logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|91

  Het MBO schakelt door

  INHOUD THEMA 'HET MBO SCHAKELT DOOR'  (SEPTEMBER 2019) Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren op school, Frank Weijers​ Van projectonderwijs naar gepersonaliseerd leren, Bas Smies Hoera, we zijn een krimpschool!, Jaap Peters en Naomi Klok Een stelselwijziging op kousenvoeten, Mirjam van Halem Focus op...'HET MBO SCHAKELT DOOR' Het is tijd dat we ‘groter’ denken, Edwin Kaats, Herman Klop Service out is service in, Mbo-instellingen in het netwerk, Frans de Vijlder Van data naar informatie en inspiratie, Student analytics, Theo Bakker, Ron Evers Ondertussen in het vmbo, Anneke Westerhuis, Renée van Schoonhoven Doe de Dinges! Samenwerken in het mbo?, Hans Bosselaar, Duco Bannink Het Kodakmoment voor het mbo en de bestuurlijke consequenties daarvan, Marc Vermeulen Met gemengde gevoelens kijken we vanuit Nederland naar het Brexit-drama: emoties als verbazing, leedvermaak, maar vooral bezorgdheid wisselen elkaar in hoog tempo af. Dit is wat er gebeurd als democratie wordt verengd tot uitvoering geven aan de wil van de meerderheid, zonder aandacht te besteden aan wat de minderheid wil. Natuurlijk moeten er knopen worden doorgehakt, waarbij de wil van de meerderheid richtinggevend zal zijn, maar als de minderheid daar niet goed in wordt meegenomen, dan is dat een recept voor rancune. Hoe kunnen meningen en gevoelens van de minderheid – die in het geval van de Brexit behoorlijk groot is, maar dit terzijde – ook een goede plek krijgen in besluitvormingsprocessen? Die vraag speelt niet alleen op landelijk, politiek niveau, maar in alle situaties waar mensen met elkaar samenwerken, dus ook in het onderwijs. Deep democracy zou zo maar een manier van (samen)werken kunnen zijn, die daarbij behulpzaam is. In het openingsartikel schetst Frank Weijers wat de essentie van Deep Democracy is en hoe die werkwijze ervoor kan zorgen dat “het allerbeste besluit” wordt genomen. In het onderwijs hebben we het graag over het verkrijgen van draagvlak, maar in de praktijk komt dat er vaak op neer dat mensen met harde dan wel zachte hand worden verleid in te stemmen met plannen die elders – lees: aan de top - zijn bedacht. Deep Democracy daarentegen benut de denkkracht van iedereen, van meet af aan. De “draagvlakbenadering”, voor zover die al paste binnen een sector waarin vooral hogeropgeleide professionals werkzaam zijn, is eigenlijk passé als je ziet dat onderwijsinstellingen zich meer en meer ontwikkelen tot netwerkorganisaties, dat wil zeggen organisaties die in het realiseren van doelstellingen sterk afhankelijk zijn van samenwerking met andere organisaties. Hierdoor worden de grenzen van de eigen organisatie steeds meer fluïde, terwijl er van een eenduidige hiërarchie steeds minder sprake is; de harkjes verdwijnen, leiderschap wordt gedeeld. De mate van ‘vernetwerking’ van onderwijsorganisaties varieert wellicht van onderwijssoort tot onderwijssoort, maar zeker in het middelbaar beroepsonderwijs is het samenwerken in netwerken vandaag de dag de enige manier om tegemoet te komen aan de maatschappelijke en economische dynamiek en jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De artikelen in het focusdeel van het voorliggende nummer van De Nieuwe Meso, dat in zijn geheel gewijd is aan de ontwikkelingen rond en in het mbo, geven met elkaar een indringend beeld van de transformatie waar het mbo in zit en nog voor staat; een transformatie die zo fundamenteel is dat het bij een van de auteurs in het focusdeel de vraag oproept of we over enige tijd nog wel kunnen spreken van middelbaar beroepsonderwijs. Om de spanning erin te houden, zeggen we hier niet in welk hoofdstuk van het focusdeel de vraag naar het voortbestaan van het middelbaar beroepsonderwijs wordt gesteld; we hopen dat u al lezend De vernieuwde redactie
  5,95
  lees meer

  Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren op school

  De essentie van Deep Democracy is alle invalshoeken verzamelen, zodat het volle potentieel van de groep gebruikt wordt om de allerbeste besluiten te kunnen nemen, met de wijsheid van meerderheid en minderheid. In dit artikel legt Frank Weijers uit hoe Deep Democracy (in het onderwijs) werkt.
  1,95
  lees meer

  Drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid

  In deze rubriek beschouwen Sietske Waslander of Edith Hooge kwesties van onderwijsbestuur en -beleid. In een kleine serie van drie gaat Edith Hooge in de komende nummers van DNM in op drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid. In dit nummer de tweede les.
  1,95
  lees meer

  Van projectonderwijs naar gepersonaliseerd leren

  In 2009 startte op het Bataafs Lyceum in Hengelo een masterclass voor meerbegaafde vwo-leerlingen. De leerlingen in deze masterclass volgen in leerjaren 1, 2 en 3 een programma op basis van compacten en verrijken. De reguliere lessen worden in een kortere tijd doorlopen, waardoor ruimte ontstaat voor onder meer tien uur projectonderwijs per week. In de afgelopen tien jaar is de masterclass uitgegroeid tot een volwaardig onderwijsconcept, dat regionaal en landelijk de aandacht op zich vestigde. Het is daarmee het meest geslaagde voorbeeld van een duurzame onderwijsvernieuwing binnen de school.
  1,95
  lees meer

  Hoera, we zijn een krimpschool!

  Onder de druk van de krimp, slagen sommige basisscholen erin tot nieuwe concepten komen. Jaap Peters en Naomi Klok bezochten een aantal succesvolle voorbeelden en ontdekten een zekere lijn. In dit artikel omschrijven zij vijf gemene delers in de wijze waarop succesvolle krimpscholen van de nood een deugd maakten.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… persoonlijke verhaal

  De nieuwe bestuurder vertelde het verhaal van haar jongste zoon. Het wilde allemaal niet lukken op school. Dat is geen gemakkelijk verhaal, want hoe is het nu mogelijk dat een kind met intelligente, warme, betrokken ouders, niet weet te slagen in ons onderwijssysteem? Als je ouders nu in scheiding lagen, alcoholverslaafd of borderline waren, dan was dat allemaal te begrijpen, maar een gezonde jongeman uit een harmonieus gezin moet toch een diploma kunnen behalen? Uiteindelijk vond de zoon een combinatie van leren en werken die hem paste. De zoon kocht al snel een kekke auto, veel stoerder dan die van moeder met haar topbaan. Eind goed al goed.
  Gratis
  lees meer

  Een stelselwijziging op kousenvoeten

  Het woord ‘stelselwijziging’ is een groot taboe in de wijde omgeving van het ministerie van OCW. Toch wordt op datzelfde ministerie op dit moment hard gewerkt aan een ingrijpende stelselwijziging in het voortgezet onderwijs. Een stelselwijziging waar je eigenlijk alleen maar voor kunt zijn, maar die bestuurders en schoolleiders ook de nodige hoofdbrekens gaat opleveren.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen:• Ruijters, M.C.P. (Red.) (2015). Je Binnenste Buiten: Over professionele identiteit in organisaties. •Dubbelman, C., & Heegsma, R. (2018). Waarderend toezicht: Een vernieuwende kijk de praktijk van bestuur en toezicht.
  1,95
  lees meer

  Introductie

  Het is al weer wat jaartjes terug, maar nog steeds actueel: het advies uit 2013 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de verdere ontwikkeling van ons land. Voor die ontwikkeling is, zo benadrukt de raad, het middelbaar beroepsonderwijs van groot belang.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »