logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|74|75|76|...|573

  Paradigma wisseling

  Hoe komt het dat Het Nieuwe Werken in de praktijk soms mis gaat? In dit artikel onderzoek ik deze vraag vanuit het perspectief van mensbeelden. De manier waarop we denken heeft grote invloed op ons handelen. Het lijkt erop dat de praktijk van Het Nieuwe Werken om een paradigma shift vraagt.
  1,95
  lees meer

  Promotie 1. Onvolmaakt geluk 2. Liegen en jezelf toch eerlijk voelen

  Onvolmaakt geluk Samenvatting promotie Ad Bergsma. 10 mei 2011. Erasmus Universiteit Rotterdam Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn leergieriger, vriendelijker, minder wantrouwig, productiever en meer gericht op de lange termijn dan mensen die dat niet zijn. Werken aan geluk maakt werken dus niet alleen prettiger, maar ook effectiever. Het proefschrift Onvolmaakt geluk, waar ik op 10 mei jongstleden ben gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit is geïnspireerd door de filosoof Jeremy Bentham die stelde dat de morele waarde van elke actie afhankelijk is van de bijdrage van die actie aan het geluk. De beste keuze is de actie die de grootste bijdrage levert aan het ‘grootste geluk voor het grootste aantal’. Zelfhulp Het eerste deel van het proefschrift onderzoekt in hoeverre zelfhulpboeken een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van geluk. Wie op zoek gaat naar advies voor een gelukkiger leven, begeeft zich op een enorme markt, waar mooie koopjes en onbruikbare rotzooi door elkaar liggen. Er bestaan nauwelijks indicaties voor de kwaliteit van het advies. Dat is jammer, want in empirisch onderzoek  is aangetoond dat zelfhulpboeken even goed kunnen werken als psychotherapie. De zelfhulp moet begrepen worden in de context van de moderne meerkeuze maatschappij, waar weinig over de levensloop vastligt en het aan individuen zelf wordt overgelaten om iets van hun leven te maken. De zelfhulpboeken geven aanwijzingen hoe je als individu overeind blijft in deze omstandigheden en hoe je betere keuzes kunt maken. Als uitvloeisel van het proefschrift heb ik samen met de coach Onno Hamburger een boek gemaakt met als titel: ‘Gelukkig werken’, dat dit najaar zal verschijnen. Psychische stoornissen Het tweede deel van het proefschrift raakt aan een centrale discussie over maatschappelijke vooruitgang. Optimisten brengen naar voren dat we langer en gelukkiger leven dan ooit in de menselijke geschiedenis, maar de pessimisten wijzen op de psychische stoornissen die epidemische vormen hebben aangenomen in moderne maatschappijen. De vooraanstaande wetenschapper Richard Layard beschuldigt moderne samenlevingen bijvoorbeeld van ‘rampzalig individualisme’. Met behulp van een groot bevolkings-onderzoek is nagegaan of het grote aantal psychische stoornissen inderdaad onverenigbaar is met geluk. Tweederde deel van de mensen met psychische stoornissen blijkt van zichzelf te zeggen dat zij vaak gelukkig zijn. Met name het veel voorkomende alcoholmisbruik heeft nauwelijks schadelijke gevolgen voor het welbevinden. Kennelijk wegen de voor- en nadelen van gebruik bij met name jongeren tegen elkaar op. Ook met veel angststoornissen blijkt goed te leven, maar dit geldt veel minder voor de stemmingsstoornissen. Wie alleen kijkt naar de nadelen van het individualisme, vergeet dat dit gepaard gaat met een hoger gemiddeld geluk van de bevolking. Wijsheid Het laatste deel van het proefschrift gaat dieper in op de grenzen en valkuilen van het utilitarisme. Het streven naar de wijsheid die nodig is om steeds keuzes te maken die het belang van het grootste aantal dienen, blijkt in een empirische studie een zeer geringe bijdrage te leveren aan het geluk van de wijze individuen zelf. De filosofische uitspraak dat wijsheid de meest sublieme vorm van geluk oplevert, geldt kennelijk niet voor iedereen. Het proefschrift van Ad Bergsma is te koop of gratis te downloaden op: www.grootstegeluk.nl   Het boek Gelukkig werken verschijnt dit najaar en is te reserveren op: www.boomnelissen.nl Liegen en jezelf toch eerlijk voelen Samenvatting promotie Shaul Shalvi. Universiteit van Amsterdam Bij ethische misstappen denken we al snel aan grote zaken zoals de vastgoedfraude. Echter, hoewel we onszelf graag zien als eerlijke mensen, liegt bijna iedereen wel eens. Mensen beschrijven bijvoorbeeld een oude camera als nieuw bij het indienen van een verzekeringsclaim of verzwijgen gebreken bij het verkopen van een tweedehands auto. Hoewel dit stuk voor stuk geringe leugens zijn hebben ze opgeteld een enorm effect, samen lopen ze jaarlijks in de miljarden. Waarom liegen eerlijke mensen? Mensen willen zowel winst maken als zichzelf als eerlijk beschouwen. Als mensen winst kunnen maken door te liegen is er dus een conflict tussen het eigenbelang en het eerlijke zelfbeeld. Shaul Shalvi en collega’s aan de Universiteit van Amsterdam onderzochten in hoeverre mensen liegen als zij weten dat ze niet betrapt kunnen worden. Zijn onderzoek laat zien dat mensen alleen liegen om winst te maken als ze het voor zichzelf kunnen rechtvaardigen. Van jongs af aan leggen we aan onze ouders uit waarom er bijvoorbeeld opeens minder koekjes zijn (“ik had honger”), of we ons broertje geslagen hebben (“hij begon”). Als we kunnen uitleggen waarom het redelijk is om iets te doen waarvan we weten dat het eigenlijk verkeerd is, voelt het minder verkeerd. Het onderzoek van Shalvi laat zien dat mensen hun gedrag niet alleen aan anderen verantwoorden, maar ook aan zichzelf. Deelnemers aan het onderzoek werden bijvoorbeeld gevraagd om drie keer met een dobbelsteen te gooien, en daarna de eerste dobbelsteenworp te rapporteren. Als ze een 1 rapporteerden kregen ze E1,-, bij een 2 E2,- enzovoorts. Omdat de onderzoekers niet konden zien wat de deelnemers echt gooiden, konden deelnemers door te liegen meer geld verdienen. Deelnemers logen echter maar een beetje. Mensen lieten de omvang van hun leugens afhangen van de mate waarin ze de leugens voor zichzelf konden rechtvaardigen. Nadat mensen bijvoorbeeld een dobbelsteenworp gezien hadden die niet meetelde voor betaling met de uitkomst 4, rapporteerden zij vaker een 4 (maar geen 5 of 6). Ook al weten mensen dan best dat ze liegen, toch voelen zulke ‘gerechtvaardigde leugens’ minder ernstig. Waarheid of leugen is dus geen kwestie van zwart of wit, ertussen ligt een grijs gebied. Door leugens voor zichzelf te rechtvaardigen kunnen mensen liegen en zich toch eerlijk voelen. Het is belangrijk om te begrijpen wanneer mensen liegen. Door systemen zo te ontwikkelen dat het moeilijker is om leugens te rechtvaardigen, kan onethisch gedrag worden teruggedrongen. Met de nieuwe OV-chipkaart hoeven mensen bijvoorbeeld niet langer na te denken over hoeveel strippen ze moeten afstempelen. Met het strippenkaartsysteem konden mensen twee strippen afstempelen in plaats van drie als ze van plan waren één halte na de zonegrens uit te stappen. Het lijkt immers redelijk om niet voor een hele extra zone te betalen als je er maar één halte in reist. Met de OV-chipkaart zijn deze dilemma’s verleden tijd. Mensen kunnen nog steeds zwartrijden en helemaal niet betalen maar ‘gerechtvaardigde leugens’ over het aantal strippen zijn niet meer mogelijk. Hierdoor kunnen mensen niet meer liegen en zichzelf toch eerlijk voelen.
  Gratis
  lees meer

  Overheid: Nederland moet leergieriger worden

  Als het aan SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan had gelegen, was het er al lang geweest, Opleidingsvouchers die werkenden kunnen inwisselen voor om-, bij- of herscholing. “Als we een top 5 kenniseconomie willen zijn, dan moeten we gewoon een keus maken vóór het onderwijs.”
  1,95
  lees meer

  Verslag: MCD:

  MCD: De identiteit van management consultants Volle zon, picknicktafels op de binnenplaats van de VU en een lekkere lunch zorgen direct voor geanimeerde gesprekken. Een mooiere start kan de MCD zich niet wensen. Thema dit jaar: de identiteit van management consultants. De diversiteit aan presentaties, workshops en keynote speeches weerspiegelt de diversiteit aan werkwijzen van management consultants. Michael Beer houdt een vlammend betoog over het creëren van high impact organisaties en is overtuigd van zijn antwoord op een vraag. In contrast tot Andrew Sturdy die bij de impact van consultants veel vraagtekens zet. Bijvoorbeeld waar worden claims over de hoge economische waarde van consultants op gebaseerd. Volgens hem kun je die impact bijna niet isoleren. Ook Hans Strikwerda vraagt zich af of management consultants in de toekomst nog bestaansrecht hebben. Hij voorziet dat er meer distantie nodig is tot heersende waarden, opvattingen en machten, gecombineerd met begrip voor wat de maatschappij nodig heeft. Hij concludeert dat management consultants te conventioneel denken. Dit sluit aan bij de eerste resultaten uit een twee jarig onderzoek van Joe O’Mahoney. Daaruit blijkt dat klanten heel tevreden zijn over de kwaliteit die consultants leveren, maar weinig tevreden zijn over hun creativiteit. Zijn workshop is heel verfrissend. Met de nodige humor en beelden betrekt hij ons bij de interpretatie van zijn onderzoeksgegevens. In de workshop ‘Expedition to value’, van Paul Kloosterboer oefenen we met zijn ‘archetypische failure scenario’s’ tijdens het ontwerpen van interventies voor strategisch leren. Marius Rietdijk start zijn workshop ‘behavioral analysis for improving work performance’ met de hond van Pavlov. Hij maakt duidelijk dat we in organisaties voor minstens 80% investeren in het geven van een stimulus, dus voorafgaand aan het gedrag. We investeren slechts 20% in het belonen of straffen van gedrag, dus na het gedrag. Terwijl ons gedrag voor minimaal 80% wordt gestuurd door de consequenties die het heeft. Willen we effectiever zijn dan moeten we dus meer investeren in ‘belonen’.In de onderzoekspaper sessies staan de rollen van consultants centraal. De consultant als: veranderaar, moraal ridder, HRM professional, lerende professional, kennis innovator en betekenis maker. Ook de meervoudige identiteit van consultants is onderwerp van gesprek.Eén kritische kanttekening. Hoe kan het dat sprekers over management consulting van zo’n hoog niveau, zo weinig gebruik maken van kennis over leren en over hoe ons brein werkt? Presentaties met sheets vol met tekst, zelfs hele volzinnen, zijn geen uitzondering. Er lijkt wel een verbod op het gebruiken van beeldmateriaal. Sprekend over de impact van management consultants, die we volgens Andrew Sturdy niet kunnen meten, ligt er in het presenteren van een verhaal nog een groot verbeter potentiëel. In de workshops wordt de inhoud wel beeldend en interactief gebracht en dat is een heel welkome afwisseling. Na een conferentie vraag ik me altijd af wat ik ‘wijzer’ ben geworden? Helaas is meestal het antwoord: ‘weinig’. Dat geldt zeker niet voor de MCD. Het programma was zo gevarieerd en van hoog niveau, dat ik het bijzonder leerzaam vond. Helaas moeten we waarschijnlijk nog een decennium wachten voordat de MCD weer een keer in Nederland wordt georganiseerd.  Karin Derksen is eigenaar van KADE en promovendus aan de VU. www.kade-leren.nl, www.karinderksen.nl.
  Gratis
  lees meer

  Masterclass Divers Organiseren

  Masterclass Divers Organiseren van Taylorisme naar tailor-made Het eerste wat opvalt aan de stijlvolle locatie is het mooie en weidse uitzicht over het Naardermeer. De masterclass wordt verzorgd door Jaap Peters, ‘organisatieactivist’ en auteur van vele boeken, en Ruud Kleijnen, algemeen directeur en gemeentesecretaris, gemeente Veghel. De bijeenkomst geeft me in de loop van de dag dezelfde ervaring: een ruim uitzicht over de achtergronden en mogelijkheden van tailor-made werken, stijlvol gebracht. Monique Brummans, directeur van Diemen & Van Gestel, leidt de masterclass in. Diemen & Van Gestel krijgt steeds vaker vragen over het nieuwe werken en stimuleert met bijeenkomsten als deze intersectorale kennisuitwisseling. Jaap vertelt over de Limes, de grens van het Romeinse Rijk (60 v. Chr. – 400 n. Chr.), die dwars door Nederland loopt, tot aan de Zwarte Zee. Ten zuiden van de grens gold het Romeinse recht met het principe: handelen in de geest van de wet, Europees of Rijnlands denken. Ten noorden van de grens gold het Germaanse recht, gebaseerd op natuurrecht;  alles mag, behalve wat expliciet verboden is. Vergelijk dit met de Amerikaanse grondwet. Hond in de magnetron gestopt? Wee de producent die dat in zijn gebruiksaanwijzing niet verboden heeft. Letterlijke interpretatie. Dit Angelsaksische en het Rijnlandse denken lopen bij ons door elkaar. Jaap pleit voor een terugkeer naar het Rijnlandse model, ook in organisaties: ruimte om zelf te denken. Veel organisaties zijn nog steeds gebaseerd op het werk van Taylor, een voorbeeld van Angelsaksisch denken. Om organisaties effectiever te maken, begon hij alles te meten en deelde werk op in stukjes. Deze manier van organiseren domineert de wereld, van Nederland tot China, van McDonalds tot autofabrieken tot en met… kantoren. Medewerkers die meedenken? Liever niet. Zie organisaties waar de sociale media verboden zijn. “Regels stellen en tegenstribbelen”, aldus Jaap. Vergelijk dat eens met Buurtzorg Nederland, waar de verzorgers onderling communiceren via nieuwe media. Bij vragen over de verzorging vinden en helpen collega’s elkaar, razendsnel. Medewerkers denken zelf, met als gevolg meer verantwoordelijkheid, werkplezier, efficiëntie, minder overhead en regels. ‘Meestribbelen’ in de stroom van veranderingen en mogelijkheden. De backoffice ondersteunt de frontoffice. De ‘harkorganisatie’ houdt geen stand. Tijd voor Rijnlands denken.Ruud Kleijnen vertelt hoe de gemeente Veghel de transitie van Taylorisme naar tailor-made realiseert. Het nieuwe werken heeft negen principes, waarvan ik er drie noem: Je bepaalt zelf hoe, waar, wanneer en met wie je werkt aan resultaten. Niet je functie maar je talent bepaalt je waarde. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Hoe realiseert Veghel het nieuwe werken? Voor alle medewerkers was er een schatkaart met daarop alle interventies voor de komende vier jaar; drie kwart daarvan was facultatief. Op basis van een heldere missie, die als kader dient, hebben vrijwilligers de visie geformuleerd. Deze is door medewerkers uitgewerkt in kernwaarden. De managers sturen inmiddels op deze waarden en niet op competenties. Medewerkers geven – uiteraard binnen de kaders – hun dienstverlening vorm. Daarbij hebben zij veel vrijheid. In overleg bepalen zij wie wat doet. Fouten komen natuurlijk voor en dat is geen ramp. Een belangrijke regel: Don’t be stupid. De centrale vraag is steeds: Hoe draagt wat ik doe bij aan een excellente dienstverlening?  Diemen & Van Gestel heeft al 20 jaar als missie bij te dragen aan search, development en interim-management. Hun visie is dat diversiteit in organisaties en teams leidt to creativiteit, innovatie, passie en duurzame prestatieverbetering. Diemen & Van Gestel is partner in search en selectie, executive search, interim-management, coaching, loopbaanadvisering, organisatieontwikkeling en training. www.diemenenvangestel.nl Drs. Wim van Hout, seniortrainer en -adviseur, Boertiengroep. Samen met opdrachtgevers bedenkt en verzorgt hij interventies over onder andere samenwerken en klantgerichtheid. Deze hebben veel impact, omdat ze nauw aansluiten bij de leerwensen en praktijk van de doelgroep, de organisatiedoelen én omdat de werkvormen verrassend zijn. Sinds 1982 traint hij duizenden deelnemers. www.boertiengroep.nl
  Gratis
  lees meer

  In gesprek met Manon Ruijters (deel 2)

  “Er is nog zo veel te ontdekken, te delen aan kennis, inzichten, gedachten en nieuwe perspectieven.” Zo eindigde het eerste interview dat we hadden met Manon Ruijters naar aanleiding van haar inaugurele rede bij de STOAS Hogeschool over ‘Ecologie van het leren’ (TvOO nr. 2, juni 2011). We besloten tot een aantal vervolggesprekken, waarin we de onderwerpen uit het eerste interview verder uitdiepen. Dit eerste vervolggesprek gaat over de wijze waarop theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen zijn en over de ontwikkeling van professionele identiteit.
  1,95
  lees meer

  Issue: Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk?

  Steeds vaker komen we er achter dat we elkaar nodig hebben. We willen elkaars interesse, passie, kennis en expertise weten en delen. We moeten de oogkleppen af doen en elkaar nog meer opzoeken. Vanuit ervaring weet ik dat HRD-professionals die in vaste dienst zijn, vaak hun collega’s opzoeken om tot oplossingen te komen. Ze blijven echter meestal binnen de organisatiemuren rondcirkelen. De laatste tijd zie ik hier een verschuiving in. Ze gaan in gesprek met bedrijven in een andere branche (kijkje in de keuken van… ) en zelfs met collega’s van concurrenten. Dit laatste wordt als spannend ervaren, maar waarom? In dit artikel beschrijf ik mijn visie op netwerken, de groeiende trend in verbinden en mijn (korte) ervaringen met de onlangs gelanceerde online community voor HRDprofessionals: HRD Pipl.
  1,95
  lees meer

  High Reliability Organizing in de praktijk

  Zwetend en met een rood hoofd kwam hij binnen. Blauwe overall met vlekken. Zo van de machines, olieleidingen en drukvaten in de rust van de vergaderruimte. Er liep iemand naast hem. Aan zijn kleding te zien een ploegleider of opzichter. Rustiger en met een glimlach op zijn lippen. De meeste deelnemers aan de bijeenkomst waren al binnen. Zij hadden allemaal een kantoorfunctie, leverancier, projectleider, directeur, werkvoorbereider, veiligheidsdeskundige of inkoper. Er werden handen geschud en er werd zachtjes gefluisterd. We waren enkele minuten later compleet en alle 35 deelnemers namen plaats in de kring. Wat zou deze dag gaan brengen?
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken, moeten we daar iets mee?

  Het Nieuwe Werken, op Twitter afgekort als #hnw, je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen. De term het nieuwe werken (HNW) vliegt je de laatste tijd om de oren. Op Google tref je meer dan 8,5 miljoen zoekresultaten aan. Je kunt bijna iedere week naar een congres over dit thema. Sommigen vinden het een ‘revolutie’, anderen een ‘hype’ of ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Laten we eens kijken waarom er zoveel over het nieuwe werken te doen is.
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken

  Implementatie van Het Nieuwe Werken gaat over een verandering van bricks en/of bytes, werkomgeving dan wel IT-ondersteuning, maar uiteindelijk gaat het om ‘behaviour’: een andere manier van werken van managers en medewerkers. Die nieuwe manieren van werken zou je de lakmoesproef van Het Nieuwe Werken kunnen noemen. Dat klinkt heel logisch: wie zou het daar in ons vak niet mee eens zijn? Toch lijkt er meer aandacht te zijn voor vage kwalificaties van HNW (vertrouwen, tijd- en plaatsonafhankelijk werken) en voor nieuwe technologische hulpmiddelen dan voor het veranderde werk. Dit artikel is een pleidooi voor meer focus op de veranderende werkprocessen bij de implementatie van HNW. We houden een warm onderwijskundig pleidooi om óók bij de adoptie van HNW kritieke beroepssituaties centraal te stellen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper