logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|91|92|93|...|567

  Risico’s voor professionaliteit en integriteit

  Recente integriteitsschandalen binnen de Nationale Politie blazen de discussie over de gesloten cultuur van de organisatie nieuw leven in. Korpschef Akerboom is zich bewust van de risico’s van de door loyaliteit en collegialiteit gekenmerkte politiecultuur: “Je levert niet gemakkelijk kritiek op elkaar (…). Er is altijd een non-interventieprincipe, omdat je weet dat je elkaar nodig hebt. Wat zijn de gevolgen als ik me niet verenig met de dominante norm?” (Kleijwegt, 2018). Dit onderstreept het belang om waakzaam te zijn voor de schaduwkanten die verbondenheid in teams potentieel met zich meebrengt.
  1,95
  lees meer

  De zwanenzang van Boëthius

  Goed om je heen kijken is belangrijk voor ons allemaal, zeker voor wie de pretentie heeft mensen bij leven, leren en werken te kunnen begeleiden. Als coach moet je scherp opletten. Dan kan het goed zijn om ook eens door de ogen van anderen te kijken, vooral die van buitenstaanders. Zo wordt het blikveld groter en het uitzicht weidser. Wat andere ogen ooit zagen valt te lezen in de geschriften van beroemde en minder beroemde filosofen en literaten. In mijn boekenkast staan die keurig op een rij. Voor deze artikelenreeks pak ik daarom elke keer een ander boek uit de kast, gewoon, om te proberen hoe het is om de ogen van die schrijver te lenen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Mijn motto is ‘theoria en scepsis’, ofwel: zorgvuldig waarnemen en je oordeel uitstellen.
  1,95
  lees meer

  Woede voedt en positiviteit maakt gelukkig

  Er zijn allerlei ‘gebruiksaanwijzingen’ in omloop hoe om te gaan met millennials. Zelfs de Kamer van Koophandel mengt zich hierin. Daniël van Duijn (28) is kunstenaar en ondernemer. Wat hij beschrijft in zijn zoektocht verschilt niet van de wens van welke generatie dan ook: acceptatie van jezelf, leven van je passie. Iets goeds neerzetten in de wereld en er mogen zijn. De millennials ervaren echter als geen andere generatie de druk dat iets goeds neerzetten in de wereld ook gaat over het redden van de aarde. Hoe kijkt Daniël aan tegen de rol van zijn generatie en wat kunnen coaches voor hem betekenen?
  1,95
  lees meer

  Executives en hun ‘schaduw’

  De moderne leidinggevende kan niet langer de eigen persoonlijkheid en emoties thuislaten. Hij moet juist een beroep doen op alle zintuigen, sensitiviteit, intuïtie, en anderen durven aanspreken in volle overtuiging dan wel tussen de regels door naar hen luisteren. Het inbrengen van emoties, het hanteren van stress, het open en ontvankelijk blijven onder druk, zijn misschien wel de belangrijkste succescriteria geworden in de 21e eeuw, en daarbij moet je ook nog creatief zijn, flexibel en stevig tegelijk.
  1,95
  lees meer

  Psychologie van leiderschap

  Leiderschap is hot. Het ene boek na het andere artikel is eraan gewijd, en niet te vergeten de talloze masterclasses, workshops en congressen over dit kennelijk zo boeiende thema. Leiderschap is alom aanwezig, zo lezen we op het achterplat van weer een nieuw boek – Perspectieven op leiderschap (Boonstra, 2018) – waarin onder meer betoogd wordt dat “iedereen tegenwoordig een rol als leider kan nemen” en dat “leiders soms tegendraads zijn en tegen de stroom in gaan”.
  Gratis
  lees meer

  Wil (volledige uitgave, 16 artikelen)

  “Kan ik niet, is wil ik niet” was een van de opmerkingen die ik als kind weleens te horen kreeg. Met andere woorden: als je maar hard genoeg je best doet, lukt het wel. Aan deze opvatting ligt een behoorlijke overtuiging ten grondslag. Zijn we vrij om ons leven zelf te bepalen en vorm te geven? Of zijn we door god of het lot voorbestemd? Deze vraag heeft nogal gevolgen voor de coachpraktijk. “Appelleren we in ons werk niet dagelijks aan de wilsvrijheid van de cliënten? Gaan velen van ons niet stilzwijgend uit van het menselijk vermogen om opnieuw te beginnen?”, filosofeert Sijtze de Roos. Hij neemt aan de hand van het gedachtegoed van Hannah Arendt dit vraagstuk over de menselijke vrijheid onder de loep.  De opvattingen over en de ontwikkeling van de vrije wil zijn veranderd in de loop der tijd. Ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma geeft een psychologische analyse hiervan en hij beschrijft de complexiteit en de invloed van de relatie en de situatie. Dit ervoer Philip Zimbardo aan den lijve, met zijn wereldberoemde Standford Prison Experiment. “Ieder mens loopt de kans om onder de druk van de sociale omstandigheden ’slecht’ gedrag te vertonen. Maar ook ieder mens heeft de kans om een ‘alledaagse held’ te worden en van de wereld een betere plek te maken.”  Een ander inspirerend voorbeeld is Siegfried Aikman, coach van het Japanse herenhockeyteam. Zijn drijfveer om te winnen, leidt hem tot culturele inzichten en een creatieve aanpak. Arnoud Plantinga nuanceert het ‘willen’ enigszins. Hij promoveerde op de betekenis van schaamte in situaties van armoede. Is armoede of rijkdom een kwestie van willen? “Dit is niet helemaal onzin, maar sommige mensen hebben gewoon pech en kunnen in een poverty trap terecht komen.”  We hopen in deze uitgave te laten zien dat de (vrije) wil complex is en vele nuances kent. Toch concludeert Breeuwsma dat het een sociale functie heeft om in de vrije wil te geloven. Mensen die niet of minder in de vrije wil geloven, zijn sneller geneigd om zich te misdragen.  Dan hebben mijn ouders het toch goed gedaan. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD THEMA 'WIL' (september 2019)   WIL Wees vrij! (maar met mate), Gerrit Breeuwsma In gesprek met Philip Zimbardo: Iedereen kan een held zijn, Marnix Reijmerink, Klaartje van Gasteren & Jakob van Wielink Wat wil de coach, Saskia Teppema In gesprek met Arnoud Plantinga: Een kwestie van willen?, Veronica Waleson   IK-ANDER De gevangenis die ‘schaamte’ heet, Michiel Soeters Ik wil niet verslaafd zijn of wil ik het toch wel?, Nina de Ruiter  Er gaat niets verkeerd, Ad Maas Waar een wil is, is een weg. Of niet?   ORGANISATIE In wat je wilt is er altijd een weg, Marijke Lingsma & Francine ten Hoedt Heibel in je hersens, Francine & Richard ten Hoedt De wil om te helpen, Yvonne Burger Over de wil en de weg, Anita Beecheno   MAATSCHAPPIJ Jonge wereldverbeteraars, Erica Kuyters Hannah Arendt: Denken, willen, oordelen en handelen, Sijtze de Roos Pleidooi voor erkenning, Annette Nobuntu Mul Gevaarlijke wildgroei aan coaches?, Ronald Wolbink, Karen Walthuis, Jikke de Ruiter & Sijtze de Roos  

  5,95
  lees meer

  Wees vrij! (maar met mate)

  Onder filosofen, neurowetenschappers en psychologen is het in de mode om de vrije wil af te doen als een illusie. “Was het maar waar”, zullen veel ouders verzuchten wanneer ze geconfronteerd worden met de eigen wil van hun koppige peuter of weerspannige puber en alle zeilen moeten bijzetten om hen in het gareel te krijgen. Nog niet zo lang geleden stond in bepaalde kringen opvoeden gelijk aan het ‘breken van de wil’ van het kind. Sporen daarvan vinden we in het klassieke behaviorisme, waar het kind langs de weg van straffen en belonen tot gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag werd opgevoed. Meer verlichte opvoedingsdenkers menen juist dat kinderen in de opvoeding aangemoedigd moeten worden hun eigen wil te ontplooien. Hoe zit het nu precies? Bestaat er zoiets als de ontwikkeling van de vrije wil?
  1,95
  lees meer

  Iedereen kan een held zijn

  “We kunnen verzeild raken in giftige omstandigheden. In situaties terechtkomen die ons gedrag beïnvloeden op een manier die we niet voor mogelijk houden, die we ons niet kunnen voorstellen. En we geloven dat we daarin een keuze hebben, al blijkt uit onderzoek dat dit niet altijd waar is. We moeten en kunnen ons bewust zijn van de sociale situaties waarin we terechtkomen en hoe deze ons beïnvloeden en vormen. Ieder mens loopt de kans om onder druk van de sociale omstandigheden ‘slecht’ gedrag te vertonen. Maar ook ieder mens heeft de kans om een ‘alledaagse held’ te worden en van de wereld een betere plek te maken.”
  1,95
  lees meer

  Wat wil de coach?

  De coach wil coachen. Anders zou zij wel banketbakker zijn, op de Zuidas werken of leidinggeven aan een ploeg vrijwilligers bij Natuurmonumenten. De vraag zou dan misschien ook beter kunnen luiden: hoe wil de coach coachen? Wil zij dat zelfstandig doen of onder de paraplu van het UWV? In dat geval gaat de coach ‘s morgens naar haar werk, het liefst op de fiets of met de trein, want coaches zijn van nature milieubewust. En coaches zijn ook sportief, ze zorgen goed voor hun lichaam en letten op beweging en voeding. Want je weet maar nooit met welke vragen cliënten komen. En mocht dat met het hele wezen, dat wil zeggen, ook met hun fysieke verschijning te maken hebben, dan is het goede voorbeeld geven toch zeker iets wat een coach wil of zeker zou moeten willen.
  Gratis
  lees meer

  Een kwestie van willen?

  Arnoud Plantinga is gedragswetenschapper bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij houdt zich bezig met de vraag hoe mensen financiële keuzes maken. Zo doet hij onderzoek naar hoe mensen een lening aangaan, hoe mensen omgaan met sparen en hoe mensen een belegging kiezen. ‘Mensen zijn niet altijd – vaak niet zelfs – rationeel. Allerlei psychologische factoren kunnen een rol spelen bij financiële keuzes’, aldus Plantinga. Plantinga (2019) promoveerde op de betekenis van schaamte in situaties van armoede. Ik legde hem een stelling voor die bij sommigen van onze vakgenoten graag wordt gebezigd, namelijk: als je maar wilt, gaat het lukken. Met andere woorden, als het niet lukt, dan ben je onvoldoende gemotiveerd. Hoe beoordeelt hij deze uitspraak in het licht van iemand die in armoede gevangen zit?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper