logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|72

  Digitaal abonnement: Tijdschrift Positieve Psychologie (4 uitgaven)

  Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 30 januari 2017 - Onderwijs - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 16 mei - Homo Prospectus - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Online - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 november 2017 - Gezondheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2018 - Coaching - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 mei 2018 - Passie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 27 augustus 2018 - Floreren - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 november 2018 - Leiderschap - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 februari 2019 - Jeugd 28 mei 2019 - Zingeving 27 augustus 2019 - Ouder worden 19 november 2019 - Relaties Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift Positieve Psychologie en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Positief opgroeien (volledige uitgave, 13 artikelen)

  INHOUD ‘Positief opgroeien’ (februari 2019)   WETENSCHAP Ockhamvraag: Ouderschap en geluk? Hein Zegers A@pp-studie, Nicole Gunther & Viviane Thewissen Motivatie & welbevinden, Evelyne Meens De positieve rol van veerkracht bij gepesten, Francine Dehue & Trijntje Völlink Leer adolescenten kiezen voor welbevinden, Anne Kennes, Wesna Molenaar, Johan Lataster, Mayke Janssens, Jennifer Reijnders, Sanne Peeters & Nele Jacobs PRAKTIJK Het gaat niet alleen om geluk Interview Jan Walburg, Djoerd Hiemstra & Matthijs Steeneveld Kookid, Pieter Desmet Aan de slag met waarderend leren, Annechien van Buurt & Eefje Teeuwisse Wat we van kinderen kunnen lerent, Leo Bormans Oplossingsgerichte programma’s, Eva Kuiper & Fredrike Bannink De stip, Fredrike Bannink Welzijn voor iedereen in het onderwijs, Eveline Kersten NEDERLANDSE JEUGD IS GEZOND EN GELUKKIG, MAAR HET GAAT OM MEER DAN GELUK... Het internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek is een van de langstlopende studies naar de gezondheid en leefwereld van jongeren wereldwijd. Elke vier jaar worden representatieve groepen leerlingen bevraagd over onderwerpen zoals de relatie met gezinsleden en vrienden, de schoolbeleving, hun gedrag ten aanzien van gezondheid, middelengebruik, seksualiteit, sociale media en games, de maatschappij, maar ook over hun psychische klachten en hun welbevinden. Lees de volledige inleiding op dit themanummer
  5,95
  lees meer

  Nederlandse jeugd is gezond en gelukkig,

  Het internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek is een van de langstlopende studies naar de gezondheid en leefwereld van jongeren wereldwijd. Elke vier jaar worden representatieve groepen leerlingen bevraagd over onderwerpen zoals de relatie met gezinsleden en vrienden, de schoolbeleving, hun gedrag ten aanzien van gezondheid, middelengebruik, seksualiteit, sociale media en games, de maatschappij, maar ook over hun psychische klachten en hun welbevinden. Het recentste onderzoek daterend uit 2017[1], laat zien dat Nederlandse jongeren gemiddeld gezond en bijzonder gelukkig zijn. De cijfers die jongeren aan hun leven gaven, varieerden van 7,3 (op 10) bij vijftien- en zestienjarigen tot 8,4 bij jongens op de basisschool. Ze rapporteerden aanzienlijk minder psychosomatische klachten dan hun Europese leeftijdgenootjes. Ook gaven ze aan veel sociale steun te krijgen van zowel hun ouders als hun klasgenoten.
  Gratis
  lees meer

  Ouderschap en geluk?

  Bij een praatje over positieve psychologie kan je een zaal op het puntje van de stoel krijgen met de vraag: “Hangen geld en geluk samen?” Met de volgende vraag krijg je mensen zelfs helemaal van hun stoel: “Hangen ouderschap en geluk samen?” Dat is de Ockhamvraag die we hier wetenschappelijk proberen te beantwoorden, zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger dan dat: wat is de link tussen ouderschap en geluk?
  Gratis
  lees meer

  De dagelijkse dynamiek van het leven van Nederlandse jongeren

  De adolescentie is een periode waarin het belangrijk is om te investeren in de mentale gezondheid en verder onderzoek naar determinanten hiervan is van groot belang. De a@pp-studie is een onderzoek naar de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar. Daarbij worden smartphones ingezet: deelnemende jongeren vullen een korte vragenlijst in via een app. Zo rapporteren jongeren niet achteraf, maar in het moment hoe ze zich voelen, met wie ze omgaan, waar ze zijn en hoe actief ze zijn. Resultaten voortkomend uit deze studie kunnen onder meer bijdragen aan theorievorming en aan preventieprogramma's of interventies die beogen een positieve ontwikkeling van adolescenten te stimuleren of een suboptimale ontwikkeling bij te sturen
  1,95
  lees meer

  Motivatie & welbevinden

  Ongeveer 30 tot 40% van de jongvolwassenen die een hbo-studie starten, stopt in het eerste jaar al met deze studie. Een van de hoofredenen die zij zelf aangeven is gebrek aan motivatie. Evelyne Meens, onderzoeker studie(keuze)succes bij Fontys Hogescholen, deed in het kader van haar promotieonderzoek een verdiepend onderzoek naar de individuele verschillen tussen jongvolwassenen als het gaat om hun motivatie. Over het algemeen blijkt het niveau en de kwaliteit van motivatie na de start van de studie te dalen. Echter, het tegemoetkomen aan de drie basisbehoeften van autonomie, verbondenheid en competentie kan de motivatie en het welbevinden van deze jongvolwassenen vergroten en als buffer dienen voor de uitval in het eerste jaar
  1,95
  lees meer

  De positieve rol van veerkracht bij gepesten

  Pesten is een oud probleem dat met de toegang tot internet nieuwe mogelijkheden heeft gekregen. Hoewel prevalentiecijfers aangaande pesten nogal uiteenlopen door de verschillende wijzen waarop deze gemeten zijn, moet geconcludeerd worden dat pesten veelvuldig voorkomt. Het RIVM en de GGD toonden aan dat in 2015 zo’n 11% van de jongeren offline gepest werd, en dat daarnaast zo’n 5% te maken heeft gehad met online pesten (RIVM, 2016). Het CBS meldt dat ruim 9% van de jongeren tussen vijftien en achttien jaar in 2016 te maken heeft gehad met online pesten, waarvan 6% herhaaldelijk. Bedreigen, schelden en vernederen via sociale media zijn de meest gebruikte vormen van online pesten waarbij escalatie en verharding door de kenmerken van de online media veel voorkomen (CBS, 2017).
  1,95
  lees meer

  Leer adolescenten kiezen voor welbevinden

  Zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de media, is er steeds meer belangstelling voor de mentale gezondheid van adolescenten. Met mentale gezondheid wordt zowel de afwezigheid van psychische problemen als de aanwezigheid van welbevinden bedoeld (WHO, 2005). Uit recent landelijk onderzoek naar de gezondheid en welzijn van jongeren (HBSC, Stevens et al., 2018), blijkt dat Nederlandse adolescenten gemiddeld een 7,6 scoren op welbevinden. Dit cijfer geeft aan dat Nederlandse jongeren nog steeds goed scoren op welbevinden, ook al is er de laatste jaren een lichte daling merkbaar (Stevens et al., 2018). Met name adolescenten met een migratieachtergrond, adolescenten uit minder welvarende gezinnen en adolescenten die niet opgroeien bij beide ouders, scoren gemiddeld lager
  1,95
  lees meer

  Het gaat niet alleen om geluk

  Jan Walburg was een van de pioniers van de positieve psychologie in Nederland. In 2008 bracht hij het boek Mentaal Vermogen: Investeren in Geluk uit. Als voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut heeft hij zich ingezet voor een eerste Nederlands congres over positieve psychologie in 2009 en in 2014 heeft hij de Europese Conferentie Positieve Psychologie naar Amsterdam gehaald. Hij stond aan de voet van dit blad, het Tijdschrift Positieve Psychologie, en vervulde een bijzonder hoogleraarschap positieve psychologie aan de Universiteit Twente. In 2018 is hij afgezwaaid als hoofdredacteur van dit tijdschrift.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »