logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|81

  Samenwerking in een krimpregio

  De dreigende sluiting van een of meerdere scholen in Zeeuws-Vlaanderen resulteerde in 2018 tot een collectieve aanpak waarbij alle stakeholders waren betrokken. Een aanpak met grote gevolgen voor alle schoolorganisaties en hun onderwijsprogramma’s. In dit artikel beschrijft Piet de Witte hoe uit deze inzet met hulp van externen een nieuw perspectief is ontstaan.
  1,95
  lees meer

  Schaarste rechtvaardig verdelen

  De coronapandemie heeft de wereld in de greep. De crisis onthult genadeloos zowel krachten als kwetsbaarheden, van mensen, organisaties, landen en van internationale samenwerking. In Nederland wordt een langgehuldigd streven naar efficiency naar de achtergrond verdrongen. Bestaande principes van rechtvaardigheid maken plaats voor andere. Het is te vroeg om iets zinnigs te zeggen over eventuele veranderingen in ons denken over rechtvaardigheid. Niettemin: een reflectie op het rechtvaardig verdelen van schaarste kan geen kwaad.
  1,95
  lees meer

  Zorg met impact

  Passend onderwijs introduceerde de wettelijke zorgplicht voor scholen om zo goed mogelijk te voorzien in de onderwijs- en leerbehoeften van leerlingen. De landelijke discussie over passend onderwijs gaat vooral over randvoorwaarden in en om de scholen. Zo hebben besturen allerlei vragen over hoe scholen zich verhouden tot het samenwerkingsverband, over zeggenschap, de verdeling van budgetten en de sturing in het regionale netwerk. Schoolleiders zoeken naar mogelijkheden om het ondersteuningsteam van de school uit te breiden met interne experts en om dit team optimaal te faciliteren in tijd en middelen. Scholen organiseren met behulp van het samenwerkingsverband trainingen, time-outvoorzieningen of trajectklassen. Verder klinkt al geruime tijd de roep van leraren om meer handen in de klas en verlagen van de administratieve last.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… kansen pakken

  Gaat het jaar 2020 de geschiedenis in als het jaar van de onderwijskundige revolutie? Wat komt er straks in de geschiedenisboeken te staan? Misschien het volgende: “In 2020 werd het Nederlandse onderwijs overrompeld door het coronavirus. Van de ene op de andere dag moesten docenten het onderwijs op afstand verzorgen, zonder dat ze goed voorbereid waren op de techniek ervan. Ze moesten beoordelen of leerlingen de stof onder de knie hadden zonder dat ze in het klaslokaal een toets konden afnemen. Deze ingrijpende ervaring was het begin van een nieuwe visie op leren, die de samenleving een belangrijke impuls heeft gegeven.”
  Gratis
  lees meer

  Curriculum voor levenslang leren

  Er zijn tegenwoordig weinig westerse landen waar er geen hevige discussie woedt over wat nu precies de taak van het onderwijs is en wat jongeren nu eigenlijk dienen te leren op school. Alleen gaan die discussies niet overal over exact dezelfde thema’s. Nationale culturen spelen een belangrijke rol. De consequentie is dat landen op dit punt weinig van elkaar kunnen leren.
  1,95
  lees meer

  Toerusten van leraren voor passend onderwijs

  Differentiëren in het onderwijs is een complexe vaardigheid, die lang niet elke leraar beheerst. In dit artikel presenteren Kim Bouwmeester en Jan Halin een integraal ontwikkelingsmodel voor leren differentiëren, gekoppeld aan de fasen in de beroepsontwikkeling, van pabo tot en met de ontwikkelingsfase vakbekwaam.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: Karsten, S. (2019). De rode bovenmeester: De humanistische pedagoog en sociaaldemocratische politicus A.H. Gerhard 1858 - 1948.
  Gratis
  lees meer

  Onderwijs en ICT

  Tot zover hebben we nog geen DNM Focus aan ICT en onderwijs gewijd. Niet omdat het zo’n onbelangrijk thema zou zijn, maar eerder omdat onze erflater, Meso magazine, vlak voor de start van DNM, in 2011 en 2013, al een tweetal delen in de Mesofocusserie aan aspecten van onderwijs en ICT had gewijd. Maar in het voorjaar van 2019 vonden we dat het tijd werd voor een DNM Focusdeel over onderwijs en ICT. We planden die Focus voor de tweede aflevering van jaargang 7, voor deze DNM dus. Maar dat die zou verschijnen middenin de coronacrisis die een geweldige versnelling van het digitaliseringsproces teweegbrengt, dat hadden we niet kunnen voorzien.
  Gratis
  lees meer

  Van optie naar noodzaak

  In de afgelopen 40 jaar heeft de inzet van ICT in het onderwijs een gestage opmars doorgemaakt. Aanvankelijk gestimuleerd door financiële ondersteuning van de overheid is de inzet van ICT inmiddels als vanzelfsprekend verbonden met het leraarsberoep. Voor effectief en efficiënt onderwijs is, aldus Alfons ten Brummelhuis, een substantiële inzet van ICT niet langer een vrijblijvende optie, maar keiharde noodzaak.
  1,95
  lees meer

  Ervaringen met leren en lesgeven op maat met ICT

  In 2015 startten de universiteiten Utrecht en Leiden samen met Oberon een onderzoek naar de vraag hoe scholen gestalte geven aan onderwijsinnovaties op het gebied van maatwerk met ICT en wat daarin zijn goede praktijken. In dit artikel laten Liesbeth Kester, Wilfried Admiraal en Ditte Lockhorst een aantal van deze best practices de revue passeren.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »