logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Alle artikelen

«1»

Digitaal abonnement: TvOO (4 uitgaven)

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 4 maart 2014 - Bevlogenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 juni 2014 - Participatie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 9 september 2014 - Verbinding van kennis - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 december 2014 - Vitaliteit - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 februari - Tijd - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 9 juni 2015 - Teams - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 september 2015 - Technologie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 december 2015 - Talent - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 februari 2016 - Verandering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 juni 2016 - Vakmanschap -  Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 september 2016 - Globalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 december 2016 - Geluk - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Wendbaar - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - 24/7 - 4 september 2017 - Invloed - 4 december 2017 - Leergierig - Neem een digitaal abonnement op TvOO en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: Tijdschrift voor Coaching (4 uitgaven)

Het Tijdschrift voor Coaching is een vakblad dat inspireert om te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en speelse manier. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 25 maart 2014 - Technologie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 juni 2014 - Maakbaarheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 september 2014 - Executives - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 18 december 2014 - Levenskunst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 maart 2015 - Geld - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 18 juni 2015 - Emoties - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  17 september 2015 - Niches - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 december 2015 - Religie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 maart 2016 - Over de grens - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 juni 2016 - Media - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 september 2016 - Gezag - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 december 2016 - Oud & Nieuw - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 maart 2017 - Liefde - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 juni 2017 - Autonomie - 25 september 2017 - Druk druk druk - 18 december 2017 - Oordeel - Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift voor Coaching en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: Tijdschrift Positieve Psychologie (4 uitgaven)

Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 20 oktober 2015 – Op eigen kracht - Deze uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 14 januari 2016 – Betrokkenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 april 2016 - Veerkracht - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 – Optimisme / hoop - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 oktober 2016 – Verbondenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 30 januari 2017 - Onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 mei - Homo Prospectus 28 augustus 2017 - Positieve Psychologie online en social media 13 november 2017 - Gezondheid Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift Positieve Psychologie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: TA Magazine (4 uitgaven)

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering. Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau. In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie. TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.  Verschijningsdata December 2016 - De helende relatie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 maart 2017 - Wat ben ik Zelf? - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 juni 2017 - Geen taal zonder script 18 september - Siri als surrogaat 18 december - Ik ben vol Neem een digitaal abonnement op TA Magazine en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: LoopbaanVisie (4 uitgaven)

LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Een forum, lezersacties en een webcommunity betrekken de lezer nauw bij de totstandkoming van zijn eigen vakblad. Zo wordt LoopbaanVisie hét platform voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 28 januari 2014 - Grenzen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 april 2014 - Starten & Stoppen - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 augustus 2014 - Durven - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 31 oktober 2014 - Toeval - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 januari 2015 - Ontslag - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2015 - Werk vinden - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 augustus 2015 - Beloning - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 oktober 2015 - Zekerheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 januari 2016 - Kanteling - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 april 2016 - Samenwerken - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 augustus 2016 - Keerzijde - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 oktober 2016 - Wilskracht - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 30 januari 2017 - Digitalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 april 2017 - Politiek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 augustus 2017 - Macht & Invloed - 23 oktober 2017 - Identiteit - Neem een digitaal abonnement op LoopbaanVisie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 18 februari 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 mei 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 2 september 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 februari 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 december 2015 - Special Examencommissies onderweg - Download hier! 12 februari 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 november 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - 28 augustus 2017 -  20 november 2017 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 11 maart 2014 - VMBO - Deze eerste uitgave is voor iedereen gratis beschikbaar! 10 juni 2014 - Praktijkgericht onderzoek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 september 2014 - MBO - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 december 2014 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2015 - Vakmanschap leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2015 - Wijsheid en leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 september 2015 - Het werk van Gert Biesta - Deze uitgave is al verschenen, download! 3 december 2015 - Ontwikkelingen in het MBO - Deze uitgave is al verschenen, download! 23 februari 2016 - Raakvlakken tussen po en vo - Deze uitgave is al verschenen, download! 6 juni 2016 - Opleiden van leraren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 september 2016 - Passend onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 12 december 2016 - Gepersonaliseerd leren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief 25 september 2017 - De school – een professionele arbeidsorganisatie 11 december 2017 - Het opleiden van nieuwe schoolleiders Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Digitaal abonnement: Counselling Magazine (4 uitgaven)

Counselling Magazine is een hoogwaardig informatief onafhankelijk vakblad voor beroepsbeoefenaars in het vakgebied van counselling. Counselling Magazine inspireert tot leren en brengt het vak van counsellor, de toepassingen van counselling en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Counselling Magazine brengt professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen, op een authentieke en creatieve manier. Counselling Magazine stimuleert het gevoel van welbevinden en vervult een platformfunctie voor het vakgebied van counselling in Nederland en Vlaanderen. Counselling Magazine is lezenswaardig voor een brede, geïnteresseerde doelgroep op het gebied van counselling. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 25 februari 2014 - Palliatieve zorg - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 mei 2014 - Angst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 augustus 2014 - Eenzaamheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Ontwikkelingsproblematiek - Deze uitgave is al verschenen, download! 20 februari 2015 - E-health - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 mei 2015 - Mantelzorg - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 augustus 2015 - Zelfbeeld - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Hoogsensiviteit - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2016 - Eetproblematiek - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 23 mei 2016 - Echtscheiding - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 augustus 2016 - Slachtofferhulp - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  21 november 2016 - Verslaving - Deze uitgave is al verschenen, download hier! Counselling Magazine is gestopt. Het is niet meer mogelijk een abonnement te nemen. Het is uiteraard wel mogelijk de eerder verschenen edities/artikelen te downloaden.
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Floreren

Datum: 8 juni 2017
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »