logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  1|...|96|97|98|...|574

  In wat je wilt is er altijd een weg

  Als teamcoach kom je weleens teams tegen die van goede wil lijken te zijn, maar waarin het samenwerken gewoon niet wil lukken. Het lijkt wel alsof ze iedere stap in de goede richting saboteren. Willen ze niet of kunnen ze niet? Als conflictcoach krijg je altijd de vraag om mensen te helpen een conflict aan te pakken en te transformeren tot een leerproces. Maar er is lang niet altijd sprake van een conflict. Soms is het een onrustige fase waar een team doorheen moet om verder te groeien, soms is er sprake van meerdere conflicten die door elkaar lopen en soms gaat het alleen maar om de perceptie van de opdrachtgever. Het enige wat je weet, is dat mensen een conflict ervaren en daarvanaf willen.
  1,95
  lees meer

  Heibel in je hersens

  Al eeuwenlang proberen onderzoekers via psychologisch onderzoek vast te stellen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Sinds kort heeft dit onderzoek een enorme boost gekregen uit de neurologische hoek. Technische methoden, zoals CT, PET, MRI, fMRI en EEG geven veel inzicht in de opbouw maar vooral ook in de werking van onze hersens. Verschillen in ons brein voor en na psychologische testen zijn nu zichtbaar te maken en bevestigen de werking van tot dusverre niet wetenschappelijk onderzochte methodes zoals neurolinguïstisch programmeren (NLP).
  1,95
  lees meer

  De wil om te helpen

  De laatste maanden is er in de media veel belangstelling voor coaching. Er verschenen artikelen over de ‘wildgroei’ van coaches, de professionaliteit van de beroepsgroep en over de vraag ‘waar vind ik een goede coach?’ in veel (landelijke) kranten en populaire tijdschriften. Ook presenteerde 2doc de veelbesproken en prijswinnende documentaire Nu verandert er langzaam iets over allerlei alternatieve begeleidingsvormen in de hedendaagse coachings- en trainingscultuur die bij veel mensen vraagtekens oproept en op de lachspieren werkt – in ieder geval de scene waarin varkens worden geknuffeld. De ondertoon van al deze publiciteit is vaak kritisch.
  Gratis
  lees meer

  Over de wil en de weg

  Peinzend loopt de coach van het veld terwijl de spelers gedisciplineerd en keurig naast elkaar uitlopen na de training. De coach is Siegfried Aikman en de spelers zijn de spelers van het Japanse heren hockeyteam die net een pittige training achter de rug hebben in Amersfoort.
  1,95
  lees meer

  Kleine stapjes in een groter perspectief

  Het beeld over de millennial lijkt verdeeld. Enerzijds worden ze afgeschilderd als verwend, individualistisch of zelfs narcistisch met een onrealistisch idee alles te kunnen worden wat ze willen. Anderzijds willen zij een bijdrage leveren, impact hebben en is zingeving belangrijker dan geld verdienen. Zij zijn de eerste generatie voor wie de klimaatcrisis een niet te ontkennen deel van het dagelijkse leven uitmaakt en zij worden geconfronteerd met de veranderende machtsbalans in de wereld.
  1,95
  lees meer

  Denken, willen, oordelen en handelen

  Bestaat de vrije wil? Mensen willen van alles: aandacht, geluk, rijkdom, seks, kinderen, macht, jeugd, gezondheid, lekker eten, luieren op een zonnestrand, het beste uit zichzelf halen, zalig worden of escapistisch wegzweven op een bidmatje, het dondert niet wat, ze willen het. Maar hebben we het dan over ‘willen’, of passen woorden als ‘verlangen’ of ‘begeren’ beter op al die gemoedsbewegingen, die vooral gericht lijken op wat we bij anderen zien of op zaken die buiten ons liggen? Bestaat er wel zoiets als een onafhankelijke wil?
  1,95
  lees meer

  Pleidooi voor erkenning

  Coachen, waar het pijn doet. De titel van het nieuwste boek van Ien van der Pol doet je instinctief eerst een stap naar achteren zetten. Immers, geen coach wil iemand pijn doen en niemand wil pijn gedaan worden. Tegelijkertijd prikkelt de titel de professionele nieuwsgierigheid en de subtitel Begeleiden naar heelheid bij trauma nodigt uit om weer een stap voorwaarts te zetten, het boek te gaan lezen om vervolgens niet meer te stoppen.
  Gratis
  lees meer

  Gevaarlijke wildgroei aan coaches?

  Begin juli brengen de NOBCO, de Noloc en de LVSC een gezamenlijke persverklaring uit waarin ze hun zorg uitspreken over de kwaliteit van de coaches die veel werknemers begeleiden bij stress en burn-out. In de kop van het persbericht wordt gesproken over een wildgroei die als een gevaarlijke ontwikkeling wordt gekwalificeerd. In Nederland kan iedereen zich coach noemen en werknemers begeleiden. Er is geen toezicht op de kwaliteit van deze begeleiding. Daarom luiden zij als gezamenlijke beroepsorganisaties de noodklok en pleiten ze ervoor dat organisaties en werknemers gebruik maken van een coach die aangesloten is bij een beroepsorganisatie voor coaches.
  1,95
  lees meer

  Vertrouwen (volledige uitgave, 18 artikelen)

  De basis van vertrouwen ligt in de vroege kindertijd bij een veilige hechting. Volgens Juffer (2006) is ongeveer 30-40 % van de Nederlanders onveilig gehecht. Zij hebben minder vertrouwen in de wereld, in andere mensen en in zichzelf dan veilig gehechte mensen. Dit heeft gevolgen voor gezonde relaties op volwassen leeftijd, leert de lezing van Hannah Cuppen. Uit onderzoek (Leenders, 2015) blijkt dat een onveilige hechting ook invloed heeft op het werk en de manier van leidinggeven, beschrijft Sandra Boukaert, expert op het gebied van veiligheid binnen organisaties en teams. Dit is nogal wat. Vertrouwen is niet zo makkelijk en vanzelfsprekend als het soms lijkt. Omdat de eerste levensjaren zo belangrijk zijn, laten we ‘professionele’ opvoeder, Atie van Gennip, aan het woord. Zij pleit voor een opvoeding zonder straffen of belonen en nodigt uit om een manier te zoeken die recht doet aan de behoefte van de opvoeder en het kind. Ook Mieke Bouma ziet het belang van het vergroten van het basisvertrouwen in de kindertijd, ´opdat de val uit het paradijs minder hard zal zijn´. We hopen dat iemand beter met ‘ongelukkig zijn’ zal kunnen omgaan en de moed heeft om de held in het eigen verhaal te worden. Wie dat is gelukt, is ex-gedetineerde, Toon Walravens. Na een worsteling en keerpunt in zijn leven werpt hij zich op als pleitbezorger voor een menselijke behandeling van gedetineerden. Het gaat om wat coaches ook doen: zonder oordeel naar het echte verhaal van de ander luisteren. En daarbij present blijven, ook als het spannend en ongemakkelijk is. Hoe zit het met het vertrouwen van militairen als ze in extreme levensbedreigende omstandigheden terechtkomen? Anne Verbokkem en Michiel Soeters verkenden hoe bij defensie wordt gewerkt aan het kweken van onderling vertrouwen. Een ander bijzonder verhaal is dat van Azim Khamisa. Hij koos na de moord van zijn enige zoon voor de weg van vergeving en compassie in plaats van haat en verbittering. Zo vond hij uiteindelijk zijn roeping. Uit beide verhalen komt naar voren dat vertrouwen hard werken is. Vertrouwen bestaat bij de mogelijkheid van wantrouwen, filosofeert Marjan Slob, die voor ons analyseert hoe het hiermee zit in onze maatschappij, bij overheidsinstanties, organisaties en binnen coaching. Waar vertrouwt de coach eigenlijk op? Al denkend en sprekend met collega’s beschrijft Ericka Kuyters hoeveel vanzelfsprekendheden en aannames hier meespelen.    Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   NHOUD THEMA ‘VERTROUWEN` (juni 2019)   VERTROUWEN Vertrouwen in herstel van gedetineerden, Michiel Soeters Er waren slachtoffers aan beide zijden van het geweer, Marnix Reijmerink, Klaartje van Gasteren & Jakob van Wielink Op zoek naar vertrouwen, Sijtze de Roos   IK-ANDER Bouwen aan vertrouwen, Mieke Bouma Werelds welvaren, Saskia Teppema Opvoeden zonder straffen en belonen, Atie van Gennip Vertrouwen winnen is een kunst Zonder angst vertrouwen in elkaar, Veronica Waleson Waar vertrouwt de coach op? Ericka Kuyters   ORGANISATIE De wurggreep van vertrouwen, Francine ten Hoedt Vertrouwen, Yvonne Burger Ik werk dus ik ben, Jikke de Ruiter Vertrouwen is een heroïsche daad, Sandra Boukaert De dialoog als succesfactor voor een lerend team, Ben Roelvink & Leen Quist   MAATSCHAPPIJ Op het scherp van de snede, Michiel Soeters & Anne Verbokkem Psychologische basisbehoeften in de coachpraktijk, Eva van Duin Groter denken kleiner doen, Sijtze de Roos “De aandacht verschuiven van de twijfels naar het twijfelen zelf”, Johan Lataster    

  5,95
  lees meer

  Vertrouwen in herstel van gedetineerden

  Detentie is bedoeld om een individuele straf ten uitvoer te brengen, waarna deze mens – over het algemeen – weer terugkeert in de maatschappij. Er is een groeiend besef dat een op herstel gerichte benadering een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele rehabilitatie en voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Om mensen tijdens hun detentie alweer perspectief op hun leven na hun detentie te geven, om hen zich emotioneel te laten ontwikkelen en daarmee recidive te beperken. Waar draait het om bij herstelgerichte begeleiding en wat is ervoor nodig? Welke inzichten biedt het ons en wat kunnen coaches hiervan leren?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper