logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|59

  Gelukkiger met knuffels?

  Contacten via smartphone. E-mailcontacten. Contacten via Zoom. Contacten op sociale media. We lijken nog nooit zo ‘verbonden’ geweest. Maar hoe staat het met ons lijfelijk contact? Fysieke aanrakingen in tijden van corona en geavanceerde technologie? Een schouderklopje? Een vriendelijke por? Een knuffel? Wat doen aanrakingen met een mens? Worden we van knuffels gelukkiger? Dat is de Ockhamvraag die we hier proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger: worden we gelukkiger van knuffelen?
  Gratis
  lees meer

  Warme Technologie

  Op 14 april 2018 organiseerden Alzheimer Nederland samen met het Expertisecentrum voor Dementie en Technologie van de TU Eindhoven hun jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Zo’n vierhonderd vrijwilligers, mantelzorgers, zorgprofessionals, organisatoren van Alzheimer cafés, en diverse mensen met dementie, namen deel aan een interactief programma met lezingen, workshops, debat, muziek, technologiedemonstraties, en veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Eén van de workshops was gericht op de ethiek van het gebruik van technologie in de ouderenzorg. In de groepsdiscussies deelden mensen hun zorgen over de voortschrijdende complexiteit van technologie, de angst dat zorgrobots de wijkverpleegkundigen komen vervangen, het stigmatiserende effect van op ouderen gerichte, maar kinderlijk ogende technologie, de onwenselijkheid dat technische gadgets steeds meer de plaats gaan innemen van persoonlijk contact, en de ethische risico’s die kleven aan een geautomatiseerd maar anoniem ‘slim’ huis dat in toenemende mate het leven van de oudere gaat bepalen.
  1,95
  lees meer

  Digitale media en het welbevinden van ouderen

  Tijdens de coronacrisis ervoer het gros van Nederland tijdelijk wat voor vele ouderen een blijvende realiteit is, namelijk veelal aan huis gebonden zijn, minder activiteiten en sociaal contact en een fysieke afstand tot belangrijke anderen. De oplossing werd gezocht in het gebruik van digitale middelen. Videobellen, Teamsvergaderingen, online boodschappen doen en chatten met de juf of meester. In hoeverre zijn dergelijke toepassingen inzetbaar om ook ouderen te helpen bij sociaal contact, deelname aan voor hen belangrijke activiteiten en behoud van eigen regie? Ofwel, in hoeverre kunnen digitale media ouderen helpen bij de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale verbondenheid en daarmee bijdragen aan het welbevinden in de latere levensfasen?
  1,95
  lees meer

  Compassievolle technologie voor de geestelijke gezondheidszorg

  Het gebruik van technologie belooft een oplossing te zijn voor de grote druk op de ggz. Maar kan technologie wel gebruikt worden in een domein waarin menselijk contact en belangrijke menselijke waarden zoals compassie voorop moeten staan? Is het niet per definitie te koud en te zakelijk om met en via technologie verbonden te zijn? Vanuit de Universiteit Twente is een multidisciplinair team samengesteld dat de uitdaging van het ontwerpen van compassievolle technologie binnen de ggz aangaat. Door compassie voorop te stellen hopen ze de transitie van technologie in de ggz te versnellen en te zorgen dat de zorg toegankelijker en beter wordt.
  1,95
  lees meer

  Robotjes op vier poten

  Wanneer we het hebben over ‘robotisering’ in de zorg denken we niet zo snel aan ‘dierondersteunde’ interventies. Toch worden steeds vaker dieren en ‘robotdieren’ in de zorg voor ouderen met neurodegeneratieve ziektes en voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking ingezet om de kwaliteit van het bestaan te verbeteren. In ons artikel schetsen we kort een theoretisch kader en beschrijven we de uitkomsten van onderzoeken in een setting van ouderen met dementie en een setting met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
  1,95
  lees meer

  De negatieve kanten van technologie

  Naast alle positieve kanten die moderne technologie met zich mee kan brengen, zijn er ook negatieve kanten. In het verleden was het meestal zo dat nieuwe technologische ontwikkelingen zorgden dat we meer tijd over hadden om andere dingen te doen, bijvoorbeeld onszelf ontwikkelen. Hier is de wasmachine een treffend voorbeeld van. Hans Rosling geeft hierover schitterende uitleg in een negen minuten durende TED-talk. Tijdswinst behalen we op allerlei manieren: het schrijven van brieven gaat sneller met een computer, e-mail en WhatsApp maken sneller contact mogelijk, boekhouden en bankzaken zijn eenvoudiger geworden. De negatieve kanten zijn er echter ook. Naast de digitale risico’s van cyberpesten, identiteitsfraude en kinderpornonetwerken zijn er nog meer nadelen te noemen.
  Gratis
  lees meer

  Het kwikzilverachtige design thinking

  Sinds de bestseller van Tim Brown (2008) is design thinking steeds populairder aan het worden. Het zet de mens centraal en richt zich op het ontwikkelen van kansen: de raakvlakken met positieve psychologie lijken groot. Maar wat is het eigenlijk en welke aanvulling kan het bieden? In dit artikel legt Guido Stompff, lector van design thinking aan Hogeschool Inholland, uit wat het is en probeert een brug te bouwen vanuit zijn wereld van design.
  1,95
  lees meer

  De rol van het makerscollectief in de zorg

  Tien jaar geleden slaat het EyeWriter project verstomming in de ontwerpwereld. Het doe-het-zelf eyetracking project is het resultaat van een co-designproces ontwikkeld rond de verlamde, legendarische graffitikunstenaar TEMPT1. Vrienden, familieleden en makers bundelden hun krachten om samen met Tempt1 een haalbare oplossing te vinden voor het uitvoeren van zijn passie. Vanwege de diagnose ALS kan de man alleen zijn ogen nog kon bewegen. Net die oogbeweging werd het uitgangspunt van een bijzondere open-source tekenmachine. Het lukte hen om hem voor het eerst in zeven jaar weer te kunnen laten tekenen. Wat dat voor hem betekende, omschreef Tempt1 als volgt: "Het voelde alsof ik onder water gehouden werd en eindelijk iemand me naar boven haalde, zodat ik weer kon ademen." (Tempt1 et al., 2009)
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-01-2021
  lees meer

  Voorbij de blinde vlek

  Begrijpen hoe wij leven met dingen en omgekeerd hoe dingen leven met ons vraagt om methodologieën die verder gaan dan de focus op mensen alleen. Wetenschappers in de geestes- en sociale wetenschappen zijn zich al langere tijd bewust van het handelingspotentieel (of agency) en het sociale leven van de alledaagse dingen die we fabriceren. Toch slagen we er als ontwerpers niet in voorbij de blinde vlekken van onze eigen bedoelingen te kijken en de dingen die we maken een ‘stem’ te geven. We geloven nog steeds dat de relatie tussen mensen en dingen eenrichtingsverkeer is: alleen mensen maken dingen.
  1,95
  lees meer

  Licht en schaduw

  Op oudejaarsavond 1813 waren de Londenaren getuige van een historische gebeurtenis. Die avond werd voor het eerst de hypermoderne gasverlichting van de Westminster Bridge ontstoken. Een primeur: er was licht in de stad! Het was het startschot voor een structurele transformatie in het aanzicht van stedelijke gebieden. Tegen 1900 was gasverlichting doorgedrongen tot bijna alle steden in Europa en Noord-Amerika. Echter, nog sneller dan de opkomst, verdween het gaslicht ook weer uit onze straten en huizen. De reden is bekend: de uitvinding van het elektrisch licht – goedkoper én veiliger. Vandaag de dag kunnen we ons geen leven meer voorstellen zonder de alomtegenwoordige goedkope, veilige, en effectieve elektrische verlichting.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper