logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|89|90|91|...|516

Liefde (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA ‘LIEFDE’ (maart 2017) Liefde zet mensen in beweging, Mark Mieras Liefde en zelfcompassie als bron van veerkracht en geluk, David Dewulf Coaching bij levensvragen, Bert Coenen Droom van een meisje, Chris Rooijakkers In gesprek met Jan Drost, Jikke de Ruiter IK-ANDER Van liefdespartners naar collega’s, Saskia Teppema Haat en Liefde, Annette Nobuntu Mul Uit liefde voor het leven, Ilse Vooren En nu…De verliefde coach ORGANISATIE Wat hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap ons te zeggen? Saskia Teppema The Samurai Game®, Ericka Kuyters Managen in een onvoorspelbare wereld, Sijtze de Roos MAATSCHAPPIJ Over de kracht en het belang van eigenliefde, Lucas Heijdt Bevrijd jezelf van het juk van de bevestigingsdrang, Luc Van De Steene Love drug, Nina de Ruiter Sartre over het existentialisme, Jikke de Ruiter De coach en de liefde De liefde overbrugt de periode tussen leven en dood. Zij geeft richting aan ons sociale, alsook aan ons werkzame leven. De liefde is, of we willen of niet, alom aanwezig; in de dagelijkse omgang, werk, literatuur, organisaties en politiek. Geen wonder dat de coach direct of indirect op veel vlakken met de liefde heeft te maken. Als thema bij zijn cliënt: relatiecoaching, liefde voor het leven (zingeving), eigenliefde. Als thema bij de coach zelf: liefde voor het vak, verliefdheid en empathisch vermogen in relatie tot de coachee. Het is onmogelijk om te zeggen wat liefde precies is. De meer filosofische artikelen van Bert Coenen, Jan Drost en de boekbespreking van Sartre maken duidelijk dat hier heel verschillende ideeën over bestaan. Draait het om het najagen van puur genot, de individuele beleving, persoonlijke ontwikkeling of gaat het over rechtvaardigheid en recht doen aan de ander? Welke bewuste of onbewuste overtuiging draagt u uit als coach? Willemijn van Strien, relatiecoach, roept op om van kinds af aan aandacht te besteden aan communicatievaardigheden om zo te leren wat je eigen aandeel is in vriendschappen en verhoudingen. Biologische gezien is de liefde makkelijker te vangen. Het lijkt ‘pure chemie’ die gedeeltelijk door een pil, xtc, is te vervangen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geliefden en vrienden activiteit in een aantal centra en netwerken in de hersenen kunnen verhogen die helpen om elkaar te vormen. Neurologisch gezien ondersteunt liefde dus de mindset om te groeien, om zich aan te passen en het daadwerkelijke leervermogen. Het is dan ook geen toeval, volgens Mark Mieras, dat professionele coaches vaak kiezen voor een houding van compassie om een cliënt verder te helpen. Liefde helpt mensen in beweging te zetten. Naast de filosofische en wetenschappelijk beschouwing van het belang van de liefde is er aandacht voor de praktijk. David Dewulf deelt enkele oefeningen voor (zelf) compassie. Hij laat ervaren hoe een liefdevolle houding en zelfcompassie het meest wijze is om te doen als je gelukkig wil zijn en wil groeien. Deze houding vraagt om de kwetsbaarheid en imperfectie van jezelf en de ander te omarmen, hetgeen veel moed vraagt, maar wel aan de basis staat voor dieper geluk.
5,95
lees meer

Liefde zet mensen in beweging

Liefde gaat over daten, kinderen krijgen en samen gelukkig worden denken we meestal, maar sociale cohesie en positieve beïnvloeding zijn even belangrijk. Niet toevallig dat voor veel coaches compassie een onderdeel van het vak is. Ook zij gebruiken de liefde om mensen in beweging te zetten.
1,95
lees meer

Liefde en zelfcompassie als bron van veerkracht en geluk

Liefde is de basis van zelfcompassie, immers compassie is liefde die pijn ontmoet en liefdevol zorg draagt. Zelfcompassie vraagt moed en is de enige wijze keuze als je echt gelukkig wilt zijn. Immers strijden met je (emotionele) pijn geeft alleen meer pijn. Hoe kan je nu als coach liefde en zelfcompassie aanbrengen als bron van welzijn en geluk? Hoe kan je mensen helpen bevrijden uit de gevangenis van boosheid? Hoe kan je hen helpen het ‘ onvergefelijke' te vergeven? Vernieuwende praktische inzichten en oefeningen helpen je op weg! 
1,95
lees meer

Coaching bij levensvragen

Vragen naar de zin van het leven, naar de grilligheid van ons dagelijks bestaan, naar het goede leven kennen een lange geschiedenis. In de Griekse oudheid hadden stoïcijnse en epicuristische filosofen oog voor lijden, angst, boosheid, teleurstelling, alsook voor geluk en liefde. Zij waren niet uit op abstracte kennis of wijsheid los van hun dagelijkse leven, noch op een stel goedkope zelfhulptrucs. Zij zagen hun manier van filosoferen als een werkwijze die mensen bijstond om een verantwoordelijk en volwaardig leven te leiden. Later hielden vooral dominees, pastoors, huisartsen en therapeuten zich bezig met (het beantwoorden van) vragen over leven, dood, lijden en liefde. Vragen die tegenwoordig ook binnen de coachwereld onder de noemer Life coaching ingang vinden.
1,95
lees meer

Droom van een meisje

“Je bent zes. Je zit op een schommel. Het is zomer. Je ziet hoe je blote voeten hoger en hoger reiken. Het lijkt alsof je vliegt. Je lacht en voelt je vrij. De wereld is er speciaal voor jou.”
Gratis
lees meer

Liefde is rechtvaardigheid

Wat is jouw wereldbeeld, jouw ideaal voor de wereld? Het is belangrijker dan ooit om hier bewust over na te denken en ernaar te handelen. Dat zorgt ervoor dat je recht zult doen aan je omgeving. Jan Drost, filosoof, schrijver van de boeken Het romantisch misverstand en Denken helpt maakt zich zorgen. Hij is een boze burger, maar niet omdat de zogenaamde vluchteling ons geld en onze banen afpakt, nee omdat de Zuidas dat doet! We praten over politiek, de klimaatcrisis, de ethiek van Aristoteles, en natuurlijk over de liefde.
1,95
lees meer

Van liefdespartners naar collega’s

Aan het woord is Willemijn van Strien. Zij werkt inmiddels dertien jaar met stellen die relatieproblemen hebben. “Ze zouden mij eigenlijk niet nodig moeten hebben, als ze geleerd hadden met elkaar te praten…” Maar dat hebben ze wel. Van Strien heeft een drukke praktijk.
1,95
lees meer

Haat en liefde

Het verhaal achter het verhaal van hoe radicalisering kan ontstaan en de mogelijke impact van restorative justice
Gratis
lees meer

Uit liefde voor het leven

In het aangaan van zingevingsvraagstukken hebben coaches en leidinggevenden tegenwoordig een belangrijke rol: op ons vermogen tot zingeving wordt een groot appel gedaan in onze huidige samenleving. Hoe kun je de ander helpen om het vermogen tot zingeving verder te ontwikkelen?
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »