logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|83

  Teamgericht organiseren in het onderwijs

  De gangbare inrichting van de arbeidsorganisatie van scholen verhindert de ontwikkeling van een professionele cultuur. Maar het is zinloos om te streven naar een professionele cultuur als er geen organisatiestructuur is, die het professionele handelen van leraren ondersteunt. Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van Ben van der Hilst getiteld Teamgericht organiseren in het onderwijs: Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.
  1,95
  lees meer

  Samenwerkingsverbanden als kristallisatiepunt

  Het spanningsveld tussen een overheid die ‘aanhoudende zorg’ heeft voor het onderwijs, en onderwijsinstellingen die veel autonomie hebben, tekent al meer dan een eeuw het Nederlandse onderwijsbeleid. We zien dat opnieuw in de aanpak van de corona-crisis. Bijvoorbeeld rond de mondmaskers. Of de ventilatie van gebouwen. De overheid heeft wel zorg maar is terughoudend en verwijst naar besturen en partijen in ‘de regio’, een aantal scholen kiest een eigen weg, dat geeft aanleiding voor verwarring en onzekerheid, de sectorraden kloppen bij de overheid aan voor meer duidelijkheid, enzovoorts. Verantwoordelijkheden voor lastige besluiten worden graag als hete aardappel doorgegeven, en de Nederlandse constellatie biedt daarvoor veel mogelijkheden.
  1,95
  lees meer

  Effectief teamwerk voor onderwijsontwikkeling

  Leraren werken steeds meer samen. Maar wanneer is die samenwerking effectief voor onderwijsontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek Leadership for team learning van Mieke Koeslag-Kreunen dat ze uitvoerde bij verschillende domeinen in het hoger beroepsonderwijs, in samenwerking met (co-) promotoren Piet Van den Bossche, Marcel Van der Klink en Wim Gijselaers. In dit artikel beschrijft Mieke drie inzichten uit haar onderzoek die relevant zijn voor alle onderwijssectoren.
  1,95
  lees meer

  Non-verbale communicatie

  Nu we onszelf zo vaak in beeld zien via Teams of Zoom, worden we vaker geconfronteerd met onze eigen non-verbale communicatie. Dat de mr-vergadering me weinig inspireerde was duidelijk te zien. Ik zag me achterover hangen in het managementoverleg en vond dat niet kunnen, dus ging snel weer rechtop zitten. Het bracht een oude herinnering terug van een collega die ineens tegen me uitviel omdat ik er zo ongeïnteresseerd bij zat. Het ergste was toen: ze had gelijk. Het was zelfs meer dan desinteresse, het was ergernis.
  1,95
  lees meer

  Leidinggeven aan leren differentiëren

  Sinds 2014 is interne differentiatie op Titus Brandsma in Velp (onderdeel van het Arentheem College) een belangrijk speerpunt in het schoolbeleid. Doel was interne differentiatie in 80% van de lessen. Begin 2018 bleek echter dat er slechts in minder dan de helft van de geobserveerde lessen werd gedifferentieerd. Om differentiatie in de les naar een hoger niveau te tillen, zijn het beleid en de ingezette interventies onder de loep genomen. In dit artikel beschrijft Inge Geurts welke lessen de schoolleiding van Titus Brandsma daaruit trok.
  1,95
  lees meer

  COVID-19: leraren en scholen in de frontlinie

  “Ik was nog zenuwachtiger dan op de eerste schooldag”, kijkt een Vlaamse lerares moderne talen terug op haar eerste online les. “Ik gebruik af en toe eens een PowerPointpresentatie in de klas, of ik toon al eens een YouTubefilmpje, maar dit was toch van een heel andere orde.” Met de komst van het coronavirus werd in scholen over heel de wereld in een klap de dagdagelijkse klasroutine doorbroken waarmee leerkrachten zich door hun steeds complexere taak worstelen. Afstandsonderwijs was wel al behoorlijk ingeburgerd in schaars bevolkte streken, zoals je die vindt in Finland en Noorwegen, maar nu bleef in de meeste landen afstandsleren niet langer een experimenteel instrument voor avontuurlijke leerkrachten, maar werd het van de ene dag op de andere de norm. Ook voor leraren met koudwatervrees.
  1,95
  lees meer

  Strategisch personeelsbeleid

  In de DNM Focus over strategisch hrm (DNM 4.3, 2017) constateerden we als DNM-redactie dat shrm een mooie kijk is op personeelsbeleid, maar tegelijkertijd een lastige opdracht betekent. In dit artikel beschrijven Peter Leisink en Eva Knies op basis van de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd onder schoolbesturen in het vo (Leisink, 2019), hoe het met die opdracht staat. Het eerste deel van hun artikel gaat in op beleidsontwikkeling en de implementatie ervan, het tweede op de cruciale koppeling van de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders aan onderwijsontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Beginnende docenten en stress

  Dat docenten ontzettend belangrijk zijn in onze samenleving blijkt opnieuw in deze tijd van de coronacrisis. Het docentschap wordt gerekend tot de vitale beroepen. Docenten moeten er op allerlei manieren voor zorgen dat het lesgeven wordt voortgezet. Een taak die vraagt om veel aanpassings- en doorzettingsvermogen. Dat terwijl er al door veel docenten een hoge werkdruk wordt ervaren. Vooral beginnende docenten kampen met stress en een groot percentage verlaat de beroepsgroep binnen vijf jaar. Dit is ongunstig aangezien er sprake is van een toenemend lerarentekort.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: • Sissing, H. (Ed.) (2020). 4000 Years of Thinkers on Education. • Boot, L., Westerveld, L., & Dondorp, L. (Red.) (2020). Anders organiseren met ICT: 10 essays over ICT in het onderwijs. •Wilde, J. de (2020). De startende leraar: Leraar worden en blijven.
  1,95
  lees meer

  Afstand en samenwerking

  Privaat (niet-bekostigd) onderwijs heeft in Nederland altijd een beperkte omvang gekend, maar de deelname groeit de afgelopen decennia gestaag. Er komen steeds meer particuliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast volgt een toenemend aantal volwassenen (inmiddels 19% van de Nederlandse bevolking tussen de 25 en 65 jaar) niet-bekostigd onderwijs. De groei van het niet-bekostigde onderwijs hangt deels samen met de toegenomen aandacht voor permanente educatie, aldus de Onderwijsraad in haar werkprogramma 20201. De raad benoemt naast die opkomst van het private onderwijs binnen het Nederlandse onderwijsstelsel de stevige verwevenheid tussen het publieke en private onderwijs. De gevolgen van de groei van privaat onderwijs en de verwevenheid met het publieke, is een speerpunt en onderwerp van onderzoek voor de Onderwijsraad voor de komende tijd. Het gesprek en het onderzoek gaan onder andere over samenwerkingen, doelmatigheid en onderwijsinhoudelijke aspecten (zoals keuzevrijheid). Kortom, het veld van publiek en privaat onderwijs is in beweging en roept vragen op.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper