logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Column: Natuurlijk proces

Auteur: Suzanne Unck

Natuurlijk proces Een tijdje geleden keek ik naar de prachtige serie Kijken in de Ziel waarin toppsychiaters aan het woord zijn over hun vak. De interviewer vroeg hen wanneer iemand niet naar een psychiater hoeft. Eén van de psychiaters antwoordde toen: “Bij rouw”. Haar uitleg was dat rouw een natuurlijk proces is waar je doorheen moet en niet een probleem dat opgelost moet worden. Ik ben het daar roerend mee eens. Rouw is een natuurlijk deel van ieders leven dat beleefd en ervaren moet worden op je eigen manier. Overigens zie ik rouw niet alleen als reactie op een overlijden. Elk onvrijwillig loslaten, misschien zelfs als het een eigen keuze is, verdient een rouwproces. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft zo mooi de vijf stadia van rouw beschreven waar mensen doorheen gaan wanneer ze iemand verliezen. Van ontkenning naar boosheid naar onderhandelen om vervolgens via depressie tot aanvaarding te komen. Niet helemaal een lineair proces volgens mij, maar wel een herkenbare opvolging van stappen die nodig zijn om weer verder te kunnen. Maar als een psychiater niet nodig zou zijn in een rouwproces, hoe zit het dan met een counsellor? Welke rol kan een counsellor spelen bij iemand in een rouwsituatie? In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met cliënten die met een verlies te maken hebben. Soms een baan, soms een partner door scheiding maar ook overleden dierbaren. Het grote voordeel van een counsellor is het oprechte, objectieve luisterende oor. Anderen hebben vaak eigen belangen of eenzelfde verlieservaring. Hierdoor voelt het voor de cliënt soms belemmerend om anderen ‘lastig te vallen’ of anderen kunnen niet betekenen wat de persoon in kwestie echt nodig heeft. Het is vaak ook moeilijk om met rouwende mensen om te gaan. Ze zijn vaak op zichzelf gericht, zitten vast en willen graag vaak hun verhaal doen. Als omgeving heb je het dan ook zwaarder te verduren omdat jij degene bent die de emoties opvangt. En je kunt het probleem niet voor iemand oplossen, hoe graag je dat ook zou willen. Bovendien doet het pijn om iemand om wie je geeft te zien rouwen. Zo had ik eens een cliënte wier broer was overleden. Op haar verzoek hebben we samen geluisterd naar de geluidsopnames van zijn begrafenis. Het hielp haar om daar echt even de tijd voor te nemen en het opnieuw te beleven. Ik kon haar ondersteunen door vragen te stellen, ruimte te geven voor emoties en haar ervaringen te bekijken vanuit een ander daglicht. Het was een indrukwekkende sessie die ik niet snel vergeet. Wat betekent rouwen voor jou? Hoe zie jij de rol van een counsellor in een rouwproces? Suzanne Unck (1972) is counsellor/coach, trainer, spreker en auteur. Zij inspireert mensen om echt te veranderen. www.suzanneunck.nl
Gratis
lees meer

Jongeren (volledige uitgave, 11 artikelen)

INHOUD THEMA 'JONGEREN' (mei 2010) Visie, Wie luistert er naar mij?! Els van Mourik De opinie van, Ton Notten, Christine Beenhakker Lezerscolumn, Identiteit, Suzanne Unck Pioniers, Erik H. Erikson, Siebelien Felix Achtergrond, Jongeren zelf aan het woord, Martinique Walraven PRAKTIJK Uit ‘t veld, Studiecentrum Support, Moniek van Summeren, Christine Beenhakker Help, Casus Aan de hand van, RET, Roderik Bender Ondernemen, Verkoop jezelf, Jan-Willem Seip ACTUEEL Issue, Infobesitas, hype of echt probleem? Martinique Walraven Nieuwe redactieleden Achtergrond, Over eigen grenzen heen kijken, Leendert Kieviet, Els van Mourik In het nieuws Agenda Gelezen Forum Verenigingsnieuws, ABvC Verenigingsnieuws, NAC Vooraankondiging VOORWOORD De jeugd heeft de toekomst Jongeren staan in de lente van hun leven, zijn volop in ontwikkeling in hun groei tot volwassenheid. Met hun mooie, maar ook hun moeilijke momenten. Immers: groeien doet weleens pijn. Soms kan het hoofd het hart niet bijhouden, of omgekeerd. De explosie van hormonen, het losmaken van thuis en de verwarring in hun gevoelsleven zijn alom bekende verschijnselen in de puberteit. Maar wat is het ook ontroerend om te zien hoe een kind zijn eigen wijsheid ontwikkelt. Meer mens wordt, in hart en ziel. In dit nummer van Counselling Magazine staan wij uitgebreid stil bij de jonge mensen in onze samenleving. Als counsellors krijgen wij vaak te maken met de jongeren (en hun ouders!) die het spoor even zijn kwijtgeraakt. Die niet meer precies weten hoe ze verder moeten en een duwtje in de goede richting nodig hebben. Roderik Bender heeft daar een boek over geschreven, en biedt zowel counsellor als cliënt concrete handvatten gebaseerd op de RET methode waarmee de ouder kan leren emotioneel in balans te blijven bij de opvoeding. In het artikel “Wie luistert er naar mij?” krijgt u achtergrondinformatie over de specifieke jongerenproblematiek en handvatten hoe wij als counsellors jongeren meer richting kunnen geven en een vertrouwensband met hen kunnen opbouwen. Erik H. Erikson is een van de grondleggers van de ontwikkelingspsychologie. In het achtergrondartikel gaan wij dieper in op zijn leven, zijn werk en zijn invloed en betekenis op de ontwikkeling van counselling en psychotherapie. Wij waren te gast bij studiecentrum Support in Oss waar Moniek van Summeren met toewijding jongeren opvangt en hen nèt dat extra duwtje in de rug geeft. Een boeiende reportage met een bijzondere vrouw. Prof. dr. Ton Notten is deskundige op het gebied van jongeren die opgroeien in de stad. De problemen van de opgroeiende jeugd zijn daar het meest duidelijk zichtbaar. Hij vertelt levendig over zijn ervaringen in Rotterdam en neemt ons mee in zijn verhaal over etnische verschillen, stad en platteland, onderwijs en cultuur. Verder laten wij jongeren in dit nummer zelf aan het woord: wat vinden zij bijvoorbeeld van de sociale media zoals Twitter, Hyves en Linkedin? De jeugd heeft de toekomst. Over zo’n twintig jaar zijn de jongeren van nu de bestuurders van ons land, de directeuren van onze bedrijven, de artsen in onze ziekenhuizen. Het is onze taak om de jongeren te begeleiden naar hun volwassenheid zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige en weldenkende mensen, die weloverwogen keuzes kunnen maken. Christine Beenhakker, hoofdredacteur

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper