logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|86|87|88|...|544

Oordelen houdt een illusie in stand

Er is een belangrijke samenhang tussen de manier waarop wij met leed omgaan en onze neiging tot oordelen. Wanneer we iets met een oordeel opzadelen, zeggen we daarmee: “Ik wil dat dit geen deel van mijn leven uitmaakt.” Iets met een oordeel belasten, is het aan de kant schuiven. We hoeven er niet meer naar om te kijken. Dat terzijde schuiven doen we met allerlei subtiele of minder subtiele emotionele gesteldheden: achteloos, haast tussen neus en lippen door, met zogenaamd de beste bedoelingen, of we zetten het kracht bij met de nodige agressie. We gaan eraan voorbij en pakken de draad van ons ogenschijnlijk rimpelloze leven weer op
1,95
lees meer

Geloof in de helende kracht van de natuur

Een coach kan nooit genoeg oefeningen paraat hebben. In de moderne, hectische maatschappij zijn veel mensen het contact met zichzelf en de natuur verloren. Natuurcoaching herstelt deze verbinding en laat je weer in jezelf en de natuur geloven.
1,95
lees meer

Hoe verander je van gedachten?

Een centraal aspect van coaching is het zoeken naar nieuwe inzichten en een ander perspectief op een kwestie. Het is de verandering van gedachten en houding die de Grieken ‘metanoia’ noemden, geestelijke ommekeer. Socrates, de aartsvader van de westerse filosofie, was in zijn gesprekken voortdurend op zoek naar dit zuiverende inzicht. De grote vraag zowel voor academische onderzoekers als voor praktijk voerende coaches is hoe zo’n transformatie tot stand komt. Daar zijn bibliotheken over vol geschreven.
1,95
lees meer

Geloof

‘Geloof’ is een prachtig en gevoelig thema dat gaat over waarden, spiritualiteit, betekenisgeving en overtuigingen. Een thema waarover ik zelf vooral vragen heb en geen antwoorden. Dat heeft ongetwijfeld met mijn eigen geschiedenis te maken waarin ik met veel verschillende opvattingen over geloof in aanraking kwam. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin dat in de vroege jaren 70 de omslag maakte van kerkelijk naar zeer kritisch, waardoor ik sinds mijn zesde niet meer in de kerk ben geweest. Ik bezocht een oecumenische middelbare school in de Bijlmermeer in Amsterdam waar in de vroege jaren 80 leeftijdgenoten met een totaal andere geloofsachtergrond binnenkwamen. Ik studeerde politicologie aan de UvA waar de linkse ideologieën de nieuwe religie waren. En ik werd hoogleraar aan de Vrije Universiteit, een instelling die gesticht is door de gereformeerde Abraham Kuyper, maar die zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft naar een instelling waar ruimte is voor alle religies en achtergronden.
Gratis
lees meer

Het nut van rituelen

Cultuur regelt ons dagelijks bestaan. Het ordent neurologische chaos. Zorgt dat we minder beslissingen per dag hoeven te nemen. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen: “Zo doen wij dat hier nu eenmaal.” De optelsom van allerlei gewoontes, gedragingen en impliciete regels noemen we cultuur. Zonder cultuur zou menselijke interactie in een groep maar moeizaam verlopen.
1,95
lees meer

Inspire and Be Inspired

“Samenwerking tussen onderzoekers en practitioners naar de wetmatigheden achter de effectiviteit van coaching en supervisie in Europa, en crossculturele uitwisseling van onderzoeksresultaten is van belang voor de ontwikkeling van het vak. Zonder research geen ontwikkeling.” 
Gratis
lees meer

Een heilige ruimte inrichten

Onlangs zag ik een aflevering van Koen Verbraaks Kijken in de Ziel (NPO2, 23 juli 2018). Eerder sprak Verbraak onder anderen psychiaters, ditmaal ging hij met religieuze leiders in gesprek. Nu is Verbraak een kundige interviewer en zijn gasten hebben zeker iets te zeggen over de diepe levensvragen die volgens de introtekst aan de orde zouden komen. Toch stelde de aflevering me teleur.
1,95
lees meer

De (on)rechtvaardige Vader?

De meesten van ons die opgroeiden in de jaren vijftig of zestig, zijn opgevoed in de christelijke traditie. En of het nou de katholieke variant was, of de hervormde, de gereformeerde of oecumenisch, de bijbel was fundament en onderdeel van je vorming. Zo ben ik keurig naar zondagschool gegaan, waar wij de verhalen uit de bijbel voorgelezen kregen. Na afloop van de school, als mijn ouders ook klaar waren met de kerkdienst, was het de gewoonte om thuis bij de koffie het specifieke bijbelverhaal dat was verteld te bespreken en er iets van te vinden.
1,95
lees meer

Geloven in je eigen plek door de ogen van een ander?

De levensverwachting stijgt rap, alsook de pensioengerechtigde leeftijd en het aantal ouderen op de totale bevolking. Ondanks deze feiten voelen ouderen zich vaak niet gezien. In sollicitatieprocedures wordt de oudere werkzoekende genegeerd en veel werkzame ouderen ervaren dat ze binnen organisaties op een zijspoor zijn gezet. Ik vraag mij af hoe je naarmate je jaren verstrijken het geloof in jouw plek in de samenleving, in jouw plek op je werk of in jouw plek in je relaties kunt behouden. Wat gebeurt er met het geloof in jouw plek als jij steeds minder zichtbaar wordt? Wat gebeurt er als je jezelf niet meer in de ogen van anderen gereflecteerd ziet?
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »