logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|69

  Jubileumnummer '40 jaar LVSC'

  Veertig jaar Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) – een jubileum. Een moment om te vieren, terug te kijken en vooruit te blikken. Reden ook voor een jubileumnummer van Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Ook wij kijken daarin terug en vooruit. Al jaren verschijnen er in dit tijdschrift boeiende, prikkelende, uitdagende en tot nadenken stemmende bijdragen. In het jubileumnummer wilden we als redactie graag terugblikken op de afgelopen vijf jaar, door een top 10 van meest interessante, relevante of betekenisvolle artikelen uit die periode op te stellen.   Om te komen tot die selectie schakelden we de wijsheid, ervaring, kennis en visie van de redactieraad in. Deze bonte verzameling prominente experts op het gebied van leren en ontwikkelen – sinds jaar en dag aan de redactie verbonden – boog zich over alle nummers van de afgelopen vijf jaar. Tijdens een inspirerend samenzijn van raad en redactie, begin dit jaar, leidde dat tot een keuze die we graag wilden terugzien in het jubileumnummer.   De auteurs van deze artikelen werd gevraagd hun bijdrage van toen kort samen te vatten, terug te blikken met de kennis van nu en met een blik op de toekomst een nieuwe tekst te schrijven. En zo leest u in dit nummer onder meer hoe Joost Kampen nu over verwaarloosde organisaties denkt, schrijft Jakob van Wielink samen met Leo Wilhelm over de transitie die zijn transitiecirkel doormaakte, waagt Thijs Homan zich aan een geste richting de begeleidingskunde (‘Kijk naar je éige!’) en duiden Leike van Oss en Jaap van ’t Hek onmacht als een systeemvraagstuk.   Naast deze selectie treft u in dit nummer ook een bijdrage aan van Jikke de Ruiter. Zij werd door de LVSC gevraagd om de geschiedenis van de vereniging te beschrijven, te duiden waar die nu staat en ideeën te formuleren over wat er voor de toekomst van de vereniging – ook in het licht van de veranderende maatschappij – nodig is voor de ontwikkeling van het vak begeleidingskunde.   Tot slot: al vijf jaar ben ik aan dit tijdschrift verbonden, waarvan vier jaar als hoofdredacteur. Het blijft een voorrecht om met inspirerende en geïnspireerde redactiecollega’s en auteurs te werken aan dit blad en daarmee bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van de leden van de LSVC.   Maartje de Vries

  lees meer

  Wil de echte begeleider opstaan?

  Vijf jaar na zijn artikel ‘Wil de echte groep opstaan’ blikt de auteur terug: wat vindt hij er nu van? Vervolgens geeft hij een verdiepend exposé over wat hij onder sociale complexiteit verstaat in de context van groepsbegeleiding en beargumenteert tevens het belang ervan. Ten slotte kijkt hij ook vooruit en zet uiteen wat hij graag zou willen en wat hij belangrijk vindt voor (toekomstige theorievorming over) het begeleiden van groepen.
  lees meer

  Omarm de fantasie

  In dit vervolgartikel richten de auteurs zich op de magie van verhalen. Fantasie heeft echter niet altijd een positief imago, hoewel het juist een enorme bron voor verandering kan zijn. De auteurs vragen zich af hoe het ‘magische’ van verhalen positief kan worden ingezet om ontwikkeling en beweging mogelijk te maken.
  lees meer

  Van verlangen naar IoPT

  De auteur reageert op haar vorige bijdrage aan dit tijdschrift en stipt daarbij IoPT-opstellingen aan in het kader van trauma. Hoe meer we begrijpen van trauma en de gevolgen daarvan, des te minder angst hoeven we ervoor te hebben. Waar het in wezen om gaat, is dat de cliënt leert niet meer bang te zijn voor triggers. Met IoPT-opstellingen kun je daarvan de oorsprong herkennen, waarna je ermee aan de slag kunt.
  lees meer

  Effectiviteit in organisaties

  Vier jaar geleden schreef de auteur voor dit tijdschrift een overzichtsartikel over het werk van Chris Argyris die de effectiviteit van mensen in organisaties onderzocht. In deze terugblik wordt het onderwerp effectiviteit vanaf een ander punt opgepakt: de auteur vertelt hoe zijn eigen aanpak door de jaren heen veranderde.
  lees meer

  De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven

  Professionele begeleiding gaat over het initiëren, stimuleren en vormgeven van transitie. Een van de belangrijkste oorzaken van falend (bege)leiderschap is dat er onvoldoende met een transitiebril naar verandering wordt gekeken. Veranderingen gaan daarbij over wat je de zichtbare buitenkant kunt noemen. Transitie vindt echter plaats in de onderstroom, met korte- en langetermijneffecten op identiteitsniveau. Belangrijke vragen zijn dus: waar kom je vandaan, waar ben je nu en waar beweeg je naartoe?
  lees meer

  LVSC: veertig jaar identiteitsontwikkeling

  Veertig jaar geleden werd de voorouder van LVSC geboren vanuit de noodzaak om de didactische supervisiemethode van de ondergang te redden. Wat is het verhaal van LVSC? En voor welke keuzes staat de vereniging nu? Om dit te onderzoeken, hield de auteur een rondetafelgesprek met enkele prominente leden, oud-voorzitters en de huidige voorzitter.
  lees meer

  Kunnen wij over onveiligheid spreken?

  ‘Hoezo is het hier onveilig?’ In deze vraag, die het vertrekpunt vormde van een eerder artikel over psychologische onveiligheid, ligt al het ongemak besloten dat dit onderwerp met zich meebrengt. Volgens de auteurs is een logische vervolgvraag: welke taal kan helpen om het gesprek hierover in goede banen te leiden? In dit vervolgartikel zoeken zij naar een antwoord aan de hand van de evolutionaire psychologie en de systeembenadering.
  lees meer

  Narratieve leerprocessen

  Volgens de auteur is Het oneindige verhaal van Michael Ende een treffende illustratie van het grondidee van het invoegen van bestaande verhalen (zoals sprookjes en mythische vertellingen) in begeleidingstrajecten. Wat zijn de methodische overwegingen die ten grondslag liggen aan deze vorm van begeleiden? Valt er ook in meer algemene zin iets te zeggen over deze werkwijze?
  lees meer

  Onmacht als systeemvraagstuk

  Het vorige artikel van de auteurs was de weerslag van waar zij toen stonden in hun onderzoek naar onmacht. Ze focusten toen vooral op het doorgeschoten postmodernisme en op ‘trickling down’: de situatie dat uiteindelijk alles bij de medewerker terechtkomt en tot onmacht leidt. In dit artikel maken zij zichtbaar hoe trickling down kan ontstaat als niet goed wordt omgegaan met systeemvraagstukken.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper