logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1|...|91|92|93|...|533

Autonomie (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘AUTONOMIE’ (juni 2017) Von der Dunk: we kijken in spiegels in plaats van door ramen, Sijtze de Roos Harmonie der tegenstellingen, Froukje D. Wirtz Onder de huid, Chris Rooijakkers Zelfonthulling door professionals, Erwin van Meekeren Automanie, Annette Nobuntu Mul IK-ANDER De dappere dialoog, Hubert Hermans Willem de Jager over coachen en het onbewuste, Ericka Kuyters Van kramp naar kracht, Inga Teekens En nu... Reddende Engel Work in progress, Ben Roelvink & Leen Quist ORGANISATIE Teamcoach in de zorg, Geertje van de Ven, Elvira Nijhof & Daphne Schelkers Hoe word ik poes, Saskia Teppema Gebruik de wijsheid van tribes, Iris Brummelhuis Als vertragen versnellen is, Cees van der Zwan Het dilemma tussen autonomie en organisatie, Veronica Waleson MAATSCHAPPIJ Dilemma’s en andere ongemakken in coaching, Sijtze de Roos Spinoza en autonomie, Miriam van Reijen De succesillusie, Sijtze de Roos Frank Zappa, you are what you is, Jikke de Ruiter Autonomie en tanden poetsen De tiende editie van de Dag van de Coach werd afgesloten met het verhaal van Joseph Oubelkas. Hij vertelde hoe hij, onterecht, vijf jaar gevangen heeft gezeten in Marokkaanse gevangenissen. De omstandigheden waren onmenselijk: vies, vol, wreed en hard. Toch wist hij daar te overleven en een mooier mens te worden. Hoe doe je dat en wat heeft autonomie hiermee te maken? Het verwerven van autonomie is een thema in de ontwikkeling van ieder mens en een veel voorkomende vraag in de coachpraktijk. Een zinvol thema om eens onder de loep te nemen, aldus de redactie. Allereerst verkennen we dit thema door de ogen van historicus Hermann von der Dunk en door de ogen van Spinoza, die stelt dat de mens van nature zoveel mogelijk autonoom wil zijn. Letterlijk betekent autonomie ‘zelf de wet stellend’, ofwel zelfbepalend en zelfstandig zijn. Om de coach hiervoor praktische handvatten te geven beschrijven Roelvink en Quist een handig reflectiemodel van afhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Ook Inga Teekens beschrijft een nuttig model om van kramp naar kracht te komen. Bij de verkenning van dit thema bleek dat autonomie en zelfreflectie hoog in het vaandel staan in de coachpraktijk. Maar slaan we niet door? “Zijn we bezig met de waarde van het in de spiegel kijken te verheerlijken en vergeten we door het raam te kijken en ons af te vragen wat er in de wereld aan de hand is of wat de wereld nodig heeft?”, aldus het kritische geluid van Von der Dunk en Annette Nobuntu Mul. Froukje Wirtz heeft tijdens haar werkzame leven het spanningsveld tussen autonomie en interdependentie ervaren. Ze beschrijft hoe vrijheid en gebondenheid samenhangen; een tegenstrijdige samenhang, die geldt voor zowel de coach als de coachee. We kunnen, denk ik, iets leren van de moeder van Joseph. Zij heeft begrepen wat autonomie en vrijheid in een afhankelijke situatie inhouden. Zij spoorde Joseph aan om, ongeacht de omstandigheden, zijn verantwoordelijkheid te nemen en er het beste van te maken. Het gaat om je ‘houding’, zegt hij zelf. Dit begon bij hem met tanden poetsen. Hij koos ervoor om ongeacht de viezigheid en het vuile water drie keer per dag zijn tanden te poetsen. Tanden poetsen is voor hem nog steeds een moment van autonomie en vrijheid. Essentieel hierbij was de steun van zijn moeder.
5,95
lees meer

We kijken in spiegels in plaats van door ramen

Als cultuurkritisch historicus houdt Hermann von der Dunk zich al sinds jaar en dag bezig met de existentiële betekenis van collectieve en persoonlijke opvattingen, ervaringen en herinneringen. Zo gaat hij in zijn laatste boek – De wereld als getal (2016, pp. 146-165) – uitgebreid in op noties als de vrije wil, zelfverwerkelijking en identiteit, begrippen en ideeën die samenhangen met ons cultureel bepaald verlangen naar authenticiteit en autonomie. Managers en coaches verwijzen veelvuldig naar deze – echte of veronderstelde – hoedanigheden, doorgaans echter zonder dat duidelijk wordt wat ze daar nu precies mee willen zeggen.
1,95
lees meer

Harmonie der tegenstellingen

Tijdens mijn werkende leven is er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. Ze vertellen hetzelfde verhaal, maar de dynamiek is anders. Als docent filosofie, psychologie en organisatiediagnostiek en -verandering start het verhaal bij de theorie en dit mondt uit in projectbegeleiding. Voor een consultant/ coach bij een organisatieadviesbureau is het begin een praktijksituatie en blijft de theorie op de achtergrond.
1,95
lees meer

Onder de huid

Ik was altijd al het type dat luisterde naar problemen van anderen. Zo gek vond ik het dus niet toen mijn studiegenootje rechtstreeks vanuit Schiphol mijn studentenkamer binnenstormde. Na een hevige huilbui, waarin ik haar geduldig troostte, kwam ze op adem. Ze vertelde hoe ze was opgehaald door haar vriendje. Hoe ze zich had verheugd op het weerzien. Al die maanden in dat verre land had ze aan hem gedacht. Helaas, Schiphol was nog niet verlaten toen het vriendje het al had uitgemaakt. Ik was destijds plaatsvervangend onthutst en verbolgen over zoveel botheid.
Gratis
lees meer

Zelfonthulling door professionals

Hulpverleners kunnen persoonlijk geraakt worden door dat wat cliënten hen vertellen. Daarnaast kunnen cliënten persoonlijke vragen stellen. Welke emoties en persoonlijke informatie deel je en wanneer heeft dat meerwaarde en wanneer niet? Zelfonthulling is onvermijdelijk en onderdeel van de professionele rol.
1,95
lees meer

Automanie

Reeds in de zestiende eeuw werd God, tot dan toe in onze westerse samenleving beleefd als het centrum van het universum, van zijn voetstuk verstoten en vervangen door het ‘ik’. De Franse filosoof Emmanuel Levinas benoemde toen al de transitie naar het tijdperk van de ‘EGOlogie’: het idee dat alles, van waarheid tot kennis tot moraal, begint en eindigt in de mens zelf, zijn ‘ego’, zijn ‘ik’. Reflectie en zelfreflectie zijn dan ook competenties die wij als coaches hoog in het vaandel hebben staan. Maar zijn we niet te zeer bezig om de waarde van het ‘in de spiegel kijken’ te verheerlijken om maar dieper ‘onze eigen kern’ te ontdekken, in plaats van dat we ‘door het raam’ naar buiten kijken en ons afvragen wat de wereld nodig heeft?
1,95
lees meer

De dappere dialoog

Meer dan een stopwoordje voor onderhandelingen, is ‘dialoog’ de meest kostbare relatievorm bij het vinden van antwoorden op complexe problemen. De toenemende diversiteit, spanningen en conflicten in de maatschappij tekenen zich ook af binnen het zelf van de individuele persoon. Dit zet de innerlijke eenheid van de persoon onder druk. De door Hubert Hermans en collega’s ontwikkelde Dialogical Self Theory biedt een conceptueel en methodisch kader waarin het ‘vat van tegenstrijdigheden’ beantwoord wordt door het stimuleren van dialogische relaties tussen ik-posities waaruit nieuwe en gemeenschappelijke betekenissen kunnen ontstaan.
1,95
lees meer

Coachen en het Onbewuste

Dat het onbewuste spreekt via beelden is gebaseerd op de theorie van Jung. Hij stelde vast dat we positief reageren op beelden die ons in onze kracht aanspreken, en negatief op beelden die een beroep doen op onze overlevingsdrang, ofwel onze ‘zwakke kracht’. Beelden worden onmiddellijk beoordeeld door ons onbewuste: je vindt iets aantrekkelijk of niet. Daarna ga je bewust, met taal en denken, motiveren waarom je dit mooi vindt of niet. Het grootste gedeelte van wat we doen wordt echter onbewust aangestuurd. Het is dus van belang om zowel beelden als taal in te zetten voor een volledig beeld van onze kracht en competenties.
1,95
lees meer

Van kramp naar kracht

In het algemeen hebben definities van autonomie het over vrijheid, zelfbestuur, zelfstandigheid of bevoegdheid om te handelen, te besturen of zelf te bepalen hoe je wilt leven. Jij in relatie tot anderen. Mijn definitie gaat ook over vrijheid en zelf bepalen hoe je wilt leven, maar dan vanuit innerlijke vrijheid: jouw innerlijke vrijheid die jouw handelen als autonome persoon aanstuurt. Binnen mijn model voor Persoonlijke Autonomie betekent autonomie vrij zijn van schrik waardoor denken, voelen en handelen op een lijn zijn en blijven.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Thema: Stress

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »