logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|160

  Toekomstbestendig in 5 oefeningen

  Het boek van Mike Hoogveld, Futureproof, mocht uiteraard niet ontbreken in dit themanummer over de toekomst. Want hoe ziet futureproof zijn eruit? Wij vroegen hem wat je kunt doen om toekomstbestendig te worden. Hij noemt het zelf een denk-doe-leerproces. En dat is precies wat dit artikel is. Dus niet lezen, maar actief aan de slag. Aan de hand van vijf oefeningen leer je iets over jezelf en je hoort wat Mike erover zegt. Veel denk-, doe- en leerplezier gewenst!
  1,95
  lees meer

  Later is al lang begonnen

  Harrie Jekkers zong het al samen met zijn Klein Orkest: “Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug.” Een lekker begin van een themanummer over Toekomst. Een mooie dooddoener ook, die alle vergezichten overbodig maakt. We leven vandaag en het is belangrijk dat we het voorbereiden op de toekomst niet ten koste laten gaan van de aandacht voor het moment zelf, het hier en nu. Toch ontdekken we in dit nummer dat het creëren van een toekomst even belangrijk is als stilstaan bij het nu.
  1,95
  lees meer

  Gevangen in de vrijheid van de straat

  Kinderen hebben de toekomst. Straatkinderen overleven elke dag om hun toekomst zeker te stellen. Wat kunnen wij leren van straatkinderen? En hoe helpt dat organisaties in een wereld die steeds sneller verandert? We vroegen het aan Bram Doolaege, founding partner bij StreetwiZe-Mobile School.
  1,95
  lees meer

  Windvaantjes in de storm

  Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Vraagstukken zijn vandaag de dag complex en meestal niet vanuit één discipline op te lossen. Hoogleraar duurzame transitie Jan Rotmans zegt niet voor niets: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Meer dan ooit geldt de disclaimer uit de financiële wereld nu voor alle sectoren: behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat biedt die garantie dan wel?
  1,95
  lees meer

  Meer lef en innovatie zonder crisis

  Alsmaar toenemende turbulentie vraagt van organisaties al een stevige dosis wendbaarheid. Corona doet daar nog een grote schep bovenop. Zo’n crisis geeft veel ellende, maar we leren er ook veel van en innovaties versnellen sterk. Hoe komt het dat sommige bedrijven geen crisis nodig hebben om deze versnelling te bereiken? En hoe kun je je innovatiekracht behouden als de druk van de crisis weer wegebt?
  1,95
  lees meer

  Alles begint met kunnen en willen leren

  “Gebrek aan lerend vermogen is het analfabetisme van de 21ste eeuw.” Deze quote van Jeroen Busscher uit zijn boek De Leer (R)evolutie (2018) kan het belang van kunnen en willen leren niet beter samenvatten. Het niet kunnen aanspreken van je lerend vermogen zal dezelfde gevolgen hebben voor de welvaart van mensen in deze eeuw als analfabetisme had in het begin van de 20ste eeuw. In een land als Nederland, dat afhankelijk is van de kenniseconomie, hebben we het dan niet meer over een klein groepje mensen dat buiten de boot valt, maar over de economie van ons land.
  1,95
  lees meer

  Relaties: that is where the magic happens

  Als een organisatie flexibel moet zijn of agile, zoals dat ook wel wordt genoemd, wat betekent dit dan voor leidinggevenden? Welke cultuur heeft een wendbare organisatie? In mijn nieuwste boek Varen in de mist ga ik hierop in. Op basis van analyses van organisaties die veerkrachtig (resilient) zijn gebleken, heb ik modellen ontwikkeld die aangeven hoe organisaties zorgen dat zij flexibel zijn en zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze twee eigenschappen blijken namelijk van levensbelang te zijn. Hoe groter de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen, hoe meer agile organisaties zijn. De titel van het boek had daarom ook Agile Management kunnen zijn, als synoniem voor Varen in de mist.
  Gratis
  lees meer

  Safety first

  De toekomst van werken is verbonden aan technologie. De toekomst is veranderd en dat vraagt om innovatiever samenwerken. Snelle en korte sprints. Minder of geen hiërarchie en meer verantwoordelijkheid. Maar gaan we niet iets te snel? Missen we iets? In dit artikel lees je hoe je psychologische veiligheid kunt ontwikkelen en hoe zich dat vertaalt in onze nieuwe manier van werken.
  1,95
  lees meer

  Van comparatieve naar persoonlijke excellentie

  Marianne van Woerkom aanvaardde op 24 januari dit jaar de positie van hoogleraar Positieve Organisatie Psychologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar oratie gaat ze in op hoe organisaties de kwaliteiten van hun medewerkers beter kunnen benutten door uit te gaan van hun sterke punten. Dat vereist volgens haar dat we prestaties minder gaan vergelijken tussen personen en meer gaan vergelijken binnen personen. Op welke momenten en onder welke omstandigheden is deze persoon op zijn of haar best?
  1,95
  lees meer

  Werken en leren in tijden van corona

  Wat waren tijdens de intelligente lockdown bij woningcorporaties de gevolgen van een uitzonderlijke (thuis)werksituatie voor de productiviteit, het welbevinden en de leerervaringen van medewerkers en leidinggevenden? De belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen uit een door FLOW landelijk gehouden onderzoek komen in dit artikel aan bod. Met als tipje van de sluier: one size does not fit all.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper