logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|92|93|94|...|533

  Rebels (volledige uitgave, 19 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘REBELS’ (maart 2018) Kikkercoaches laten zich niet kussen, Jan Ruigrok & Karen Walthuis Het empathisch teveel - In gesprek met Ignaas Devisch over een werkbare onverschilligheid, Jikke de Ruiter Klokkenluiders en hun ongewisheid, Ad Maas Wat je zegt dat ben je zelf - Over de disciplinering van coaching en training, Robin Brouwer Column: Rebels, Yvonne Burger Rebel with a cause, Sari van Poelje Potentie? Passie? Presteren?, Ronald Wolbink De rebel onder de douche, Riekje Boswijk – Hummel Corporate rebel, Petra de Bruijn Gamechangers, Prof. dr. Wiepke Cahn, Drs. J.W. Meinsma, Steven Bless, Fred Cohen, Sanderine van Odijk Betekeniseconomie, Ericka Kuyters Hoe te coachen voor transformationele impact, Joyce Moons Column: Het eerste oordeel, Saskia Teppema Casus: Hoe zwaar voel jij je? Joost Crasborn, Philine Spruijt, Adelka Vendl, Frits van Kempen Column: Uit het kader breken, Lia Bolte Zonder wrijving geen glans - Rebellie als motor achter verandering, Hans Peter King Wat doen we met het gebrek aan regulering in coaching? Erik de Haan Uit de boekenkast: De Opstand der Horden - Ortega y Gasset over de rebellie van de ‘massamens’, Sijtze de Roos De diplomatieke rebel - Over Wolfgang Mattheuer, Saskia Teppema In woord en daad Het is altijd interessant om te zoeken naar de oorsprong van een woord. Uiteraard stamt het woord uit het Latijn en het staat voor: balorig, balsturig, dwars, geneigd tot verzet, in opstand komen, ongehoorzaam, ongezeglijk, oproerig, opstandig, revolutionair, tegendraads, weerspannig, weerstrevend, wild en woest van kwaadheid. Ik voel me hier tamelijk goed bij thuis, maar ik heb wel een voorkeur voor de meer schelmachtige en cabareteske vormen ervan. Het zit me als rebel vaak mee, want er valt heel wat te rebelleren. Zo presenteerde de uitgever van dit blad op internet tien tips om als coach collega’s te ondersteunen. Kloosterhof deinst nergens voor terug, maar mijn rebelse ik ook niet: Coach vraaggestuurd: er is vaak geen te sturen vraag; bied dus vriendelijk een onderlinge werkwijze aan. Creëer een moment: geen moment creëren gaat niet, dus deze verbale onzin sla ik over in het licht van de eeuwigheid. Geef aan dat elke bijeenkomst democratisch is geprijsd, ook als je overloopt van empathie. Verhelder je rol: niet nodig want door deze coaching te aanvaarden heb je je rol al geprogrammeerd. Gedachten ordenen van de collega, en Keuzes maken en handelen: te veel kans op het fabriceren van schijn; beperk je tot gezichtspunten die ertoe doen en gun je collega een week om een zelfvoorstel bij elkaar te wikken en wegen Blijf objectief: dan moet je objectief begonnen zijn; reageer verstandig subjectief en laat vooral andere kanten zien Ken je grenzen: waak als coach uit de Randstad voor coaches van over de IJssel, de Maas en de Schelde; ze zijn te eigenzinnig. Houd zakelijk en privé gescheiden: een punt om af te haken voor collega’s buiten de Randstad; alles productief met elkaar verbinden natuurlijk. Begeleid je collega zoals zij begeleid wil worden: dat doe je natuurlijk niet; ‘help’ iemand juist niet haar problemen in stand te houden Gebruik methodes en technieken: nooit doen, werkt starheid en protocolachtig gedrag in de hand. Voor wetenschappers wel vervelend, omdat daarmee onderzoek naar effectiviteit onderuitgehaald wordt. Sorry Roos. Nu is de vraag: ben je rebels voor jezelf of tellen de ‘voorwerpen van je aanhoudende zorg’ ook mee? Dat dacht ik wel.

  5,95
  lees meer

  Kikkercoaches laten zich niet kussen

  Kikkercoaching staat voor ons naast prinsencoaching. De prins (m/v) staat voor de ideale coach, het beeld dat jij van jezelf aan de wereld wilt laten zien. De prins is een optelsom van alle waardevolle zaken die je van je opvoeders en leermeesters hebt geleerd, aangevuld met al die mooie persoonlijke kwaliteiten, waar je heel je leven al complimenten om krijgt. De resultaatgerichte prins gaat op zoek naar de coachvraag, stelt samen met de coachee doelen vast en leidt die met zachte, soms confronterende, hand in de gewenste richting.
  1,95
  lees meer

  Het empathisch teveel

  Empathie wordt gezien als de competentie van de toekomst. Door moeite te doen ons te verplaatsen in de ander, zullen we beter met elkaar omgaan, zo is de aanname. Boeken van Jesse Klaver en Roman Krznaric, die zelfs pleit voor een empathierevolutie, geven ons te lezen dat we steeds onverschilliger worden en empathie het medicijn is tegen deze ziekte. Empathie heeft alleen maar positief effect en zal ervoor zorgen dat de verschillen tussen mensen overbrugd raken. De coach is dan de expert in empathie. We leven ons in in de belevingswereld van onze cliënten. Dat is een van de voorwaarden om goed te kunnen begeleiden, zo leren we tijdens de opleidingen.
  1,95
  lees meer

  Klokkenluiders en hun ongewisheid

  Een klokkenluider is meestal iemand die in zijn organisatie klokken heeft horen luiden en weet waar de klepels hangen. Hij rekent op een zekere instemming met het gebeier. Dat is immers na veel wikken en wegen tot stand gekomen. Zo waarachtig en integer zal de organisatie uiteindelijk toch wel zijn. Dat tal van mensen solidair zullen zijn, dat kan niet missen. Er wordt gerekend op iets betrouwbaars en dat mag je best relateren aan het luiden van bronzen klokken. Ze gaven altijd al de tijd aan, meldden blije en droevige berichten, en de torenhal waar de klokken geluid werden was vaak ook een plaats voor rechtsspraak en het maken van lokaal beleid.
  1,95
  lees meer

  Wat je zegt dat ben je zelf

  Er wordt wat af gecoacht in de wereld van het managen. Maar niet alleen daar. Ook de ‘uitvallers’, de mensen die ziek thuis zitten vanwege overspannenheid of stress, worden bijgestaan. Nederland kent enkele honderdduizenden gevallen van burn-out onder jonge professionals en naar schatting een miljoen gevallen van depressiviteit. Ook voor hen staan ‘coaches’ klaar: therapeuten en medici die hen helpen om weer beter te worden om aan de slag te kunnen gaan.
  1,95
  lees meer

  Rebels

  Het woord ‘rebels’ is niet wat er als eerste in mij opkomt als ik denk aan de gemiddelde coach. Integendeel. Veel coaches kleuren keurig binnen de lijntjes. Stellen liefdevolle vragen, vatten netjes samen, houden hun oordeel voor zich en proberen hun gezicht in een neutrale stand te plooien. Ze steken de kaarsjes aan in hun ruimte om het bij voorbaat gezellig te houden en schenken er groene thee en cappuccino’s. Ze wrijven hun leesbril nog eens op voordat ze het verslag lezen wat ze in hun keurige handschrift vlak na de vorige bijeenkomst hebben opgesteld. En wat ze hebben opgeborgen in een glanzende dossiermap in hun opgeruimde bureaulade, op alfabetische volgorde. Omdat ze dat in hun serieuze opleiding hebben geleerd en het door de gedragsregels van hun streng doch rechtvaardige beroepsorganisatie geëist wordt. Gaap! Wat saai!, denk je dan
  Gratis
  lees meer

  Rebel with a cause

  Van jongs af aan was ik anders. Ik groeide op in het buitenland, speelde altijd buiten met de jongens, lag voor op mijn klasgenoten, had een wilde fantasie en werd geprezen om mijn eigen kijk op dingen. Ook was ik tegendraads, gedreven door energie tegen bestaande structuren, die me soms tot bliksemafleider in groepen maakte. Deze rebelse natuur heeft me veel gebracht – de eigenwijsheid heeft mijn leven kleur gegeven – maar ook veel gekost, met veel vragen over erbij horen en weinig geduld voor routine.
  1,95
  lees meer

  Potentie? Passie? Presteren?

  Als je kijkt naar de coachingsliteratuur dan laat die zich bijna samenvatten met de woorden ‘potentie’, ‘passie’ en ‘presteren’ (Wolbink, 2011). De weg naar binnen, om contact te maken met de eigen passie, vormt het startpunt van de enthousiast gaan ontwikkelen van de eigen talenten, om te presteren en daarvoor erkenning te krijgen.
  1,95
  lees meer

  De rebel onder de douche

  Het zicht op rebellie dat ik in dit artikel beschrijf is ontstaan in mijn praktijk als therapeut. Ik realiseer me dat een therapeut anders werkt dan een coach. Ikzelf ging bijvoorbeeld vaak met behulp van een lichte regressie terug naar het moment in het leven van de cliënt waar rebellie ontstond of juist in de kiem werd gesmoord. Een coach zal dat waarschijnlijk niet doen. Hij heeft andere werkwijzen tot zijn beschikking. Ik ben er echter van overtuigd dat het zicht dat ik in dit artikel geef, zeker kan bijdragen aan het effectief toepassen van deze werkwijzen
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Freek Ronner

  Begin 2016 werd Corporate Rebels opgericht door Pim de Morree en Joost Minnaar. Joost en Pim zijn middelbare schoolvrienden uit Zeeland die contact houden als ze gaan studeren en vervolgens aan de slag gaan bij verschillende corporates (Vanderlande en Henkell). Beide mannen zijn trots op waar ze werken, en hebben tegelijkertijd last van de schuring tussen uitstraling van hip, snel, vooruitstrevend enerzijds – wat we doen – en de realiteit van bureaucratie, weinig ondernemerschap, het gevoel behandeld te worden als een kleuter – de manier waarop we met elkaar werken – binnen deze corporates anderzijds.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »