logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|88|89|90|...|565

  Coaching: (hoe) werkt het?

  Sinds het ontstaan van het beroep eind jaren 80 is coaching een van de snelst groeiende takken van consulting, met een geschat aantal van 50 tot 60.000 coaches wereldwijd en een jaarlijkse omzet van 2,356 miljard dollar volgens de Internationale Coaching Federatie. Toch wordt het snel groeiende vakgebied met argusogen bekeken, niet alle gehanteerde methodieken zijn op wetenschap gebaseerd of aan praktijkonderzoek onderworpen. Bovendien is de titel ‘coach’ er een die door iedereen gevoerd mag worden.
  1,95
  lees meer

  Wat doen we met jongens in het onderwijs?

  Wat is er aan de hand met ons onderwijs? Die verontruste vraag hoor je steeds luider opklinken, zeker nu uit een recente PISA-peiling[1] naar voren komt dat het gemiddelde onderwijsniveau op alle niveaus in ons land sneller daalt dan in vergelijkbare OESO-landen. De leerlingen van vandaag scoren bovendien beduidend slechter dan hun voorgangers van tien, en zeker dan die van twintig of dertig jaar geleden.
  Gratis
  lees meer

  Reflectie (volledige uitgave, 16 artikelen)

  Het is met kerst geen prettige boodschap, maar dat we zullen sterven, dat weten we, opent Sijtze de Roos zijn boekbespreking over Boëthius. Misschien is het wel deze wetenschap dat mensen rond deze donkere dagen geneigd zijn zich naar binnen te keren voor zelfonderzoek. Het oude wordt onder ogen gezien en we bedenken hoe we het nieuwe willen vormgeven. Met het verlangen en de hoop op een betere uitkomst voor ons resterende leven, nu. Het lijkt dus een toepasselijk moment om stil te staan bij het thema Reflectie. Marie-Jose Geenen, onderzoeker en superspecialist van dit thema, opent deze uitgave met een weloverwogen uiteenzetting over dit onderwerp. Zij houdt een pleidooi voor ‘reflecteren als een manier van zijn’, ondanks de kanttekeningen die ze beschrijft en het ‘dunne’ bewijs dat reflecteren je tot een betere professional maakt. Marjo Korrel, een van de eerste coaches van Nederland en reflective professional pur sang, volgt al haar hele leven kritisch de ontwikkelingen binnen het coachvak en haar eigen invulling daarvan. Haar inzicht geeft een mooi overzicht van het vak in de tijd; van de winst die is geboekt, maar ook van de disbalans die zij nu meent te zien. Zij roept op en geeft richting aan hoe coaches deze disbalans meer in evenwicht kunnen brengen. Naast deze meer beschouwende overzichtsartikelen gaan we in op de praktijk. Dirk Verhoeven beschrijft hoe een individueel reflectieproces er binnen coaching uit kan zien. Niet als recept, want dat bestaat volgens hem niet, maar als hulpmiddel om een positieve uitkomst te vergroten. Frank Schaper verrast met wat hij leerde van zijn zoon in zijn artikel over de welbekende feedback. Ook voor de verdere doorontwikkeling van teams is reflectie belangrijk, aldus Jerôme van Dongen en Wim Goossens. Helaas wordt hier in de praktijk weinig tot geen aandacht aan besteed. Goossens ontwikkelde het IPG- model (Integrale Procesbegeleiding van Groepen) voor een betere interprofessionele teamsamenwerking. Erik Essen en Alex Straathof waarschuwen voor de schaduwkant van (te grote) groepsverbondenheid. ”Je levert niet makkelijk kritiek op elkaar”. En hoe kijk jij als coach naar jezelf? Matthijs Steeneveld deelt vanuit de positieve psychologie en appreciative inquiry een paar mooi oefeningen over zelfcompassie, dankbaarheid en waarderend veranderen. Kortom, we hopen in deze uitgave een gevarieerd beeld van reflectie te hebben geschetst en u wat handvatten te reiken voor uw overpeinzingen deze donkere dagen. Sterven is opnieuw geboren worden. Geboren worden in het licht. Fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD THEMA 'REFLECTIE' (December 2019) REFLECTIE Reflecteren is een manier van zijn, Marie-José Geenen In gesprek met Carol Dweck: Ik wil mensen wakker maken, Marnix Reijmerink, Klaartje van Gasteren & Jakob van Wielink Reflecteren, moet dat?, Saskia Teppema Allemaal autistisch? Laveren tussen hulp, hoop en hype, Gerrit Breeuwsma In gesprek met Marjo Korrel: Coaching en de tekenen des tijds, Sander Trooster IK-ANDER Vaders doen ertoe, Michiel Soeters Feedback verbindt, Frank Schaper Reflecteren en professionele ontwikkeling, Dirk Verhoeven Je eigen reflectie als coach, Matthijs Steeneveld Debriefing, Saskia Uhlenbroek ORGANISATIE Coachen van reflectie op interprofessionele teamsamenwerking, Jerôme van Dongen & Wim Goossens “Het ging toch juist zo goed?”, Jan Alberdingk Thijm Onderzoekende gesprekken, Yvonne Burger Risico’s voor professionaliteit en integriteit, Erik Essen & Alex Straathof MAATSCHAPPIJ Boëthius: Vertroosting van de wijsbegeerte, Sijtze de Roos Jonge wereldverbeteraars: Woede voedt, positiviteit maakt gelukkig, Erica Kuyters Nieuw onderzoek toont geschiktheid coaching aan, Erik de Haan Psychologie van leiderschap, Sijtze de Roos

  5,95
  lees meer

  Reflecteren is een manier van zijn

  Elke professional reflecteert. Althans dat stelde Donald Schön (1983, 1987) op basis van onderzoek dat hij deed onder professionals in diverse beroepsgroepen. Hij doelde daarbij op het reflecteren tijdens het handelen (reflection-in-action). Hij constateerde dat professionals al handelend tot oplossingen kwamen, vertrouwend op hun vaak impliciete kennis. Voortbordurend op Schön wordt er in het hoger beroepsonderwijs geïnvesteerd in leren reflecteren ‘on-action’: achteraf terugblikken op eigen handelen. Dat is geen gemakkelijke opgave, niet in de laatste plaats omdat reflecteren een lastig te bevatten begrip is en moeilijk te operationaliseren is.
  1,95
  lees meer

  Ik wil mensen wakker maken

  Vanaf onze geboorte tot en met onze dood komen we in aanraking met een schier oneindige reeks gewenste en ongewenste levensveranderingen. Hoe ontdekken en ontwikkelen we de veerkracht die nodig is om ons leven vol te leven, onze unieke bijdrage te blijven leveren, onze roeping vorm te geven binnen voortdurende verandering? In een reeks van zes interviews gaan Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink en Jakob van Wielink in gesprek met bekende internationale denkers die allen laten zien dat in het ontdekken en herkennen van onze kwetsbaarheid ook de weg naar ons talent en potentieel ligt. Sommigen van hen moesten ervaringen doorstaan die te groot lijken om te kunnen overleven. Zes verhalen van zes mensen die tevoorschijn zijn gekomen en die de lezer uitnodigen en uitdagen datzelfde te doen. In dit zesde interview vertelt Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan Stanford University, haar verhaal. Zij is vooral bekend door haar baanbrekende werk op het gebied van de growth en fixed mindset.
  1,95
  lees meer

  Reflecteren, moet dat?

  Agile, scrum, transformaties, branches, wendbaar, metrics, mindset, de agile academie: alles voor de klant. Alles om een wendbare organisatie te worden. Een van de agile frameworks is scrum. Is daar ruimte voor reflectie? We vroegen het aan een changemaster.
  Gratis
  lees meer

  Allemaal autistisch?

  Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar autistisch gedrag. De kennis die dat heeft opgeleverd, is verspreid in (populair)wetenschappelijke publicaties, maar ook in films, documentaires en romans. Waar veel mensen vijftig jaar geleden geen idee hadden van wat autisme was, heeft nu vrijwel iedereen er wel eens van gehoord en spreken autisten tot de verbeelding. Dat heeft bijgedragen aan een beter begrip van autisme, maar soms slaat de verbeelding met ons op hol en lijken al te geïdealiseerde beelden van de autist de werkelijkheid te overschaduwen. Dit artikel biedt een kleine rondgang door de geschiedenis van het autisme, laverend tussen hulp, hoop en hype.
  1,95
  lees meer

  Coaching en de tekenen des tijds

  Als een van de eerste coaches van ons land heeft Marjo Korrel de ontwikkelingen van het coachingsvak en haar eigen invulling daarvan altijd met een kritische blik onderzocht en beproefd. Na 40 jaar in het vak van ‘interventiekunde en het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen’ meent zij een scheefgroei te zien ontstaan in de praktisering van coaching. Een disbalans die volgens haar vraagt om een herijking van de doelen en werkwijzen in ons vak, om te voorkomen dat coaches en hun coachingsactiviteiten vervreemd raken van de realiteit, van de problemen waar onze coachees mee worstelen en van de echte oplossingen die nu nodig zijn.
  1,95
  lees meer

  Vaders doen ertoe

  Een van mijn vaste vragen tijdens de intake of het eerste coachingsgesprek is: “Hoe is of was je relatie met je vader?” Niet zelden raakt die vraag aan oude pijn en ongemak. Antwoorden variëren van: “Die had ik niet, want hij was altijd aan het werk”, via “Slecht, en dat boek heb ik gesloten”, tot “Goed, en we gaan nog steeds goed met elkaar om”. Bij het antwoord op deze vraag naar de relatie met vader begint de zoektocht naar ‘de vaderfactor’, een kracht die ons kan voortstuwen, maar ook ernstig kan afremmen en die het leiderschap over onszelf en anderen in de weg kan zitten. In het boek De Vaderfactor laat de Amerikaanse klinisch psycholoog Stephan Poulter ons zien hoe we onze vaderfactor kunnen leren kennen en inzetten.
  1,95
  lees meer

  Feedback verbindt

  In elke relatie is communicatie essentieel. Een bijzondere vorm van communicatie is het geven van feedback. Of feedback tot iets leidt hangt vooral af van de ontvangst en van de verbinding tussen feedbackgever en -ontvanger. Feedback kan in het gunstigste geval leiden tot een gewenste verandering en zelfs tot een verdieping van de verbinding, zowel op het werk als in privésetting.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper