logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|83

  DNM

  INHOUD THEMA ''ONDERWIJSONDERZOEK EN ONDERWIJSPRAKTIJK"  (DECEMBER 2019)   Leraren en schoolleiders: leiders en volgers, Marco Snoek Collegiaal waarderend onderzoek, Annechien van Buurt en Eefje Teeuwisse Motor voor innovatie en kwaliteit van opleiden, Eline van der Net en Ellen Hanselman Leiderschap en plein public, Anne Jan van den Dool   Focus op...'Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk' Introductie Wat weten we nu eigenlijk?, Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin, Anje Ros en Leezan van Wijk   Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk Vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding, Maartje Kouwenberg, Jelle Kaldewaij en Linda Sontag Evidence informed werken aan werkplekleren in het mbo, Niek van den Berg en Jeroen Onstenk Onderzoek in de opleiding, Anje Ros Aanjagen van een sterke onderzoekscultuur, Leezan van Wijk Onderwijsonderzoek wint aan invloed, maar er is geld nodig, Monique Marreveld De Kennisrotonde en de onderwijspraktijk, Simone van Barneveld Vraagarticulatie, Niek van den Berg en Christa Teurlings Laat onderwijsonderzoek vooral aansluiten bij de vragen van de leraren, Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer   Reflecties Wat vraagt het onderwijs van ons? Hester IJsseling Onderzoek vraagt vooral om een gezonde dosis realisme, Leezan van Wijk en Pedro de Bruyckere De onttroning van de pedagogiek, Pieter Leenheer Het (on)gelijk van de wetenschap, Gerritjan van Luin Over de waarheid leren spreken, Jan Bransen Het goede gesprek over onderwijs: polemiek of dialoog? Gerritjan van Luin   ​Eerder dit jaar verscheen De kracht van niet-weten. In dit boek beschrijft Louis Steeman wat volgens hem de essenties zijn van ontwikkelingsgericht organiseren. Op twee plaatsen in het magazinedeel besteden we er aandacht aan: Hans van Dijck schrijft erover in zijn de rubriekHoe zit het met, en Jolanda Botke wijdt er in de boekenrubriek een uitgebreide recensie aan. Ogenschijnlijk wisten zij niet dat ze allebei over de kracht van niet-weten wilden schrijven. En dat in een nummer van De Nieuwe Meso waarin het focusdeel juist gaat over kennis en over de vraag wat er nodig is om vruchtbare samenwerking te bevorderen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. O ironie.   Overigens zul je als de lezer van dit nummer gaandeweg merken dat de aandacht voor het niet-weten enerzijds en die voor onderzoeksmatige kennis in de onderwijspraktijk elkaar niet per se bijten; sterker nog, er is een raakvlak tussen beide. Dat raakvlak is ruimte; ruimte die volgens Steeman een voorwaarde is voor ontwikkelingsgericht onderwijs; ruimte die volgens meerdere auteurs in het focusdeel nodig is om onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk meer op elkaar te betrekken om zo onderwijs meer evidence informedte maken. Een van de hardnekkige problemen in het onderwijs is de werkdruk die veel docenten ervaren, zoals dat tijdens de recente acties andermaal over het voetlicht is gebracht. Eigenlijk gaat het dan ook over ruimte en vooral het ontbreken daarvan. Natuurlijk zijn hogere salarissen nodig, maar kijk je de actievoerders in hun hart, dan zul je bij de meesten zien dat ze vooral meer ruimte willen om te kunnen doen wat er volgens hen echt toe doet.   Belangrijke vraag in dit kader is: wanneer en hoe zijn we de ruimte kwijtgeraakt? En: hoe krijgen we die terug? Wie moeten wat doen? Naast het probleem van de werkdruk kent ons onderwijs nog andere hardnekkige problemen. Denk aan de vroegselectie, opwaartse druk, tanende onderwijskwaliteit, een onduidelijke zeggenschapsstructuur, enzovoorts. In 2020 willen we aan een aantal van die hardnekkige problemen aandacht besteden. Niet uit zwartgalligheid, maar juist om bij te dragen aan een ontwikkelingsgerichte onderwijsagenda.   Wil je meedenken of schrijven, heb je tips of ideeën: laat het ons weten via  redactie@denieuwemeso.nl. Voor nu wensen we je veel plezier toe bij het lezen van dit boordevolle nummer… hopelijk vind je er de ruimte toe! De redactie

  5,95
  lees meer

  Leraren en schoolleiders: leiders en volgers

  Gedeeld leiderschap’ en ‘leiderschap van leraren’ zijn twee begrippen die steeds vaker terugkomen in discussies over schoolorganisaties. In dit artikel licht Marco Snoek de beide begrippen toe en beschrijft hij de consequenties voor leraren en schoolleiders.
  1,95
  lees meer

  Drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid

  In deze rubriek beschouwen Sietske Waslander of Edith Hooge kwesties van onderwijsbestuur en -beleid. In een kleine serie van drie ging Edith Hooge in op drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid. In dit nummer de laatste les.
  1,95
  lees meer

  Collegiaal waarderend onderzoek

  Steeds meer schoolbesturen kiezen voor een vorm van collegiale visitatie met als doel om met en van elkaar te leren, en zo de kwaliteit van het onderwijs in gezamenlijkheid te versterken. Annechien van Buurt en Eefje Teeuwisse ontwikkelden hiervoor het collegiaal waarderend onderzoek (CWO) met het oog op een hoge leeropbrengst voor zowel de ontvangende school als de bezoekende commissie. In dit artikel beschrijven zij de belangrijkste lessen die ze tijdens het opzetten en uitvoeren van deze CWO’s geleerd hebben.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw ... niet-weten?

  “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Schoolleiders met de onbevangenheid van Pippi Langkous ken ik niet zoveel. De meesten prefereren een goed beschreven projectplan, lekker blauw, met meetbare doelen.
  Gratis
  lees meer

  Motor voor innovatie en kwaliteit van opleiden

  Het middelbaar beroepsonderwijs internationaliseert volop, getuige bijvoorbeeld het grote aantal mbo-studenten die in het kader van hun stage in het buitenland verblijven. Een internationale oriëntatie is ook voor beroepen op mbo-niveau belangrijk. Mede op basis van interviews met 23 bestuurders van mbo-instellingen die internationalisering hoog in het vaandel hebben staan, brengen Eline van der Net en Ellen Hanselman de stand van internationalisering in het mbo in kaart.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: • Neeleman, A. (2019). School autonomy in practice: School intervention decision-making by Dutch secondary school leaders.
  Gratis
  lees meer

  Leiderschap en plein public

  Het zal je maar gebeuren als schoolleider. Docenten wijzen je erop dat de school op sociale media trending is. Een filmpje gaat rond. Een van jouw docenten zet een leerling uit het lokaal. Een fysieke activiteit, die het op beeld goed doet getuige de hoeveelheid views. Inmiddels hangen krant en de televisie aan de lijn. In dit artikel schetst Anne Jan van den Dool wat voor soort leiderschap in dergelijke situaties nodig is.
  1,95
  lees meer

  Grande école Europa (Européenne?)

  In het Vlaams onderwijs is een grote ruk naar rechts in de maak. Het regent immers al een tijd alarmerende signalen over de malaise in het onderwijs: een nijpend tekort aan goed opgeleide leraren, de in massale burn-outs resulterende overbevraging van het onderwijspersoneel, het dalend kennisniveau van leerlingen, het gebrek aan motivatie bij middelbare scholieren en de daaruit voortvloeiende ongekwalificeerde uitstroom…
  1,95
  lees meer

  Wat weten we nu eigenlijk?

  Uitkomsten van onderwijsonderzoek zijn waardevol. Niet omdat ze zoals sommigen denken, de basis zouden kunnen vormen voor evidence based onderwijs. Hun belang is veeleer dat ze mensen in de praktijk aan het denken kunnen zetten, een spiegel vormen of alternatieve handelingsmogelijkheden bieden. Dat vergt niet alleen dat onderzoekers een open oog voor de praktijk moeten hebben en in staat zijn de noodzakelijke vertaalslagen te maken. Maar ook dat leraren, schoolleiders en bestuurders ervoor open moeten staan. In deze DNM Focus gaat het om de vraag wat ervoor nodig is om vruchtbare samenwerking te bevorderen tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »