logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|84

  Beweging naar vernieuwing in het Montessori College

  Twee jaar geleden begon het Montessori College van Nijmegen en Groesbeek een zoektocht naar een manier van onderwijs geven die zou moeten leiden tot een hogere motivatie en zelfontplooiing en een bredere ontwikkeling van leerlingen. Samen met Kennisland, een denk- en doetank op het terrein van maatschappelijke vooruitgang en sociale innovatie, heeft het Montessori College een aanpak ontwikkeld om deze zoektocht richting te geven.
  1,95
  lees meer

  Drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid

  In deze rubriek beschouwen Sietske Waslander of Edith Hooge kwesties van onderwijsbestuur en -beleid. In een kleine serie van drie gaat Edith Hooge in de komende nummers van DNM in op drie lessen voor succesvol onderwijsbeleid. In dit nummer het eerste deel. Les 1: Trek onderwijsbeleid nooit los van de context.
  1,95
  lees meer

  Bouwen aan een integraal kindcentrum

  De samenwerking in (integrale) kindcentra heeft invloed op personeel, leerlingen en ouders, en raakt daardoor de medezeggenschap. Irene Koning en Nicole van Rens keken door de medezeggenschapsbril naar de totstandkoming en doorontwikkeling van IKC IJmond. Ze laten zien hoe medezeggenschap kan helpen om de samenwerking vanaf de start met breed draagvlak tot stand te brengen.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… moraliteit

  Alle docenten in het voortgezet onderwijs zijn (te) links, vindt meneer Baudet, dus hij stimuleert leerlingen en ouders daarover klachten te melden. Sinds het succes van Trump en andere populisten lijkt het erop dat de moraliteit van het politieke handelen aan het verschuiven is. Egoïsme en eigenbelang nemen de plaats in van solidariteit en hulpvaardigheid. Op alle scholen die ik bezoek overheerst een positieve moraliteit: we denken dat leren gestimuleerd wordt wanneer we vertrouwen geven, hulpvaardig zijn, inspirerend zijn en ook bij tegenslag blijven geloven in ieders ontwikkelbaarheid. We verkiezen de dialoog boven het gevecht. Ik weet niet of dat links is of rechts –volgens mij is het een geheel andere dimensie – maar misschien vindt Baudet dit wel behoorlijk links.
  1,95
  lees meer

  Benut de expertise in je school

  Hoe verandert de rol van de schoolleider als in de school de omslag wordt gemaakt naar gespreid leiderschap? Anje Ros en Brigit van Rossum interviewden schoolleiders in het basisonderwijs, hun teamleden en een aantal bestuurders hierover. In dit artikel gaan ze in op verschillende aspecten van de rol van de schoolleider bij het (ontwikkelen van) gespreid leiderschap. Ze illustreren dit met fragmenten uit een van de zeven leiderschapsportretten die ze op basis van hun interviews hebben gemaakt.
  1,95
  lees meer

  De leerling en de leraar centraal

  Op welke manier kunnen we als leraren elkaar ondersteunen en versterken? Hoe kunnen we de werkdruk verlagen? Hoe zetten we de leerling en de leraar centraal? Deze vragen leefden binnen het team van de samenwerkingsschool Fondali, een van de scholen van stichting Aves. Het team onderzocht of co-teaching een antwoord zou kunnen zijn. Gijselien Grosman, die als procesbegeleider bij de school betrokken is, doet verslag.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen:• Mentink, R. (2018). Ontsokkeld leiderschap: Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden. • Dumoulin, C. (2019). Het album. •Portengen, R. (2018). Beleidsdynamiek en schaalpolitiek: Opkomst van de menselijke maat in schaalbeleid? Rotterdam: Erasmus Universiteit.
  Gratis
  lees meer

  Voorwoord

  Decennialang wekte de organisatie van scholen de verbazing van menig geleerde. Zo gaf de organisatiepsycholoog Karl Weick in 1976 de volgende niet onvermakelijke typering ervan: “Stel u voor dat u scheidsrechter, aanvoerder, speler of toeschouwer bent van een ongebruikelijke voetbalwedstrijd. Het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld is rond. Er zijn diverse doelen die willekeurig verspreid liggen rondom het ronde veld. Mensen kunnen aan de wedstrijd deelnemen en weer weggaan wanneer ze maar willen, ze kunnen ballen in de wedstrijd brengen wanneer ze maar willen, ze kunnen zeggen: ‘Dat is mijn doel’, wanneer ze maar willen, zo vaak ze maar willen en voor zoveel doelen als ze willen. De hele wedstrijd wordt gespeeld op een hellend speelveld en de wedstrijd wordt gespeeld alsof het van betekenis is. Als je ‘schoolleiders’ zegt in plaats van scheidsrechters, ‘leerkrachten’ in plaats van aanvoerders, ‘leerlingen’ voor spelers, ‘ouders’ voor toeschouwers en ‘schools onderwijs’ voor voetbal, dan resulteert een ongebruikelijke beschrijving van schoolorganisaties.” (De Caluwé, 2011).
  Gratis
  lees meer

  Wat is dat, een professionele cultuur?

  In dit Focusdeel staat het thema ‘Professionele Schoolcultuur’ centraal. Het was Alex van Emst die deze term in 1996 in zijn boek Leiding geven in onderwijsorganisaties introduceerde. Hij sprak over drie typen schoolculturen: de ambtelijke cultuur (waarin de nadruk ligt op vaste procedures, notulen, taakomschrijvingen, enzovoort), de politieke cultuur (waarin het gaat om macht en invloed en waarin besluiten genomen worden met meerderheid van stemmen) en, wat hij noemde, de professionele cultuur. Dit is een cultuur waarin besluiten vooral genomen worden door degenen die ter zake kundig zijn en waarin deze besluiten door anderen worden gerespecteerd. ‘Erkende ongelijkheid’, was de term die hij hieraan gaf.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Thema: Dynamiek in Relaties

  Datum: 29 november 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »