logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|86|87|88|...|582

  Ja, maar…

  Er zijn uitspraken van cliënten die een bepaalde signaalwaarde hebben voor een coach en die alert maken op iets dat van belang kan zijn, die een ‘trigger’ vormen. Triggers doen een impliciet appel op een coach om iets te doen, hoe ambigu dat appel mogelijk ook is. Bijvoorbeeld als een cliënt het woord ‘moeten’ gebruikt en daarmee een norm hanteert, waarbij vaak onhelder is wat de norm is, wiens norm dat is, en waarop deze norm gebaseerd is. Of het woord ‘worden’ waarmee de cliënt demonstreert dat hij een wereld maakt waarin hem iets passief overkomt: “Ik word daar gek van!”
  1,95
  lees meer

  Genderthema raakt iedereen

  What’s a gender? Zo luidt de korte zwart-witreportage van Sophie Dros over de Arnhemse tweeling Bosveld. An Bosveld opent: “Ik vind dat je niet hoeft te kiezen over of je een man of een vrouw wilt zijn!” Zij willen namelijk niet kiezen. Ze zijn beiden geboren in een meisjeslichaam, maar ze zijn ook stoer, houden van mannenkleding en van voetballen. Ze willen noch vrouw zijn, met alle rollen, plichten en verboden die dat met zich meebrengt, noch willen ze eenduidig man zijn. De reportage is een prachtige entree tot een beschouwing over het genderthema, en ik schrijf hier zowel vanuit mijn persoonlijke ervaring als ook vanuit mijn coachervaring van 35 jaar.
  1,95
  lees meer

  Genderverwarring

  “Mag ik eens met je komen praten?” Die vraag ontving ik medio 2009 per mail. “Er is een aantal dingen op mijn werk dat niet lekker loopt en ik weet er niet zo goed raad mee.” Er was iets dat me triggerde en ik kon het niet goed duiden wat maakte dat ik, meer dan anders, uitkeek naar deze kennismaking. Voordat ik een kennismakingsafspraak inplan, tast ik altijd zorgvuldig af of een potentiële coachee aansluit bij mijn ervaring en expertise. Nu was ergens in mij een stemmetje dat me daarvan wilde weerhouden. Ik gaf het stemmetje zijn zin en plande de afspraak in.
  1,95
  lees meer

  Double Healix Crossfire in coaching

  De bekende bell-curve (Afbeelding 1) laat zien dat er een optimaal leermoment is waarin we ons kunnen ontwikkelen naar meer vrijheid, inzicht of compassie. Als we te weinig stress ervaren, leren we weinig, als we te veel stress ervaren, leren we nog minder. Er is een optimum van spanning nodig voor een optimale leerprestatie. Dat geldt ook voor coachen. Die toestand van optimale spanning kun je nastreven met je cliënten door ze zo te begeleiden dat ze in hun ‘crossfire’ komen te staan, letterlijk of figuurlijk.
  1,95
  lees meer

  Lichaamshouding en levenshouding zijn één

  Body & Mind Language coaching gaat uit van het principe dat lichaamshouding en levenshouding één zijn. Onze levenshouding, die wordt gevormd door onze ervaringen, ligt opgeslagen in ons fysieke systeem (Reich, Totton & Edmondson, 1991). Hierdoor is er een directe relatie tussen gesproken taal en lichaamstaal (Turchet, 2009). Van deze relatie wordt effectief gebruikgemaakt binnen Body & Mind Language coaching. Veel coachingsvormen maken op verschillende manieren gebruik van lichaamstaal. Wat maakt deze methode anders dan andere lichaamsgerichte coaching of therapie?
  1,95
  lees meer

  Meer vrouwen aan de top leidt niet per definitie tot diversiteit

  De afgelopen jaren is het thema diversiteit tot een platgeslagen discussie verworden waarbij ingezet wordt op meer vrouwen aan de top van organisaties. Een maatschappelijk zeer gezond streven, maar het versluiert het echte probleem.
  Gratis
  lees meer

  Waarom verschil maken voor vrouwen?

  Waarom zou je als coach verschil willen maken voor vrouwen? Waarom zou je hen als specifieke doelgroep kiezen in een wereld waarin we diversiteit en genderneutraliteit nastreven? Dat stadium zijn we toch voorbij? We moeten onze uitdagingen samen oplossen en daarvoor moeten we vrouwen en mannen toch juist bij elkaar brengen? In dit artikel ga ik in op de vraag waarom verschil maken voor vrouwen nodig is, waarbij ik onderscheid maak tussen de ideale wereld en de praktijk, tussen het individuele niveau en het groepsniveau.
  1,95
  lees meer

  Macht aan tafel bij coaching

  We denken dat we eigenmachtig zijn, onafhankelijk, maar welke machten spelen eigenlijk op ons in? In ons werk, in ons privéleven, en in onszelf? En, voor ons als professionals: hoe werkt dat machtsspel door in een coachingsgesprek? Macht ligt vaak niet zichtbaar op tafel, wordt niet besproken en blijft daarmee buitenspel. Maar macht speelt in elke relatie een rol en kan – niet erkend en onbesproken – de kwaliteit van het proces aantasten (Hetebrij, 2011). Kennis over macht is daarmee noodzakelijk voor professionals.
  1,95
  lees meer

  Coaching bij transitie naar hybride werken

  Thuiswerken is door de coronacrisis voor veel beroepsgroepen de standaard geworden. Na de crisis wordt hybride werken waarschijnlijk ‘het nieuwe normaal’ en zullen mensen deels thuis en deels op kantoor werken. Dit ‘hybride’ werken is een nieuw domein waarin nog weinig ervaring is opgedaan en waar amper onderzoek naar is verricht. De coach kan teams helpen de transitie naar hybride werken uit te voeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de coach die rol kan vervullen door aandacht te hebben voor verschillende teamaspecten, het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten en het stimuleren van nieuw gedrag.
  1,95
  lees meer

  Diversiteit en executive coaching

  In mijn inmiddels lange geschiedenis met coaching heb ik veel verschillende persoonlijkheden ontmoet die sterk van elkaar verschilden op het gebied van onder meer leeftijd, professie, drijfveren, geloofsovertuiging, culturele achtergronden, seksuele geaardheid en uiterlijk.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper