lijf zit vaak stil. Even lachen, geeft lucht.
  1,95
  lees meer

  “Plezier is een keuze”

  Een interview met Michiel Drijber, initiatiefnemer van de succesvolle en welbekende LinkedIn- groep ‘Iedereen Elke Dag Plezier’ mag in dit themanummer natuurlijk niet ontbreken. Michiel heeft een aanstekelijke fascinatie voor het onderwerp plezier, heeft veel teams begeleid op het gebied van plezier en was een tijdlang een veelgevraagd spreker. Ik spreek hem over zijn ideeën en ervaringen. We staan uitgebreid stil bij zijn persoonlijke verhaal. Hoe zijn mindset hem heeft geholpen om met een persoonlijke tragedie om te gaan, die hem plotsklaps deed beseffen dat alles opeens anders kan worden.
  1,95
  lees meer

  4 portretten van chief happiness officers

  Het besef dat gelukkige medewerkers daadwerkelijk productiever zijn, neemt gestaag toe. Steeds meer organisaties hebben een chief happiness officer (CHO) of werkgelukambassadeur in dienst. Zij staan voor de taak om het werkgeluk bij de medewerkers te vergroten. In dit artikel vind je vier portretten van CHO’s. Wat zien zij als werkgeluk, hoe zich dat verhoudt tot pret, hoe kun je werkgeluk bevorderen en wat zijn succesverhalen en uitdagingen?
  1,95
  lees meer

  HRD-pretpakket

  “Van lachen komt huilen,” zei mijn moeder zaliger altijd. En dan het liefst op het moment dat de jolijt hikkende proporties had aangenomen en het uitbundig gieren en brullen een robbertje aan het vechten was met de oneindige behoefte om mijn blaas te legen. Dat zoiets op jonge leeftijd plaatsvindt, heeft ongetwijfeld menige voorpret in de kiem gesmoord en plezier bij voorbaat verdacht gemaakt. Niettemin heeft dit, door het over het algemeen uitblijven van de beloofde doem en verderfenis, in mijn leven de pret niet mogen drukken en heb ik overvloedig prettige momenten beleefd. Maar toch, wat bezielde mijn wijze moeder (dat ‘wijs’ is achteraf, op dat moment vond ik haar een spelbreekster), om een onschuldig knaapje dat ik toen was, met z'n haren uit een poel van plezier en extase te trekken?
  Gratis
  lees meer

  Zo PRET-tig is het allemaal niet!

  Oorspronkelijk was mij gevraagd om een column te schrijven over PRET, het thema van een van mijn boeken uit 2014. Maar eerlijk gezegd beleef ik steeds minder PRET met en aan organisaties. En ik heb de stellige indruk dat dat inmiddels ook voor heel veel medewerkers geldt. Ik zeg wel eens grappend tijdens een lezing dat de meeste medewerkers hun werk doen ‘ondanks’ de organisatie. Ondanks het gedoe, de regels, protocollen, vergaderingen en bureaucratische rompslomp blijven agenten nog steeds boeven vangen, verzorgen verpleegkundigen nog steeds ouderen en zieken en geven leraren nog gewoon les.
  Gratis
  lees meer

  Conflict (Volledige uitgave)

  Leve het conflict! We gaan vloggen!” roept Wouter, één van onze redacteuren. “En wel elke keer, bij ieder themanummer!” Nog niet iedereen is overtuigd. Maar niemand is tegen het goede idee. Vooral als we naar de ‘nieuwe’ lezer kijken, is het noodzakelijk om nieuwe media te gebruiken om succesvol te blijven. Het inbrengen en uitvoeren van ideeën gebeurt bij ons regelmatig. Het leidt bijna altijd tot een resultaat. En soms ook niet omdat het onuitvoerbaar blijkt. Conflicten levert het zelden op. Maar wel levendige discussies. Wij mensen in het algemeen houden niet van conflicten. Ze kunnen ons zelfbeeld verstoren en onze relaties met andere mensen. Conflicten kosten ook geld. Denk aan ziekte als gevolg van een langlopend verschil van mening of minder presteren doordat mensen zich niet durven uit te spreken. De consequenties op korte termijn (misschien vinden ze mij dom) wegen dan niet op tegen de oplossingen voor de lange termijn. Wat we nodig hebben om beter te leren, presteren en met conflicten om te gaan, is psychologische veiligheid. Amy Edmondson (2019) heeft daar baanbrekend onderzoek naar verricht. Ze ontdekte dat er in een team waarin psychologische veiligheid aanwezig is zelfs meer conflicten zijn dan bij andere teams waarin die veiligheid er niet is. Met als gevolg dat goede ideeën eerder naar voren kunnen komen en kunnen leiden tot betere processen. De voorbeelden die ze aangeeft, overtuigen. Zo geeft een veilige omgeving ruimte om je idee naar voren te brengen, ook al ben je maar voor 40 procent zeker. Hoe fijn is dat? Ook in het presteren van teams blijkt dat bijvoorbeeld diversiteit soms wel en soms niet werkt en dat veiligheid de variabele is die het verschil maakt. De ruimte om plannen, ideeën en suggesties te doen en daarover kunnen  discussiëren. Psychologisch veilig betekent geenszins dat we alles prima vinden en tolereren, maar juist als we de veiligheid combineren met hoge standaarden blijkt het een recept te zijn voor beter presteren en innoveren. Dat vraagt wel wat van organisaties waarin met het hoofd boven het maaiveld uitkomen soms gelijk staat met professionele zelfmoord. De rol van de leidinggevende is daarin doorslaggevend, zo blijkt uit Emondsons onderzoek. En er is hoop: steeds meer bedrijven onderscheiden zich door te werken aan leiderschap en de omgeving. Dat kan door te investeren in een feedbackcultuur. We gaan dus de goede kant op,  zo blijkt ook uit de bijdragen in dit nummer, en we leren steeds meer hoe conflicten de start kunnen zijn van leren. Ik wens iedereen veel conflicten in een psychologisch veilige omgeving. En die vlogs? Die staan inmiddels op de TvOO-pagina op LinkedIn (www.linkedin.com/company/tijdschift-voor-ontwikkeling-in-organisaties-tvoo). Referentie  • Edmondson, A.C. (2019). De onbevreesde organisatie. Creëer psychologische veiligheid op de werkvloer om innovatie en groei te stimuleren. Amsterdam: Business Contact.  Ria van Dinteren hoofdredactie, hoofdredacteur@tvoo.nl   Inhoud PRAKTIJK Conflict, Robert Dollevoet & Judith Droste Bonje met bazen, Joep Schrijvers Leidt conflict tot leren of andersom? Robert Dollevoet & Judith Droste Conflicten te lijf met provocatie, Adélka Vendl Zonder wrijving geen glans, In gesprek over conflicten bij functiewaardering, Robert Dollevoet & Ria van Dinteren Conflicten en escalatie, Als je het aandurft, is er een wereld te winnen, Maurits Jan Vink THEORIE Conflict versus werkgeluk, Sophie Sisouw de Zilwa & Martijn Burger Olifanten in de boardroom; Conflicterende belangen in het familiebedrijf, Janneke Schenning Conflicten leren hanteren: mission impossible? Martin Euwema Jong geleerd, oud gedaan? Generatieconflicten ontwikkelen en tegenhouden, Aart Bontekoning & Bart Hessing INSPIRATIE Zeven hints voor diversiteit en inclusie, Saniye Çelik Hoe ontwikkel je authentiek zelfvertrouwen? Wees minder bang om fouten te maken, Jacqueline Brassey & Ria van Dinteren Veranderingen succesvol maken, Walter Wittkamp & Norbert Huijzer Hrd-tool; Zien wat je deelnemers zien: eyetracktechniek, Peter Steenkamer

  5,95
  lees meer

  Conflict

  Overal om ons heen zijn er conflicten. In ons zelf, tussen ons en anderen, thuis, op straat en zeker ook op het werk. Conflicten zijn aan de orde van de dag in organisaties. In 2018 gaf 30,2% van alle werkende Nederlanders aan een conflict op het werk te hebben (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2018). Overal waar mensen samen moeten werken is het waarschijnlijk dat er conflicten ontstaan (Rispens, 2014). Dat betekent dus dat conflicten een inherent onderdeel van samenwerken binnen en tussen organisaties vormen. Hoe ontstaan dan die conflicten? Wat zijn de effecten van conflicten op het leren en ontwikkelen van werkende individuen, teams en organisaties? En vooral, wat kun je ermee als HRD professional?
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper