logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|137

  ZKM Magazine: Verhaal halen in het onderwijs

  INHOUD THEMA ‘VERHAAL HALEN IN HET ONDERWIJS (januari 2019) Visie op de ontwikkeling van kind naar student naar volwassene, Els Holland & Els Voorhorst Vruchtbare samenwerking met de ZKM als basis, Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel Wat het primair onderwijs nodig heeft. Interview met Hank Beermann, Els Voorhorst & Els Holland ZKM leiderschap, Richard van de Loo Verhalen van ver, verhalen van nu; verhalen als spiegel voor zelf-verstaan, Ina ter Avest Zelf Konfrontatie Methode – een dialogical selfie? Ina ter Avest Somberheid en de school, Jan F. Nauta Preventie psychische aandoeningen J.J.L. Derksen, Els Voorhorst Bedreigde psychodiversiteit - Pleidooi voor een innerlijke democratie Hubert Hermans, Els Voorhorst In-Spanning: de dialoog tussen docenten en studenten gaat niet vanzelf! Elly van den Berg-Thomassen myInsightOut: een jonge ontwikkeling in de ZKM familie vol potentie, Margreet Poulie & Mirjam Zoestbergen ZKM-Vereniging: de Jaardag 2017, Ina ter Avest, met medewerking van Marjolein Fokkens,Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie Verenigingsnieuws: Van de bestuurstafel Verhaal halen in het onderwijs Verhalen gaan een steeds prominentere plaats innemen in de samenleving: mensen vertellen elkaar verhalen en willen met hun eigen verhaal gehoord worden. In het onderwijs lijken verhalen echter steeds meer te verdwijnen en plaats te maken voor overzichtelijk systemen die makkelijker te monitoren lijken maar essentiële zaken weglaten. Maar Grote Verhalen spelen in onze multiculturele tijd nog steeds een rol. En de eigen verhalen kunnen een nieuwe kans krijgen in de dialoog tussen docenten en studenten. In twee interviews vertellen drie mensen die midden in het onderwijsveld staan welke rol verhalen en dialoog spelen in hun werk en waarom dat belangrijk is. In dit nummer wordt ook zichtbaar op welke manier de ZKM van belang kan zijn voor het onderwijs. Zowel in organisaties als in individuele trajecten met docenten en met jongeren! Op de onderwijspagina van de ZKMvereniging (https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren) vertellen leden hoe ze in verschillende situaties en werkvelden ZKM toepassen. Twee bijdragen laten zien dat de methode zich ontwikkelt en steeds nieuwe wegen zoekt. Tenslotte twee boekbesprekingen: Het boek van Jan Derksen over preventie van psychische aandoeningen, dat aansluit bij het interview met Jan Derksen in een vorig nummer. Het boek van Hubert Hermans over psychodiversiteit en innerlijke

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Stem of stempel

  INHOUD THEMA 'STEM OF STEMPEL' (maart 2017) Ik ben mezelf: Achter het masker van schone schijn?, Hubert Hermans Interview met Jan Derksen Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Stefan van Geelen & Lineke Tak Anhedonie als dysfunctie, Jan F. Nauta Sommige verhalen zijn wel te vertellen, Els Holland Iedereen een psychische aandoening? Els de Boom-Voorhorst Uit je hoofd, in je lijf met de ZKM, Frances van Dinther Interview met Rens van Loon, Els de Boom-Voorhorst Review, Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations, Frans Meijers Creatief schrijven: een eigen stem via meerstemmigheid, Reinekke Lengelle Stimulering van organisatiedialoog met de ZKM-Organisatie, Richard van de Loo ZKM-traject heeft blijvend effect, Anke Abels & Margreet Poulie Ninth International Conference, Jutta König & Peter Zomer Klacht? Mensen willen gehoord worden, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Stem of stempel De discussie over diagnoses en behandelingen van psychische problemen wordt in toenemende mate in de media gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen en eenzijdige standpunten. Dagelijkse verschijnen er bijdragen over burn-out, depressie, stress, verslaving, compleet met conclusies en onwrikbare standpunten. Tot een dialoog komt het daarbij meestal niet omdat de overtuigingen over medicijnen of therapie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De beslissingen over behandelingen worden elders genomen: door verzekeraars en door de politiek. Daarbij speelt beheersing van sterk stijgende uitgaven een grote rol. Een belangrijk thema in dit ZKMmagazine is daarom: Stem of Stempel. In het interview met Jan Derksen gaat deze uitgebreid in op de problemen en pleit hij voor methoden waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, zoals de ZKM en andere narratieve werkwijzen. In het boek “Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations”, dat in dit nummer besproken wordt is een aantal werkwijzen uitgewerkt. In verschillende bijdragen in dit Magazine wordt duidelijk wat de waarde van een narratieve benadering, van (gestructureerd) luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ kan zijn. Niet alleen in het artikel van Jan Nauta, over depressie, en het interview van Els Holland waar een ex-gedetineerde haar verhaal doet, maar ook in de bijdrage van Stefan van Geelen en Lineke Tak, waar expliciet het lichaam-geest-dualisme aan de orde wordt gesteld. Aansluitend bij het promotieonderzoek van Stefan van Geelen naar het vermoeidheidssyndroom onderzoeken zij op welke manier een speciale ZKM-aanpassing een ander en nieuw licht kan werpen op SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten). Verschillende aspecten van de ZKM komen in dit nummer aan de orde: Hubert Hermans reflecteert over wat “Mezelf mogen zijn’ betekent. Frances van Dinther beschrijft in UIJIJL hoe ze deze werkwijze, waar speciaal aandacht is voor ‘leren voelen’, ontwikkelde vanuit de validatiefase van het ZKM-zelfonderzoek. En in een interview vertelt hoogleraar Dialogical Leadership Rens van Loon (die ooit mede aan de wieg van de ZKM stond) hoe hij door de ZKM leerde echt te luisteren naar het verhaal van mensen ”zonder te interpreteren en te diagnosticeren”. Hij ontwikkelde een eigen werkwijze waarin de generatieve dialoog de hoofdrol vervult en laat zien hoe de dialoog ook algemeen maatschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren.

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Verleden - heden - toekomst

  INHOUD THEMA 'Verleden - heden - toekomst' (januari 2016) Het verhaal van de ZKM, Richard van de Loo Het verhaal IN de ZKM uitgelicht, Els Holland Interview met Paul de Blot: Ik ben wie ik ben, Els Holland Interview met Hubert Hermans, Els Holland & Els de Boom-Voorhorst Proefschrift: Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch Proces, Kara Vloet & Caroline Horikx Proefschrift: Acculturation of Iranian Immigrants in the Netherlands, Annet te Lindert De ZKM-Praktijk verdiept, Richard van de Loo Interview met twee opleiders van DST en ZKM Desiree Pieters & Paulien van Kessel, Ina ter Avest Kwaliteitsborging opleidingen, instrumenten en praktijken, op basis van de Dialogical Self Theory, Ina ter Avest Nieuwe mogelijkheden?, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Benoemd Boeken Metamorfose Alstublieft: met trots presenteren wij het nieuwe ZKM Magazine, Zelf en Ander. De vertrouwde Narrator, die jarenlang enkele keren per jaar bij u in de brievenbus viel, heeft een metamorfose ondergaan en zal in het vervolg digitaal (en af en toe nog in papieren vorm) bij u binnenkomen. Verder krijgt het zijn eigen plaats op de site van Professioneel begeleiden (www.professioneelbegeleiden.nl). Een nieuwe vorm vraagt om een nieuwe naam: ZKM Magazine, Zelf en Ander. In één oogopslag is te zien waar het over gaat. Verandering van uiterlijk, naam en opmaak, betekent niet dat we de doelstelling van de Narrator hebben losgelaten. Nog steeds bieden we een podium voor artikelen over zowel wetenschappelijke onderzoeken als gedegen praktijkervaringen, die zorgen voor uitwisseling van ideeën over de ZKM, de Dialogical Self, over (tussen-)ruimte en stilte, en over narrativiteit, zoals in ”Het verhaal in de ZKM”. In dit eerste nummer staat de ZKM zelf centraal, met veel ruimte voor de achtergronden en wortels van de methode. Richard van de Loo beschrijft de lange en bijzondere geschiedenis van de ZKM. In het interview met Hubert Hermans, die samen met Els Hermans-Jansen de ZKM ontwikkelde, en de grondlegger is van de Waarderingstheorie, zien we de wordingsgeschiedenis van de ZKM door zijn ogen. En in het interview met Paul de Blot zien we ervaringen met de ZKM vanuit een heel ander gezichtspunt. Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in. In dit nummer van ZKM Magazine aandacht voor het recente proefschrift van Kara Vloet, over professionele identiteit, en ook een artikel van Annet te Lindert over haar onderzoek uit 2007 onder vluchtelingen, een onderwerp dat nu heel actueel is. Praktijk en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Dat verdiept niet alleen de kennis over de ZKM, maar draagt ook bij aan de praktijk van het begeleiden. In de rubriek De Praktijk Verdiept zoals gebruikelijk een casus, ditmaal over het gebruik van ik-posities. Aandacht is er ook voor de vraag hoe ZKM-professionals worden opgeleid en hoe de kwaliteit van de praktijk en van de opleidingen geborgd wordt. Een nieuwe tijd vraagt ook nieuwe werkvormen en geeft nieuwe mogelijkheden. Speciale toepassingen, ook voor specifieke doelgroepen, worden in de praktijk uitgewerkt. De ZKM is een levende methode, die zich steeds verder ontwikkelt. Maar welke criteria bepalen of zo’n nieuwe vorm tot de ZKM-familie behoort? Ook daarover leest u in dit eerste nummer. In een volgend nummer willen we mogelijkheden en grenzen van die ontwikkelingen nader onderzoeken.

  5,95
  lees meer

  Kleur (volledige uitgave)

  Kleur Het thema ´kleur´ is de afgelopen jaren in heel wat mediaplatforms onderwerp van gesprek geweest. Helaas met vaak een minder positieve connotatie. Het ging om huidskleur in relatie tot geweld, racisme en discriminatie. Ook de kleuren van de regenboog krijgen de laatste jaren meer aandacht in de media. Je leest nog steeds dat ‘anders’ zijn voor sommige mensen een reden is om mensen fysiek of verbaal geweld aan te doen. Ik ben blij meer en meer diversiteit te zien in bijvoorbeeld reclames en in de mode. Door mensen van verschillende vormen, kleuren en maten te zien wordt ´het normaal´ ook diverser. Meer diversiteit op de werkvloer zorgt ervoor dat allerlei mensen elkaar leren kennen. Zoals onbekend onbemind kan maken, kan iemand leren kennen de kans vergroten diegene te begrijpen en te respecteren. Diversiteit op de werkvloer geeft aan de ene kant een referentiekader voor iedereen. Het is goed om je te kunnen herkennen in de mensen die je ziet. Op deze manier krijg je ook rolmodellen die je kunnen inspireren om een bepaalde functie op de arbeidsmarkt te ambiëren. Zo kan de kamervoorzitter Khadija Arib een voorbeeld zijn voor vrouwen die niet in Nederland zijn geboren om ook ooit een plek op dat niveau te ambiëren en is Kamala Harris mogelijk een rolmodel voor Indiaas-Afro-Amerikaanse vrouwen om de politiek in te gaan. Diversiteit is tevens belangrijk, omdat er vaker vanuit verschillende ervaringen en standpunten gekeken kan worden naar een situatie. Door onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken kun je tot betere resultaten komen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde, waar lange tijd het lichaam van een witte man als standaard diende. Toen vrouwen meer betrokken werden bij onderzoek bleken ziektebeelden, bijvoorbeeld bij een hartinfarct, anders te zijn bij vrouwen dan bij mannen. De klachten van vrouwen bij een hartinfarct werden eerder niet serieus genomen, met alle gevolgen van dien. Redactielid Marieke Genard ging voor LoopbaanVisie in gesprek met Çavaria, de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-organisaties, over kleur op de werkvloer; het leverde verrassende cijfers op als het gaat om LGBTI mensen en de kansen op de arbeidsmarkt. Dit themanummer gaat niet alleen over kleur als het gaat over mensen, maar ook kleur op de werkvloer. Lees de bijdrage van Inge Rechterschot over het effect van kleur op de werkplek. Als je in het loopbaanvak praat over kleuren dan zijn er testen die mensen kunnen categoriseren in kleuren. Lotte Leukenhaus en Reinier Gerritsen hebben onderzoek gedaan naar de verschillende kleurentesten en de ervaringen daarmee. Na een oproep op LinkedIn om ervaringen te delen, kregen zij zoveel reacties dat zij naast een artikel er mogelijk ook een boek over hadden kunnen schrijven. Sander Vastbinder is manager activering en loopbaan bij OVAL. Hij vertelt over de vier pijlers waar OVAL aan werkt en over de loopbaanwinkels. Sandra Doeze-Jager van Vliet en Steven van der Minne schrijven in hun derde artikel over burn-out over de financiële en bedrijfseconomische aspecten van burn-outpreventie aan de hand van een objectieve methodiek. Verder nog een mooie bijdrage van Judith Semeijn samen met Petru Curșeu en Irina Nikolova over het ontwikkelen van duurzame loopbanen in slimme steden. De auteurs Dana de Jonge, Rutger Wallinga, Mareikje Pfenning en Klaske Veth hebben gezamenlijk een artikel geschreven over de facetten die invloed hebben op de stress ervaring bij studenten. Al met al wederom een kleurrijke uitgave van LoopbaanVisie   Veel leesplezier   Marlies van Venrooij Hoofdredacteur LoopbaanVisie hoofdredacteur@loopbaan-visie.nl   INHOUD KLEUR "Ik ben gewoon heel erg blauw…” DISC, Insights Discovery en Management Drives tegen het licht gehouden, Lotte Leukenhaus & Reinier Gerritzen Tot de kern met een drijfverenscan Gwendolyn van Kuijen Grijzer, Aukje Nauta Hoe zet je je biculturele achtergrond in? Collega’s aan het woord, Marlies van Venrooij Cartoon, Martin Reekers Mag ik als HOA jullie team versterken? Diversiteit, een synoniem voor variatie, Iuria Ismana Op je werk helemaal zijn zoals je bent Gender en seksuele voorkeur, nog geen evidentie, Marieke Genard PRAKTIJK Een app om vooroordelen tegen te gaan, Marcel Lionell van Kammen Digitaal technologische innovatie en privacybescherming, Een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens, Martin Reekers Het effect van kleuren op je thuiswerkplek, Gebaseerd op de Chinese filosofie feng shui, Inge Rechterschot KENNIS EN KUNDE Zicht op rentabiliteit, Investeren in stressreductie en stressbestendigheid, Sandra Doeze Jager-van Vliet & Steven van der Minne De ontwikkeling van duurzame loopbanen in slimme steden, Een socio-technische ontwerpbenadering, Judith Semeijn, Petru Curșeu & Irina Nikolova Het stressvolle leven van studenten, Uitdagend op meerdere gebieden, Dana de Jonge, Rutger Wallinga, Mareikje Pfenning & Klaske Veth OPINIE EN DISCUSSIE OVAL, Verbindt en bundelt krachten, Sander Vastbinder Groen en geel, Joke Tacoma

  5,95
  lees meer

  “Ik ben gewoon heel erg blauw…”

  Veel mensen zullen gelijk een associatie hebben bij de titel van dit artikel. Kleurentests waarin elementen van iemands persoonlijkheid of stijl worden vervat in een bepaalde kleur of combinatie van kleuren zijn populair. Ze worden in allerlei vormen ingezet in organisaties en in (team)coaching. Instrumenten worden veel gebruikt en waarvoor worden ze gebruikt? Hoe valide en betrouwbaar zijn ze? En wat zijn de ervaringen van professionals? LoopbaanVisie dook in de kleurrijke wereld van de kleurentests.
  1,95
  lees meer

  Tot de kern met een drijfverenscan

  ‘Wat motiveert mij?’ Voor veel coachees is dit een belangrijk thema. Een mooie manier om een coachee inzicht te geven in zijn intrinsieke motivatie en het effect hiervan op zijn gedrag, is het inzetten van een drijfverenscan. Drijfverenscans die zijn gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves, zijn een waardevol hulpmiddel bij loopbaan- en coachtrajecten. De uitkomsten van deze drijfverenscans worden weergegeven in kleuren. In dit artikel nemen we aan de hand van een casus door wat de theorie van Graves inhoudt en krijg je een beeld van wat het inzetten van een drijfverenscan een kandidaat oplevert. Tot slot enkele tips waar je op kunt letten bij het kiezen van een drijfverenscan.
  1,95
  lees meer

  Grijzer

  Terwijl praktijkpersoonlijkheidspsychologen doorgaans mensen in allerlei kleurenvakken indelen, afhankelijk van of ze van orde en regels houden (blauw), snel resultaat willen boeken (rood) of zorgzaam en geduldig zijn (groen), houdt de wetenschappelijke psychologie het nog altijd op vijf grote maar kleurloze factoren waarmee je persoonlijkheid kunt typeren. Het karakter van mensen is volgens de wetenschap te omschrijven met combinaties van meer of minder extraversie, vriendelijkheid, gewetensvolheid, emotionele stabiliteit en openheid. De boeiendste van deze Big Five vind ik extraversie en zijn tegenpool, introversie. Een persoonlijkheidsdimensie die in zichzelf al van kleur verschiet – van kleurrijk extravert naar grijzemuizerig introvert. 
  Gratis
  lees meer

  Hoe zet je je biculturele achtergrond in?

  Als ik zo kijk naar mijn collega’s op sociale media en de loopbaanprofessionals die ik ontmoet tijdens bijeenkomsten, dan lijkt de gemiddelde loopbaancoach op mij. Vrouw, in de 50, witte huidskleur en een paar kilootjes te veel op de weegschaal. De Nederlandse beroepsbevolking, en daarmee de mensen die wij begeleiden, is diverser dan de afspiegeling van de populatie loopbaan- en jobcoaches. Voor LoopbaanVisie ben ik in gesprek gegaan met loopbaancoaches met een biculturele achtergrond en aan hen vragen gesteld over hun culturele achtergrond in relatie tot hun werk als loopbaan- of jobcoach. Ik sprak met Joan Nunnely, Yvonne Yan, Andy Tjokrotaroeno, Masoumah Jasinzadeh en Dwight Krolis.
  1,95
  lees meer

  Mag ik als HOA jullie team versterken?

  Stel je voor dat je met je universitair diploma op zak, aankomt in een totaal nieuw land. Je kent de taal niet en wilt een job op niveau. Hoe pak je dat aan? Dat is de weg die Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA) afleggen. Meestal is het een pad met veel teleurstellingen voordat ze hun talenten mogen inzetten. In het begeleiden van HOA moet je rekening houden met de problematiek van deze doelgroep, met de uitdagingen die op het pad van een HOA komen. Het gaat vooral over leren omgaan met tegenslagen en zeer goede kennis van de arbeidsmarkt.
  1,95
  lees meer

  Op je werk helemaal zijn zoals je bent

  Wie zichzelf kan zijn op de werkvloer, vindt meer motivatie, waardering, kan gemakkelijker creativiteit laten stromen en de flow ervaren. Mensen die zichzelf niet mogen zijn, angst voelen voor pesterijen, moeten werken met een masker op, ervaren meer stress en zullen minder hun talenten kunnen tonen en ontwikkelen. De LGBTI-gemeenschap wordt helaas nog vaak met vooroordelen en discriminatie geconfronteerd. We gaan in gesprek met Çavaria, de Vlaamse koepelorganisatie die LGBTI+ verenigt en opkomt voor hun belangen. We reflecteren over ‘wat met kleur op de werkvloer?’, een gesprek in alle kleuren van de regenboog.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper