logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|73|74|75|...|565

  Masterclass Divers Organiseren

  Masterclass Divers Organiseren van Taylorisme naar tailor-made Het eerste wat opvalt aan de stijlvolle locatie is het mooie en weidse uitzicht over het Naardermeer. De masterclass wordt verzorgd door Jaap Peters, ‘organisatieactivist’ en auteur van vele boeken, en Ruud Kleijnen, algemeen directeur en gemeentesecretaris, gemeente Veghel. De bijeenkomst geeft me in de loop van de dag dezelfde ervaring: een ruim uitzicht over de achtergronden en mogelijkheden van tailor-made werken, stijlvol gebracht. Monique Brummans, directeur van Diemen & Van Gestel, leidt de masterclass in. Diemen & Van Gestel krijgt steeds vaker vragen over het nieuwe werken en stimuleert met bijeenkomsten als deze intersectorale kennisuitwisseling. Jaap vertelt over de Limes, de grens van het Romeinse Rijk (60 v. Chr. – 400 n. Chr.), die dwars door Nederland loopt, tot aan de Zwarte Zee. Ten zuiden van de grens gold het Romeinse recht met het principe: handelen in de geest van de wet, Europees of Rijnlands denken. Ten noorden van de grens gold het Germaanse recht, gebaseerd op natuurrecht;  alles mag, behalve wat expliciet verboden is. Vergelijk dit met de Amerikaanse grondwet. Hond in de magnetron gestopt? Wee de producent die dat in zijn gebruiksaanwijzing niet verboden heeft. Letterlijke interpretatie. Dit Angelsaksische en het Rijnlandse denken lopen bij ons door elkaar. Jaap pleit voor een terugkeer naar het Rijnlandse model, ook in organisaties: ruimte om zelf te denken. Veel organisaties zijn nog steeds gebaseerd op het werk van Taylor, een voorbeeld van Angelsaksisch denken. Om organisaties effectiever te maken, begon hij alles te meten en deelde werk op in stukjes. Deze manier van organiseren domineert de wereld, van Nederland tot China, van McDonalds tot autofabrieken tot en met… kantoren. Medewerkers die meedenken? Liever niet. Zie organisaties waar de sociale media verboden zijn. “Regels stellen en tegenstribbelen”, aldus Jaap. Vergelijk dat eens met Buurtzorg Nederland, waar de verzorgers onderling communiceren via nieuwe media. Bij vragen over de verzorging vinden en helpen collega’s elkaar, razendsnel. Medewerkers denken zelf, met als gevolg meer verantwoordelijkheid, werkplezier, efficiëntie, minder overhead en regels. ‘Meestribbelen’ in de stroom van veranderingen en mogelijkheden. De backoffice ondersteunt de frontoffice. De ‘harkorganisatie’ houdt geen stand. Tijd voor Rijnlands denken.Ruud Kleijnen vertelt hoe de gemeente Veghel de transitie van Taylorisme naar tailor-made realiseert. Het nieuwe werken heeft negen principes, waarvan ik er drie noem: Je bepaalt zelf hoe, waar, wanneer en met wie je werkt aan resultaten. Niet je functie maar je talent bepaalt je waarde. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Hoe realiseert Veghel het nieuwe werken? Voor alle medewerkers was er een schatkaart met daarop alle interventies voor de komende vier jaar; drie kwart daarvan was facultatief. Op basis van een heldere missie, die als kader dient, hebben vrijwilligers de visie geformuleerd. Deze is door medewerkers uitgewerkt in kernwaarden. De managers sturen inmiddels op deze waarden en niet op competenties. Medewerkers geven – uiteraard binnen de kaders – hun dienstverlening vorm. Daarbij hebben zij veel vrijheid. In overleg bepalen zij wie wat doet. Fouten komen natuurlijk voor en dat is geen ramp. Een belangrijke regel: Don’t be stupid. De centrale vraag is steeds: Hoe draagt wat ik doe bij aan een excellente dienstverlening?  Diemen & Van Gestel heeft al 20 jaar als missie bij te dragen aan search, development en interim-management. Hun visie is dat diversiteit in organisaties en teams leidt to creativiteit, innovatie, passie en duurzame prestatieverbetering. Diemen & Van Gestel is partner in search en selectie, executive search, interim-management, coaching, loopbaanadvisering, organisatieontwikkeling en training. www.diemenenvangestel.nl Drs. Wim van Hout, seniortrainer en -adviseur, Boertiengroep. Samen met opdrachtgevers bedenkt en verzorgt hij interventies over onder andere samenwerken en klantgerichtheid. Deze hebben veel impact, omdat ze nauw aansluiten bij de leerwensen en praktijk van de doelgroep, de organisatiedoelen én omdat de werkvormen verrassend zijn. Sinds 1982 traint hij duizenden deelnemers. www.boertiengroep.nl
  Gratis
  lees meer

  In gesprek met Manon Ruijters (deel 2)

  “Er is nog zo veel te ontdekken, te delen aan kennis, inzichten, gedachten en nieuwe perspectieven.” Zo eindigde het eerste interview dat we hadden met Manon Ruijters naar aanleiding van haar inaugurele rede bij de STOAS Hogeschool over ‘Ecologie van het leren’ (TvOO nr. 2, juni 2011). We besloten tot een aantal vervolggesprekken, waarin we de onderwerpen uit het eerste interview verder uitdiepen. Dit eerste vervolggesprek gaat over de wijze waarop theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen zijn en over de ontwikkeling van professionele identiteit.
  1,95
  lees meer

  Issue: Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk?

  Steeds vaker komen we er achter dat we elkaar nodig hebben. We willen elkaars interesse, passie, kennis en expertise weten en delen. We moeten de oogkleppen af doen en elkaar nog meer opzoeken. Vanuit ervaring weet ik dat HRD-professionals die in vaste dienst zijn, vaak hun collega’s opzoeken om tot oplossingen te komen. Ze blijven echter meestal binnen de organisatiemuren rondcirkelen. De laatste tijd zie ik hier een verschuiving in. Ze gaan in gesprek met bedrijven in een andere branche (kijkje in de keuken van… ) en zelfs met collega’s van concurrenten. Dit laatste wordt als spannend ervaren, maar waarom? In dit artikel beschrijf ik mijn visie op netwerken, de groeiende trend in verbinden en mijn (korte) ervaringen met de onlangs gelanceerde online community voor HRDprofessionals: HRD Pipl.
  1,95
  lees meer

  High Reliability Organizing in de praktijk

  Zwetend en met een rood hoofd kwam hij binnen. Blauwe overall met vlekken. Zo van de machines, olieleidingen en drukvaten in de rust van de vergaderruimte. Er liep iemand naast hem. Aan zijn kleding te zien een ploegleider of opzichter. Rustiger en met een glimlach op zijn lippen. De meeste deelnemers aan de bijeenkomst waren al binnen. Zij hadden allemaal een kantoorfunctie, leverancier, projectleider, directeur, werkvoorbereider, veiligheidsdeskundige of inkoper. Er werden handen geschud en er werd zachtjes gefluisterd. We waren enkele minuten later compleet en alle 35 deelnemers namen plaats in de kring. Wat zou deze dag gaan brengen?
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken, moeten we daar iets mee?

  Het Nieuwe Werken, op Twitter afgekort als #hnw, je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen. De term het nieuwe werken (HNW) vliegt je de laatste tijd om de oren. Op Google tref je meer dan 8,5 miljoen zoekresultaten aan. Je kunt bijna iedere week naar een congres over dit thema. Sommigen vinden het een ‘revolutie’, anderen een ‘hype’ of ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Laten we eens kijken waarom er zoveel over het nieuwe werken te doen is.
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken

  Implementatie van Het Nieuwe Werken gaat over een verandering van bricks en/of bytes, werkomgeving dan wel IT-ondersteuning, maar uiteindelijk gaat het om ‘behaviour’: een andere manier van werken van managers en medewerkers. Die nieuwe manieren van werken zou je de lakmoesproef van Het Nieuwe Werken kunnen noemen. Dat klinkt heel logisch: wie zou het daar in ons vak niet mee eens zijn? Toch lijkt er meer aandacht te zijn voor vage kwalificaties van HNW (vertrouwen, tijd- en plaatsonafhankelijk werken) en voor nieuwe technologische hulpmiddelen dan voor het veranderde werk. Dit artikel is een pleidooi voor meer focus op de veranderende werkprocessen bij de implementatie van HNW. We houden een warm onderwijskundig pleidooi om óók bij de adoptie van HNW kritieke beroepssituaties centraal te stellen.
  1,95
  lees meer

  Effecten van werkplekleren bij verpleegkundigen

  Werkplekleren is tegenwoordig een veel besproken thema in arbeidsorganisaties. Steeds meer zien organisaties de meerwaarde van werken en leren met elkaar te verbinden, om op die manier de gewenste resultaten op de werkplek centraal te kunnen stellen. Werkplekleren kan een antwoord bieden op interne en externe evoluties die voorkomen op de werkplek (Baert, De Witte & Sterck, 2011). Verpleegkundigen hebben een veelzijdige taak die voortdurend evolueert door bijvoorbeeld wetenschappelijke ontwikkeling of een constante toestroom van nieuwe patiënten. Door te leren in een authentieke setting houdt men, meer dan in een externe opleiding, rekening met de specifieke en complexe vereisten van de verschillende beroepsactiviteiten in een welbepaalde organisatie.
  1,95
  lees meer

  Een visie op het vak als kompas voor Opleidingskunde

  De hbo-bachelor Opleidingskunde, training & human development is in vele opzichten een unieke opleiding. Uniek zijn in ieder geval de mensen in ons team, met zeer uiteenlopende praktijkervaring, verschillende persoonlijkheden en eigen(wijze) ideeën. Om die – vaak impliciete - ideeën inzichtelijk te maken, hebben we een eigen visie op het HRD-vak ontwikkeld. Met die visie willen we voor onszelf, voor studenten en voor ons werkveld verhelderen hoe wij het HRD-vak zien. De visie dient ook als kompas voor ons onderwijs, Doen we de juiste dingen? We starten dit artikel met onze visie. Daarna geven we een samenvatting van de reacties op deze visie van Joseph Kessels (hoogleraar HRD aan de Universiteit Twente en hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit), Gertjan Schuiling (oud-HAN lector en consultant bij Thierry & Schuiling) en Ger Driesen (HRD-expert en eigenaar van Challenge Stretching Talent).
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken in de High Performance Workplace:

  Al enige tijd staat Het Nieuwe Werken (HNW) volop in de belangstelling van het bedrijfsleven en de overheid. Er worden conferenties en workshops georganiseerd, er vinden levendige discussies plaats op verschillende discussiefora op het internet, er worden boeken geschreven, er wordt volop onderzoek gedaan en er is een bloeiende adviespraktijk over HNW ontstaan. Een groot aantal kleine en grote bedrijven en overheden hebben reeds stappen ondernomen om HNW werken in te voeren of hebben het al ingevoerd. We lijken aan de vooravond te staan van een grootscheepse verandering van de wijze waarop ons werk is georganiseerd.
  1,95
  lees meer

  De nieuwe wereld van het werk

  In vakliteratuur gaat veel aandacht uit naar nieuws en nieuwe dingen. Logisch, want door kennis te nemen van frisse inzichten, verse ideeën en mogelijkheden, zorgen we dat we bijblijven in ons vak. Tegelijkertijd is terugkijken waardevol. Reflectie is misschien zelfs wel de belangrijkste voorwaarde om te leren. Zelf mag ik graag terugkijken in de boekenkast. Wat las ik ‘toen’ en Wat deed ik ermee? Verrukt en verrast herontdekte ik vorig jaar een ‘oud’ managementboek. De bladwijzer was achtergebleven in hoofdstuk 4: DE NIEUWE WERELD VAN HET WERK. Een toevallige woordspeling op Het Nieuwe Werken (HNW) of bruikbare lessen uit een recent verleden?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper