logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|72|73|74|...|574

  Boeken: Lef

  Mooi werk Mooi werk. Naar een betere baan zonder weg te gaan. Marc van Vuuren & Luc Dorenbosch. Boom, 2011. ISBN 978 94 610 5478 4 ‘Mooi werk’ ziet er onschuldig uit, als een gewoon boek: “Dit boek is geschreven voor mensen die werk willen maken van hun baan als een manier van leven in plaats van een maandag-tot-vrijdag-manier van doodgaan.” Maar schijn bedriegt, want ‘Mooi werk’ is veel meer dan een boek. Het is een complete handleiding om tot een betere baan te komen zonder weg te gaan. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 kijk je eerst naar je werk nú, dan naar het verleden en vervolgens naar de toekomst. Wat wil je? Blijf je of is een andere baan de oplossing? In deel 2 wordt eerst uitgelegd wat job crafting is: het ‘sleutelen’ aan je werk en dus niet aan jezelf. Vervolgens ga je stevig aan de slag. Je kijkt naar taken binnen je werk en hoe die zich ontwikkeld hebben, je brengt risico’s in kaart en benoemt wat je zoekt in werk. Op een systematische manier kom je zo ‘vanzelf’ tot mogelijkheden om je taak te craften. In ‘Mooi werk’ bieden Van Vuuren en Dorenbosch een helder stappenplan waar je meteen mee aan slag kunt. Dat kan met pen, papier en post-its, maar ook online met een exclusieve code. Zelf heb ik beide methoden uitgeprobeerd en na een tijdje vond ik de online versie het prettigste werken. Het boek leest makkelijk en heeft een brede doelgroep. De voorbeelden zijn herkenbaar en dragen zeker bij tot een beter begrip van de mogelijkheden van job crafting. ‘Mooi werk’ is op twee manieren toepasbaar voor coaches. Om zelf te gebruiken: wat vind ik nou eigenlijk van mijn eigen werk. Het is een prachtig instrument om eens op je eigen werk te reflecteren en eventueel dingen aan te passen. Daarnaast komt het uitstekend van pas bij coachees met werkgerelateerde vraagstukken. Waar vaak de coachee zich maar aan moet passen of een andere baan moet zoeken, draait job crafting het om: het werk kan ook veranderen. Ook zonder helemaal te gaan craften, zijn elementen uit het boek dan goed bruikbaar. En ook al lees je het boek alleen maar en volg je niet het hele stappenplan; dat kan je werk of kijk op werk veranderen. Albertien ’t Hoen − coach en trainer   Zo X! Zo X! Hoe de nieuwe leiders talenten in de organisaties verbinden. Marjolein Risseeuw. Scriptum, 2011. ISBN 978 90 559 4847 5 De afgelopen tijd was er in verschillende bronnen veel te lezen over verschillen in generaties en hun werkstijlen. In dit boek gaat Marjolein Risseeuw in op de vier verschillende generaties die nu werkzaam zijn in organisaties: De babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1960); Generatie X (geboren tussen 1960 en 1975); Generatie Y (geboren tussen 1975 en 1990); De Einsteingeneratie (geboren tussen 1990 en 2005). De schrijfster werkt in het boek uit welke kenmerken en wensen over werk de vier verschillende generaties hebben. Tevens gaat ze in op het nieuwe leiderschap dat nodig is om deze generaties goed te laten samenwerken: het zogenaamde verbindend leiderschap. Het boek heeft als doel een handreiking te geven aan leiders van zowel de babyboomgeneratie als generatie X. Vanuit de gedachte dat diversiteit in teams bevorderlijk is voor de innovatie, pleit Risseeuw ervoor dat leiders zich verdiepen in de verschillende kenmerken en waarden van de generaties en daarop hun leiderschapsstijl aanpassen. Zo kunnen de huidige leidinggevenden ruimte maken en aandacht hebben voor zingeving om de jongere generaties aan hen te binden. De wenselijke leiderschapsstijl verschuift van macht en beheersing van processen naar een cultuur waar ruimte is voor vrijheid van individuen, zelfstandigheid en zingeving, aldus Risseeuw. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven – het staat vol met voorbeelden in duidelijke boxen en afbeeldingen. Ook geeft Risseeuw regelmatig inzicht in haar eigen ervaringen gedurende haar loopbaan. Daardoor is het boek makkelijk leesbaar en krijgt de lezer snel een beeld van de verschillende generaties. Met haar boek raakt Risseeuw een belangrijk onderwerp: de verschillende generaties hebben ieder hun eigen waarden en normen, voor leidinggevenden is het belangrijk daarmee rekening te houden en op in te spelen. Vandaag de dag is de noodzaak daarvoor, in het licht van de economische crisis, wellicht nog niet voelbaar: er is immers nog geen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is echter dat dat over een paar jaar helemaal zal zijn omgedraaid: veel van de babyboomers gaan met pensioen en zullen we juist aan het werk willen houden voor hun kennis en capaciteiten, terwijl de instroom van jongeren terugloopt. Leiders zullen hun kwaliteiten moeten inzetten om alle generaties dan aan hen te kunnen binden. Met haar boek weet Risseeuw de lezer te prikkelen om hierover na te denken. Yolanda van Heese – coach voor leidinggevenden en teams   De kracht van gedachten De kracht van gedachten. Groeien in je werk door belemmerende overtuigingen aan te pakken. Martijn Frijters. Van Duuren Management, 2011. ISBN 978 90 896 5074 0 Cognitieve gedragstherapie is al decennialang de dominante psychotherapeutische behandeling. Aanvankelijk onder de noemer gedragstherapie; een eerste fase gedragstherapie. Uitsluitend waarneembaar gedrag was onderwerp van begeleiding: vaardigheidstrainingen om gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag uit te doven. De tweede fase gedragstherapie stelde niet het gedrag, maar het denken centraal staat. Het bleek dat mensen, ondanks het feit dat ze zich bepaald gedrag eigen hadden gemaakt, dat niet uitvoerden. Angstige, depressieve en negatieve gedachten en overtuigingen bleken een belangrijke en vaak belemmerende rol te spelen. Cognitieve gedragstherapie was ontstaan. Kern is het identificeren van negatieve en belemmerende gedachten en deze veranderen, waarbij tevens alternatieven aangedragen worden. Helaas blijkt meer en meer dat patiënten toch weer terug vallen in disfunctionele en ongewenste gewoonten. Veel psychische klachten zijn niet echt genezen. Aangeboren of aangeleerde patronen worden niet altijd geheel gewist door de nieuwe gedragingen en kunnen soms weer dominant worden. En zo ontwikkelt zich een derde fase cognitieve gedragstherapie waarbij het niet zozeer gaat om het oplossen van negatieve aspecten, maar om het versterken van wat ook aanwezig is. Aandacht voor het accepteren van klachten, staken van de strijd ertegen en versterken van overige krachten. ‘De kracht van gedachten’ past bijzonder overtuigend in deze categorie gedragstherapie. Het moderne gedachtegoed is gebaseerd op positieve psychologie, nieuwe kennis als gevolg van neurologisch hersenonderzoek en op de klassieke cognitieve gedragstherapie. Klassiek is het onderscheid maken tussen situatie, gedachten, gevoel en gedrag. Positieve psychologie is het besef dat je in staat bent te leren om op bepaalde punten echt anders te gaan denken. Hersenonderzoek geeft de schrijver de mogelijkheid dit leerproces werkelijk aantoonbaar te maken. De samensmelting van deze drie elementen levert een betrouwbaar, leesbaar en vooral werkbaar boekje dat bedoeld is om zelf mee aan de slag te gaan. Concrete handvatten als de aanpak in zes stappen, de vijf  breinregels en het leerproces in veertig dagen bieden al aantrekkelijk oefenen werkmateriaal. Het krachtige gebruik van metaforen en een uitdagend beeld van de groei- en ontwikkelmogelijkheden van mensen (vaste tegenover groeimindset) maken dat de lezer er echt zin in krijgt. Machteld de Roos – manager   Wat moet ik toch met Gerard? Wat moet ik toch met Gerard? Effectief omgaan met lastige medewerkers. Wim Geerts. Thema, 2011. ISBN 978 90 587 1417 6 Leidinggeven is een vak. Leidinggevenden weten niet altijd van tevoren wat ze tegen gaan komen in hun vak, als het bijvoorbeeld gaat over de omgang met ‘lastige’ medewerkers. Pas als ze er middenin zitten beseffen ze soms dat er nog wat te leren valt in hun vakgebied aangaande dit onderwerp. Dit boek biedt dan ook hoop aan hen die verstoorde relaties met medewerkers willen voorkomen of misschien verbeteren als ze er middenin zitten. Leidinggevenden kunnen zich met behulp van dit boek verder professionaliseren in hun vak. De auteur typeert zeventien voorbeelden van lastige medewerkers, met bij elk de vraag: wat maakt deze medewerker lastig? Na deze ‘kennismaking’ met lastige medewerkers heb je een beeld gekregen van alle mogelijke soorten lastpakken en hoe je als leidinggevende met hen moet omgaan. Geerts biedt veertien gereedschappen, die leiddinggevenden kunnen inzetten om elk type medewerker effectief en professioneel te kunnen aansturen. De auteur noemt in zijn boek als belangrijkste uitgangspunt, dat ieder mens zich wil en kan ontplooien en ontwikkelen en noemt daarbij expliciet het belang van bouwen aan vertrouwen. Prettig om te lezen vind ik dat de auteur niet wil beweren dat een leidinggevende in elke situatie met elk soort medewerker succes moet kunnen boeken. Niet met je vinger (blijven) wijzen naar die lastige medewerker, maar zelf proactief aan de slag, is wat doorklinkt in dit boek. Gereedschappen als motiveren, enthousiasmeren, transparant zijn, positie innemen, et cetera, zullen bij veel leidinggevende bekend in de oren klinken. Voor hen is het belangrijk om na te gaan of ze de vertaalslag gemaakt hebben van ‘weten’ naar ‘doen’. Waar begin je? Dit boek reikt door duidelijke uitgeschreven stappen bij de gereedschappen en de casuïstiek genoeg aan om daadwerkelijk de omslag te gaan maken van ‘weten’ naar ‘doen’! De inspiratiebronnen die gebruikt zijn in combinatie met de visie en praktijkervaringen van de auteur hebben gezorgd voor een prettig leesbaar en toepasselijk boek. De illustraties in het boek zijn sprekend en onderstrepen op een leuke losse manier de tekst. Inmiddels heb ik dit boek aanbevolen aan twee van mijn coachees (lees: leidinggevenden). Dieneke van Mourik – bedrijfsmaatschappelijk werker, coach en trainer   Werken met de successpiraal Werken met de successpiraal: Rollenspellen met effect. Karin de Galan. Thema, 2011. ISBN 978 90 587 1529 6 De successpiraal is een begrip dat door de schrijfster al in een eerder boek over het ontwerpen van trainingen is gebruikt. Het gaat over het proces van intrainen van vaardigheden tijdens bedrijfstrainingen. De successpiraal staat tegenover de faalervaring; het schrikbeeld dat deelnemers inmiddels nogal eens hebben opgelopen wanneer rollenspellen tenenkrommend moeizaam verlopen en niemand meer wil oefenen. Omdat dit oefenen en het je eigen maken van vaardigheden uiteraard centraal staat tijdens een training, verdiende de theorie hierover een apart boekje. Ondanks de uitgewerkte theorie is het vooral een werkboek: duidelijk vanuit de praktijk geschreven met invoelbare casussen en herkenbare dilemma’s. En wat nog belangrijker is: de methodiek is begrijpelijk en hanteerbaar. Het model gaat uit van: Het gebruik van uitdagende casussen die in de praktijk van de deelnemer lastig zijn. Zodra deelnemers het gevoel hebben dat een rollenspel over hén gaat en geen trucje is van een trainer om hen in de val te lokken, willen ze heel graag oefenen. Een vaste globale procedure (stop zodra het fout gaat, kijk vanuit de zone van naaste ontwikkeling, herkans één van de tips en laat de deelnemer oogsten). Een vaste werkwijze voor de trainer (gebruik heldere checklists, geef effectief feedback en werk met het hart bij de deelnemer). Een en ander wordt concreet uitgewerkt voor de diverse situaties die elke trainer van groepen kan tegenkomen. Erg praktisch is het hoofdstuk met de zeventien lastige situaties die gericht zijn op een specifiek probleem. Het verschaft een trainer snel inzicht wat er aan de hand kan zijn en hoe je het kunt oplossen. Je kunt stellen dat deze situaties een samenvatting vormen van de daarvoor besproken methodiek. Het hoofdstuk vormt daarmee, zeker voor trainers die niet graag boeken doorwerken, een snelle methode om concreet naar oplossingen toe te werken, waarna je hopelijk verleid wordt om toch terug te bladeren naar het waarom van die oplossingen en je het boek toch geheel gaat lezen. Joke Hogenhout – trainer, coach, adviseur
  Gratis
  lees meer

  App: Evernote

  Evernote App Naam: Evernote Versie 4.1.7; Grootte; 12,8 MB Compatibel met alle bekende besturingssystemen van computers, smartphones en tablets (Mac, Windows, iOS, Android, Blackberry)Taal: diverse talen waaronder Nederlands Ontwikkelaar: Evernote Evernote is een app (application), waarmee notities kunnen worden gemaakt en informatie kan worden verzameld. Deze informatie kan snel en makkelijk georganiseerd en gedeeld worden met anderen. In de Top 100 Tools for learning  van 2011 staat Evernote op nr. 17 in de ranglijst (zie: c4lpt.co.uk). De notities zijn eenvoudig te ordenen in een notitieboek. Geef bij het aanmaken van de notitie simpelweg de naam van het notitieboek mee (bijvoorbeeld: Evernote recensie). Door een label (tag) mee te geven kan ook informatie teruggevonden worden (bijvoorbeeld op het thema: Samenwerken). Er bestaan verschillende type notities zoals tekst, webpagina’s, tweets, video’s, foto’s en geluidsbestanden. Notities zijn eenvoudig te ordenen in verschillende notitieboeken en zijn direct zichtbaar in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Met de zoekfunctie kan gezocht worden op (delen van) woorden in teksten, maar ook in foto’s (bijvoorbeeld aantekeningen op een whiteboard). Evernote kent vele toepassingen en synchroniseert makkelijk tussen alle apparaten en is ook offline bereikbaar. Via Facebook, Twitter en email zijn notitieboeken of notities eenvoudig te delen met anderen. Deze app is te gebruiken als ’gewoon’ notitieblok, maar dan wel eentje die makkelijk te organiseren is en te delen met anderen. Een trainer of coach kan met Evernote aan deelnemers een (voorbereidings)opdracht geven. Deelnemers kunnen uitwerkingen direct aan elkaar zichtbaar maken en notities zijn gemakkelijk te bundelen. Aangevuld met informatie van de trainer en foto’s van flipovervellen die gemaakt zijn tijdens de training, ontstaat een compleet en relevant naslagwerk. Evernote kan ook gebruikt worden als middel om een portfolio op te bouwen. Op elk moment kunnen zaken in het portfolio (een foto, filmpje, mail) geplaatst worden die vervolgens gedeeld  worden met de leidinggevende, trainer, coach of collega ten behoeve van het leerproces of beoordelingsgesprek. Het overzicht nodigt uit tot reflectie en het portfolio is makkelijk actueel te houden. Waardering: 8,5 Er bestaan diverse apps om notities mee te maken.  Deze app scoort hoog op gebruikersgemak, de eenvoudige synchronisatie tussen verschillende apparaten en de offline bereikbaarheid. Evernote biedt ook aanvullende apps waardoor de mogelijkheden worden vergroot (bijvoorbeeld Skitch, een gratis app waarmee je pijlen, vormen en teksten in foto’s kunt plaatsen). De kritische noot is dat voor gebruik van de app een maximum geldt van 60 Mb per maand en dat een premium account (waarvoor dus een hoger maximum geldt) vrij kostbaar is. Eelco Maatman, Adviseur, eigenaar van Eelc. en geassocieerd aan EMC Jessica Santee, Adviseur bij EMC 
  Gratis
  lees meer

  Afspreken en aanspreken?

  Wat is er nodig om tot een effectieve af- en aanspreekcultuur te komen? Er gaat in de praktijk veel mis. Gebrek aan heldere afspraken en vooral gebrek aan het aanspreken op niet nagekomen afspraken, leidt tot een gedoogcultuur met ernstige gevolgen. De eurocrisis vormt het meest actuele voorbeeld. Regeringsleiders maakten weliswaar mooie afspraken, maar het ontbrak hen aan lef tot het nemen van verantwoordelijkheid om elkaar daar ook aan te houden. De oplossing wordt bemoeilijkt door gebrek aan sanctiemogelijkheden om het nakomen van afspraken af te dwingen. Het ontbreken van een af- en aanspreekcultuur blijkt ook regelmatig de oorzaak van het ontstaan van rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (nieuwjaarsnacht 2000-2001), de brand in het cellencomplex te Schiphol (2005) en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk (2011). Maar ook in organisaties doen zich regelmatig op grote schaal ‘rampjes’ en ‘bijna-rampjes’ voor door ontbreken van een af- en aanspreekcultuur.
  1,95
  lees meer

  Leiderschap (volledige uitgave, 25 artikelen)

  INHOUD THEMA 'LEIDERSCHAP' (december 2011) De generatiewisseling en een nieuwe generatie leiders, Aart Bontekoning Focus op de leider, Jan Koers Surfen op de golven van de organisatie, Edith Lindhout Column: Leidzaam, Karin Brugman Kan het ook zonder managers? Madelon Markusse & Bert Bloem WETENSCHAP Inleiding: TomTom op de werkvloer, Lidewey van der Sluis Trainingen die bijdragen aan de organisatieprestaties, Marjolein Rijksen & Jetse van Hee Promoties:  Applicant reactions to selection events, Sonja Schinkel Transformationele en participerende leiders maken veranderingen leuk, Frouke de Poel Waarom de machtigen ontsporen? Ronald Visser PRAXIS In de sport zijn de topcoaches echte EigenWijze leiders, Willem van Leeuwen Adviesopdracht-in-één-dag, Charlotte Staats Column + werkvorm: Doe mij maar een training Een intake met diagnosemodel, Karin de Galan Bouwen aan modern leiderschap, Arjan Keunen & Els Hettinga Interview: Diversiteit is een effectiviteitsvraagstuk, Janneke Schenning & Jolanda Botke De huisacademie als organisatie-DNA, Cees Hoogendijk & Ronald van den Hoff Casus: Greenpeace Intrnational, Daniëlle Mulder & Joris Rietman,Peter van Lent De reis van de leider, Pieterjan van Wijngaarden, Tjip de Jong, Arne Gillert & Mariël Rondeel Infinite players, Marcel Karreman VARIA Column: Delen, Jolanda Botke & Rick de Rijk Overheid: Jaap Jongeman over menselijke maat, Rick van de Weg Charlene Li over Open Leadership, Ger Driessen Topic: Richting geven aan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Han Nichting & Jaap Verhoeven Festival: Learling Lane Masterclass: Opleiden en leren Vereniging Conferentie: AOM Nieuws Boeken Agenda VOORWOORD Het beeld van de omgekeerde piramide van Ken Blanchard vormt nog altijd een treffende parabel waar het gaat om een manier van leiderschap die mij bijzonder aanspreekt. Het gaat erom dat leiders dienend zijn aan diegenen aan wie zij leiding geven. De gedachte hierachter is dat leiders anticiperen op de behoeften van mensen wanneer zij aangeven wat zij nodig hebben om hun doelen te behalen en succesvol te zijn. Het autoritaire leiderschap kan losgelaten worden om plaats te maken voor een meer gelijkwaardig contact. Managers gaan partnerschappen aan met hun medewerkers en vice versa. Prachtig toch? Een dergelijke vorm van leiderschap zal per definitie dichter bij een gekozen missie liggen en congruentie laten zien in waarden en gedrag. Belangen van de organisatie en van het grotere geheel zijn met elkaar in overeenstemming. Zowel leiders als medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun denken en doen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het hier en nu, maar ook rekening gehouden met de ontwikkelingen op de lange termijn. In het prachtige artikel Bouwen aan modern leiderschap worden overeenkomstige ideeën uiteengezet aan de hand van een ontwikkeltraject voor War Child. In deze bevlogen organisatie vindt u een visie op leiderschap die naadloos aansluit op de huidige wereld. Uit de toegankelijkheid van de huidige informatiestromen volgt vanzelfsprekend gedeelde verantwoordelijkheid. Zo volgt het thema Leiderschap als vanzelf op het thema Het Nieuwste Werken (onze vorige uitgave). We kunnen allemaal een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gewenste uitkomsten, wat om leiders vraagt die als katalysator kunnen dienen om veranderingen mogelijk te maken. Aardig in dit kader is de betekenis van het begrip katalysator, dat verwijst naar een generator die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt. Deze brengt een proces op gang of bespoedigt een bepaalde ontwikkeling, zonder zelf verbruikt te worden. Dit lukt alleen wanneer je als leider ook zelf in de spiegel kunt kijken en je oefent in de kunst van het geven en zelf omgaan met feedback. Een leider in verbinding dus. Zoals u wellicht opgemerkt heeft, besteden we in ons tijdschrift graag aandacht aan de meer onbelichte zijden van een thema. In de rubriek Wetenschap schrijft Ronald Visser een mooi artikel over de schaduwkant van leiderschap en het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, waarbij hij aandacht besteedt aan de corrumperende uitwerking van macht. Ook vindt u in deze uitgave aansprekende interviews met Annerie Vreugdenhil (ING), Jaap Jongejan (CNV) en Charlene Li (Open Leadership), veelkleurige karakteristieke leiders die zich met een boeiend verhaal als een vis in het water voelen bij dit thema. Ik wens u veel leerzaam leesplezier toe! Audrey de Jong Hoofdredacteur, hoofdredacteur@tvoo.nl

  5,95
  lees meer

  Waarom de machtigen ontsporen?

  Het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, het zogenaamde managerial derailment, is aan de orde van de dag. Toch blijft deze schaduwkant van leiderschapsontwikkeling vaak onderbelicht. Uit de literatuur zijn vijf oorzaken van ontsporing te distilleren. In dit artikel staan we stil bij één van deze oorzaken. Het is een thema dat nimmer mag ontbreken gedurende het ontwikkelingsproces van managers: de corrumperende uitwerking van macht.
  1,95
  lees meer

  Nieuwsrubriek samengesteld door: Guido van de Wiel

  Dutch Training Professionals: schateiland voor trainers en opleiders Op zoek naar inspirerende werkvormen? Hele speelfilms nodig of juist korte filmpjes om in je veranderingstraject te gebruiken? Lees wat naar de favoriete spellen, favoriete boeken en favoriete locaties zijn van andere trainers. Lekker grasduinen op www.dutchtrainingprofessionals.nl . Dit is een heerlijk schateiland voor trainers en opleiders! Coachingland Er wordt wel eens gezegd dat de ene helft van Nederland de andere helft coacht. Vanaf nu is er een heel land vol met coaches: check de site  Coachingland.nl. Coachingland is een nieuwe onafhankelijke zoek- en vergelijkingssite op het gebied van coaching. Naast coaches vindt u hier ook counsellors, therapeuten, trainers, adviseurs en aanverwante professionele rollen. Coachingland is live sinds één juni 2011. TvOO-lezers krijgen nu tien extra gratis clicks. Dat betekent dat TvOO-lezers in totaal drie gratis leads en 25 gratis clicks krijgen als je nu een profiel aanmaakt op de site. Gebruik de code TvOO. Actie geldig tot het eind van het jaar. Gesubsidieerd aan sociale innovatie doen Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf drie oktober 2011 de regeling ‘Sociale innovatie, vitale bedrijven’ uitgevaardigd. Bedrijven en instellingen die werkprocessen anders willen gaan inrichten of aan duurzame inzetbaarheid willen werken, kunnen in aanmerking komen voor een fikse subsidie. De regeling in het kort: Het project richt zich op één van de volgende thema’s: Procesverbetering : binnen de arbeidsorganisatie verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen, denk aan slimmer en productiever werken in het primaire proces: Duurzame inzetbaarheid  door bijvoorbeeld het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer. Voor het project wordt een externe adviseur ingehuurd. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak. De eigen instelling financiert zelf 25% van de projectkosten. Het project duurt maximaal negen maanden. De subsidie bedraagt standaard E 18.000. Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de kosten van de adviseur lager zijn dan E 13.000,–. Subsidie kan worden aangevraagd van drie oktober 2011 tot en met 31 december 2012. TED-talk over leiderschap Zoek op ted.com de naam ‘Itay Talgam’ op en geniet 23 minuten en 24 seconden van de TEDtalk Lead like the great conductors. Mooi en illustratief om te zien wat leiders kunnen leren van dirigenten. Wie neemt het stokje over? De dirigent van een orkest staat voor de ultieme uitdaging op het gebied van leiderschap: om perfecte harmonie te creëren zonder zelf ook maar een woord te zeggen. Itay Talgam distilleert uit zijn leven als dirigent een aantal cruciale lessen voor elke leider. Bijeenkomsten België VOV Lerend Netwerk is de zustervereniging van NVO2 in België. Met grote regelmaat houden zij bijeenkomsten, ook voor niet-VOV-leden. Zo is er op acht december een middagbijeenkomst met de naam: ‘Competentie- en talentbeleid: Wat doet u ermee?’ En op 26 januari organiseert VOV een sessie met het thema ‘Zelfsturing’. Check de website www.vov.be. Leiders gezocht, nu online terug te kijken Schrijver en journalist Jeroen Smit trok er vorig jaar op uit en vroeg vooraanstaande leiders/denkers als Jeroen van der Veer, Neelie Kroes, Henry Mintzberg en Anselm Grün welk leiderschap deze eeuw nodig heeft. De huidige financieel-economische crisis heeft één ding duidelijk gemaakt: het leiderschap van de twintigste eeuw voldoet niet meer. Met in het achterhoofd de lessen over falende leiders bij Ahold en ABN/Amro vraagt Smit zich af: wat voor leiders zijn nu nodig, waar zitten ze en wat moeten ze kunnen? Deze serie uit 2010 is nu online terug te kijken op www.ntr.nl. Lean Six Sigma De visies op management buitelen over elkaar heen. Tegenwoordig kennen we TQM, JIT, TPM, Lean, Kaizen, Six Sigma en 5S. Lean en Six Sigma gingen een huwelijk aan en werden gecombineerd tot Lean Six Sigma. In het westerse bedrijfsleven werd ondertussen juist Total Quality Management als nieuwe bedrijfscultuur gepromoot… Op de website managementbase.nl zijn heel wat white papers, webcasts en nieuws over dit onderwerp, maar ook over BPM, fusies & overnames en Risk Management & Compliance, te vinden.    
  Gratis
  lees meer

  Boeken en App: Leiderschap

  De Atomiumorganisatie De Atomiumorganisatie. Wie piramides bouwt… krijgt mummies. Eric Koenen. Boom/Nelissen, 2011. ISBN 978 90 244 0066 9 ‘Wie piramides bouwt… krijgt mummies’ is de ondertitel van dit boek. Die piramides bevinden zich overal om ons heen. Soms zichtbaar in gebouwen, organisatiemodellen of organisatieschema’s, maar meestal als versteend paradigma in de hoofden van mensen. Koenen plaatst het beeld van het Brusselse Atomium naast dat van de piramides vanuit het vermoeden dat een Atomiumorganisatie een betere context is voor het benutten van talenten en kansen in de markt. Daarbij pleit hij er vooral voor het verleden te blijven benutten. Er zijn, zo stelt hij, organisatievernieuwers die ervoor pleiten om in je denken een Control-Alt-Delete uit te voeren op de complete architectuur van de huidige organisatie. Maar dan verdwijnt het kind met het badwater; want er zijn immers ook veel positieve krachten die een organisatie hebben gebracht tot waar zij nu is. De piramide en het Atomium zijn metaforen voor een dualiteit, aldus Koenen. Zoals angst versus verlangen. De verbeelding van een verlangen helpt om richting en energie te geven. Als de angsten groter zijn dan de verlangens, gaat er geen millimeter beweging ontstaan in een mens en zeker niet in een organisatie. Angst is een krachtige emotie. Een ander dilemma: chaos versus structuur. Innovatie wordt gestimuleerd door een goede balans tussen chaos en structuur. Bedrijven die succesvol zijn in innovatie, bieden enerzijds vrijheid en anderzijds discipline en heldere regels. In Atomiumtermen: veel vrijheid in de bollen, structuur en discipline in de verbindingen. Zo passeren vele dilemma’s de revue, inclusief de dilemma’s van de nieuwe generatie. In het hoofdstuk over leiderschap mooie voorbeelden over nieuw leiderschap, zoals het orkest zonder dirigent. Jezelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen. Zo begint vernieuwing in organisaties, aldus Koenen. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom doen we de dingen die we doen? Het zijn vragen bij de patronen die ontstaan in de sferen die we zelf hebben gecreëerd. Daarom moet je die vragen ook stellen in het systeem zelf. Veel leiders zijn op zoek naar die antwoorden, en te vaak zoeken ze die te  ver weg. Een prachtig en inspirerend boek voor iedereen die zich bezighoudt met verandering in organisaties met veel voorbeelden en prachtige metaforen. Mijn absolute favoriet is het verhaal over de ‘schuimmeetkunde’; over het proces van schuim, de afzonderlijke bellen die tot schuim worden en voortdurend hergroeperen. Het boek roept soms meer vragen op dan het beantwoordt. En dat is ook precies de bedoeling van de auteur. Jolanda Botke   Bezield veranderen Bezield veranderen. Kernbegrippen en oefeningen van de methodologie van de essentie.  Adriaan Bekman. Van Gorcum, 2011. ISBN 978 90 232 4761 6 Zoals Bekman in zijn boek schrijft, vinden veranderingen in eerste instantie plaats in het innerlijk van de betrokken mensen en dit vraagt om een andere manier van kijken naar vraagstukken. Veranderingsprocessen worden vaak benaderd als een operationeel proces, waardoor de gewenste verandering veelal mislukt. Deze aanpak spreekt de innerlijke wereld van mensen niet aan. Door eerst de binnenwereld van mensen te raken, ontstaat een opening om de innerlijke en uiterlijke wereld in een nieuwe verhouding te brengen. Dit vraagt een verschuiving van verticaal naar horizontaal leiderschap. Managers en medewerkers hebben verschillende  verantwoordelijkheden. De manager stuurt, beoordeelt en begeleidt de medewerker. Dat zorgt voor een verhouding van boven naar beneden. Bekman beschrijft in ‘Bezield veranderen’ een methode voor het omgaan met die kloof tussen de innerlijke en uiterlijke wereld van mensen en het aanpakken van lastige vraagstukken onder complexe en moeilijke omstandigheden. Tevens geeft hij een zevental kernoefeningen om de kernbegrippen en uitgangspunten van de methodologie te ervaren. ‘Bezield veranderen’ is een mooi, compact en goed leesbaar boekje van nog geen honderd pagina’s. Bärbel Müller - trainer, counsellor   Dynamisch trainen Dynamisch trainen. Communicatiemodellen voor trainer en acteur.  Roland Verheugd, Rik Luijmes & Paul Devilee. Thema, 2010. ISBN 978 90 587 1424 4 De jarenlange ervaring van de auteurs als trainer, trainingsacteur en ontwikkelaars van diverse werkvormen is duidelijk zichtbaar in  deze mooi vormgegeven waaier. De auteurs beperken zich niet alleen tot diverse veelgebruikte communicatietheorieën en -modellen, maar bieden de lezer bij elke theorie of model een praktijkoefening aan. De auteurs geven zelf al aan dat de gegeven oefeningen  slechts ter illustratie zijn en dat de trainer of trainingsacteur zich vooral vrij mag voelen om er op een creatieve manier mee om te gaan. Duik erin en geniet, is wat de auteurs voorstellen. Iets wat ik me geen twee keer laat zeggen. Door de opzet is deze waaier een must have voor iedereen die werkt als trainer of trainingsacteur! ‘Dynamisch trainen’ is geschikt voor de al wat ervaren trainer of  trainingsacteur. De gebruikte theorieën en modellen zijn vrij summier beschreven en de nodige voorkennis over zowel de theorieën als de modellen is noodzakelijk. De auteurs zijn hier in het voorwoord heel duidelijk in. Dit is fijn; als potentieel gebruiker van deze waaier weet je direct of dit iets voor jou is of niet. ‘Dynamisch trainen’ is een praktische tool om een actieve en gevarieerde training te kunnen geven of begeleiden. De duidelijke inhoudsopgave, de opzet van de ‘hoofdstukjes’ die niet meer dan twee pagina’s per theorie of  model beslaat, waarbij links de theorie of model wordt behandeld en rechts de oefeningen, maken deze waaier gebruiksvriendelijk. Door deze opzet kun je de deelnemers aan de training een theorie of model echt laten ervaren. Echt communiceren leer je tenslotte in de praktijk en dat hebben de auteurs goed weten te verwoorden in deze waaier. Ik heb deze waaier nu enkele keren gebruikt. Soms de letterlijke oefening; soms met een eigen interpretatie gericht op een situatie die op dat moment meer van toepassing was op de praktijk van de deelnemers. Ik ben er erg enthousiast over! Wellicht is deze waaier inhoudelijk niet vernieuwend, als ervaren docent zijn de theorieën en modellen mij bekend. Dit zal ongetwijfeld ook zo zijn voor andere trainers of trainingsacteurs. Wat deze waaier echter aantrekkelijk maakt, is dat je als trainer of trainingsacteur in een oogopslag een passende werkvorm kunt selecteren en gebruiken tijdens een situatie. En, indien nodig, er een eigen invulling aan geeft, zodat deze meer aansluit bij de praktijk van de deelnemers.”Het gebruiksgemak is groot: de genoemde theorieën en modellen zijn beknopt, maar duidelijk beschreven, en de oefeningen zijn gericht op de prakijk. Ook wordt beschreven wie welke rol heeft binnen de te creëren situatie in de training en wie waar staat ten opzichte van alle deelnemers. Door middel van een plattegrondje van het bovenaanzicht van de groep is te zien hoe de situatie is opgesteld.” Tot slot nogmaals: de waaier ‘Dynamisch trainen’ is een nuttige en makkelijk te gebruiken aanvulling op je wellicht al bestaande collectie werkvormen en spellen als trainer of trainingsacteur. Ik eindig zoals ik begon: een must have! Saskia Zwartbol - docent basisonderwijs en studente Dramatische Vorming aan de Hogeschool Nijmegen   Kernkwaliteiten App Naam: Core Quality Releasedatum: 19 november 2010 Versie 1.0, Grootte: 0,8 MB Compatibel met iPhone, iPod touch en iPad Taal: Nederlands Algemeen Naast het ‘Kernkwaliteitenspel’ is er sinds vorig jaar een ‘Kernkwaliteiten app’. Centraal staat het bouwen van persoonlijke  kernkwadranten. Een kernkwadrant maakt je bewust van je persoonlijke kracht (kernkwaliteit), je zwakte (valkuil), je afkeer (allergie) en je leerpunten (uitdaging). Net als het spel is deze app een hulpmiddel bij persoonlijke reflectie en zelfonderzoek. Je vergroot je zelfkennis. Inhoud Het openingsscherm biedt drie onderdelen: zelfonderzoek, kwadranten bouwen en dagelijkse reflectie. Je begint met een  zelfonderzoek door te reageren op zestien stellingen. De antwoorden geven je zicht op vier kernkwaliteiten, vier valkuilen, vier uitdagingen en vier allergieën. De uitkomsten van het zelfonderzoek gebruik je vervolgens om persoonlijke kernkwadranten samen te stellen. Deze worden (eenvoudig) grafisch weergegeven. Het derde onderdeel van de app nodigt je uit om dagelijks te reflecteren op gebeurtenissen in je werk. Je doet uitspraken over jezelf (Wat ik vandaag in mezelf gemist heb…) en anderen (Wat ik vandaag in iemand bewonderde…). Je krijgt feedback (Beste gebruiker, soms heb je een baaldag…) en wordt uitgenodigd om gemaakte kernkwadranten nog eens onder de loep te nemen of nieuwe kernkwadranten te bouwen. Bruikbaarheid De app is door zijn eenvoudige en heldere structuur zeer gemakkelijk te gebruiken. In een half uur tijd heb je een aantal kernkwadranten gebouwd en heb je een scherper beeld van jezelf. Door gebruik van de app, kom je eerder tot de kern van je functioneren. Of je de app dagelijks gaat gebruiken bij het reflecteren op je werkdag, vind ik zeer de vraag. De variatie in de feedbackteksten is beperkt en gaat vervelen. Bovendien gaat het bij veelvuldig gebruik van de app storen, dat alle kenmerken zijn geprogrammeerd. Je kunt niet je eigen woorden gebruiken bij het benoemen van je kwaliteiten of valkuilen. Welke  toepassingsmogelijkheden biedt deze app voor de professional? Ben je als trainer of coach op zoek naar een goede voorbereidingsopdracht voor de deelnemers aan het begin van een opleidings- of coachtraject? Dan is deze app zeer geschikt. Managers kunnen hun ontwikkelgesprekken met medewerkers verdiepen en effectiever maken door medewerkers te vragen vooraf de app te gebruiken. Waardering: 7,5 Deze app scoort hoog op gebruikersgemak. Je komt snel en efficiënt tot een scherpe zelfanalyse. Nadeel is dat het gebruik (in  tegenstelling tot het ‘Kernkwaliteitenspel’) een wat eenzame exercitie is. De app geeft geen mogelijkheden voor het vragen om feedback aan anderen. Dat is jammer, te meer omdat een van de voordelen van mobiele applicaties is dat ze, op welke plek je ook zit als gebruiker, de interactie met anderen kunnen vergemakkelijken. Een feedbackfunctie in de app zou het mobiel leren versterken en duurzaam gebruik ten goede komen. Wellicht een mooi verbeterpunt voor versie 2.0? Leontine Bibo - directeur EMC
  Gratis
  lees meer

  Trainingen die bijdragen aan de organisatieprestaties?

  De tijd dat organisaties er vanuit gaan dat alle investeringen in leren en ontwikkeling bijdragen aan de organisatieprestaties is voorbij. Trainers en managers willen bewijs dat opleidingsinterventies bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Effectmeting levert hier een bijdrage aan. Het belang van effectmeting wordt erkend, maar waarom komt de gewenste informatie niet altijd boven tafel? De auteurs bieden inzicht in de huidige stand van zaken in de wetenschap en bespreken cases die handvatten bieden voor de praktijk.
  1,95
  lees meer

  Inleiding: TomTom op de werkvloer

  Inleiding door Lidewey van der Sluis: TomTom op de werkvloer De wereldzee waarop onze economie vaart, wordt steeds ruwer. Het stormt, de horizon verdwijnt achter de golven, het weer wordt onstuimiger en ons navigatiesysteem laat ons steeds vaker in de steek. De boeien van economische voorspoed en welvaartsgroei zijn uit het zicht en de vloot is uit het oog verloren. Landen en organisaties dobberen als bootjes op de golven en de reddingschepen varen eromheen zonder te weten of ze de boten wel kunnen redden of hoe ze de boten weer bij de vloot kunnen krijgen. Het vertrouwen om samen weer in rustiger vaarwater te komen en de hoop op een behouden vaart zijn verdampt. De ontstane multicrisis schreeuwt om visioenen die weer níeuwe hoop bieden. Organisaties die die vergezichten bieden, zijn de organisaties die weer voet aan de grond krijgen. Zij hebben mensen aan boord die durven te dromen zoals Gaudi geloofde in zijn dromen en met zijn bouwwerken het onmogelijke mogelijk maakte. En wat gebeurt er? Veel organisaties schakelen juist in een reflex om grip te krijgen op de situatie naar navigatiesystemen zoals risk management, accountancy & control, wet- en regelgeving, openheid en transparantie. Vanuit een andere hoek worden integriteit en ethisch handelen aangedragen om organisaties naar een veilige haven te loodsen. Integriteit en ethiek zitten echter in het hoofd, de baarmoeder van hoop en vertrouwen is het hart. In het hart schuilen waarden die richting geven aan het gedrag en het denken van mensen. Een sterk waardensysteem lijkt daarom een anker te zijn van organisaties die de storm van deze tijd willen overleven. Waardengericht leiderschap en waardenvol leidinggeven luidt dan het devies. Dit gedrag vereist ten eerste zelfinzicht en ten tweede zicht op het hart van een ander. Recht willen doen aan jezelf én de ander zijn kenmerken van een sterk waardensysteem Moderne organisaties kunnen door medewerkers met dit sturingsmechanisme vlot worden getrokken naar verdere ontwikkeling en groei. Het morele kompas is de TomTom op de werkvloer geworden. In de branding van het huidige tijdsgewricht zijn een gezonde dosis actuele kennis en kunde niet voldoende om te overleven. Van medewerkers, waaronder leidinggevenden en bestuurders, wordt karakter gevergd. Een karakter met een diep innerlijk moreel kompas waarmee organisaties koers kunnen bepalen en houden. Vanuit arbeidseconomisch perspectief werpt dit nieuw licht op de waarde van mensen als het menselijk kapitaal van landen en organisaties. Kennis is al lang niet meer de enige component waar de economie op drijft. Onze economie is van een kenniseconomie naar een waardeeconomie aan het ontwikkelen. De waarde van een persoon op de arbeidsmarkt wordt niet meer alleen bepaald door zijn of haar kennis en kunde. De nieuwe waarde van mensen ligt verscholen in het karakter, het innerlijke kompas, en het ethisch besef van iemand. Organisaties die nu overleven, landen die overeind blijven, mensen die zichzelf staande weten te houden in het geweld van het huidige tijdsgewricht, zowel economisch als maatschappelijk, zijn zij die bewust varen op een innerlijk kompas waarmee zij hun bestemming bereiken. Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, directeur en oprichter van het Nyenrode Powerhouse Competing for Talent, en afdelingshoofd CHROME.
  Gratis
  lees meer

  Surfen op de golven van de organisatie

  Een organisatie blijft bestaan, ook als de mensen die erin werken vertrekken. Dit gegeven maakt het interessant om het systeem van de organisatie te leren kennen en de krachten die in een organisatiesysteem leven te leren zien. Als een leider kan werken met de bewegingen in het organisatiesysteem, zoals een surfer op de golven van de zee, is dat goed voor de ontwikkeling van de organisatie en de mensen die erin werkzaam zijn. In dit artikel beschrijf ik de kenmerken van een organisatiesysteem en kijk ik naar de dienende rol van de leider bij organisatieontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper