logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|89

  LEIDERSCHAP IN TIJDEN VAN CORONA

  Ongetwijfeld zal 2020 de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin het coronavirus de wereld in zijn greep hield. Het virus raakte niet alleen de gezondheid, maar zo goed als alle sectoren van de samenleving. Ook het onderwijs. Voor de zomervakantie gingen de scholen zelfs voor een langere periode dicht en werd het onderwijs digitaal aangeboden. In dit nummer van DNM is de Focus geheel gewijd aan corona en het onderwijs. Onze redacteuren Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin hebben er samen met een aantal bestuurders, schoolleiders, leraren en adviseurs een extra dikke, en vooral boeiende, Focus over gemaakt.   Vanwege de omvang van de Focus hebben we het Magazine moeten inkorten. Over Focus en Magazine gesproken: na zeven jaargangen krijgt DNM in 2021 een nieuwe vorm, waarin het onderscheid tussen het  Magazine-deel en het Focus-deel wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats krijgt het blad elk kwartaal een thema van een wat beperkter omvang en meer nog dan voorheen worden deze thema’s verbonden aan onderwijs en leiderschap. Daarnaast blijven de artikelen uit het veld en de wetenschap.   Overigens ondergaat ook de redactie de nodige wijzigingen. We prijzen ons zeer gelukkig dat we in 2021 met een vernieuwde en uitgebreide redactie aan het werk gaan met ons vakblad. Margriet van der Sluis en Sietske Hendriks zijn eerder dit jaar al toegetreden tot de redactie en in 2021 sluiten Tanja de Ruiter, Jeroen Onstenk en Jitske Brinkman aan. Met deze redactie van tien hebben we een team waarin wetenschap en praktijk beide goed vertegenwoordigd zijn.   Onze hoofdredacteur, Arie Olthof, zal met ingang van de nieuwe jaargang terugtreden en als adviseur verbonden blijven aan de redactie. Arie heeft zich zeven jaar ingespannen om ons vakblad een plaats te geven in het onderwijsveld en met succes. De redactieleden willen hem daarvoor hartelijk danken en zijn blij dat hij met al zijn ervaring als adviseur in beeld blijft. Twee vaste medewerkers zien wij in 2021 niet terug. Hans van Dijck heeft voor dit nummer zijn laatste bijdrage geschreven in zijn mooie rubriek “Hoe zit het met uw …” waarin hij vanuit een vaak onverwacht perspectief aandacht gaf aan een bijzonder onderwerp aan de hand van een boek. In dit nummer gaat het over Introvertie. Edith Hooge heeft jarenlang, samen met Sietske Waslander, de rubriek “Beleid en Bestuur” verzorgd, maar moet daar wegens drukke werkzaamheden mee stoppen. Langs deze weg bedankt de redactie Hans en Edith voor hun mooie en uitdagende bijdragen aan ons vakblad.   Wij wensen iedereen die dagelijks werkt aan goed en mooi onderwijs fijne feestdagen, een welverdiende vakantie en een hoopvol 2021.   De Redactie   Inhoud   MAGAZINE   Vier uitdagingen ter verbetering van het vertrouwen in schooladviezen, Anneke Timmermans, Marleen Brans, Anja Kroesbergen en Ruth van Ringelesteijn Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs, Eva Voncken, José Mulder e.a. Rubrieken Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw  Onderwijs over de grenzen Boeken   FOCUS OP   Inleiding Pieter Leenheer De grote lijnen Leiderschap in tijden van corona, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin Kink in de kabel of kans? Covid-19 en onderwijs, Frans Schouwenburg en Laura Westerveld Corona: een katalysator voor professionalisering op de werkvloer? Rudi Schollaert Houtje-touwtje of innovatieonderzoek? Het mbo na de coronatsunami, John Schobben Ervaringen Alles is anders, Jeanette Oostijen Meebewegen zonder om te waaien. Koersen op je waarden in onzekere tijden, Tanja de Ruijter Crisis gebruiken om organisatie te verbeteren, Judit Weekenborg Hoe loods ik mijn school door corona? Tom Navis 100 dwaze dagen Dagboek van een adviseur in coronatijd, John Schobben Wat corona mij heeft geleerd? Dat we zo druk zijn met onszelf! Anne Jan van den Dool Professionaliteit Hoe een crisis je ook kan helpen steviger te staan, Gerritjan van Luin en Manon Ruijters “Je moet in staat zijn na te denken wat je eigenlijk met je onderwijs wilt” Pieter Leenheer Die hele coronaperiode kwam voor ons uit de lucht vallen” Pieter Leenheer Nabeschouwing Corona als doorbraak, Hartger Wassink

  5,95
  lees meer

  Vier uitdagingen ter verbetering van het vertrouwen in schooladviezen

  Vraag een willekeurige volwassene en deze zal je precies kunnen vertellen wat het schooladvies was dat hij kreeg op twaalfjarige leeftijd. Ook zal je te horen krijgen of dat schooladvies is uitgekomen of dat het misschien toch wat ambitieus was, of juist niet. Het schooladvies heeft een sleutelpositie in de schoolloopbanen van kinderen en dit zal in de (nabije) toekomst ook zo blijven. Op basis van een aantal recente onderzoeken willen we vier uitdagingen voorleggen waardoor het vertrouwen in het schooladvies kan worden vergroot. Maar eerst beschrijven we waarom dat nodig is; welke problemen rond de kwaliteit van de schooladviezen hebben onderzoekers de afgelopen jaren geconstateerd?
  1,95
  lees meer

  Corona en de publieke rollen van onderwijs

  Crises werken onthullend. Ze maken zichtbaar wat onder de oppervlakte ligt. Met de coronapandemie is dat niet anders. In een wereld waar de BV-IK hoogtij viert, maakt een minuscuul virus duidelijk hoezeer iedereen met elkaar verbonden is. De verspreiding van een lokale markt in een voorheen onbekende stad in China, naar alle uithoeken van de wereld, was een kwestie van weken. De globalisering voltrok zich - in real time - voor ieders ogen.
  1,95
  lees meer

  Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs

  Het docententekort1 in de techniek, een van de aanleidingen voor het programma Sterk Techniekonderwijs (STO), wordt steeds pregnanter. Het STO-programma biedt vmbo-scholen middelen om samen met mbo, bedrijfsleven en andere regionale partners duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs te realiseren. Hiervoor zijn tot dusverre 77 regio’s2 gevormd die elk een eigen plan gemaakt hebben om deze doelen te bereiken. Dit artikel schetst, op basis van die plannen (Van den Berg et al., 2020), hoe STO-regio’s het lerarentekort voor de technische vakken willen gaan aanpakken en welke knelpunten er lijken te ontstaan.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… introvertie

  “Wat voor type leidinggevende hebben we op dit moment in deze school nodig?” Deze vraag kreeg ik gesteld door de bestuurder. De school in kwestie was na een bloeiperiode in een periode van consolidatie terechtgekomen en het imago dreigde te verbleken door de toenemende concurrentie. De nieuwe ideeën die nu werden ontwikkeld om beter aan te sluiten bij leerlingen, waren in de onderbouw opgestart maar de bovenbouw zat duidelijk nog op het oude spoor.
  Gratis
  lees meer

  Het Angelsaksisch debacle

  Het Engelse onderwijs werd bij het einde van het schooljaar opgeschrikt door een stevige rel over de centraal toegekende eindcertificeringen. Aangezien er door de coronacrisis geen echte centrale examens waren, werden de graden en certificaten toegekend door de leraren. Die werden echter centraal gecorrigeerd op basis van een blijkbaar erg betwistbaar algoritme. Het zat als volgt.
  Gratis
  lees meer

  Boeken

  Kneyber, R. (2020). Orde houden (vernieuwde editie). • Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (2020). Onderwijs na COVID-19: Naar vijf ideeën en vier scenario’s voor nieuw onderwijs.
  Gratis
  lees meer

  Inleiding

  Leiderschap is in tijden van corona heel complex. Je moet als bestuurder of schoolleider tal van rollen tegelijk uitoefenen, die allemaal ongeveer evenveel aandacht vragen en soms elkaar ook nog eens onderling in de weg zitten. Voor die situatie kunnen we in deze Focus geen recepten of protocollen bieden. Wat we wel bieden is een beeld hoe een aantal bestuurders en schoolleiders ermee omgaan. Soms zal dat beeld troostrijk zijn of, en dat is zeker zo belangrijk, kan het functioneren als een spiegel voor je eigen gedrag als leider. Tegelijkertijd bevat deze Focus – althans, dat hopen wij – daarnaast wel degelijk ook voorbeelden en ideeën die inspireren, en vooral: tot reflectie aanzetten.
  Gratis
  lees meer

  De grote lijnen

  In maart van dit jaar vroegen we een aantal schoolleiders en bestuurders om tot en met september een dag- of weekboek bij te houden met hun ervaringen, overdenkingen en conclusies rond het thema ‘school in coronatijd’. Want zoals we in de inleiding beschreven: we dachten toen nog dat aan het einde van het jaar, wanneer we de DNM Focus over dit thema zouden publiceren, het ergste leed wel geleden zou zijn en dat we dan op basis van de dag- en weekboeken een beeld zouden kunnen geven van wat er veranderd was en naar welk ‘normaal’ de gedwongen mars geleid had.
  1,95
  lees meer

  Ervaringen

  Intelligente lockdown, het nieuwe normaal, elleboogbegroeting, mondkapjesplicht, zorghelden; zoveel nieuwe samengestelde woorden. Het voelt als een tijdelijke teleportatie naar een nieuwe werkelijkheid waarin heel veel gewone dingen ineens anders zijn. En waarin lang gedroomde onderwijsvernieuwingen in een klap werkelijkheid worden.
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-01-2021
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper