logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|87|88|89|...|571

  Leve de chaos!

  Chaos is een van de meest ondergewaardeerde fenomenen in coaching en in het leven in het algemeen. Chaos wordt geassocieerd met wanorde of verwarring. En dat willen de meeste mensen liever vermijden. We willen juist orde en grip op zaken. Grip op onszelf, maar vooral op anderen en op de wereld om ons heen. Daarom creëren we systemen, protocollen, wetten en (corona)maatregelen. Alsof we daarmee de chaos, die inherent is aan de wereld waartoe we behoren, kunnen afwenden. Grip is een illusie, maar wel eentje die rust geeft. Chaos veroorzaakt juist onrust en onzekerheid. Waar chaos heerst, verlies je de grip.
  Gratis
  lees meer

  Orde scheppen in chaos met teamflow

  In de praktijk van vandaag de dag worden complexe uitdagingen steeds vaker aangeboden aan open community’s waarin professionals, studenten, onderzoekers en belanghebbenden met elkaar aan de slag gaan. Vaak delen zij een passie voor een bepaald onderwerp en willen zij daarover leren, of hebben ze belang bij het oplossen van het complexe vraagstuk. Je kan je voorstellen dat het snel een gezellige chaos kan worden binnen zo’n community die uit meer dan 30 personen kan bestaan afkomstig uit verschillende organisaties, instellingen of instanties. Wat kan de begeleider van zo’n community nu doen om orde te scheppen in de chaos van de aangeboden complexe uitdaging?
  1,95
  lees meer

  Werken met het systeem

  In dit artikel beschrijven we een systemische manier van interveniëren bij de begeleiding van executive teams. Systemische interventies kunnen nodig zijn wanneer het steeds niet lukt om bepaalde vraagstukken op te lossen of met elkaar tot ander gedrag te komen. Inzicht in de werking van een organisatie, afdeling of team als “systeem” helpt om beter te begrijpen hoe men samen onbedoeld disfunctionele patronen in stand houdt. En om te zien wat het effect is van interventies en een hefboom te vinden naar blijvende verandering. We beschrijven de grondleggers van deze aanpak en laten zien wat leidende principes zijn. Vervolgens gaan we in op een aantal mogelijke werkvormen en vuistregels over wanneer je hier wel en niet voor kiest.
  1,95
  lees meer

  Chaos

  De redactie van dit tijdschrift bedenkt altijd aan het begin van het jaar de thema’s voor het komende jaar. Maar wie had gedacht dat deze thema’s zo actueel zouden zijn als dat we nu ervaren? In het vorige nummer stond het thema ‘online’ op de agenda en nu het thema ‘chaos’. En wat een chaotische periode hebben we beleefd, de afgelopen tijd. We werden massaal het online tijdperk in gekatapulteerd, we hielden ons collectief aan onverwachte leefregels en werden geconfronteerd met ziekte en overlijden op grote schaal, zonder elkaar te kunnen troosten door een liefdevolle aanraking.
  Gratis
  lees meer

  Coachen van groepsontwikkeling bij interprofessionele teams

  Teamreflectie vanuit een groepsdynamisch perspectief kan helpen om de samenwerking in interprofessionele teams kritisch te bekijken en vervolgens naar een hoger plan brengen. Teams die regelmatig reflecteren op hun functioneren blijken effectiever, vertonen meer cohesie en hebben een sterkere creatieve en innovatieve kracht. In dit artikel gaan we in op het belang van reflectie op de fase van groepsontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  De prijs van totale transparantie

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  Gratis
  lees meer

  Waarom kwartiermakers juist nu zo belangrijk zijn

  Als kind was Huub Janssen, tegenwoordig werkzaam als kwartiermaker, al fantasierijk, ondernemend en breed geïnteresseerd. Na zijn studie economie werkte hij als financieel adviseur en controller, waardoor hij de mogelijkheid had om bij diverse onderwerpen betrokken te raken en zich ‘ermee te mogen bemoeien’. Geld speelt in elke omgeving namelijk een rol. Hij zag hoe organisaties adviesbureaus inschakelden, die dan een rapport schreven en vertrokken zonder dat er werkelijk iets gebeurd was. Ook werden er interim-managers ingehuurd, die vervolgens in het duister tastten en niet wisten waar te beginnen. Het werd hem duidelijk dat de omslag van een idee, plan of behoefte naar de werkelijke uitvoering een bijzonder moment is dat bijzondere vaardigheden vergt.
  1,95
  lees meer

  Crisisleiderschap

  Door de coronacrisis is de aandacht voor crisisleiderschap weer terug, hoewel het eigenlijk nooit helemaal weg is geweest. De financiële crisis van 2008 zit bij velen nog redelijk vers in het geheugen. Onze economie en organisaties kennen naast grotere of kleinere incidenten ook van nature allerlei cycli en crises die veroorzaakt worden door externe en/of interne factoren. Bovendien bestaat elke crisis uit een reeks kleinere crises. Ook in deze coronacrisis komen er de nodige kleinere drama’s op ons af (Ansell & Boin, 2019).
  1,95
  lees meer

  Leven in verhalen

  Mensen vertellen zichzelf en elkaar verhalen. Dat doen ze om uit te zoeken wie ze zijn, om een zekere eenheid in hun zelfervaring te scheppen, anderen te overtuigen van de waarde van hun leven of om de warrige werkelijkheid van de wereld om hen heen te ordenen. Zo halen zij verhaal op de werkelijkheid. Zo verlenen zij betekenis aan wat zij meemaken. Professionele begeleiders krijgen daarmee te maken en vertellen op hun beurt ook zelf verhalen. In zijn boek Leven in verhalen (2019) beschrijft Michiel de Ronde hoe die verhalen op elkaar inwerken en onderzoekt hij hoe dat anders en beter zou kunnen.
  Gratis
  lees meer

  Data (volledige uitgave)

  Toen we ruim een jaar geleden de thema´s voor 2020 vastlegden, konden we niet vermoeden in welke tijd we nu zijn beland. De eerste keer, Data, Chaos en de Vreemdeling leken destijds vreemde thema’s, maar blijken nu actueler dan ooit. Nadat we over de eerste schrik van deze nieuwe werkelijkheid heen zijn, rijst de vraag naar feiten en data. Wat weten we? Wat is waar en wat is nepnieuws? We hebben meer feiten nodig, we moeten meer meten! Hoe verzamel je goede data? En hoe gebruik je data op een ethisch verantwoorde manier? Allemaal vragen over data die ook gelden voor de coachpraktijk. Henk Verhoeven, psychodiagnosticus en expert op het gebied van data, hoopt dat naast het face-to-facegesprek en de non verbale informatie ook de gegevens van betrouwbare diagnostische instrumenten gebruikt gaan worden in een coachtraject. Dit kan bijdragen aan een diepgaander begrip van de cliënt en de kwaliteit en de efficiëntie van het traject verbeteren. Anne-Marie Gunnink & Paulien ’t Hoen beschrijven een variant op de socratische dialoog voor het analyseren van datadilemma’s in de coachpraktijk. Middels een kralenspel verbinden zij de wereld van de data met de wereld van de werkelijkheid en zien zij nieuwe kennis ontstaan. Maar misschien is in de toekomst een ´echte´ coach niet meer nodig. Edwin Steenvoorden beschrijft dat de virtuele coach bij de gratie van big data en algoritmes al een aantal jaren bestaat en dat de reacties van de cliënten zeer positief zijn. De drempel om met een virtuele coach te spreken is lager en de database kan intonaties en woordgebruik beter analyseren en daardoor signalen sneller oppikken. Wordt de coach ingehaald door een avatar? Natuurlijk staan we ook stil bij de actualiteit. Han van der Horst, historicus en expert in nepnieuws, ziet dat ‘fake news’ door de coronacrisis een enorme vlucht heeft genomen. Hij beschrijft het ontstaan en de enige, eenvoudige remedie: wees transparant! Deze les kunnen we volgens hem nu al leren uit deze crisis. Ronald Wolbink en Sijtze de Roos zijn ook op zoek naar lessen van deze tijd voor de beroepsgroep. Zij delen hun soms prikkelende inzichten en hopen dat u hierover wil meedenken en reageren. redactie@tvc.nl Tot slot hebben we erover nagedacht wat we als redactie met deze uitgave willen uitdragen. Iedereen blijkt op een eigen manier te zijn geraakt. Deze persoonlijke verhalen willen we delen middels korte columns verspreid door de uitgave. Geen tips of trucks of het duiden van de toekomst, maar het delen van lief en leed om het samen te (ver)dragen en jullie coaches een hart onder de riem te steken. Veel leesplezier! Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD DATA BESCHOUWING Coach ingehaald door avatar? Edwin Steenvoorden COLUMN Hoe ik mijn data in formatie zet, Saskia Teppema VISIE Leert het coachen van de coronacrisis? Ronald Wolbink & Sijtze de Roos In deze coronacrisis is de waarheid, je machtigste wapen, Han van der Horst IK-ANDER OPINIE Hoe houd je zicht op werkelijkheid, waarde en wijsheid? Anne-Marie Gunnink & Paulien ‘t Hoen CASUS Blijf bij jezelf, Philine Spruijt & Francine ten Hoedt VISIE De rol van psychodiagnostiek in coaching, Henk Verhoeven COLUMN Data of geen data, dat is de vraag, Karen Walthuis INTERVIEW In gesprek met Geraldine Pontenagel, Ericka Kuyters ORGANISATIE COLUMN Online, Yvonne Burger OPINIE Data verzamelen met het hart als vertrekpunt, Veronica Waleson Waarderend teamcoachen als interventie in bestuurs- en directieteams, Mieke Reidinga & Yvonne Burger INTERVIEW Ondernemen is weten wat je wil, In gesprek met ondernemer Joop S, Sijtze de Roos INTERNATIONAAL In gesprek met Nick Craig over leiderschap en purpose, Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink & Jakob van Wielink MAATSCHAPPIJ UIT DE BOEKENKAST De meeste mensen zijn andere mensen, Amartya Sen, Sijtze de Roos BOEKBESPREKING De juiste vraag, Joris Brenninkmeijer & Mieke Voogd, Sander Trooster INSPIRATIE Wie niet weet vindt het antwoord, Michiel Soeters

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper