logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

Gelezen over stress

Flow Psychologie van de optimale ervaring Mihaly Csikszentmihalyi. Boom, 2000 (2010, 9e dr). ISBN 978 90 535 2508 1 “2300 jaar geleden kwam Aristoteles tot de conclusie dat de mens bovenal streeft naar geluk.” Er zijn momenten waarop je je optimaal gelukkig voelt. Dat gebeurt vaak als je zo betrokken bent bij een activiteit dat je alles om je heen vergeet. Mihaly Csikszentmihalyi noemt deze optimale ervaring ‘flow’. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen zelf deze ervaring van genot, creativiteit en totale betrokkenheid tot stand kunnen brengen en vasthouden. Geluk en flow overkomen ons namelijk niet toevallig, zoals velen denken. Csikszentmihalyi is hoogleraar psychologie en heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar flow. Dit is dan ook niet zijn eerste boek, maar eerder een samenvatting van zijn bevindingen. Hij benadrukt geen ‘doe-het-zelfboek’ geschreven te hebben; een concreet stappenplan om gelukkig te worden en meer in een flow te leven, zul je niet aantreffen. Wel voorziet het boek in voorbeelden die je helpen je leven prettiger te maken. Toch vind ik dat het boek wel degelijk handreikingen biedt. Een van de besproken zaken betreft het beheersen van je bewustzijn door bijvoorbeeld te streven naar een concreet doel. Ieder mens heeft uitdaging nodig. Je kunt eigenlijk pas echt gelukkig zijn als er een vorm van complexiteit in je leven is. Vandaar dat het stellen van doelen en een vorm van competitie mensen vaak in een flow brengt. Daarbij is het van belang dat het doel dat je jezelf stelt haalbaar is: het moet niet te makkelijk of te moeilijk zijn en je moet er zelf invloed op uit kunnen oefenen. Het bedrijven van sport en spel, genieten van kunst en het beoefenen van hobby’s brengt vrijwel altijd flow in je leven. Je hebt het gevoel dat je je leven onder controle hebt en een zinvol bestaan leidt. ‘Controle’ betekent overigens niet dat je vervelende situaties in je leven kunt voorkomen; die zullen er altijd wel zijn. Bij controle gaat het meer om het creëren van innerlijke harmonie en de vaardigheid om externe omstandigheden in overeenstemming te brengen met je doelen. De auteur laat zien dat het zelfs mogelijk is om je gelukkig te voelen in de meest vreselijke omstandigheden. Dit boek blader je niet snel door; in vrijwel elke alinea staan passages die je tot nadenken uitnodigen. Op vrijwel elke bladzijde heb ik zinnen onderstreept. Voor mij betekent dit, dat ik het een waardevol en informatief boek vind. Vincie van Gils - zelfstandig communicatieadviseur, coach, trainer en auteur Omgaan met stress en burnout Omgaan met stress en burnout Bart Verkuil & Arnold van Emmerik. Bohn Stafleu van Loghum, 2007. ISBN 978 90 313 4391 1 Stress: we hebben er allemaal mee te maken. In de positieve zin, als de stress die maakt datje net iets beter presteert. Het is ook die stress die zorgt dat je niet doelloos blijft hangen in gevaarlijke situaties en je de kracht geeft om te vluchten of te vechten. Een gezonde spanning die hoort bij het leven. Maar stress kan ongezond worden op het moment van te hoge werkdruk of spanningen binnen het gezin. In veel gevallen lukt het niet om deze vorm van stress om te zetten in actie. Het is niet alleen vervelend maar belast ook je lichaam. In sommige gevallen kan dit leiden tot overspannenheid, burnout en depressie.‘Omgaan met stress en burnout’ vertelt op een heel eenvoudige manier hoe stress ontstaat, wat het verschil is tussen gezonde en ongezonde stress en wat stress met je lichaam doet. Het leert je uit te zoeken wat je energie kost en welke activiteiten jou energie opleveren. Het boek is met 126 pagina’s dun te noemen. Prima geschikt dus om in korte tijd heel wat op te steken over het hoe en waarom van stress. Toch zijn de schrijvers er binnen dit beperkt aantal pagina’s in geslaagd veel tips mee te geven om beter om te gaan met stress en je leven weer in eigen handen te nemen. Een van de opmerkelijke thema’s uit het boek vind ik: ‘Tips voor gesprekken met bedrijfsartsen en werkgevers’. Het hoofdstuk geeft een mooie leidraad voor het voeren van een ‘stressgesprek’ op het werk. Van een eenvoudige probleemanalyse naar het brengen van de boodschap op basis van geweldloze communicatie. Met tips voor de leidinggevende. Duimen dat een paar dapperen zich aan de klus wagen op basis van deze raadgevingen. Het zou waarschijnlijk heel wat leed besparen en bedrijven doen inzien dat het soms anders kan en moet. Het zijn immers niet de zwaksten die getroffen worden door stressproblemen, maar vaak de meest betrokken werknemers. Natuurlijk kan zo’n klein boekje moeilijk het hele verhaal achter stress omvatten en soms heb je dan wel het gevoel dat je wat mist. Bovendien vragen sommige voorgestelde technieken, zoals mindfulness en meditatie, best wat tijd en motivatie vooraleer er resultaat kan worden verwacht. Maar prima dat ze in het rijtje van mogelijke oplossingen worden gezet. Toen ik dit schreef moest ik weer denken aan die collega die na een paar maanden thuis weer heel voorzichtig zijn weg terug naar kantoor heeft moeten zoeken. Misschien had er veel leed voorkomen kunnen worden, indien de baas dit boekje had gelezen en in praktijk omgezet. Een klein boekje en een goed gesprek, meer is er soms niet nodig! Lydia De Win – productontwikkelaar en student psychologie  
Gratis
lees meer

Lezerscolumn: De stress der kleine dingen

Auteur: Leona Aarsen

De stress der kleine dingen Stress kennen we allemaal: de stress van het kwijtraken van een kind in een warenhuis, van het verliezen van een baan, een dierbare of onze gezondheid. De stress van langdurige overbelasting en roofbouw op lichaam en geest, die uitmondt in een burnout. Of de stress van het verliezen van elke grip op het dagelijkse leven, die uitmondt in een depressie. Er is ook een stress van kleinere dingen. Van een deadline, van kinderen die op tijd naar school moeten, de lichte spanning van interactie tussen mensen – Hoe kom ik over? Hoor ik erbij? Vinden ze me leuk? – of de spanning van hoe wij ons verhouden tot onszelf – Kan ik mijn eigen ambities en verwachtingen waarmaken? Ik ken de gevolgen van ‘de grote stress’, van volledig opbranden en een depressie maar al te goed. Van tintelende vingers, opgezwollen ogen, eczeem, pijn op de borst tot hyperventilatie, hartkloppingen, paniekaanvallen en een toestand van totale hopeloos- en uitzichtloosheid. Na de periode van ‘de grote stress’ heb ik geleerd om aandacht te hebben voor stress met een kleine s. ‘De stress der kleine dingen’, zoals ik het noem. De stress der kleine dingen doet zich soms voor als anderen mij vragen: “Hoe gaat het met jou?” Er ontstaat altijd een innerlijke dialoog en een lichte spanning. Automatisch doe ik een zelfscan over mijn gemoedstoestand – dat kan soms confronterend zijn. Want: als ik ‘goed’ zeg, klopt het ook of zeg ik het alleen maar, omdat ik denk dat de ander dat verwacht of omdat ik snel over wil gaan tot de orde van de dag? En als ik met ‘niet zo goed’ of ‘nou, eigenlijk…’ begin, dat houd ik mezelf een spiegel voor en voel het ongemak. Zowel bij mezelf als bij de ander. Ongemak vraagt om actie: om verzwegen of om opgelost te worden. Ik heb de stress der kleine dingen leren waarderen. Het zijn de subtiele signalen, prikjes of duwtjes, die me laten stilstaan en reflecteren. Die mij helpen om bij te sturen en andere keuzes te maken. Door de stress der kleine dingen op te merken, voorkom ik dat ik – schijnbaar onaangekondigd – overmeesterd word door de grote stress. De stress der kleine dingen heeft me mooie inzichten gegeven. Ik ben niet immuun voor stress. Ik ben niet onoverwinnelijk. Ik hoef niet tegen beter weten in vol te houden tot ik letterlijk erbij neerval. Ik heb een wijs lichaam en een sensitieve geest, die mij tijdig waarschuwen. Ik heb duidelijke grenzen. Engelsen antwoorden op de vraag ‘how do you do?’ steevast met het beleefde ‘how do you do?’ terug. Wel zo simpel. Geen confrontatie, geen spiegel, geen ongemak. Geen stress der kleine dingen. Het wachten is op de grote stress.? Leona Aarsen faciliteert schittering, werkgeluk en bevlogenheid. Vanuit haar praktijk anderZverder biedt zij begeleiding bij herstel en preventie aan hoogopgeleide professionals met werkgerelateerde klachten, zoals overspanning en burn-out. www.anderzverder.com en www.bevlogenwerken.com
Gratis
lees meer

Geweld (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA 'GEWELD' (november 2012) Effectieve aanpak van pesten door het KiVa antipestprogramma, René Veenstra & Gijs Huitsing De opinie van Bob van der meer: Een veilige school, Christine Beenhakker De Veiligheidskaart als methode voor dialoog en zelfwerkzaamheid bij paren, Mieke Faes Politieke crisis, geweldsdreiging en de rol van de counsellor, Gerard Wijers De self-efficacy theorie van Albert Bandura, Lizette Prins – Plender PRAKTIJK De vijfsporenaanpak bij pesten, Bob van der Meer Meldcodes: nut en noodzaak voor professionals, Ingrid van den Bosch Niets is wat het lijkt, Margot: een buitengewone vrouw, Theo Hendrickx Een weerbare politie, De morele bril als landschap voor bewustzijn, Annika Smit Help, Seksuele intimidatie ACTUEEL Counselling als professie: kans of crisis? Bas Mesters Gelezen, boekbesprekingen Verder lezen over geweld De cruciale rol van een vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, Carla Goosen Trends & ontwikkelingen VOORWOORD Gewoon Onlangs werden we weer opgeschrikt door vreselijk nieuws. Het meisje Polly uit Arnhem wordt ervan verdacht dat zij haar vroegere vriendinnetje Winsie heeft laten vermoorden. Reden voor de moord was dat Winsie roddels zou hebben verspreid over haar zestienjarige vriendin Polly, op Facebook, via sms en mondeling. Een afschuwelijk drama, met verstrekkende gevolgen. Dit voorval raakte mij diep. Wat bezielt zulke kinderen? Hoe wanhopig zijn ze op zoek naar hun eigenheid, hun erkenning en waardering voor wie zij werkelijk zijn? Wat ‘knapt’ er precies vanbinnen, als je tot zulke vergaande – vooraf geplande! – afschuwelijke daden overgaat, om je vroegere vriendinnetje nota bene te laten vermoorden? Ik vind het echt onvoorstelbaar.   Geweld is van alle tijden. In onze geschiedenisboekjes leerden we over oorlogen en geweld, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. De veldslagen van Caesar bij de Latijnse les vond ik vroeger al een crime om te lezen. Libië, Afghanistan en Egypte zijn broedhaarden van geweld in deze tijd. Het hoort er blijkbaar gewoon bij. Ik betrap mij erop dat ik soms ‘gewoon’ geen zin heb om te kijken naar de zoveelste documentaire over het Midden-Oosten. Omdat ik wel weet dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt, maar niet steeds daarmee wil worden geconfronteerd. Toch is het voor mij helemaal niet ‘gewoon’. Waarden als respect, eerlijkheid, authenticiteit en begrip staan hoog in mijn vaandel, en ik probeer op dat niveau ook contact te maken met mijn medemens. Ik vrees dat er dus toch iets van een wereldverbeteraar in mij schuilt. Maar blijkbaar zijn macht en geld, aanzien en waardering, aspects of life die mensen zó graag willen, dat als het hen niet lukt dit te verkrijgen op de ‘gewone’ manier, zij tot vreselijke dingen in staat zijn. Bovenstaande voorbeelden getuigen daarvan. In dit nummer van Counselling Magazine belichten wij dit thema vanuit diverse invalshoeken. Drs. Bob van der Meer is coryfee op het gebied van pesten in het onderwijs, en heeft een zogenaamd vijfsporenbeleid ontwikkeld voor het aanpakken van pestgedrag op school. Mieke Faes schrijft over geweld in partnerrelaties en professor Veenstra vertelt ons over een effectieve aanpak van pesten door het KiVa-antipestprogramma. Kortom weer een zeer lezenswaardig nummer boordevol achtergrondinformatie, boeiende artikelen en handvatten over dit thema. Dit is mijn laatste voorwoord in Counselling Magazine. Vanaf 2013 ben ik geen hoofdredacteur meer van ons vakblad, waaraan ik de afgelopen jaren met heel veel plezier heb gewerkt. Via de adviescommissie en als freelance journalist blijf ik overigens wel verbonden aan het tijdschrift. Het idee voor Counselling Magazine ontstond tijdens een zomervakantie in Italië, toen mijn geest vrij was en de ideeën stroomden. We zijn nu ruim vier jaar verder, en ik ben trots op het feit dat ik heb mogen meebouwen aan dit fantastische tijdschrift. Mijn bijzondere dank gaat uit naar het gehele redactieteam van Counselling Magazine voor hun inspiratie en waardevolle bijdragen. Ook wil ik graag mijn dank uitspreken naar het Kloosterhofteam: achter de schermen zorgen zij dat alles binnen de deadlines wordt gerealiseerd, zodat er telkens weer een prachtig blad op de mat van onze lezers valt. Ten slotte wil ik jullie, lezers, graag bedanken voor jullie interesse, goede ideeën en feedback: immers zonder jullie heeft ons vakblad geen bestaansrecht. Ik neem ‘gewoon’ afscheid van jullie: gegroet lieve lezers, en graag tot weerziens! Ik draag mijn redigeerpen over aan de vertrouwde en deskundige handen van Loes Helwegen, en wens haar vanuit deze plek heel veel succes, plezier en inspiratie toe. Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? hoofdredacteur@counsellingmagazine.nl

€ 6,95

Verder lezen over geweld

Workplace Bullying Symptoms and Solutions Noreen Tehrani (ed.) Routledge, 2012ISBN 978 04 156 1708 6 (Engelstalig boek) Is bullying really that bad? Why dosome people just watch it happening? How do you know if it is bullying or strong management? What kind of leaders are able to create positive working  environments? The effects of bullying on organisations and individuals can be devastating and can adversely affect both the workers themselves and the productivity of the organisation that they work for. This book explores the impact of bullying from the perspective of both the employee and the organisation in which they work. In addition to describing the negative outcome of bullying, ‘Workplace Bullying’ also looks at ways to promote resilience and the opportunity for growth and learning to take place. Pesten en treiteren Psychisch geweld in het dagelijks leven Marie-France Hirigoyen Wereldbibliotheek, 2006 ISBN 978 90 284 1914 8 Pesten en treiteren binnen relaties en op het werk komt veel meer voor dan men denkt en meestal met verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en  gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Slachtoffers vinden vaak geen erkenning. Preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend. En de werkelijkheid is dat iedereen er slachtoffer van kan worden. De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudies de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding. School en geweld Oorzaken en aanpak Bob van der Meer Van Gorcum, 2000 ISBN 978 90 232 3503 3 Het beeld van de school als een veilige plek voor leerlingen, personeel en ouders wordt door berichten uit de media wreed verstoord. Sinds het verschijnen van de onderzoeksresultaten naar pesten en gepest worden, is geweld op scholen erkend als probleem. Om het geweld op scholen effectief aan te pakken, wordt er in ‘School en geweld’ een verklaringsmodel van geweld aangereikt. Dit model maakt de factoren die een rol spelen bij geweld op school inzichtelijk. De structurele aanpak richt zich op het signaleren en analyseren van geweld op school, het opzetten en uitvoeren van plannen en de evaluatie daarvan. Het verklaringsmodel van geweld wordt toegelicht, waarna curatieve en preventieve oplossingen worden geschetst die zowel schoolgebonden als  schooloverstijgend kunnen worden uitgevoerd. Twee gevalsbeschrijvingen concretiseren de theorie
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper