logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|50

  Nieuwe antwoorden op oude vragen

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Attachment informed grief therapy. The clinician’s guide to foundations and applications van Phyllis Kosminsky en John Jordan (2016). Hij is er enthousiast over: zij schreven volgens hem een zeldzaam goed, diepgaand en inspirerend boek over een van de belangrijkste, ingewikkeldste en uitdagendste vragen: hoe werkt onze hechtingsgeschiedenis door in de wijze waarop we als volwassenen omgaan met impactvolle verliezen? Ze brengen volgens hem een synthese aan die niet eerder zo compact, helder overzichtelijk werd samengebracht.
  lees meer

  De zeven levensfasen van de levensschool

  De auteur bespreekt in deze bijdrage Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen van Bertie Hendriks en Mirjam Tirion-Ietswaart (2013). Dit boek is bedoeld als hulp- en inspiratiebron om je te ontwikkelen als mens. Met het bewust worden van patronen ontstaat er ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. De auteur bespreekt het werk aan de hand van de in het boek beschreven zeven fasen. Ze is enthousiast, maar er zijn ook kritiekpunten te noteren.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? Dit keer komt Riet Fiddelaers-Jaspers aan het woord: ‘Ik weet inmiddels hoe belangrijk het is om werkelijk afscheid te nemen, want pas dan kun je de nieuwe weg welkom heten. Het is een van de kernpunten van mijn werk geworden: welkom en afscheid zijn onlosmakelijk verbonden.’
  Gratis
  lees meer

  ‘Ik zit ook wel eens met tranen in mijn ogen – dat mag’

  Een beroepsgroep die bij uitstek te maken heeft met het begeleiden van verlies is die van de uitvaartondernemers. De auteurs spraken met twee van hen over het gevoel van wederzijdsheid in hun werk, het omgaan met lastige situaties en het begeleiden van uitvaarten in de coronacrisis.
  lees meer

  ‘We hebben soms een pijnlijk beroep’

  Deze bijdrage verkent de plek van verlies in het werk van predikanten en wat dat betekent voor de begeleidingskundige kant van hun werk. Dit bespreekt de auteur aan de hand van een supervisorische nascholing voor acht predikanten, waarbij men aansluitend in gesprek ging over het thema ‘verlies’.
  lees meer

  Ontwikkelen is (ook) verliezen

  Kijken met de bril van verlies is voor iedere begeleidingskundige van belang. Want wie zich in een transitie bevindt, verliest altijd iets. Verlies is daarom onderdeel van elk levensverhaal. In dit artikel bespreekt de auteur een aantal essentiële aspecten van verlies en rouw die voor professionele ‘ontmoeters’ goed zijn om te weten en toe te passen. Deze inzichten koppelt zij aan haar praktijk als ervaringsdeskundige en professioneel begeleider.
  Gratis
  lees meer

  Loslaten wat je weet

  In elk veranderingstraject zet je dingen op het spel. Hoe laat je los wat je weet? En hoe kun je ontspannen omgaan met het wegvallen van waarheden die mogelijk niet meer relevant zijn? In dit artikel beschrijven de auteurs Theory U als conceptueel kader en illustreren dit aan de hand van het werkproces in een specifieke casus: droogte in de Achterhoek.
  lees meer

  Op de pof

  ‘Ik ben gezegend dat mijn dierbaren en ik tot nu toe gevrijwaard zijn gebleven van corona. Misschien kost het me daarom wel moeite mijn gedachten en gevoelens rond deze coronacrisis te ordenen’, aldus Paul Kloosterboer in zijn column. ‘Enerzijds zie ik de zieken, de doden, gefrustreerde ondernemers en werknemers, een intredende recessie, de spanningen en frustraties rond de anderhalve-metersamenleving en ga zo maar door. (...) Ook ik word tureluurs van die videowerkelijkheid die ik alleen maar kan horen en zien, maar niet kan ruiken, voelen en proeven. En als zelfstandig organisatieadviseur en -ontwikkelaar zit ik meer op een houtje te bijten dan me lief is.’
  lees meer

  Gecompliceerde rouwklachten door baanverlies

  Bij het begeleiden van cliënten vanuit de arbeidsre-integratie zag de auteur overeenkomsten met mensen die vastlopen in rouw na verlies van een dierbare. Men lijkt het baanverlies niet te kunnen accepteren en blijft steken in het verleden, het lukt maar niet om de draad weer op te pakken. Dit artikel biedt een algemene inleiding rondom de betekenis van werk, rouw en baanverlies en beschrijft de belangrijkste onderzoeksresultaten. Vragen zijn vervolgens: hoe kun je gecompliceerde rouwklachten na baanverlies herkennen bij een cliënt? En hoe kan men cliënten begeleiden die zijn vastgelopen in rouw na baanverlies?
  Gratis
  lees meer

  Levenskunst in tijden van corona

  In dit artikel worden de existentiële aspecten van de coronacrisis belicht met behulp van het denken van Michel de Montaigne. Deze filosoof leefde in de zestiende eeuw, waarin parallellen te ontdekken zijn met de huidige crisis. Na het schetsen van de existentiële aspecten van de coronacrisis komt de vraag aan de orde hoe hiermee om te gaan. Dit artikel is een pleidooi voor levenskunst in tijden van corona, door oog te hebben voor het goede leven, in moreel opzicht.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper