logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|89|90|91|...|544

Kikkercoaches laten zich niet kussen

Kikkercoaching staat voor ons naast prinsencoaching. De prins (m/v) staat voor de ideale coach, het beeld dat jij van jezelf aan de wereld wilt laten zien. De prins is een optelsom van alle waardevolle zaken die je van je opvoeders en leermeesters hebt geleerd, aangevuld met al die mooie persoonlijke kwaliteiten, waar je heel je leven al complimenten om krijgt. De resultaatgerichte prins gaat op zoek naar de coachvraag, stelt samen met de coachee doelen vast en leidt die met zachte, soms confronterende, hand in de gewenste richting.
1,95
lees meer

Het empathisch teveel

Empathie wordt gezien als de competentie van de toekomst. Door moeite te doen ons te verplaatsen in de ander, zullen we beter met elkaar omgaan, zo is de aanname. Boeken van Jesse Klaver en Roman Krznaric, die zelfs pleit voor een empathierevolutie, geven ons te lezen dat we steeds onverschilliger worden en empathie het medicijn is tegen deze ziekte. Empathie heeft alleen maar positief effect en zal ervoor zorgen dat de verschillen tussen mensen overbrugd raken. De coach is dan de expert in empathie. We leven ons in in de belevingswereld van onze cliënten. Dat is een van de voorwaarden om goed te kunnen begeleiden, zo leren we tijdens de opleidingen.
1,95
lees meer

Klokkenluiders en hun ongewisheid

Een klokkenluider is meestal iemand die in zijn organisatie klokken heeft horen luiden en weet waar de klepels hangen. Hij rekent op een zekere instemming met het gebeier. Dat is immers na veel wikken en wegen tot stand gekomen. Zo waarachtig en integer zal de organisatie uiteindelijk toch wel zijn. Dat tal van mensen solidair zullen zijn, dat kan niet missen. Er wordt gerekend op iets betrouwbaars en dat mag je best relateren aan het luiden van bronzen klokken. Ze gaven altijd al de tijd aan, meldden blije en droevige berichten, en de torenhal waar de klokken geluid werden was vaak ook een plaats voor rechtsspraak en het maken van lokaal beleid.
1,95
lees meer

Wat je zegt dat ben je zelf

Er wordt wat af gecoacht in de wereld van het managen. Maar niet alleen daar. Ook de ‘uitvallers’, de mensen die ziek thuis zitten vanwege overspannenheid of stress, worden bijgestaan. Nederland kent enkele honderdduizenden gevallen van burn-out onder jonge professionals en naar schatting een miljoen gevallen van depressiviteit. Ook voor hen staan ‘coaches’ klaar: therapeuten en medici die hen helpen om weer beter te worden om aan de slag te kunnen gaan.
1,95
lees meer

Rebels

Het woord ‘rebels’ is niet wat er als eerste in mij opkomt als ik denk aan de gemiddelde coach. Integendeel. Veel coaches kleuren keurig binnen de lijntjes. Stellen liefdevolle vragen, vatten netjes samen, houden hun oordeel voor zich en proberen hun gezicht in een neutrale stand te plooien. Ze steken de kaarsjes aan in hun ruimte om het bij voorbaat gezellig te houden en schenken er groene thee en cappuccino’s. Ze wrijven hun leesbril nog eens op voordat ze het verslag lezen wat ze in hun keurige handschrift vlak na de vorige bijeenkomst hebben opgesteld. En wat ze hebben opgeborgen in een glanzende dossiermap in hun opgeruimde bureaulade, op alfabetische volgorde. Omdat ze dat in hun serieuze opleiding hebben geleerd en het door de gedragsregels van hun streng doch rechtvaardige beroepsorganisatie geëist wordt. Gaap! Wat saai!, denk je dan
Gratis
lees meer

Rebel with a cause

Van jongs af aan was ik anders. Ik groeide op in het buitenland, speelde altijd buiten met de jongens, lag voor op mijn klasgenoten, had een wilde fantasie en werd geprezen om mijn eigen kijk op dingen. Ook was ik tegendraads, gedreven door energie tegen bestaande structuren, die me soms tot bliksemafleider in groepen maakte. Deze rebelse natuur heeft me veel gebracht – de eigenwijsheid heeft mijn leven kleur gegeven – maar ook veel gekost, met veel vragen over erbij horen en weinig geduld voor routine.
1,95
lees meer

Potentie? Passie? Presteren?

Als je kijkt naar de coachingsliteratuur dan laat die zich bijna samenvatten met de woorden ‘potentie’, ‘passie’ en ‘presteren’ (Wolbink, 2011). De weg naar binnen, om contact te maken met de eigen passie, vormt het startpunt van de enthousiast gaan ontwikkelen van de eigen talenten, om te presteren en daarvoor erkenning te krijgen.
1,95
lees meer

De rebel onder de douche

Het zicht op rebellie dat ik in dit artikel beschrijf is ontstaan in mijn praktijk als therapeut. Ik realiseer me dat een therapeut anders werkt dan een coach. Ikzelf ging bijvoorbeeld vaak met behulp van een lichte regressie terug naar het moment in het leven van de cliënt waar rebellie ontstond of juist in de kiem werd gesmoord. Een coach zal dat waarschijnlijk niet doen. Hij heeft andere werkwijzen tot zijn beschikking. Ik ben er echter van overtuigd dat het zicht dat ik in dit artikel geef, zeker kan bijdragen aan het effectief toepassen van deze werkwijzen
1,95
lees meer

In gesprek met Freek Ronner

Begin 2016 werd Corporate Rebels opgericht door Pim de Morree en Joost Minnaar. Joost en Pim zijn middelbare schoolvrienden uit Zeeland die contact houden als ze gaan studeren en vervolgens aan de slag gaan bij verschillende corporates (Vanderlande en Henkell). Beide mannen zijn trots op waar ze werken, en hebben tegelijkertijd last van de schuring tussen uitstraling van hip, snel, vooruitstrevend enerzijds – wat we doen – en de realiteit van bureaucratie, weinig ondernemerschap, het gevoel behandeld te worden als een kleuter – de manier waarop we met elkaar werken – binnen deze corporates anderzijds.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »