logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|220

  Positieve geneeskunde (volledige uitgave)

  Gezonde en florerende mensen. Dat is het doel van de positieve psychologie. Gezonde en florerende mensen is ook het doel van de geneeskunde. In deze bizarre tijden van het coronavirus lijkt dat doel belangrijker dan ooit. De positieve psychologie en geneeskunde zijn beide wetenschappelijke disciplines, die ‘evidence-based’ en ‘evidence-informed’ hoog in het vaandel hebben staan. Ze hebben dus meerdere raakvlakken. Dit themanummer verkent dit vruchtbare grensgebied. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hoe kunnen ze elkaar versterken? Bestaat er wel zoiets als positieve geneeskunde? En hoe ziet die er dan uit? INHOUD 'POSITIEVE GENEESKUNDE' WETENSCHAP Ockhamvraag: Is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald? Hein Zegers Zwarte zwaan Corona Pieter Jansen & Fredrike Bannink Bouwen op unieke kwaliteiten Marianne van Woerkom Omgaan met (probleem)gedrag in het verpleeghuis Marion Klaver Waarderende diagnostiek Jan Auke Walburg PRAKTIJK Visiedocument medisch specialist 2025 Fredrike Bannink De therapeut in de broekzak Simone Verhagen De positieve focus in psychotherapie Fredrike Bannink, Sergio van der Pluijm, Jeffrey van der Starre, Matthijs Steeneveld & Hein Zegers Meer compassie beschermt tegen burn-out Onno Hamburger Van werkdruk naar werkplezier Marita van Polen Hospitality in de gezondheidszorg Fredrike Bannink & Eline Kuiper Consoler toujours Sander de Hosson Positive Design: De kracht van placebo Pieter Desmet

  5,95
  lees meer

  Is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald?

  “50% van jouw geluk is door jouw genen bepaald, 10% door omstandigheden en 40% door dingen die je zelf doet.” Deze uitspraak hoor je regelmatig in populariserende praatjes over positieve psychologie. Dikwijls vergezeld van een taartdiagram met drie bonte partjes van 50%, 10% en 40%. Maar klopt deze uitspraak? Kort antwoord: neen. Bovenstaande uitspraak is een voorbeeld van een overdreven vereenvoudiging van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het onze Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger dan dat: is jouw geluk voor 50% genetisch bepaald?
  Gratis
  lees meer

  Zwarte zwaan Corona

  Schijnbaar uit het niets is daar plotseling SARS-CoV-2. Het zet de wereld op z’n kop. Ongekende maatregelen worden genomen, die helaas niet kunnen voorkomen dat veel mensen ziek worden of sterven. De gezondheidszorg wordt zwaar op de proef gesteld. Ook de economie krijgt klappen en ons sociale leven is volledig ontregeld.
  1,95
  lees meer

  Bouwen op unieke kwaliteiten

  Op 24 januari jongstleden hield Marianne van Woerkom haar oratie Bouwen op unieke kwaliteiten: versterken van ontwikkeling en welbevinden in organisaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ter aanvaarding van de leerstoel Positieve Organisatie Psychologie. Dit artikel is gebaseerd op een deel van haar oratie en gaat in op onderzoek naar de relatie tussen (het gebruik van) sterke punten, ontwikkeling en welbevinden van medewerkers. Dit artikel valt buiten het thema, maar is wel interessant voor mensen die werken in de zorg.
  Gratis
  lees meer

  Omgaan met (probleem)gedrag in het verpleeghuis

  Teams hebben dagelijks te maken met allerlei vormen van gedrag van cliënten. Een deel van het gedrag van cliënten draagt niet bij aan het welbevinden van cliënten, gedrag dat ook wel probleemgedrag of onbegrepen gedrag genoemd wordt. Een deel van het gedrag van cliënten draagt juist wel bij aan welbevinden, zogenaamd gewenst of helpend gedrag. In de literatuur en de dagelijkse praktijk gaat de aandacht vaak primair uit naar probleemgedrag: hoe analyseer en behandel je dit gedrag en wat kan het zorgteam doen of denken om dit gedrag in de juiste richting te beïnvloeden om het welbevinden van een cliënt te bevorderen (Verenso, 2018, Zwijsen et al., 2014). Welbevinden betreft echter niet alleen het verminderen van probleemgedrag maar ook het versterken van de sterke kant van cliënten, zoals krachten, talenten en gewenst gedrag. Deze visie op welbevinden past bij de nieuwe ontwikkelingen die horen bij het begrip ‘positieve gezondheid’. Het is dus wenselijk om in de behandeling en omgang met cliënten breder te analyseren en interveniëren dan alleen de klachtenkant. Daarnaast is een probleemgerichte aanpak van probleemgedrag ingewikkeld en vooral een multidisciplinaire aangelegenheid. Dit maakt zorgteams in eerste instantie afhankelijk van de inzet en het meedenken van andere disciplines, wat gevolgen heeft voor de emancipatie en het versterken van zorgteams in de omgang met (probleem)gedrag. In dit artikel leggen we de aandacht op het verstevigen van zorgteams in het bevorderen van welbevinden van cliënten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van interventies uit de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie die op een mediatieve manier worden ingezet.
  1,95
  lees meer

  Waarderende diagnostiek

  In de gezondheidszorg besteden we de meeste tijd en geld aan mensen met chronische problemen. Het gaat dan om ziektes waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Deze financiële prioriteit kan moeilijk anders want in Nederland hadden in 2018 bijna 10 miljoen mensen één of meer chronische ziektes. Dat is 58% van de bevolking (VWS, 2020). Dat heeft ook voor de diagnostiek nogal wat gevolgen.
  1,95
  lees meer

  Visiedocument medisch specialist 2025

  ‘Eén doel: het beste voor de patiënt’ … laat dat nu ook de ambitie van de positieve psychologie zijn! In dit artikel geef ik een samenvatting van het Visiedocument Medisch Specialist 2025, in 2017 uitgegeven door de Federatie Medisch Specialisten. Het betreft een ambitieuze visie die voor álle medisch specialisten moet gaan gelden. Daarbij staat het concept Positieve Gezondheid centraal (Huber et al., 2011). Of die ambitie – en dan binnen vijf jaar - gehaald gaat worden moeten we afwachten. Het is een visie, dus de lat mag hoog liggen. Desalniettemin valt het te prijzen dat medisch specialisten de behoefte van de patiënt meer centraal willen stellen, een betere samenwerking met patiënten en andere zorgprofessionals wensen en zich meer willen inzetten voor preventie en innovatie.
  1,95
  lees meer

  De therapeut in de broekzak

  Wat doet ertoe als men nadenkt over gezondheid? Wanneer voelt iemand zich goed en hoe communiceer je hierover met anderen? In dit artikel wordt ingegaan op de veranderende zorgvisie die het denken vanuit het perspectief van positieve gezondheid ons biedt, het belang van het dagelijks functioneren en de toevoeging van de experience sampling methodiek voor individuen op weg naar herstel. Door zelf bij te houden hoe je je voelt, wat je doet op een dag en door aan de slag te gaan met deze informatie, krijg je grip op je gezondheid en welzijn.
  1,95
  lees meer

  De positieve focus in psychotherapie

  Tot ons genoegen zien we dat stromingen in de psychotherapie met een positieve focus meer en meer gewaardeerd en toegepast worden, óók (en juist) met mensen met ernstige psychische problematiek. We zien ook dat er inmiddels een grote diversiteit aan stromingen voorhanden is. Van methodieken waarin weleens de oefening ‘dankbaarheidsdagboek’ meegegeven wordt tot methodieken die werken op basis van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) of oplossingsgerichte gespreksvoering. In dit artikel willen we een overzicht bieden van wat er aan deze stromingen beschikbaar is, zonder overigens te beweren dat dit volledig is. Voor elke stroming geven we een korte beschrijving. Achtereenvolgens bespreken we: ACT, positieve psychologie, positieve psychiatrie, cliëntgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, welbevindentherapie, positieve cognitieve gedragstherapie, COMET en MBCT.
  1,95
  lees meer

  Meer compassie beschermt tegen burn-out

  Stel je mag kiezen. Je krijgt (A) een arts die warm en vriendelijk is, of je wordt behandeld door (B) een arts die koel en afstandelijk is maar wel de hoogste cijfers had bij zijn opleiding tot arts. Veel mensen zullen voor optie B kiezen: de specialist die niet sociaal vaardig of communicatief is maar wel goed kan snijden. In hun recente boek beargumenteren Trzeciak en Mazzarelli (2019) overtuigend dat optie A wel eens de betere keuze zou kunnen zijn. Patiënten van artsen die compassievol zijn genezen sneller, hebben minder serieuze complicaties en maken veel minder gebruik van medische voorzieningen (gemiddeld 50% minder).
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »