logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|88

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Advies - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 december 2018 - De leraar en zijn beroep - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  5 maart 2019 - Internationaal 4 juni 2019 - Professionele cultuur 24 september 2019 - Actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs 10 december 2019 - "What do we think we know?" Opbrengsten onderwijsonderzoek Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Autonomie en sturing over de grenzen (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD THEMA 'AUTONOMIE EN STURING OVER DE GRENZEN'  (maart 2019) Over het ontwikkelen van burgerschap in het onderwijs, Bram Eidhof Leesbevordering in het mbo, Kees Broekhof en Tessa van Velzen Geluk is niet maakbaar, maar je kan er wel wat aan doen, Wim Oolbekkink en Chris de Bruin De leraar en zijn beroep, Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer Hoe Het Alternatief het speelveld veranderde, René Kneyber en Jan van de Ven Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw... Boeken Focus op... Introductie - Zoeken naar evenwicht tussen controle en autonomie, Pieter leenheer Autonomie van scholen in Nederland, Roger Standaert Wat kunnen we van Zweden leren? Anneke Westerhuis Geprangd tussen privatisering en centralisering, Rudi Schollaert De illusie van accountability, Roger Standaert Minder staat en meer autonomie, Marei John-Ohnesorg en Nicole Castillo Redactioneel In het focusdeel van DNM 4.2 bekeken we specifieke aspecten van het Nederlandse onderwijsstelsel vanuit een internationaal perspectief. Het focusdeel van de voorliggende DNM heeft een nog nadrukkelijker internationaal perspectief: we kijken hoe in een aantal buitenlandse onderwijsstelsels de balans tussen sturing en autonomie eruitziet. De verhalen uit Zweden, Engeland en de Verenigde Staten zijn zonder meer indrukwekkend: ze laten zien hoe fundamentele ingrepen in de besturing van het onderwijs niet de beoogde effecten sorteren, eerder de tegenovergestelde. Een verblijf buiten de landsgrenzen kan ertoe leiden dat je beter zicht krijgt op de eigenaardigheden van je vaderland en, sterker nog, dat je die eigenaardigheden bij nader inzien eigenlijk wel waardeert. Dat kan ook het effect zijn van de uitstapjes naar het buitenland in het focusdeel: als je ze leest, ben je in eerste instantie blij dat al te rigoureuze ingrepen van de overheid in het onderwijsstelsel ons doorgaans bespaard blijven. We klagen wel over het nationale onderwijsbeleid, maar dan vooral over het ad hoc karakter ervan, de korte tijdshorizon, het hoge politiekewaan- van-de-daggehalte. Lees in dit verband in het magazinedeel het artikel Het Wilhelmus voorbij van Bram Eidhof. In tweede instantie rijst wel de vraag hoe het komt dat rigoureuze ingrepen die de balans volledig zouden verstoren, ons bespaard blijven. De oorzaak daarvan moet waarschijnlijk worden gezocht in de Nederlandse polder: meer of minder doldrieste ideeën en initiatieven lopen vast in de klei van het overbezette maatschappelijke middenveld. Dat inzicht dempt de oorspronkelijke blijheid: het beweegt weliswaar in ieder geval niet helemaal de verkeerde kant op, maar ook niet de goede. Eigenlijk beweegt het helemaal niet en blijven netelige kwesties – toenemende kansenongelijkheid; uitblijvende modernisering van het curriculum, om er maar twee te noemen – ons achtervolgen. Om de impasse(s) te doorbreken, zou het zeker helpen als leraren een sterke beroepsgroep vormen, wat nu echter niet het geval is. In de vorige DNM stonden we uitgebreid stil bij dit thema, en in het magazinedeel komen DNM-redacteuren Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer er naar aanleiding van een aantal recente publicaties op terug. Het aansluitende artikel van René Kneyber en Jan van de Ven laat zien dat er in de afgelopen jaren wel iets van een beweging richting een sterkere beroepsgroep is ingezet. Bij gebrek aan “grootschalig” overheidsbeleid moet vernieuwing en verbetering van het onderwijs vooral op schoolniveau plaatsvinden. Ter inspiratie in het magazinedeel twee onderwijsinhoudelijke artikelen: over leesbevordering en over geluk in leren en werken.  
  5,95
  lees meer

  Het Wilhelmus Voorbij

  Er is meer dan ooit behoefte aan goed onderwijsbeleid als het om burgerschapsonderwijs gaat. Jongvolwassen Nederlanders voelen zich in meerderheid politiek machteloos, en maatschappelijke spanningen nemen toe, zo laten het SCP (2008) en CBS (2017) zien. Hoewel docenten en schoolbesturen het voorbereiden van leerlingen op de democratische samenleving als de belangrijkste taak van het onderwijs aanmerken, blijven de resultaten achter. Bram Eidhof betoogt in dit artikel – een bewerking van zijn pamflet Het Wilhelmus Voorbij – dat het belang van een goed doordachte kijk op burgerschapsonderwijs alleen maar toeneemt in deze tijden van toenemende polarisatie en identiteitspolitiek.
  1,95
  lees meer

  Intellectuele vrijplaats

  In deze rubriek beschouwen Sietske Waslander of Edith Hooge kwesties van onderwijsbestuur en -beleid. Beiden zijn als hoogleraren verbonden aan het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society van de Universiteit van Tilburg. www.tias.edu/governancelab.
  Gratis
  lees meer

  Leesbevordering in het mbo

  Taalvaardigheid is essentieel om goed te kunnen presteren in vrijwel alle vakken op het mbo. Veel lesmateriaal, ook op de computer, bestaat uit tekst en ook het volgen van mondelinge instructie vereist begrip van de taal. Dit stelt veel studenten voor problemen. Van ongeveer een derde van de mbo-studenten laat de taalvaardigheid behoorlijk wat te wensen over. Scholen spannen zich in om de taalvaardigheid van studenten te verbeteren, via het taalonderwijs en extra maatregelen voor zwakke studenten, zoals steunlessen, maar dit is niet voldoende om het taalniveau op een hoger plan te krijgen (De Groot et al., 2015). Er is duidelijk meer nodig om het tij te keren.
  1,95
  lees meer

  Geluk is niet maakbaar, maar je kan er wel wat aan doen

  Wat is de verantwoordelijkheid van de onderwijswerkgever/leidinggevende om het werkgeluk van medewerkers te laten groeien en wat kunnen professionals zelf doen? Voor leerlingen en studenten is het onderwijs een werkplaats waarin zij voortdurend keuzes maken: doe je wat er van je verwacht wordt of denk je na over wat je gelukkig maakt? En wat is de rol en verantwoordelijkheid van de docent hierin? De perspectieven van professionals en leerlingen komen in dit artikel samen.
  1,95
  lees meer

  Slapen

  Het spoor een beetje bijster, van Dijck, om slapen te zien als managementkwaliteit? Nee, beste lezers, sinds het lezen van Why We Sleep van Matthew Walker ben ik een inzicht rijker. Dat wil ik graag met u delen.
  Gratis
  lees meer

  Hoe Het Alternatief het speelveld veranderde

  In 2013 verscheen de bundel Het Alternatief: Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! die onder redactie stond van René Kneyber en Jelmer Evers, en uiting gaf aan de groeiende onvrede in het onderwijsveld over de ervaren afrekencultuur. Het is inmiddels vijf jaar later, en op verzoek van dit tijdschrift reflecteren wij, René Kneyber, als een van de redactieleden van het boek, en Jan van de Ven, als voormalig gezicht van PO-in-Actie, op wat de impact van het boek is geweest.
  1,95
  lees meer

  Boeken thema Autonomie en sturing over de grenzen

  In deze rubriek: Bloemink, S. (2018). Diagnosedrift: Hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet. Amsterdam: Amsterdam University Press. Kneyber, R., & Zevenbergen, D. (2018). De sluipende crisis: Waarom het onderwijs niet beter wordt. Culemborg: Phronese. Mijland, I. (2018). Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker: Hoe word ik in 8 etappes een nóg betere leraar? Oirschot: Quirijn.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »