logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|52

  Ketens en Netwerken (volledige uitgave, 9 artikelen)

  Als coördinator van dit nummer voelde ik niet meteen een vonk van inspiratie bij het thema ‘ketens en netwerken’. Mijn eerste gedachte ging uit naar de netwerkbijeenkomsten waarmee ik vooral in de eerste jaren van mijn adviseurschap wel te maken had. Als ik terugdenk aan de geforceerde gesprekken van een grote groep mensen op zoek naar opdrachten, krijg ik niet meteen warme gevoelens. Mijn tweede associatie was een opdracht die ik een aantal jaren geleden bij een gemeente had. Het betrof het invoeren van zelfsturende teams in een organisatie die meer de netwerkkant op wilde. Het bleek lastig om het motief van de teams - van leiding en sturing af komen - om te buigen naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid en elkaar helder en eerlijk aanspreken. Na deze twee eerste associaties ging het thema al snel leven, vooral toen we al brainstormend op een aantal onderwerpen en auteurs kwamen. En nu zie ik een nummer met een kleurrijk en gevarieerd aanbod. Het artikel van Guido van de Wiel bijvoorbeeld, dat gaat over netwerksturing als methodiek bij vraagstukken die vele actoren hebben met uiteenlopende motieven. De bijdrage van Dees van Oosterhout belicht de meer psychische aspecten van procesregie in multi-partijvraagstukken en de rol van de procesregisseur. Paul Kloosterboer werpt licht op de veranderende rol van interne en externe adviseurs in de meer en meer ‘vernetwerkte’ organisaties. Durk Piet de Vries, organisatieadviseur, deelt zijn reflecties op onder andere de tegenstellingen tussen samen en apart, wij en ik en onderdanig en superieur. Dit doet hij aan de hand van bespiegelingen tijdens enkele recente reizen naar China. Kees Faber en Marie-José Geenen gingen voor de rubriek Ontmoeting in gesprek met een supervisieketen. Een supervisant, een supervisor, een leersupervisor en een docent supervisiekunde evalueren hun onderlinge ervaringen. Carla van Slagmaat en Simona Karbouniaris beschrijven in hun artikel een andere keten - die van cliënt naar professional - en hoe het werken met ervaringskennis een prominente plek heeft in het professionaliseren van leerteams. Frank Verborg bespreekt aan de hand van De geïndividualiseerde onderneming de ontwikkelingen in managementfilosofie van toen ,en nu en de toekomstbestendigheid van winstmaximalisering enerzijds en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. De column van Maartje de Vries is uit het leven gegrepen, waar het gaat over het kijken naar de hele keten, in plaats van naar symptomen. Joseph Kessels, ten slotte, vertelt in De Weg hoe hij zich verbonden en bewogen heeft in zijn professionele leven. Ik wens u veel leesplezier! ​​​​​​​Tijn Ponjee

  lees meer

  Ontsnappen aan tentakels van angst en hebzucht

  De auteur houdt een in 1999 verschenen boek opnieuw tegen het licht: De geïndividualiseerde onderneming van Sumantra Ghoshal en Christopher Bartlett. De kern van deze managementfilosofie leeft nog altijd voort in het hart van iedere moderne managementfilosofie: vertrouwen en geloof in het individu. We kunnen het boek (her)lezen als een historisch document. Waar komen we vandaan? Welke sprong hebben de beschreven ondernemingen in de jaren negentig moeten maken? En waarom is het bevorderen van individueel initiatief en het realiseren van maatschappelijke meerwaarde nog steeds moeilijk?
  lees meer

  Kiezen voor een project- of een procesaanpak

  Complexe vraagstukken, met een veelheid aan belangen en partijen, zijn aan de orde van de dag. Zonder de belanghebbenden rond de tafel lukt dat niet. Maar hen betrekken blijkt in de praktijk niet zo makkelijk. Al met al is de dominante gewoonte om doelen te bereiken via de vertrouwde projectmatige aanpak. Belanghebbenden worden daarbij selectief instrumenteel aangestuurd of betrokken en voelen zich daardoor nauwelijks of niet serieus genomen. De auteur zet uiteen dat dit anders en beter kan, door middel van een procesaanpak en een uitgekiende procesregie.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? ‘Als ik kijk naar de weg die ik heb afgelegd in mijn werk, dan staan er een paar eenvoudige richtingaanwijzers. Zoals ieders autonomie respecteren, emancipatie aanmoedigen, verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, je verbinden met gelijkgestemden en je losmaken van iemand die macht over je wil uitoefenen’, aldus Joseph Kessels.
  lees meer

  Van ervaring naar ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

  In dit artikel staan de auteurs stil bij het begeleiden van een bijzonder leerteam van hbo-studenten: social-workstudenten die zelf ervaring hebben met hulpverlening. Zij willen hun persoonlijk herstel en ervaringskennis benutten in het professionele leren en werken. Een boeiende, korte keten van cliënt naar professional die een bijzonder leerproces vergt. Welke begeleiding is hier op zijn plaats? En wat wordt er verwacht van een begeleider? De auteurs zijn als leerteambegeleider en onderzoeker/promovenda betrokken bij dit leerteam.
  Gratis
  lees meer

  ‘Aan de rand van het dorp’

  Voor deze aflevering van Ontmoeting gingen de auteurs in gesprek met een ‘supervisieketen’, bestaande uit een supervisant, een supervisor, een leersupervisor en een docent supervisiekunde over hun ervaringen in deze keten. Een tweede thema in de ontmoeting is de plek van het muzisch-ludische binnen supervisie. Hoe heeft men de gelaagdheid in deze supervisieketen ervaren en welke plek had het muzisch-ludische in hun supervisieleren?
  lees meer

  Lidmaatschap en ik

  De auteur heeft gemerkt dat hij steeds meer vraagstukken op zijn bord krijgt die zowel gaan over eigen verantwoordelijkheid als over gezamenlijkheid. Dat levert hem vaak hoofdbrekens en frustraties op. In dit artikel filosofeert de auteur over reizen naar China, waar zijn dochter verblijft. Het culturele contrast tussen oost en west confronteert hem met zichzelf en laat hem volop twijfelen over wat hij tegenkomt in zijn begeleidingspraktijk.
  Gratis
  lees meer

  Ontzorgen of ontwikkelen?

  Adviseren moet anders. Niet alleen bij multipartijvraagstukken in de steeds complexere maatschappelijke ketens en netwerken. Ook organisaties ‘vernetwerken’: grote organisaties lijken wat betreft functioneren vaak meer op de Europese Unie dan op een klassieke top-downpiramide. Veel adviseurs, extern en intern, blijven zich echter concentreren op de inhoud van hun adviezen en sluiten zich af van de politiek-procesmatige complexiteit. Om er vervolgens in vast te lopen. Hoe komt dat? Wat zijn de effecten? En wat kun je eraan doen als adviseur, manager of organisatiebegeleider?
  Gratis
  lees meer

  Wie spreekt?

  ‘Onlangs werd ik bij een hogeschool teamleider van een team dat zich op centraal niveau gaat bezighouden met studentenwelzijn. (...) De oplossing wordt gezocht in het netjes inrichten van een keten van begeleiding (...) voor als het echt lastig wordt. En de keten loopt door buiten de hogeschool, want bij meervoudig complexe vragen vinden we dat studenten hulp moeten zoeken bij de ggz.’ Aldus begeleidingskundige Maartje de Vries. ‘Het werken in een dergelijke keten heeft ook gevaarlijke kanten. Kanten die we misschien liever niet zien, omdat ze ons idee ondermijnen dat er voor elk probleem een oplossing is.’
  lees meer

  Transities handen en voeten geven met netwerksturing

  Of het nu gaat om het verminderen van de plasticsoep, het tegengaan van obesitas of het verbeteren van de luchtkwaliteit: voor steeds meer maatschappelijke problemen geldt dat ze niet door één partij afzonderlijk zijn op te lossen. In dit artikel laat de auteur zien op welke manier netwerksturing een vruchtbare methodiek kan zijn om aan dit soort transities toch concreet handen en voeten te geven. Hij deelt een aantal lessen en doorontwikkelde inzichten van deze methodiek, aan de hand van een casus.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper