logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|87|88|89|...|582

  Het vraagstuk van het ‘echte’ geslacht

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  1,95
  lees meer

  Over feminisme en evolutietheorie

  Is het mogelijk om jongens op te voeden tot zorgzame, lieve en zachtaardige volwassenen? En meisjes tot stoere betonvlechters, rioolwerkers of ontdekkingsreizigers? Of mogen beide seksen zowel stoer als teder zijn en zou het in het samenleven van alledag niet uit moeten maken of je man, vrouw of anders bent? Dat zijn vragen waar sommige ouders zich intensief mee bezig houden. Zij willen zichzelf en de samenleving bevrijden van ‘stereotype rolpatronen’, de restanten van ‘patriarchale dominantie’, de invloed van ‘giftige mannelijkheid’ en van het dwingende schoonheidsideaal waar mannen vrouwen, en vrouwen elkaar nog steeds hinderlijk mee voor de voeten lopen.
  Gratis
  lees meer

  Mannenemancipatie

  Als mensen vragen wat ik zoal doe bij het coachen van mannen en bij de begeleiding van mannenworkshops, zeg ik altijd dat ik me met ‘mannenemancipatie’ bezighoud. Mannen de verbinding tussen hoofd en hart laten hervinden, en ze laten ontdekken dat in hun kwetsbaarheid een grotere kracht besloten ligt dan in hun ongenaakbaarheid. Het is voor mij een belangrijke bijdrage aan een duurzamere en vreedzamere wereld.
  Gratis
  lees meer

  Discriminatie?

  Er is in onze maatschappij veel aandacht voor discriminatie, denk aan racisme, seksisme en agisme. Het begrip ‘discrimineren’ is op twee manieren te duiden: in ruimere, neutrale zin als ‘onderscheid maken’ en in striktere zin als het maken van een onjuist, moreel verwerpelijk, verschil om op basis daarvan onrechtvaardig te handelen. Dit artikel gaat in op de specifieke en hardnekkige denkbeelden die ten grondslag liggen aan discriminatie, hoe de coach deze kan herkennen, zijn cliënt kan begeleiden bij het onderzoeken van deze denkbeelden en bij het vergroten van zijn ‘zelfreinigend’ vermogen. Zonder een goed ontwikkeld intellectueel geweten kan de coach zijn cliënt hierbij echter moeilijk begeleiden.
  1,95
  lees meer

  Een toekomst om kwartier te maken

  Kwartiermakers zijn betrokken bij het verwezenlijken van een wens of idee van een opdrachtgever door iets geheel nieuws op te zetten. De kwartiermaker wordt hiervoor tijdelijk ingeschakeld en zet een volledige structuur op tijdens de ‘kwartiermakersfase’, waarna een (project) manager het project voortzet. Kwartiermakers leveren door hun unieke kwaliteiten een belangrijke bijdrage aan onze snel veranderende samenleving (Voskes et al., 2020). De vereisten van dit unieke vak brengen specifieke uitdagingen met zich mee.
  1,95
  lees meer

  De vreemdeling (volledige uitgave)

  Wie is de vreemdeling? Brigitta van Kanten slaat de Dikke van Dale erop na en leest onder andere ´buitenlander´, ´iemand die ergens niet bekend of niet thuis is´. De kernwoorden zijn ‘niet bekend’ en ‘niet thuis’. Op zich zijn dat waardevrije bepalingen, maar ze gaan vaak gepaard met een (voor)oordeel. Uit eigen ervaring weet ze wat het is om een vreemdeling te zijn en je niet thuis te voelen. Net als Babah Tarawally, illegal alien, deelt zij haar worsteling, levenslessen en wijsheden.   Wat is er nodig om je ergens thuis te voelen? Fenneke Wekker, die onlangs promoveerde op dit onderwerp, stelt dat het onmogelijk en niet nodig is dat iedereen zich 100% ergens thuis voelt. “Dat volledige thuisgevoel is iets dat alleen bestaat in de privécirkel. Om in een stad te kunnen samenleven tussen vreemden hoeven niet alle verschillen overbrugd te worden. Een minimale overeenkomst over veiligheid en wederzijds respect is voldoende.”Marjolein Nagel beschrijft haar pelgrimstocht en ervoer de waarde van je vreemdeling voelen en daardoor weer thuiskomen bij jezelf. En ook de waarde van de vreemdeling zijn in andermans leven en daardoor een spiegel zijn. Yvonne Burger stelt zelfs: “Ons vak vraagt dat de coach een vreemdeling blijft.” De filosoof Levinas gaat nog een stapje verder. Bij het vreemde zijn we geneigd om te verbinden, de afstand te overbruggen. Nee, zegt Levinas: ontvreemd de ander niet. Inhalig in verbinding treden is gewelddadig.  Misschien blijven we tot een bepaalde hoogte altijd vreemden voor elkaar en voor onszelf, concludeert Sijtze de Roos die de boeken van Camus en Daoud bestudeerde. “Het hele idee dat een mens zichzelf kan doorgronden en dat je je medemensen tot op behoorlijke hoogte kunt leren peilen, staat in beide romans op de tocht.”  De oplossing? “We moeten als burger leren omgaan met je oncomfortabel voelen en ook leren welkom te heten en te zijn als onze normen, waarden en leefstijl niet overeenkomen”, aldus Wekker. “In een ideale wereld leren mensen dat ze een stabiele basis hebben in zichzelf. Dan weet je dat je misschien buiten de vertrouwde omgeving niet de norm bent, maar dat je toch oké bent.” Dit beaamt Brigitta van Kanten. “Ik ben geen Surinaamse of Nederlandse, maar ik ben beiden en meer dan dat. Ik ben bewust mezelf en trots op wie ik ben.” De projectie ‘vreemdeling’ heeft op haar geen vat meer. Carla Knötschke treft deze essentie in haar grappige tekening van de vreemde eend… in ons zelf. Het ‘zelf’ krijgt gestalte in je houding tegenover de ander, lees ik meermaals in deze uitgave. Levinas heeft het over de kleine goedheid in het dagelijks leven van de een tegenover de ander. Je kunt die nooit organiseren, maar het gebeurt en passant. Ze is misschien een dwaze goedheid; ze wint nooit maar wordt ook nooit overwonnen, omdat ze altijd mogelijk blijft van de een ten opzichte van de ander. Een mooie gedachte om mee te nemen naar 2021. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD VREEMDELING BESCHOUWING Vreemden en vrienden, In gesprek met sociologe Fenneke Wekker, Ericka Kuyters Levinas: Ontvreemd de ander niet, Jikke de Ruiter & Veronica Waleson INSPIRATIE Vreemdeling of eigenheimer? Brigitta van Kanten In gesprek met Bob Neimeyer over transitie in tijden van crisis, Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink & Jakob van Wielink IK-ANDER INTERVIEW In gesprek met Babah Tarawally: Illegal alien, Charlotte van den Wall Bake TEKENING Een vreemde eend in... ons zelf? Carla Knötschke INSPIRATIE De pelgrim als spiegel, Marjolein Nagel Dialoog: Vreedzaam wapen in de strijd tegen vervreemding, Michiel Soeters COLUMN De vreemdeling, Saskia Teppema ORGANISATIE ORGANISATIECOACHING Acht paradoxale opgaven, Michiel de Ronde ACHTERGROND Coachen op levensgeluk voor betere werkprestaties, Ad Bergsma & Ruut Veenhoven Meerperspectivisch leiderschap en interprofessionele teamontwikkeling, Wim Goossens & Jerôme van Dongen COLUMN Blijf een vreemdeling, Yvonne Burger MAATSCHAPPIJ UIT DE BOEKENKAST Vreemdeling in spiegelbeeld, Sijtze de Roos OPINIE De kwartiermaker en de coach, Jorinde Voskes BOEKRECENSIE Taal van transitie, Francine ten Hoedt

  5,95
  lees meer

  Vreemden en vrienden

  In de aanloop naar deze uitgave kwam de Brainwash Talk van socioloog professor Jan Willem Duyvendak ter sprake. Hij betoogt dat de politiek die erop gericht is dat iedereen zich thuis moet voelen in Nederland, aanzet tot een gevaarlijke tendens. Wanneer iedereen zich thuis moet voelen, gaan mensen zich afvragen waarom ze zich niet thuis voelen. Met het gevolg dat er al snel een zondebok in zicht komt: de vreemdeling. De poging om een stadswijk, de stad of zelfs een land als ‘thuis’ te definiëren, in een zo diverse samenleving als de Nederlandse, is dan een voedingsbodem voor sociale conflicten.
  1,95
  lees meer

  Ontvreemd de ander niet

  Jezus zei: “Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man en kreeg medelijden. Hij verzorgde de wonden van de man en hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis’” (Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, Lukas 10).
  1,95
  lees meer

  Vreemdeling of eigenheimer

  Taal definieert onze werkelijkheid. Het is een weerslag van beelden en perspectieven die op hun beurt een bepaalde beleving oproepen, en andersom. Neem het woord ‘vreemdeling’. Als eerste betekenis toont de Dikke van Dale ‘buitenlander’, iemand die ‘geen Nederlands onderdaan’ is, als tweede ‘iemand die ergens niet bekend is’, om af te sluiten in meer in overdrachtelijke zin met iemand die ‘op enig terrein niet thuis is’. De kernwoorden zijn wat mij betreft ‘niet bekend’ en ‘niet thuis’. Op zich zijn dat waardevrije bepalingen, maar ze gaan vaak gepaard met een oordeel of vooroordeel: “Jij komt hier niet vandaan. Jij hoort hier niet thuis.” Tot en met: “Je bent hier niet welkom. Ga terug naar waar je vandaan komt.” Die medaille heeft twee kanten.
  1,95
  lees meer

  Leg je harnas af. Geef je over aan het niet-weten

  Robert (Bob) A. Neimeyer is emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Memphis (Verenigde Staten). Hij geldt internationaal als een van de grootste autoriteiten op het gebied van betekenisgeving bij ingrijpende verliezen en is oprichter van het Portland Institute for Loss and Transition. We zijn zelf diepgaand beïnvloed door zijn werk en meer nog door zijn persoonlijkheid. Een man die openhartig en kwetsbaar deelt over hoe zijn eigen levenservaringen hem vormden en vormen en daarin velen voorgaat.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper