logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

«1|2|...|488

Wie zorgt er straks voor mij? (boek)

Dit boek bevat 12 verhalen over verlangen en vertedering, kracht en kwetsbaarheid: openhartig verteld door vrouwen en mannen, van alle leeftijden, afkomstig uit diverse culturen en werkzaam in verpleeghuizen, zorgcentra en de thuiszorg. Met hun verhalen laten ze de lezer door hun ogen naar hun leven en werk kijken. Ze maken duidelijk waarom ze dit werk gekozen hebben, hoe ze het beleven en wat het voor hen betekent. De verhalen in dit boek kunnen je helpen om een eigen mening te vormen over de zorg voor ouderen. Centraal in dit boek staan verzorgenden, omdat zij het hart vormen van de ouderenzorg. Een extra reden om bij hen te beginnen, is het dreigende personeelstekort. We hopen dat de stem van verzorgenden meer gaat doorklinken in het publieke debat. Hun verhalen zijn de moeite waard. Ze maken ons duidelijk waar het in de zorg om zou moeten gaan: om menswaardigheid en lotsverbondenheid, om het besef dat ieder mens kwetsbaar is, om toewijding en barmhartigheid, om ontmoetingen tussen mensen. Opdat verzorgenden en de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd dagelijks zinvolle bladzijden kunnen toevoegen aan het boek van hun leven.
Gratis
lees meer

Van Hamer tot Houvast (boek)

Reflectief gereedschap voor de coach. In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: ‘Meerdere ‘afslagen’ zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo’n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voordoen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo’n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat ‘hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet’. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van ‘als situatie A, doe dan B’. Zij formuleren ‘reflectief gereedschap’: houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk. De verschillende gereedschappen zijn eerder beschreven in de rubriek ‘van hamer tot houvast’ van het Tijdschrift voor Coaching. De rubrieksteksten zijn aangevuld, bewerkt en in een samenhangend kader geplaatst.
9,95
lees meer

Digitaal abonnement: TvOO (4 uitgaven)

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Wendbaar - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - 24/7 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 september 2017 - Invloed - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 december 2017 - Leergierig - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Stilte - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Kunst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 september 2018 - Robots 3 december 2018 - De wereld Neem een digitaal abonnement op TvOO en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

Kunst (volledige uitgave, 19 artikelen)

INHOUD THEMA ‘KUNST’ (juni 2018) De kunst van leren, leren van kunst, Olivia Kramers & Cristel van de Ven De sterke arm is een mens, Jan Nap Kunnen dokters en designers van elkaar leren? Willem-Jan Renger & Gjilke Keuning Creativiteit in organisaties is onmisbaar, Esther Jousma Al doende met kunst je weg vinden, Elselien Smit Trainerstool: Toegepaste kunst van de trainingsacteur, Peter Timmers Kunst en de kracht van mensen - Interview met Isil Vos en Godelieve Spaas, Cristel van de Ven & Jan Arnoud Ruiter Waarom leiderschap verbeeldingskracht vraagt, Jan Kloeze WETENSCHAP Leren in verandering - Interview met prof. dr. Manon Ruijters, Els Oosthoek Waardevolle flauwekul, Maurice van Dinther & Wendeline Thole Kunst werkt, Walter Supèr & Aukje Nauta Het brein en de kunsten - Interview met Dick Swaab, Ria van Dinteren Promotie: Waarom het voor vrouwen moeilijker is om als authentieke, effectieve leiders te worden gezien, Jasmien Khattab Promotie: Ervaringen in de vroege jeugd van invloed op loopbaanontwikkeling, Monique Leenders VARIA Compassie mag je niet onderschatten, Robert Bridgeman Leren en ontwikkelen gaat de hele organisatie aan - Interview met Yardena Shitrit, concerndirecteur Personeel & Organisatie gemeente Amsterdam, Ria van Dinteren & Tineke van Kooten Media: Get Inspired! Ken jij de regel van Benedictus? Wouter Willemsen Column: Wanneer ik al weet wat het gaat worden…Eric Koenen Kunst met een K Het is 1980 en ik sta voor een schoolbord met daarop een tekening. Het is mijn derde poging om te slagen voor het onderdeel bordtekenen; een onmisbare vaardigheid als je docent wilde worden. Behalve tekenen moesten we ook kunnen musiceren, theater maken en sporten. Pas later ben ik me gaan realiseren dat ik een unieke schoolopleiding volgde waarin het niet alleen ging om cognitieve kennis, maar waarin werken met de handen en het hart net zo belangrijk waren. De laatste jaren zien we in organisaties, na een enorme nadruk op cijfers en presteren, een hernieuwde belangstelling voor kunst. Kunst in de brede zin van het woord. Als middel om op ideeën te komen, het vakmanschap te eren en als onlosmakelijk onderdeel bij het leren. Dat kan in allerlei vormen. Van het maken van een kunstwerk tot het verbeelden van organisatieveranderingen met kunst. Of door het maken van een fantastisch gedicht. Inmiddels weten we ook dat kunst in onze hersenen een emotionele reactie oproept; een belangrijk onderscheid met het effect van beleidsnota’s op onze hersenen. En mede daardoor een enorme toevoeging in het leren. En eigenlijk wist ik dat wel. Nog flink onbewust bekwaam ben ik in de jaren tachtig afgestudeerd met een onderzoek naar het werken met kinderen aan een musical. De kinderen deden alles zelf, van verhaallijnen tot decors, muziek maken en zingen. En dat allemaal op basis van improvisatietheater. Een jaar lang zijn we als drie enthousiaste studenten met dertig basisschoolleerlingen aan de slag geweest. Alle leerdoelen stopten we erin, van geschiedenis tot sociale weerbaarheid. Uiteindelijk zijn we erop afgestudeerd, met als mooiste resultaat de ontwikkeling van onze hoofdrolspeler. Hij had de hoofdrol gekregen omdat hij stotterde, dat vonden we met zijn allen heel deftig. Toen er na driekwart jaar oefenen opgetreden moest worden, was zijn zelfvertrouwen zo toegenomen dat hij niet meer stotterde. Een mooie toepassing van kunst bij leren. Hoezo niet leerzaam, zo’n musical maken? In dit nummer staat een verscheidenheid aan werkvormen, ideeën en opvattingen over kunst en leren centraal. Toen we ermee begonnen dachten we dat er niet genoeg kopij zou zijn om een interessante uitgave te maken. Het tegendeel is waar. We kwamen steeds meer verbindingen tegen tussen kunst en leren. En door mijn trip langs memory lane kwam ik erachter dat kunst en leren ook voor mij al heel lang bij elkaar horen. Alleen dat tekenen, dat is het enige vak waar ik niet voor geslaagd ben op de toenmalige lerarenopleiding. Helaas… Ik wens je veel kunstzinnige inspiratie toe bij het lezen van dit nummer.
5,95
lees meer

De kunst van leren, leren van kunst

Kunstenaars zijn specialisten in creativiteit, kritische reflectie en een andere manier van kijken, zo stelt het Sectorplan voor het Kunstonderwijs 2016-2020 (KUO-Next). De kunstenaar helpt in het verbeelden van vraagstukken die niet altijd in woorden te vangen zijn. Waar leren in een organisatie vaak ingestoken wordt vanuit de ratio en het ‘nut’, weet de kunstenaar je te raken op een ander niveau: je gevoel, dat wat zin heeft, je geest. Om zo te weten te komen (of terug te komen bij…) wat werkelijk van waarde voor je is, zoals Walter Supèr en Aukje Nauta in dit nummer bepleiten.
Gratis
lees meer

De sterke arm is een mens

De politie heeft over gebrek aan aandacht niet te klagen. Het is de meest onderzochte organisatie. Er is een voortdurende stroom van onderzoeksrapporten. Dagelijks spreken de media over politiezaken. De ontwikkeling van de nationale politie wordt zeer kritisch gevolgd. En dat is ook begrijpelijk. Voor een goed functionerende rechtstaat is de kritische aandacht voor de politie belangrijk. Het is goed om scherp te volgen of het geweldsmonopolie in goede handen is.
1,95
lees meer

Kunnen dokters en designers van elkaar leren?

Innoveren is een buzzwoord. Daar zijn goede redenen voor. Er zijn veel ontwikkelingen in techniek en samenleving die disruptief inwerken op organisaties en mensen. Innoveren is het woord geworden om deze snelle veranderingen te kunnen opvangen. Boeken vol zijn er geschreven over innoveren, innovatiemodellen en processen. Maar het komt niet bij veel organisaties op om samen met professionals uit de kunst- en ontwerpwereld een vraagstuk op te lossen. We nemen innovatie in de zorg als voorbeeld. Wat gebeurt er als je een ontwerper en een arts samen een vraagstuk laat oplossen? Wat leren ze van elkaar en wat is daarvan de meerwaarde?
1,95
lees meer

Creativiteit in organisaties is onmisbaar

Creativiteit wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Het stimuleert vindingrijkheid, sociale vaardigheden, nieuwe invalshoeken en out-of-the-boxideeën. Kunst en cultuur kunnen op hun beurt creativiteit aanjagen, met ontspannen en gelukkige medewerkers als resultaat. Maar welke rol speelt kunst en cultuur in een toekomstbestendige organisatie? Interessanter nog: hoe krijgt het daadwerkelijk een plek op de werkvloer?
1,95
lees meer

Al doende met kunst je weg vinden

In het halfduister van een vroege winterochtend staan basisschoolleerlingen van groep acht grappend en joelend voor de deur. Als de deur opengaat, stappen ze in een mysterieuze ruimte met alleen enkele verlichte plekken. Het meeste licht schijnt op een geïmproviseerd minitheatertje.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Positief Leiderschap

Datum: 30 november 2018
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »