logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|263

  TA script en de motivatietheorie van het enneagram

  Wist je dat onder andere trots, onmatigheid of lust motivaties zijn die bepalen waarom mensen doen wat ze doen? Dit zijn motivaties die ons script bepalen. Transactionele analyse (TA) kent diverse theorieën waarmee script en het ontstaan daarvan worden beschreven. Maar wat drijft ons nu ten diepste? Wat motiveert ons nu specifiek? Berne (1961) sprak over hongers en een stuwkracht in ons om te groeien, physis, en English (2006) over motivators. Uitgaande van de titel zijn sinds het bestaan van de Transactional Analysis Journal 157 artikelen gepubliceerd over script en slechts vijf artikelen waarin expliciet geschreven wordt over motivaties.
  1,95
  lees meer

  Ecologische transactionele analyse

  De auteurs hebben ecologische transactionele analyse (Eco-TA) geïntroduceerd in 2020. Ze beschreven een aantal kernprincipes. Het doel van dit artikel is om, op basis van de reacties die zij hebben gekregen op het artikel in 2020, de Eco-TA verder uit te diepen, te verduidelijken en begrijpelijker te maken. Giles en Barrow verwachten dat de ontwikkeling van Eco-TA organisch, stapsgewijs en vooruitstrevend zal zijn. De ontwikkeling zal parallel lopen met de natuurlijke, cyclische processen en dit zal ook in de inhoud van dit artikel tot uiting komen. De ontwikkeling en het denken hierover stopt niet na dit artikel. De auteurs starten met een werkdefinitie.
  1,95
  lees meer

  Mag ik als mezelf verschijnen?

  De auteurs werken in het beroepsonderwijs en komen daar, in verschillende lagen van de onderwijspraktijk, een volgzame houding tegen. Zij ervaren dat deze volgzaamheid het leren in de weg staat. In dit artikel beschrijven zij dilemma’s waarin gezonde aanpassing omslaat in té volgzaam zijn, over-aanpassing en het inleveren van vrijheid. Zij beschrijven daarbij eigen ervaringen waarin de dilemma’s zichtbaar worden. Hierin lijkt de focus van het beroepsonderwijs enkel gericht op kwalificeren en het behalen van competenties die nodig zijn voor functioneren in de beroepspraktijk. Dit resulteert in studenten en docenten die hun autonomie inleveren. Naast het beschrijven van dilemma’s geven de auteurs een aanzet voor een andere, autonomie bevorderende, manier van kijken. De basis hiervoor ligt in de educational encounter (Barrow, 2020) die zij vertalen als pedagogische ontmoeting. De dilemma’s komen op verschillende niveaus voor, hier worden er drie beschreven.
  1,95
  lees meer

  Hoe weet ik wie ik ben?

  De auteur kijkt naar de begrippen van het individu als een verantwoordelijk iemand en het individu als een product van de maatschappij. Ze beschouwt de bijna ondraaglijke uitdaging om die paradoxale existentiële spanning te beheersen. Dit artikel is een reactie op de fascinerende artikelen van Dalal (2016) en Samuels (2016) in de Transactional Analysis Journal en een vertaling van het originele artikel How Do I Know How I Am? Sills, C. (2016). Transactional Analysis Journal, 46(2), 109-115. Ze verwijst naar enkele theoretische ideeën, in het bijzonder ego-toestanden, psychologisch Spel, kernconflict-model en voegt schetsen uit haar werk toe, door psychotherapeutische concepten binnen organisaties te gebruiken. Ze suggereert dat er nog een ander aspect van het mens-zijn belangrijk is en niet gemist mag worden, individuen op hun best zien, zowel als onderdeel van de wereld alsook in het gescheiden van de wereld zijn.
  1,95
  lees meer

  TA-Nieuws

  Binnen de International Transactional Analysis Association (ITAA) denken zowel het Professional Standards Committee (PSC) als de International Board of Certification (IBOC) na over een toekomstvisie inzake TA accreditatie en certificatie. Giles Barrow en Karen Pratt (beide leden van het PSC) geven aan dat niet alleen de COVID-pandemie om andere vormen van educatie en examinering vraagt, maar dat ook gekeken moet worden naar diversiteit en gelijke kansen.
  Gratis
  lees meer

  TA-Nieuws

  Imagine... Recht uit het hart Peter Rudolph (voorzitter EATA) en Elana Leigh (voorzitter ITAA) hebben een prachtige droom: één gezamenlijke TA-community in deze wereld. De droom is geen streven naar één vereniging, wel naar samenwerking en belonging met respect voor de eigen identiteiten van beide verenigingen.
  Gratis
  lees meer

  Vrolijk wasbeertje

  Dat is mijn totem. Ik kreeg hem toen ik 14 jaar was, op kamp met de gidsen. In het totemboek wordt de wasbeer als volgt omschreven: “Deze kleine boombewoner kan zich goed handhaven in verschillende omgevingen en eet bijna alles. De wasbeer is intelligent en bevallig. Hij maakt met zijn behendigheid en lenigheid een aangename indruk. Hij is vrolijk, opgewekt en nieuwsgierig. De wasbeer is plagerig en guitig. In nood is hij moedig en behulpzaam.”
  1,95
  lees meer

  Hond en Paard noemen

  De auteur geeft een persoonlijke doorkijk over wat dieren voor haar betekenen. Een ervaringsgericht verslag met de uitnodiging om je eigen relatie met dieren vanuit TA te verkennen.
  1,95
  lees meer

  Coachen zonder woorden

  Daphne Kaffka, zelfstandig counselor en paardencoach, neemt je ‘woordeloos’ mee in de praktijk en theorie van het coachen met dieren. Lees verder en kom in de juiste mood om het coachen zonder woorden te ervaren.
  1,95
  lees meer

  De helende werking van krachtdieren in Storytelling

  Inleiding op de artikelen van Gosschalk en Levy Marius Gosschalk schrijft in onderstaand artikel vanuit zijn kennis en ervaring als verhalenverteller over de betekenis die krachtdieren in verhalen kunnen hebben. De redactie heeft Joost Levy gevraagd om een reflectie hierop te geven vanuit TA-perspectief. De bijdragen raken elkaar waar het gaat om duiding, op momenten die in mensenlevens vragen om betekenisgeving. De bijdragen zijn daarom aan elkaar verbonden en in samenhang te lezen, ze vragen van de lezer een actieve betrokkenheid. Verhalen over krachtdieren kunnen onbewuste betekenissen aan het bewuste leven verbinden. Joost ziet verhalen, waaronder dierenverhalen, als metaforen, als symbolische uitingen van spanningsvelden in de werkelijkheid. Het spanningsveld in verhalen, tussen goed en kwaad bijvoorbeeld, koppelt hij aan impasses. Verhalen bieden volgens hem de mogelijkheid om als beeld of metafoor te verkennen wat onbewust, op sensorisch niveau, nog niet is uitgezocht. Verhalen kunnen daardoor opties bieden en in plaats van miskenning of polarisatie helpen bij integrerend werk. De inbreng van beide auteurs heeft tot een mooi samenspel én verdieping geleid.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper