logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|75|76|77|...|573

  Effecten van werkplekleren bij verpleegkundigen

  Werkplekleren is tegenwoordig een veel besproken thema in arbeidsorganisaties. Steeds meer zien organisaties de meerwaarde van werken en leren met elkaar te verbinden, om op die manier de gewenste resultaten op de werkplek centraal te kunnen stellen. Werkplekleren kan een antwoord bieden op interne en externe evoluties die voorkomen op de werkplek (Baert, De Witte & Sterck, 2011). Verpleegkundigen hebben een veelzijdige taak die voortdurend evolueert door bijvoorbeeld wetenschappelijke ontwikkeling of een constante toestroom van nieuwe patiënten. Door te leren in een authentieke setting houdt men, meer dan in een externe opleiding, rekening met de specifieke en complexe vereisten van de verschillende beroepsactiviteiten in een welbepaalde organisatie.
  1,95
  lees meer

  Een visie op het vak als kompas voor Opleidingskunde

  De hbo-bachelor Opleidingskunde, training & human development is in vele opzichten een unieke opleiding. Uniek zijn in ieder geval de mensen in ons team, met zeer uiteenlopende praktijkervaring, verschillende persoonlijkheden en eigen(wijze) ideeën. Om die – vaak impliciete - ideeën inzichtelijk te maken, hebben we een eigen visie op het HRD-vak ontwikkeld. Met die visie willen we voor onszelf, voor studenten en voor ons werkveld verhelderen hoe wij het HRD-vak zien. De visie dient ook als kompas voor ons onderwijs, Doen we de juiste dingen? We starten dit artikel met onze visie. Daarna geven we een samenvatting van de reacties op deze visie van Joseph Kessels (hoogleraar HRD aan de Universiteit Twente en hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit), Gertjan Schuiling (oud-HAN lector en consultant bij Thierry & Schuiling) en Ger Driesen (HRD-expert en eigenaar van Challenge Stretching Talent).
  1,95
  lees meer

  Het Nieuwe Werken in de High Performance Workplace:

  Al enige tijd staat Het Nieuwe Werken (HNW) volop in de belangstelling van het bedrijfsleven en de overheid. Er worden conferenties en workshops georganiseerd, er vinden levendige discussies plaats op verschillende discussiefora op het internet, er worden boeken geschreven, er wordt volop onderzoek gedaan en er is een bloeiende adviespraktijk over HNW ontstaan. Een groot aantal kleine en grote bedrijven en overheden hebben reeds stappen ondernomen om HNW werken in te voeren of hebben het al ingevoerd. We lijken aan de vooravond te staan van een grootscheepse verandering van de wijze waarop ons werk is georganiseerd.
  1,95
  lees meer

  De nieuwe wereld van het werk

  In vakliteratuur gaat veel aandacht uit naar nieuws en nieuwe dingen. Logisch, want door kennis te nemen van frisse inzichten, verse ideeën en mogelijkheden, zorgen we dat we bijblijven in ons vak. Tegelijkertijd is terugkijken waardevol. Reflectie is misschien zelfs wel de belangrijkste voorwaarde om te leren. Zelf mag ik graag terugkijken in de boekenkast. Wat las ik ‘toen’ en Wat deed ik ermee? Verrukt en verrast herontdekte ik vorig jaar een ‘oud’ managementboek. De bladwijzer was achtergebleven in hoofdstuk 4: DE NIEUWE WERELD VAN HET WERK. Een toevallige woordspeling op Het Nieuwe Werken (HNW) of bruikbare lessen uit een recent verleden?
  1,95
  lees meer

  Trends: De E-module Driehoek

  De e-learning module is niet meer weg te denken uit het huidige aanbod van leeractiviteiten. Hoewel e-learning niet heel nieuw meer is, zijn er nog weinig didactische modellen voor ontwikkeld. Sterker nog, bij het ontwikkelen van e-learning modules is de didactiek nog vaak een ondergeschoven kindje. De e-module driehoek is een nieuw didactisch model dat houvast biedt bij het ontwikkelen van motiverende en stimulerende e-learning modules.
  1,95
  lees meer

  Congres ‘Decent work and beyond’ van EAWOP en het NIP

  Congres ‘Decent work and beyond’ van EAWOP en het NIP De European Association of work and organizational psychology (EAWOP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) organiseerden van 25 tot en met 28 mei een congres in Maastricht. Het thema was ‘Decent Work and Beyond’ wat kort gezegd neerkomt op het creëren van goed werk voor iedereen in een organisatie. Een bijzonder aandachtspunt in deze was de vraag wat arbeids- en organisatiepsychologen hieraan kunnen bijdragen. Op 27 mei was er een ‘practitioner day’, speciaal voor mensen uit de praktijk om de laatste ontwikkelingen uit het onderzoek mee te krijgen. Wij hebben deze dag bijgewoond en doen hier verslag van wat we zoal hebben gehoord en gezien. De gelukkige en productieve werker De keynote van de dag was van David Guest, professor in organisatiepsychologie en HRM aan het King’s College in Londen. De vraag die centraal staat in zijn onderzoek is: Onder welke omstandigheden zijn werkenden zowel gelukkig als productief met hun werk? Hij vertelde dat HR professionals hier een sterke invloed op kunnen hebben wanneer ze gebruik maken van wetenschappelijke inzichten. Nu zijn de wetenschappers het ook niet altijd met elkaar eens, maar in een aantal inzichten kunnen velen van hen (meer dan 75% in dit onderzoek) zich vinden. Bijvoorbeeld: Als medewerkers participeren in de besluitvorming dan is hun commitment aan het genomen besluit hoger Gerechtigheid en baanveiligheid hebben een positieve invloed op het welzijn van medewerkers Als de organisatie medewerkers goed ondersteunt dan is het effect van stressvolle situaties minder sterk Het stellen van heldere doelen werkt motiverend Het breken van het psychologische contract tussen de organisatie en de medewerker heeft een negatief effect op werk gerelateerd gedrag. In het algemeen laten veel studies zien dat HR interventies gerelateerd zijn aan de prestaties en het welzijn van de mensen in organisaties. Wel is het zo dat in sommige organisaties de HR interventies de werkdruk en de stress juist doen toenemen. Guest besloot zijn toespraak met de wens dat HR professionals meer gebruik gaan maken van wetenschappelijke inzichten zodat we een nog sterker bijdrage kunnen leveren aan de productiviteit en het welzijn van werkers. Hieronder volgen dan ook vast wat inzichten uit de onderzoeken die op de conferentie zijn gepresenteerd. Korte inzichten Welzijn van kenniswerkers Een onderzoek van Alessia D’Amato en collega’s van Kingston University toonde aan dat het welzijn van kenniswerkers een positief effect heeft op innovatie in de organisatie. Het onderzoek vond plaats in kennisintensieve organisaties die zich kenmerken door variëteit, ongeregeldheid, inspiratie en uitzonderingen. Talenten aanwijzen Aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) doet Nicky Dries onderzoek naar de effecten van de identificatie van ‘high-potentials’. Als je ervan uitgaat dat het loont om in sommige mensen meer te investeren dan in anderen, ben je geneigd mensen als ‘talent’ bestempelen. Dries ontdekte dat open communiceren over je status als ‘talent’ of ‘non-talent’ weinig negatieve en een aantal positieve effecten had. Het negatieve effect dat ze wel vond was dat de ‘non-talenten’ sneller de organisatie verlieten. Leeftijdsdiscriminatie op de werkplek Ook aan de KUL doen Caroline Iweins en collega’s onderzoek naar het verminderen van vooroordelen over oudere werknemers. Uit haar onderzoek bleek dat positieve stereotypen versterkt worden en de intentie om ontslag te nemen vermindert als er contact is tussen generaties en er een positief perspectief is op leeftijdsverschillen. Diversiteit in teams I Aan de Universiteit van Groningen doen Anne Nederveen-Pieterse en collega’s onderzoek naar culturele diversiteit in teams en het effect daarvan op de teamprestaties. Studies daarnaar hebben tot nu toe wisselende resultaten getoond; soms werd de prestatie beter en soms slechter. Uit haar onderzoek blijkt dat teams met een leeroriëntatie, die meer gericht zijn op leren dan op presteren, beter presteren in een cultureel divers team. Teams met een prestatieoriëntatie die zich vooral richten op het vermijden van wanprestaties presteren echter slechter als de culturele diversiteit groter is. Diversiteit in teams II Aan de Leuven Gent Management School doen Karlien Lambert-Vanderheyden en collega’s ook onderzoek  naar de effecten van diversiteit in teams die verschillen in persoonlijkheden (de big five) en cognitieve stijlen (fact finding, planning, creating). Het resultaat was dat het hebben van verschillende persoonlijkheden in een team een positief effect heeft op de tevredenheid van de teamleden. Echter bij cognitieve stijlen is dit anders, wanneer de verschillen te groot zijn (bijvoorbeeld tussen een fact finding en een creatieve stijl) dan heeft dit een negatief effect op de tevredenheid van de teamleden.   Interview met Fred Zijlstra Fred Zijlstra is een van de initiatiefnemers van het congres en voorzitter van het NIP A&O. In dit interview beschrijft hij enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van HRM. Daarnaast gaat hij in op de samenwerking tussen wetenschap en praktijk en biedt hij enkele concrete handvatten voor de praktijk. Wat is wat u betreft de kernboodschap van het congres? We vragen tijdens dit congres aandacht voor het belang van het creëren en bevorderen van een fijne, aantrekkelijke en verantwoordelijke werkcontext. Als we het hebben over misstanden in de werkomgeving dan denken we vaak al snel aan ontwikkelingslanden, waar kinderarbeid, uitbuiting en erbarmelijke werkomstandigheden dagelijks aan de orde van de dag zijn. Wij stellen echter dat we niet zo ver van huis hoeven. Onder andere onder invloed van de economische crisis zien we dat de arbeidsinspectie in Nederland weer meer overtredingen constateert. Daarnaast zie je dat door de verregaande bezuinigingen en efficiëntiemaatregelen veel banen uitgekleed worden. Neem nu bijvoorbeeld de post. Waar medewerkers vroeger postbeambte waren, een functie met aanzien, zijn het nu hele kleine baantjes geworden waar mensen voor weinig geld zo snel mogelijk zo veel mogelijk post moeten bezorgen. Dat haalt het werkplezier en de beroepstrots er wel uit! Maar ook de vermindering van de werkzekerheid (veel ontslagen ten gevolge van bezuinigingen), het continu zoeken naar een work-life balans en het toegenomen aantal burn-outs, ook op jongere leeftijd, et cetera. Het zijn allemaal tekenen dat aandacht voor het thema nog steeds heel belangrijk is. Hoe ziet u de rol van de A&O psychologen en HR professionals in het verhaal? Arbeids- en organisatiepsychologen en HR professionals zouden nog veel slimmer en productiever met elkaar op kunnen trekken om met elkaar een bijdrage te leveren aan een gezonde werkcontext. Zoals je ook in het verhaal van David Guest kon horen, laat onderzoek zien dat organisaties met een actief HR beleid beter presteren dan organisaties die hier niet het nut van inzien. Een belangrijke constatering. Wel is het zo dat er binnen het HR beleid nog veel valt te winnen. Er is veel meer kennis en ervaring, onder andere vanuit wetenschappelijk onderzoek, die niet of nauwelijks bekend is in de praktijk. En als het al bekend is, dan wordt het vaak niet goed en consistent in de praktijk gebracht. Dat is zonde. Daar heeft zowel de praktijk als de wetenschap iets in te doen. Het zou helpen als HR professionals op zoek gaan naar gefundeerde kennis bijvoorbeeld in vakbladen en op congressen. Daarnaast moet de wetenschap aan zijn toegankelijkheid werken. Schrijf bijvoorbeeld een artikel waar de focus vooral ligt op de onderzoeksvragen, de inzichten en aanbevelingen en lever apart de methode en analyse. Als u enkele tips zou mogen geven aan de HRD professionals die zich bezighouden met werkplezier en performance welke zouden dat dan zijn? Pas op voor het ‘Calimero’ effect! Maak jezelf niet onnodig klein. Goed, strategisch HR beleid is van grote toegevoegde waarde voor de organisatie. Zie jezelf als een belangrijke partner van het management, laat het nut van je interventies zien en win zo aan vertrouwen.   Kijk scherp naar je eigen HR procedures. Ze zijn er, ze werken, ze kunnen het verschil maken, maar pas ze wel goed toe! Hoe wordt het geïmplementeerd en toegepast? Het zit hem in de kleine dingen. Er is veel kennis, maak er gebruik van! Ook van wetenschappelijk meer gefundeerde kennis. 
  Gratis
  lees meer

  Column: Windmolens

  Windmolens Wat is nu precies Het Nieuwe Werken? Of een medewerker 2.0? Die vragen hielden me uit mijn slaap. In het donker tastte ik naar de iHome iP90 wekkerradio waarin mijn smartphone stond op te laden. Terwijl ik de termen googelde ontlokte de bundel licht die de kamer inscheen een vloek van mijn geliefde. “Potverdorie, wat doe je? Het is midden in de nacht ga slapen!” “Ik ben aan Het Nieuwe Werken”,  zei ik terwijl mijn vingertoppen over het scherm gleden. “Dat kun je gewoon doen in je eigen tijd”, vervolgde ik, “niet van negen tot vijf, maar wanneer je daar zin in hebt. Bovendien”, ging ik verder tegen de rug die mij werd toegewend, “thuiswerken is uitslapen!’’. Zo stond dat beschreven op de site van hetnieuwewerkendoejezelf.nl. Naast mij klonk een nijdig grommend “Voor mij niet!’’Hoewel ik niet tot de categorie werknemers behoor die al van jongs af aan gewend is om met nieuwe technologieën, social networking en multitasking om te gaan, what’s app, skype en twitter ik er inmiddels op los. Ik ben hard op weg om een echte medewerker 2.0 te worden. Nee, mij kun je niet verwijten dat ik niet met mijn tijd meega. HNW is eigenlijk de werkwijze van zelfstandigen die is overgeslagen op mensen in loondienst. Je wordt daarbij niet langer afgerekend op je aanwezigheid maar maakt concrete afspraken over resultaten. Met de ondersteuning van de laatste technologie kun je makkelijk werken vanuit huis en hoef je, om elkaar te ontmoeten, niet in de file naar kantoor. Eigenlijk hoef ik dat ook niet meer. Maar sinds een stevige woordenwisseling met het thuisfront over mijn dagelijkse aanwezigheid, ga ik deze woensdag met mijn laptop naar Seats2Meet. Daar is gratis lunch, internet en zijn er gelijkgestemden, mensen zoals ik, werkenden 2.0. De blije 61 procent, het percentage dat volgens onderzoek gelukkiger is geworden van HNW, zij zijn hier. Dat zie je meteen als je rondkijkt en je hoort het ook. Naast me belt iemand langdurig en luidruchtig. Dat hoort ook bij HNW: je netwerk op de hoogte houden van je doen en laten. Mij gaat werken hier niet lukken. Het wordt niks met mijn column. Teveel lawaai. Op weg naar het toilet passeer ik een conferentiezaal. De deuren staan open. Een kale veertigplusser in pak spreekt over Society 3.0. Ik schrik. 3.0?! Het was toch 2.0? “De wereld verandert in rap tempo. ‘Vroeger’ is verleden tijd en zelfs ‘nu’ is al weer achterhaald’, beweert hij. Hij draait zich naar een groot scherm en leest hardop een quote voor:  ‘When the winds of change are blowing,  some people are building shelters and others are building windmills’.   Zijn blik kruist de mijne in de deuropening. Mijn mobiel piept. Het is een sms van thuis. “Kom je borrelen in de zon?” lees ik. Mijn hart springt op. Ik kijk naar buiten. Verrek, de zon schijnt. Het is helemaal geen weer voor windmolens. Ik fiets naar huis, harder dan normaal. Om te schuilen. Voor Society 3.0. Karin Brugman is trainer, coach en mede-auteur van het boek over voice dialogue: Ik (k)en mijn ikken.
  Gratis
  lees meer

  Column: Het nieuwe…..

  Het nieuwe….. Toen Abeltje van school kwam moest hij iets gaan doen. Hij had geen gevoel voor bloemen en geen gevoel voor zaken, dus werken in de bloemenzaak van zijn moeder was geen optie. De opening van warenhuis KNOTS in het dorp bood uitkomst en Abeltje werd liftjongen. En zo stond hij op de openingsdag van het warenhuis in zijn lift. Hij had de laatste dagen thuis uit zijn hoofd geleerd wat er op welke etage te koop was. Hij had ook les gehad in de knoppen. Iedere etage had zijn eigen knop. Helemaal bovenaan was een groene knop. Die was nergens voor, had de man gezegd die het uitlegde. Het was zomaar. Maar wat zou er gebeuren als hij op die knop drukte, dacht Abeltje. Zouden ze dan hoger gaan dan de vierde? Op een goed moment besluit Abeltje toch op de groene knop te drukken. De rest van het verhaal is bekend: de lift vliegt door het dak van het warenhuis, Abeltje en zijn liftgenoten reizen de halve wereld over, moeten zich los van alle bestaande kaders zien te redden en komen uiteindelijk met een grote rijkdom aan kennis en ervaringen weer thuis. Voor Abeltje was er geen leerplicht, geen CITO, geen keuzeprofielen en geen competentiegericht onderwijs. Hij vergaarde veel kennis en ervaring, vooral door nieuwsgierig te zijn naar wat er buiten de kaders zou zijn. In zijn jonge werkzame leven combineerde hij het professioneel leren met het speels leren. Met rijke leerervaringen als gevolg. De lift in het bovenstaande stuk is een kleine biotoop met onverwachte leermogelijkheden. In de omgeving van iedere medewerker zijn er honderden liften met een veelvoud aan mogelijkheden. Maar het drukken op de groene knop vraagt nieuwsgierigheid en lef. Zelfsturing en organisatiesturen gaan daarin hand in hand. Mocht Abeltje echt niet op de groene knop drukken of was het juist deze aanpak (van HR) die Abeltje dit liet ervaren? Als we kijken naar het nieuwe werken, dan is nieuw leren daar onlosmakelijk mee verbonden. ICT speelt een belangrijke rol in het speels, ontdekkend en just-in-time kunnen leren en ontwikkelen. Het nieuwe leren is de container voor de deeltjesversneller in ontwikkeling van medewerkers. Zichtbaar in nieuw gedrag en in nieuwe vaardigheden. Zichtbaar in nieuwe inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen. Leidend tot stijlflexibiliteit. Sturen op activiteiten en input zijn nauwelijks nog van waarde in het nieuwe werken. Sturen op resultaten en op output voert de boventoon. Wordt Abeltje toegerust om zijn output te leveren? Wie de film kent heeft het antwoord. Wie naar zijn collega’s kijkt…. kan wellicht een handje helpen. Rick de Rijk is voorzitter van de VETRON en directeur van Gooiconsult. Jolanda Botke is bestuursondersteuner bij VETRON en manager innovatie en ontwikkeling bij Bureau Zuidema.  
  Gratis
  lees meer

  Column en werkvorm: Twee feedback-uitlokkers

  Hoe beter de band die tijdens de training is ontstaan, hoe beter de resultaten van leren op afstand. Open feedback kunnen en durven geven, is een belangrijk middel om zo’n band te kweken. Met de volgende twee oefeningen werk je aan het durven: je verleid deelnemers om het achterste van hun tong te laten zien. De eerste oefening is effectief tussendoor als je het gevoel hebt dat mensen het spannend vinden om feedback te geven. De tweede oefening is een mooi eind aan een trainingsdag.
  1,95
  lees meer

  Issue: Bricks, Bytes & Behavior

  De invoering van Het Nieuwe Werken laat zich vaak indelen langs drie assen: Bricks, Bytes & Behavior. In dit artikel wil ik laten zien dat de MC, de Master of Ceremony, degene die – of beter gezegd: datgene wat – alles op rolletjes laat lopen, vaak over het hoofd wordt gezien. De MC staat in dit artikel voor de nieuwe Mindset en de nieuwe Context. Een pleidooi om juist deze Mindset en Context – en niet ICT of Huisvesting – centraal te stellen bij het invoeren van Het Nieuwe Werken.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper