logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|101

  Wil de echte begeleider opstaan?

  Vijf jaar na zijn artikel ‘Wil de echte groep opstaan’ blikt de auteur terug: wat vindt hij er nu van? Vervolgens geeft hij een verdiepend exposé over wat hij onder sociale complexiteit verstaat in de context van groepsbegeleiding en beargumenteert tevens het belang ervan. Ten slotte kijkt hij ook vooruit en zet uiteen wat hij graag zou willen en wat hij belangrijk vindt voor (toekomstige theorievorming over) het begeleiden van groepen.
  lees meer

  Omarm de fantasie

  In dit vervolgartikel richten de auteurs zich op de magie van verhalen. Fantasie heeft echter niet altijd een positief imago, hoewel het juist een enorme bron voor verandering kan zijn. De auteurs vragen zich af hoe het ‘magische’ van verhalen positief kan worden ingezet om ontwikkeling en beweging mogelijk te maken.
  lees meer

  Van verlangen naar IoPT

  De auteur reageert op haar vorige bijdrage aan dit tijdschrift en stipt daarbij IoPT-opstellingen aan in het kader van trauma. Hoe meer we begrijpen van trauma en de gevolgen daarvan, des te minder angst hoeven we ervoor te hebben. Waar het in wezen om gaat, is dat de cliënt leert niet meer bang te zijn voor triggers. Met IoPT-opstellingen kun je daarvan de oorsprong herkennen, waarna je ermee aan de slag kunt.
  lees meer

  Effectiviteit in organisaties

  Vier jaar geleden schreef de auteur voor dit tijdschrift een overzichtsartikel over het werk van Chris Argyris die de effectiviteit van mensen in organisaties onderzocht. In deze terugblik wordt het onderwerp effectiviteit vanaf een ander punt opgepakt: de auteur vertelt hoe zijn eigen aanpak door de jaren heen veranderde.
  lees meer

  De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven

  Professionele begeleiding gaat over het initiëren, stimuleren en vormgeven van transitie. Een van de belangrijkste oorzaken van falend (bege)leiderschap is dat er onvoldoende met een transitiebril naar verandering wordt gekeken. Veranderingen gaan daarbij over wat je de zichtbare buitenkant kunt noemen. Transitie vindt echter plaats in de onderstroom, met korte- en langetermijneffecten op identiteitsniveau. Belangrijke vragen zijn dus: waar kom je vandaan, waar ben je nu en waar beweeg je naartoe?
  lees meer

  LVSC: veertig jaar identiteitsontwikkeling

  Veertig jaar geleden werd de voorouder van LVSC geboren vanuit de noodzaak om de didactische supervisiemethode van de ondergang te redden. Wat is het verhaal van LVSC? En voor welke keuzes staat de vereniging nu? Om dit te onderzoeken, hield de auteur een rondetafelgesprek met enkele prominente leden, oud-voorzitters en de huidige voorzitter.
  lees meer

  Kunnen wij over onveiligheid spreken?

  ‘Hoezo is het hier onveilig?’ In deze vraag, die het vertrekpunt vormde van een eerder artikel over psychologische onveiligheid, ligt al het ongemak besloten dat dit onderwerp met zich meebrengt. Volgens de auteurs is een logische vervolgvraag: welke taal kan helpen om het gesprek hierover in goede banen te leiden? In dit vervolgartikel zoeken zij naar een antwoord aan de hand van de evolutionaire psychologie en de systeembenadering.
  lees meer

  Narratieve leerprocessen

  Volgens de auteur is Het oneindige verhaal van Michael Ende een treffende illustratie van het grondidee van het invoegen van bestaande verhalen (zoals sprookjes en mythische vertellingen) in begeleidingstrajecten. Wat zijn de methodische overwegingen die ten grondslag liggen aan deze vorm van begeleiden? Valt er ook in meer algemene zin iets te zeggen over deze werkwijze?
  lees meer

  Onmacht als systeemvraagstuk

  Het vorige artikel van de auteurs was de weerslag van waar zij toen stonden in hun onderzoek naar onmacht. Ze focusten toen vooral op het doorgeschoten postmodernisme en op ‘trickling down’: de situatie dat uiteindelijk alles bij de medewerker terechtkomt en tot onmacht leidt. In dit artikel maken zij zichtbaar hoe trickling down kan ontstaat als niet goed wordt omgegaan met systeemvraagstukken.
  lees meer

  Anders begeleiden in verwaarloosde organisaties

  In zijn vorige bijdrage stond de parallel met de orthopedagogiek centraal en de vraag: in welk opzicht en waarom is het begeleidingsproces bij verwaarloosde organisaties anders dan bij gezonde organisaties? Met het huidige artikel trekt de auteur de lijn door naar de praktijk. Hij beschrijft de rol van de begeleider, geeft belangrijke vuistregels en reflecteert op eigen ervaringen.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper