logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|153

  Veerkracht (volledige uitgave)

  Veerkracht Veerkracht, het vermogen om na voortgedreven of uitgetrokken te zijn weer terug te keren naar een oorspronkelijke positie. Zoals de paardjes in de speeltuin waar je door een stevige veer op kan schommelen maar weer terugkomt naar het midden. Of de springveer in een balpen nodig om de pen in positie te brengen om te schrijven maar ook weer terug in de houder kan brengen. Veerkracht als het vermogen om je aan te passen aan omstandigheden zodat je staande blijft en ontwikkeling mogelijk is. Binnen de redactie spraken we over veren van vogels die een zachtheid laten zien en tegelijk een onvoorstelbare kracht. Die combinatie komt in dit magazine terug in verschillende artikelen waarin het begrip physis beschreven wordt als interne drive om te blijven groeien. We hopen met de artikelen over veerkracht discussie in gang te zetten over wat dit betekent, hoe we ermee werken als practitioners, of het nodig is juist in deze tijd en of we de ruimte serieus nemen om na een periode waarin we veerkracht lieten zien ook weer uit te rusten. De artikelen in dit magazine gaan over veerkracht in de zorg door Aateke Jansen en Lies de Bruijn. Over autonomie en homonomie door Mirjam te Slaa, het impostor syndroom door Debbie van Veen. Een internationaal artikel over liminaliteit in het werken met jongeren door Alina Comendant. Maar ook over weerbaarheid in organisaties door Sari van Poelje en over leiderschap wat zichtbaar wordt door schapen hoeden door Rien Wesselink met een reactie van Eric-Jan Rijnierse. Een krachtige mix van ervaring, theorie en toepasbaarheid in verschillende gebieden waar we transactionele analyse (TA) inzetten......   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur     INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman Veerkracht in de zorg, Aateke Jansen en Lies de Bruijn Redecision Therapy; een effectieve aanpak in het begeleiden van cliënten met het impostor syndroom, Debbie van der Veen Autonomie - Homonomie, Mirjam te Slaa Adolescentie, kansen in de liminele ruimte, Alina Comendant  Weerbaarheid in organisaties, Sari van Poelje Met Jung de wei in, Rien Wesseling Met Jung de wei in; pas ik me aan of ben ik vrij? Eric-Jan Rijnierse Bull’s Eye: Wat zegt mijn kloppend hart? Monika Cox Boekbespreking: Transactional Analysis of Schizophrenia. The naked Self, Moniek Thunnissen TA nieuws

  5,95
  lees meer

  Veerkracht in de zorg

  Beide auteurs hebben een achtergrond in de zorg en zijn als TA professional werkzaam voor de zorg. Zij werken als coach, supervisor en trainer met en voor zorgprofessionals in de curatieve zorg. Niemand zal ontkennen dat de zorg op het moment, midden in de pandemie een sector is waar veel gebeurt. De auteurs beschrijven aan de hand van sprekende cases uit hun praktijk hoe zij in de rol van TA-professional, zorgprofessionals begeleiden in het kader van veerkracht. Veerkracht als het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag en de kracht om weer verder te kunnen gaan. Zij willen met dit artikel de dialoog aanzwengelen over de opties om de zorg structureel te ondersteunen in het behoud van veerkracht en het gezond functioneren van zorgprofessionals.
  1,95
  lees meer

  Redecision Therapy, een effectieve aanpak in het begeleiden van cliënten met het impostor syndroom

  In dit artikel beschrijft de auteur hoe zij transactionele analyse (TA) effectief inzet in het begeleiden van cliënten met het impostor syndroom. “Bij elke nieuwe aanmelding van een cliënt, voel ik een knoop in mijn maag”. “Ze hebben mij gevraagd om te solliciteren, maar ik kan het helemaal niet”. “Ik ben zo bang dat ze doorkrijgen dat ik helemaal niet zo goed ben”. “Ik durf vaak niks te zeggen, bang dat ik iets doms zeg”. Dit zijn citaten van goed opgeleide vrouwen met mooie banen, die aan alle eisen voldoen, en toch voelen zij zich niet goed genoeg. In de literatuur noemen wij dit het impostor syndroom.
  1,95
  lees meer

  Autonomie - Homonomie

  Autonomie is een belangrijk basisconcept van de transactionele analyse (TA) en een doel om na te streven in onze dagelijkse werkpraktijk. De auteur onderzoekt in dit artikel in hoeverre Berne’s originele idee over autonomie-ontwikkeling, dat vooral gericht is op het individu, nog passend is in deze huidige tijd. Een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat er grenzen zijn aan zelfrealisatie, willen we in harmonie met elkaar en de aarde blijven samenleven.
  1,95
  lees meer

  Adolescentie, kansen in de liminele ruimte

  Dit artikel benadert de adolescentie als een overgangsperiode met het gebruik van multidisciplinaire perspectieven. Transactionele analyse (TA) als hoofdtheorie en daarnaast het concept van de liminele ruimte (Van Gennep, 2006). Deze complementaire theorie komt uit het antropologische en educatieve veld. Het artikel is bedoeld voor psychotherapeuten en begeleiders die met adolescenten werken. De adolescentieperiode kan gezien worden als een mogelijkheid om het puberscript te regenereren en effectief te veranderen (Colpani, 2014, Poda, 2014). De belangrijkste motivatie voor dit artikel is het krijgen van een theoretisch en praktisch referentiekader, een noodzaak voor elke therapeut die met adolescenten werkt. Ik dans in dit artikel tussen theorie en praktijk om een reflectieve ruimte te creëren wanneer niet alleen de adolescente cliënt liminaliteit ervaart, maar ook het therapieproces zelf als ‘opgeschort’ wordt ervaren. Theoretische concepten in TA zoals ego-toestanden (Berne, 1961), de ontwikkelingscyclus (Levin, 1984) en script (Berne, 1972) zullen samen met de concepten van overgangsriten en liminele ruimte, worden beschreven (Van Gennep, 2006).
  1,95
  lees meer

  Weerbaarheid in organisaties

  De auteur schrijft in dit artikel dat er crisis nodig is voor innovatie. Tegelijk, als er meer dan twee niveaus in een organisatie in crisis zijn, ontstaat een risico dat de organisatie terecht komt in een dysfunctionele devolutie. Eén van de stappen van herstel is het vergroten van cohesie, de motivatie om de organisatie samen te houden. Op basis van de sociale psychologie heeft de auteur daarvoor een pragmatische aanpak ontwikkeld. Er zijn allerlei crisissen die organisaties op de proef kunnen stellen. Van grote externe druk door financiële crises, globalisering en pandemieën tot interne agitatie door het vervagen van rollen en structuren en intrige door het verminderen van interne solidariteit. Om met deze dynamieken om te gaan is een grotere weerbaarheid nodig. Hoe doe je dat? In dit artikel gaat de auteur met name in op het vergroten van weerbaarheid door cohesie.
  1,95
  lees meer

  Met Jung de wei in

  Leiderschap is een belangrijk thema binnen transactionele analyse (TA), met name binnen het werkveld Organisational TA. De redactie is in contact gekomen met Rien Wesseling die onder andere in het werken met schapen een methode heeft ontwikkeld om eindverantwoordelijken inzicht te geven in hun oer-stijl van leidinggeven. We hebben Eric-Jan Rijnierse gevraagd om hier vanuit een TA-bril op te reageren. Eric-Jan koppelt in zijn artikel leiderschap aan autonomie en integriteit. Beide artikelen geven de lezer een beeld van hoe inzicht in leiderschap veerkracht van eindverantwoordelijken vergroot. Rien doet dit vanuit zijn Sheepman praktijk en Eric-Jan vanuit een TA theoretisch denkkader. Tezamen schetsen zij vanuit hun eigen perspectief een existentieel beeld van leiderschap. Wij willen de lezers van harte uitnodigen om na te denken over hun eigen leiderschap. Geef jij leiding vanuit de wijze die ten diepste bij jouw past of pas je je aan?
  1,95
  lees meer

  Met Jung de wei in, pas ik me aan of ben ik vrij?

  Reflectie op ‘Met Jung de wei in’ Wat een krachtige combinatie van denken, doen en voelen/ervaren beschrijft Rien over de coaching van eindverantwoordelijken.
  1,95
  lees meer

  Wat zegt mijn kloppend hart?

  In mijn derde opleidingsjaar bij ANITA (nu de TA academie) heb ik twee keer op één dag een bull’s eye transactie ervaren. Een bull´s eye transactie of schot in de roos transactie is een transactie vanuit de integrerende Volwassene (de positieve elementen van het Kind en de Ouder zijn opgenomen in de Volwassene. Dit is een voortdurend proces van integratie (Temple, 1999) die in één keer alle drie ego-toestanden raakt (de Graaf & Thunnissen, 2013). Hierdoor kan een opvatting of oordeel van de Ouder in één keer veranderen of ter discussie worden gesteld, terwijl ondertussen de Volwassene nagaat of het klopt en vanuit Kind aan een (onbewust) verlangen wordt voldaan.
  1,95
  lees meer

  Zefiro Mellacqua: Transactional Analysis of Schizophrenia. The naked Self.

  In de serie Innovations in Transactional Analysis: Theory and Practice (editor Bill Cornell) is Transactional Analysis of Schizophrenia. The naked Self van Zefiro Mellacqua één van de eerste boeken. Schizofrenie en transactionele analyse (TA) is een ongemakkelijke combinatie sinds in de jaren ’60 van de vorige eeuw Jacqui Schiff met haar man Moe een aantal jonge, ernstig gestoorde patiënten in haar huis opnam.
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper