logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|89

  Digitaal abonnement: De Nieuwe Meso (4 uitgaven)

  De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Doelstelling DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad. Kenmerken DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 6 maart 2017 - Samenwerking in de regio - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - Onderwijsbeleid in internationaal perspectief - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Strategisch HRM - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 11 december 2017 - Onderwijsleiderschap van de toekomst - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 maart 2018 - Governance - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 juni 2018 - Academische Opleidingsschool - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Advies - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 december 2018 - De leraar en zijn beroep - Deze uitgave is al verschenen, download hier!  5 maart 2019 - Internationaal 4 juni 2019 - Professionele cultuur 24 september 2019 - Actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs 10 december 2019 - "What do we think we know?" Opbrengsten onderwijsonderzoek Neem een digitaal abonnement op De Nieuwe Meso en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Professionele Cultuur

    INHOUD THEMA 'PROFESSIONELE CULTUUR'  (JUNI 2019) Beweging naar vernieuwing in het Montessori College, Iselien Nabben Bouwen aan een integraal kindcentrum, Irene Koning en Nicole van Rens Op weg naar gespreid leiderschap, Anje Ros en Brigit van Rossum Co-teaching in het primair onderwijs, Gijselien Grosman Bestuur Beleid Beschouwing Hoe zit het met uw... Boeken Focus op...'PROFESSIONELE CULTUUR' Inleiding, Wat is dat, een professionele cultuur? Henk Galenkamp Verhalen uit de praktijk, Henk Galenkamp, Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer Column: De rode draden, Gerritjan van Luin Wie ben ik dat ik mijn collega aan mag spreken? Henk Galenkamp Hoe gaat u ervoor zorgen dat onze werkdruk omlaag gaat? Joost Kampen Boek: Now we’re talkin,Victor van Toer Macht speelt, Leidje Witte Boek: Het goede gesprek voeren, Gerritjan van Luin, Alles stroomt. Maar waar stroomt het naartoe? Lieuwe Koopmans Epiloog, Henk Galenkamp, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin Bij het verschijnen van het laatste nummer van de eerste vijf jaargangen van De Nieuwe Meso in december 2018 hebben we in ons redactioneel gewezen op deze mooie mijlpaal voor het enige vakblad in Nederland waarin onderwijs en leiderschap op elk niveau samenkomen. We hebben toen ook aangegeven dat het voor de komende vijf jaargangen belangrijk is in te zetten op nieuwe thema’s en nieuwe uitdagingen. Dit heeft ons ertoe aangezet op zoek te gaan naar nieuwe, jonge(re) redactieleden vanuit verschillende sectoren van het onderwijsveld. Wij prijzen ons gelukkig dat we in redelijk korte tijd in die zoektocht zijn geslaagd. Wij verwelkomen Jolanda Botke (opleidingsmanager NSO-CNA), Sietske Hendriks (bestuurssecretaris SCO Leiden), Wouter Jacobs (adviseur bij CINOP), Ankie Pijnenburg (adviseur bij Leeuwendaal) en Leezan van Wijk (directeur van Schoolleidersregister VO). Na de zomer sluit ook Margriet van der Sluis (assistant professor bij TIAS) aan bij de redactie. Met deze nieuwe redactieleden is niet alleen de gemiddelde leeftijd fors gedaald, maar zijn ook het primair onderwijs en het beroepsonderwijs beter vertegenwoordigd. Tevens hebben we hiermee de band met wetenschap, opleiding en praktijkonderzoek verstevigd.   Daarnaast prijzen we ons bijzonder gelukkig dat Edith Hooge haar bijdrage blijft leveren aan De Nieuwe Meso, ook nu ze voorzitter is geworden van de Onderwijsraad. In de rubriek Bestuur Beleid Beschouwing start Edith Hooge in dit nummer een drieluik over lessen voor succesvol onderwijsbeleid. In de eerste bijdrage gaat het over de relatie tussen het onderwijsbeleid en de context waarin je beleid wilt realiseren.   Nu we het toch over de vaste rubrieken hebben, vragen we ook graag aandacht voor de bijdrage van Hans van Dijck. In zijn rubriek Hoe zit het met uw … gaat hij steeds in op een relevant en actueel thema, verbonden aan een boeiende leestip. In dit nummer schrijft hij over de betekenis van moraliteit in het onderwijs. In een tijd waarin het beschimpen van mensen een acceptabele vechtstrategie lijkt te worden - niet alleen door anonieme figuren op sociale media maar ook door politieke nieuwkomers - is het van belang dat onderwijsleiders ervoor zorgen dat deze ordinaire moraliteit niet doordringt in scholen. Het focusdeel is geheel gewijd aan de professionele schoolcultuur. Vanuit drie hoofdthema’s wordt ingegaan op ervaringen uit de praktijk, het theoretische kader en de betekenis van hiervan voor het verder uitdiepen van professionele schoolcultuur. Het zijn niet alleen succesverhalen die aan de orde komen. Bijzondere aandacht verdient het groepsinterview met vier schoolleiders die openhartig spreken over hun teleurstellingen. Hun openhartigheid geeft aan hoe belangrijk het is ook aandacht te hebben voor de keerzijde van succesverhalen.   De vernieuwde redactie
  5,95
  lees meer

  Beweging naar vernieuwing in het Montessori College

  Twee jaar geleden begon het Montessori College van Nijmegen en Groesbeek een zoektocht naar een manier van onderwijs geven die zou moeten leiden tot een hogere motivatie en zelfontplooiing en een bredere ontwikkeling van leerlingen. Samen met Kennisland, een denk- en doetank op het terrein van maatschappelijke vooruitgang en sociale innovatie, heeft het Montessori College een aanpak ontwikkeld om deze zoektocht richting te geven.
  1,95
  lees meer

  Drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid

  In deze rubriek beschouwen Sietske Waslander of Edith Hooge kwesties van onderwijsbestuur en -beleid. In een kleine serie van drie gaat Edith Hooge in de komende nummers van DNM in op drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid. In dit nummer het eerste deel. Les 1: Trek onderwijsbeleid nooit los van de context.
  1,95
  lees meer

  Bouwen aan een integraal kindcentrum

  De samenwerking in (integrale) kindcentra heeft invloed op personeel, leerlingen en ouders, en raakt daardoor de medezeggenschap. Irene Koning en Nicole van Rens keken door de medezeggenschapsbril naar de totstandkoming en doorontwikkeling van IKC IJmond. Ze laten zien hoe medezeggenschap kan helpen om de samenwerking vanaf de start met breed draagvlak tot stand te brengen.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… moraliteit

  Alle docenten in het voortgezet onderwijs zijn (te) links, vindt meneer Baudet, dus hij stimuleert leerlingen en ouders daarover klachten te melden. Sinds het succes van Trump en andere populisten lijkt het erop dat de moraliteit van het politieke handelen aan het verschuiven is. Egoïsme en eigenbelang nemen de plaats in van solidariteit en hulpvaardigheid. Op alle scholen die ik bezoek overheerst een positieve moraliteit: we denken dat leren gestimuleerd wordt wanneer we vertrouwen geven, hulpvaardig zijn, inspirerend zijn en ook bij tegenslag blijven geloven in ieders ontwikkelbaarheid. We verkiezen de dialoog boven het gevecht. Ik weet niet of dat links is of rechts –volgens mij is het een geheel andere dimensie – maar misschien vindt Baudet dit wel behoorlijk links.
  1,95
  lees meer

  Benut de expertise in je school

  Hoe verandert de rol van de schoolleider als in de school de omslag wordt gemaakt naar gespreid leiderschap? Anje Ros en Brigit van Rossum interviewden schoolleiders in het basisonderwijs, hun teamleden en een aantal bestuurders hierover. In dit artikel gaan ze in op verschillende aspecten van de rol van de schoolleider bij het (ontwikkelen van) gespreid leiderschap. Ze illustreren dit met fragmenten uit een van de zeven leiderschapsportretten die ze op basis van hun interviews hebben gemaakt.
  1,95
  lees meer

  De leerling en de leraar centraal

  Op welke manier kunnen we als leraren elkaar ondersteunen en versterken? Hoe kunnen we de werkdruk verlagen? Hoe zetten we de leerling en de leraar centraal? Deze vragen leefden binnen het team van de samenwerkingsschool Fondali, een van de scholen van stichting Aves. Het team onderzocht of co-teaching een antwoord zou kunnen zijn. Gijselien Grosman, die als procesbegeleider bij de school betrokken is, doet verslag.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen:• Mentink, R. (2018). Ontsokkeld leiderschap: Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden. • Dumoulin, C. (2019). Het album. •Portengen, R. (2018). Beleidsdynamiek en schaalpolitiek: Opkomst van de menselijke maat in schaalbeleid? Rotterdam: Erasmus Universiteit.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »