logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|56

  De vele gezichten van Supervisie

  Dit artikel is een bewerking van een artikel uit Transactional Analysis Journal uit 2007, waarvoor de auteur de Eric Berne Memorial Award 2015 heeft gekregen. In dit artikel beschrijft de auteur het werkveld van de supervisor en de plek van transactionele analyse hierin. Hij kijkt door verschillende brillen naar het onderwerp en schetst een palet aan benaderingen. De auteur ontwikkelde een model dat weergeeft wat de plek is van supervisie ten opzichte van bijvoorbeeld therapie en coaching: waar richten deze vormen zich op? Hoe breed en diep kan worden gewerkt? Welke gezichten van supervisie ken jij? En welke zijn nieuw? De auteur biedt richtlijnen om als supervisor te staan voor vakmanschap.
  1,95
  lees meer

  Supervisie in transactionele analyse: een operationeel model

  In 2004 publiceerde Marco Mazzetti in het Italiaanse tijdschrift ‘Quademi di Psicologia, Analisi Transazionale e Scienze Umane’ een artikel over een operationeel model voor supervisie in transactionele analyse (TA). Hij bewerkte hiervoor Clarksons evaluatiechecklist voor supervisiesessies (1992). In het artikel definieerde Mazzetti zeven aspecten van supervisie. Hij besprak hun kenmerken en de verschillende ontwikkelingsfasen van training. Tevens integreerde hij ze met Erskine’s (1982) ontwikkelingsgericht supervisiemodel. Een tweede, bewerkte versie van het artikel verscheen in de Transactional Analysis Journal (TAJ) in 2007. Mazzetti ontving hiervoor de Eric Berne Memorial Award 2012.
  1,95
  lees meer

  In, Over, Met en van Jezelf

  De auteur kreeg rond 1987 van zijn toenmalige pianodocent de opmerking dat hij beter aan zijn ballet juf kon vragen of hij daar misschien wél talent voor had. ”Nu nog, jaren na het behalen van mijn masterdiploma uitvoerend liedbegeleider op de piano aan het conservatorium, worstel ik soms nog met de herhalende interne boodschap dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben”. Dat merkt Joris, als hij vanuit zijn drivers wees perfect en doe je best, met net iets te veel spierspanning moeilijke passages studeer. “Dat is een totaal andere manier dan met grote betrokkenheid intens een moeilijke passage beter in de vingers krijgen”.
  1,95
  lees meer

  Op ontdekkingsreis naar TA-supervisie in organisaties

  De auteur heeft in de jaren ’90 een aantal opleidingen gedaan op het gebied van supervisie, bij Metanoia in London en bij van Praag in Nederland. In 2003 is zij geaccrediteerd als supervisor in TA tijdens het TSTA examen. Hoewel in deze opleidingen veel aan bod kwam rond counseling op de werkvloer en supervisie in de hulpverlenende beroepen, was er weinig aandacht voor supervisie in organisaties. Dit leidde tot de vraag of superviseren in organisaties meer kennis vereist dan alleen kennis van supervisie? De auteur vraagt zich af: “Wat is supervisie eigenlijk?” “Welke criteria gelden er voor supervisie binnen TA?” “Zijn er TA-modellen voor supervisie?” “Wat zouden specifieke aandachtspunten zijn voor supervisie in organisaties?” Het is een begin van een ontdekkingsreis naar een waarheid tussen vele waarheden.
  1,95
  lees meer

  Supervisie: een spel van lichaam en geest

  In dit artikel bespreken de auteurs twee benaderingen in supervisie. Linda werkt vanuit embodied coaching & therapie (ECT) en beschrijft hier lichaamsgerichte supervisie vanuit de theorie van de spiegelneuronen. Moniek werkt vanuit het relationele transactionele analyse model (RTAM) en let hierin onder andere op (tegen)overdracht. Bij het nabespreken van de supervisie tussen Linda en Moniek komen de begrippen (tegen)overdracht en het verschil tussen supervisie en therapie aan de orde. Ze onderzoeken beide benaderingen en beschrijven wat ze kunnen betekenen voor supervisors en supervisanten.
  1,95
  lees meer

  Insight is in the action

  In november 2019 gaven Marijke Arendsen Hein en Karen Bruyn tijdens het Nederlandse TA-congres samen een succesvolle workshop over supervisie. Beiden zijn overtuigd dat je je leven lang doorgaat met een professioneel leeren ontwikkelingsproces. Ze houden ervan om hun ideeën en expertise over dit onderwerp te delen met anderen. Aan de hand van vier concrete voorbeelden beschrijven Marijke en Karen hier hoe zij TA-supervisie geven in en met behulp van een groep. Beiden bepleiten een actiegerichte supervisie waarbij de supervisant, door diverse perspectieven in te nemen, niet alleen cognitief maar ook via doen en voelen iets ervaart van hetgeen zij /hij wil leren. Ze beschrijven tevens in dit artikel hoe de groep het leerproces intensiveert.
  1,95
  lees meer

  De Caleidoscoop van Supervisie

  De schrijvers van dit artikel beschouwen supervisie als een cocreatief en scheppend proces waarin supervisor en supervisant samenwerken met en aan het ingebrachte materiaal. Binnen het supervisieproces ontvouwen zich eerder perspectieven dan een strakke lijn, welke bruikbaar zijn voor het verder denken en doen van supervisant én van supervisor. Er wordt inzichtelijk gemaakt dat de gelaagdheid in structuur en de verschillende dimensies van supervisie vragen om een caleidoscopische manier van kijken en werken. Met behulp van de supervisie modellen van Newton en Napper (2007) en Hawkins en Shohet (2006) reiken ze mogelijkheden aan om daarmee te werken. Tot slot wordt het belang van een secure base om te werken in supervisie uitgewerkt.
  1,95
  lees meer

  Cocreative Transactional Analysis

  Wanneer ik schrijf over het werk van anderen, gaat dit over het algemeen over recent werk. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik een recensie schrijf over een artikel dat al 20 jaar oud is. Het gaat bovendien om een artikel dat ik al een tiental keren gelezen heb. Het artikel dat Cocreative Transactional Analysis dat Graeme Summers en Keith Tudo in 2000 publiceerden in de Transactional Analysis Journal (TAJ, 30(1), 23-40), heb ik aan alle kanten besnuffeld, bevoeld en binnenstebuiten gekeerd. Ik heb er dikwijls bij stil gestaan in trainings- en supervisiegroepen. Daarnaast is het een inspiratiebron voor veel van mijn eigen schrijfwerk geworden. Ik heb er urenlange gesprekken over gevoerd met Graeme Summers en er mijn eigen ideeën aan toegevoegd. Dus zeggen dat ik er een liefhebber van ben, is een understatement.
  1,95
  lees meer

  Binnenste buiten

  In dit CTA-artikel neemt Alex Lagas ons mee in zijn werkwijze als counselor en trainer en vooral hoe hij in de ruimte werkt. Hij werkt met het systeem van herkomst en brengt daarin de bron van het huidige vastlopen van de cliënt duidelijk in beeld. Hij werkt met wat er zich tussen hem en zijn cliënt in het hier en nu manifesteert en met de relatie(s) waarbinnen het scriptbesluit ooit genomen is. Lagas nodigt zijn cliënt uit om vanuit de huidige situatie toe te werken naar het herzien van oude belemmerende besluiten.
  1,95
  lees meer

  Een blik op de toekomst

  TA-magazine sprak met Diane Salters, voormalig president van International Transactional Analysis Association (ITAA) en Krispijn Plettenberg, voormalig president van European Association for Transactional Analysis (EATA), over deze beide verenigingen. Hoe dragen de verenigingen bij aan de toekomst van TA? De redactie heeft ervaren dat associaties een sterk verenigende kracht kunnen hebben. Diane Salters en Krispijn Plettenberg hebben de samenwerking tussen de beide verenigingen op gang gebracht, met het oog op een onderzoekende dialoog. Dit artikel gaat over hun persoonlijke visie en lessen over leiderschap, niet alleen voor presidenten van associaties, maar voor ons allen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper