logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|73|74|75|...|574

  Masterclass: Strategisch leren en ontwikkelen in organisaties

  MASTERCLASS Samen met Performa organiseerden VETRON en NVO2 op donderdag 13 oktober 2011 de masterclass ‘Strategisch leren en ontwikkelen in organisaties’. Centraal staan twee casussen en per casus presenteren vier partijen hun ideale oplossing. De eerste casus is van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en wordt toegelicht door Saskia van Hasselt. Uit een fusie is vorig jaar het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontstaan. De vraag van het ministerie is hoe leren en ontwikkelen kan bijdragen aan de identiteitsontwikkeling. De eerste presentatie is van de NVO2 -werkgroep ‘Hogere Opgeleide Professionals’. Lucette Voorneveld gaat in op het spanningsveld waarbinnen het ministerie opereert. In de presentatie van Leeuwendaal door Reinier van der Monde staat co-creatie en eigen verantwoordelijkheid centraal. De derde bijdrage is van Marjan Engelen en Angelique Blekkink van de NVO2-werkgroep ‘Interne Communicatie in het kwadraat’. Zij presenteren een vier stappen aanpak ‘Van buiten naar binnen’. Identiteit kan volgens hen niet losstaan van imago. Het laatste advies komt van Gooiconsult’ers Petra Kramer en Dennis de Fidder. De kernboodschap van deze presentatie is dat er geen gegarandeerd succesrecept voor verandering bestaat en dat naast verbinden vooral vertrouwen noodzakelijk is. Na deze snelkookpan met adviezen is het de beurt aan de vakjury om te reageren. Nina Lazeron, Lucas van Wees, Paul Jansen en Suzanne Verdonschot geven vanuit hun eigen perspectief een reactie op de oplossingen en een roos aan hun favoriet. Saskia van Hasselt bedankt alle partijen voor hun bijdrage en Gooiconsult met gaat met de meeste rozen de pauze in. Van het congres wordt live verslag gedaan door leden van de NVO2-werkgroep sociale media. Zij maken tijdens de masterclass een live-blog, met bijdragen vanuit de zaal en daarbuiten. Na de pauze vertelt Eelco van Norren wat er tot nu toe is binnenkomen aan reacties via blog en twitter (de blog is nog steeds beschikbaar via www.vetron.nl en www.nvo2.nl). De casus na de pauze is van Stegeman. Stegeman wil graag weten wat men kan doen om oudere medewerkers tijdig te ontwikkelen zodat ze langer door kunnen werken? Het eerste advies komt van Anouk Jansen op de Haar en Marcel Schevers van SBK Advies. In deze presentatie staat performance learning centraal: vanuit werkplek, mens en organisatie slimmer leren. Daarna presenteert Schouten en Nelissen’s Johannes de Geus de fitscan. Zijn advies: maak van inzetbaarheid een KPI, betrek de stakeholders, onderzoek en vertaal en gebruik eenvoudige, laagdrempelige ontwikkelingsinstrumenten. De derde bijdrage is van Remo Niehot en Ron Wolsleger van Vergouwen Overduin. Zij houden een pleidooi voor het slimmer inrichten van werkprocessen door oudere werknemers zelf. In de laatste presentatie zet Frodo de Valk van SBI behoefte van de werknemers zelf centraal en stelt voor te onderzoeken waar zij energie uit halen. Wederom geeft de vakjury feedback en nu is het Schouten en Neslissen die met twee rozen naar huis gaat. Als reactie op de presentaties roept Annemarie Kuks van Stegeman op ook na te denken over oplossingen buiten het eigen bedrijf. Dagvoorzitter Rick de Rijk constateert dat het bijeenbrengen van vraag en aanbod leidt tot een zinvolle kennisuitwisseling, die niet na het congres voortgezet kan worden. De presentaties zijn beschikbaar via www.vetron.nl en www.nvo2.nl.
  Gratis
  lees meer

  Richting geven aan ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Met het aantreden van het kabinet Rutte I in 2010 is een ingrijpende reorganisatie van de Rijksdienst in gang gezet. Een onderdeel daarvan is de vorming van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Charlene Li

  Afgelopen zomer sprak ik met Charlene Li over de ideeën en achtergronden van ‘Open Leadership’, wat ook de titel is van haar meest recente boek. De wereld van web 2.0 en de sociale media hebben een belangrijke invloed op verhoudingen tussen mensen: tussen organisaties en hun klanten, tussen leiders en volgers. Open Leadership gaat over de vraag hoe leiders hun rol kunnen invullen in een open en verbonden wereld. De open leider toont aan de ene kant de bescheidenheid en het zelfvertrouwen om controle los te laten en inspireert aan de andere kant de mensen om hem heen om doelen te behalen. Of leiderschap anno nu een andere invulling vraagt is niet meer de hoofdvraag. De hoofdvraag is nu: hoe doe je dat? Lees wat Charlene Li daarover te zeggen heeft en hoe zij de rol van HRD daarin ziet.
  1,95
  lees meer

  Leerzame Learning Lane 2011

  Festivals zijn hot, zo ook de Learning Lane! Alweer voor het zevende jaar vormt het dé aftrap voor het leerseizoen voor HRD-professionals en een ontmoetingsplaats voor ruim vijfhonderd klanten en partners. Bij de opening wordt de Learning Lane met carnaval vergeleken, drie dagen ondergedompeld worden in een flow met een groot divers leeraanbod. Naast de organisatie door NVO2, de Baak en Landgoed de Horst zijn er partners die elk een eigen thema geadopteerd hebben waarvan de workshops afgeleid zijn, uiteenlopend van het brein, vertrouwen, het Nieuwe Werken en motivatie. Ze beloven mij ‘leren van elkaar’, ‘experimenteren’ en ‘samen innoveren’ om beter te worden in ons vak.
  1,95
  lees meer

  Kan het ook zonder managers?

  De integrale manager is voor alles verantwoordelijk. Omzet, operatie, uitvoering HR-beleid, een prettige werksfeer, innovatie, efficiency, tevreden klanten en opdrachtgevers, ontwikkeling en welzijn van medewerkers en een goed commitment van het team met de organisatie... Organisaties en medewerkers zijn dan ook zelden tevreden over hun managers. Volgens Jos Verveen (2011) leidt management zelfs af van waar het in de organisatie om draait. HR-adviesbureau Meurs HRM heeft in maart 2011 gedeeld leiderschap ingevoerd, waarmee het een organisatie wil worden zonder vaste teams en leidinggevenden.
  1,95
  lees meer

  Infinite players

  De leider van nu is voor een deel een kunstenaar. Reagerend op wat er in zijn omgeving gebeurt, is hij voortdurend bezig met nieuwe creaties. Nieuwe strategie, nieuwe producten, nieuwe afdelingen, nieuwe rollen. Verandering is de enige constante. De leider in deze tijd is een infinite player die zijn mensen meeneemt naar het volgende level van het spel dat door de organisatie gespeeld wordt. Hij speelt zijn spel op drie terreinen en beschikt over zeven kwaliteiten.
  1,95
  lees meer

  In de sport zijn de topcoaches echte EigenWijze Leiders

  Er is in mijn optiek een sterke behoefte aan EigenWijs Leiderschap in organisaties. Een vorm van leiderschap met als kernelementen ambitie, lef, inspiratie, integriteit en nieuwsgierigheid. Juist in déze tijd van constante verandering en economische crisis zie ik helaas meer van het tegenovergestelde, namelijk: toenemende angst en intern gericht reactief leiderschap! Een eigenwijze leider is iemand die vanuit integriteit handelt en richting geeft, daarin zijn eigen(wijze) koers durft te varen (lef), gericht op zijn sterke ambitie, al is dat soms buiten de gebaande paden. Hij inspireert tegelijkertijd anderen, omdat hij in verbinding staat met zijn omgeving, nieuwsgierig is naar andere inzichten en meningen, en zich daarbij ook kwetsbaar opstelt
  1,95
  lees meer

  Casus: Greenpeace International vraagt organisatieadvies

  Greenpeace is een non-gouvernementele milieuorganisatie met kantoren in 42 landen. De overkoepelende organisatie Greenpeace International (GPI), gevestigd in Amsterdam, heeft een coördinerende rol waar het, in samenwerking met de locale kantoren, het internationale beleid ontwikkelt, de locale kantoren ondersteunt en de belangrijkste campagnethema’s bepaalt. GPI heeft een federale organisatiestructuur en daarmee geen formeel mandaat over de lokale kantoren. GPI is door de kantoren in het leven geroepen om de werkwijze van alle kantoren op één lijn te brengen en een globale aanpak en visie te waarborgen. Het kantoor wordt gefinancierd uit de inkomsten van de afzonderlijke kantoren die elk - afhankelijk van hun ontwikkelingsstadium - meer of minder bijdragen.
  1,95
  lees meer

  Focus op de teamleider

  Teamleider is een bijzondere functie. Organisatorisch staat hij tussen het management en de medewerkers. Teamleiders geven leiding aan uitvoerende medewerkers die samen zorgen voor het realiseren van de diensten en producten waar de organisatie haar bestaan aan ontleent. De teamleider staat zo in het brandpunt van de organisatie. De laatste jaren is zijn rol aan het veranderen. Langzamerhand en vaak ongemerkt krijgt hij er steeds meer verantwoordelijkheden bij. In de gezondheidszorg en het middelbaar onderwijs is deze uitgebreide verantwoordelijkheid al geïnstitutionaliseerd in de functiebeschrijving van teamleiders. Men spreekt daar over ‘integrale managementverantwoordelijkheid’ voor alle aspecten van de afdeling. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de geschetste verandering. Aan de hand van twee praktijkbeschrijvingen wordt getoond hoe teamleiders een grotere verantwoordelijkheid vormgeven in de praktijk.
  1,95
  lees meer

  Een vakbond is om mensen aan het werk te houden

  “Werken is een essentieel deel van het leven. Het zorgt niet alleen voor inkomen voor nu en later, maar ook voor ontwikkeling en sociale contacten. Het is zó belangrijk dat je aan het werk bent”, steekt Jaap Jongejan van wal. “Duurzame inzetbaarheid betekent in mijn definitie dan ook dat iedereen altijd mee kan doen. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid als vakbond om bij te dragen aan omstandigheden waarin dat kan én om mensen erop te wijzen dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om mee te blijven doen.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper