logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|85

  Kennis als fundament van wendbaar vakmanschap

  Niemand in de wereld van het onderwijs zal bestrijden dat kennisontwikkeling bij leerlingen en studenten de kernopdracht is van alle schooltypen. Desondanks staat dit thema in de politiek en het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs op het tweede plan. Centraal staan het leren van beroepsvaardigheden en -toepassingen, en sinds kort ook van 21eeeuwse vaardigheden. Het lijkt een zero-sum game: meer beleidsaandacht voor versterking van vaardigheden leidt – in de onderwijspraktijk – tot minder aandacht voor andere dan direct toepasbare kennis.
  1,95
  lees meer

  Bestuur Beleid Beschouwing

  Verhalen van onbereikbare liefdes zijn van alle tijden en vormen een geliefd genre in film en literatuur. East is East and West is West, never the twain shall meet dichtte Rudyard Kipling eind 19de eeuw. Daarmee de titel leverend voor een zoetsappig liefdesdrama dat uiteindelijk niet goed afloopt.
  Gratis
  lees meer

  Burgerschapsonderwijs en Forums kijk op democratie

  In de aanloop naar verkiezingen hebben we meer dan eens overwogen de onderwijsparagrafen van alle partijen kritisch te bekijken om naderhand na te kunnen gaan wat er van alle mooie plannen en beloften terecht was gekomen. We zijn daar echter nooit serieus aan begonnen. Onder andere omdat in het parlement zoals dat nu eenmaal in een democratie gaat, compromissen moeten worden gesloten en onverwachte ontwikkelingen roet in het eten gooien, zodat al met al die plannen en beloften geen serieuze meetlat meer zijn. Bij deze verkiezingen maken we echter een uitzondering en wel voor de plannen en beloften van één partij: Forum voor Democratie.
  1,95
  lees meer

  Column

  Ooit werd een bestuurder van een bibliotheekorganisatie ontslagen na een interview in de regionale krant. Hij zou hebben gezegd dat het merendeel van zijn medewerkers vrouw was, boven de 50 en niet veranderingsbereid. Hij had dat ook daadwerkelijk gezegd en dat was het laatste zegeltje in een toch al goedgevuld zegelboekje. Opstand in de vorm van een handtekeningenactie was het gevolg.
  Gratis
  lees meer

  Leiderschap van leraren

  Enkele jaren geleden kon je nog de vraag stellen “Hoe geef je leiding in een school?”. Vandaag is die vraag minder vanzelfsprekend nu leiderschap niet meer aan een of enkele personen is voorbehouden en is de vraag eerder “Hoe verdeel je het leiderschap in de school?”. Wie mag over wat beslissen en wie mag over wat oordelen? Rollen en beelden van leidinggeven verschuiven. Niet in de betekenis dat leidinggevenden ander gedrag moeten laten zien om alles soepel te laten verlopen, maar in de betekenis van wie over wat mag beslissen en wie over wat mag oordelen
  1,95
  lees meer

  De rol van de schoolleider

  Gespreid leiderschap is een vorm van leiderschap waar de laatste jaren veel belangstelling voor is, zowel in de praktijk als in de onderzoekswereld. De kern is dat schoolleiding leraren stimuleert om zelf leiding te nemen, op basis van hun expertise op een bepaald thema. In het denken van schoolleiders over leiderschap overheerst echter vaak nog het (zelf)beeld van daadkrachtige, formele leiders die bijzondere kwaliteiten bezitten die het hen mogelijk maken om ‘de kar te kunnen trekken’. Leiderschap wordt gelijkgesteld aan de invloed die individuen hebben in formeel leidinggevende posities (Hulsbos & Van Langevelde, 2017).
  1,95
  lees meer

  Waarom wil je dat, hoe vul je het in en wat brengt het je?

  Op een late woensdagmiddag in januari gingen de DNM-redactieleden Jitske Brinkman, Tanja de Ruijter en Anneke Westerhuis met zes docenten uit het voorgezet en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek over hun leiderschap. Leiderschap dat zich in de praktijk heeft ontwikkeld en waarvan de deelnemers aan het gesprek – terugblikkend – het gevoel hebben dat het op hen is afgekomen. Omdat ze een mogelijkheid zagen om het onderwijs beter te maken, omdat ze werden getriggerd door opmerkingen van collega’s of omdat een opleiding hun kijk op het onderwijs heeft verbreed en ze die ervaring wilden delen met collega’s.
  1,95
  lees meer

  Leraren als motor voor schoolontwikkeling

  Scholen in Nederland zijn voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van hun onderwijs. Als leraren in hun kracht staan, kunnen zij een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van hun school. Dit vraagt wel een werkomgeving waarin het individuele en collectieve leren van leraren wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Onderzoek heeft laten zien dat in scholen die succesvol werken aan de verbetering en vernieuwing van hun onderwijs, de professionele ontwikkeling van leraren en de onderwijsontwikkeling hand in hand gaan. In dergelijke scholen zijn de condities aanwezig die de ontwikkeling van leraren en van de school als geheel bevorderen. Zo kan de professionele ontwikkeling van leraren functioneren als motor voor schoolontwikkeling.
  1,95
  lees meer

  Hoe leraren leiderschap kunnen ontwikkelen en delen

  Gedeeld leiderschap vraagt kwaliteiten als persoonlijk leiderschap en inzicht in veranderkundige en proceskundige noties. Die kwaliteiten zijn niet vanzelfsprekend aanwezig en de lerarenopleiding besteedt hier nog weinig aandacht aan. In dit artikel beschrijven lector Marco Snoek en zijn collega’s hun ervaringen met de leergang ‘gedeeld leiderschap’ voor leraren. Het artikel sluit af met een aantal inzichten voor scholen die leiderschap in hun scholen willen delen.
  1,95
  lees meer

  Column

  Terwijl ik door de schoolgangen loop hoor ik in de verte kabaal. Kabaal uit lokaal 11, mijn aardrijkskundelokaal. Een geweldig lesidee stond vandaag op de planning met 2VWO: we zouden een simulatie nadoen van een overleg van de Nijlconferentie. De groepjes moeten strijden om al dan niet het plan door te laten gaan om een dam te bouwen in de Nijl bij Ethiopië. Maar op de gang hoor ik het al: het overleg is uitgemond in wel een heel heftig gesprek in de tijd dat ik extra papier ging halen in het kopieerhok. Even baal ik, maar direct bedenk ik ook “Agh, iedereen is in ieder geval betrokken”.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper