logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|91

  Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

  EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 18 februari 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 mei 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 2 september 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 februari 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 december 2015 - Special Examencommissies onderweg - Download hier! 12 februari 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 november 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - 28 augustus 2017 -  20 november 2017 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  EXAMENS 2017-01 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2017-01 februari 2017 Oppassen met hergebruik van tentamenvragen, Harry Molkenboer en Annie Kempers Competenties kwaliteitsvol beoordelen met D-PAC, Roos van Gasse, Renske Bouwer, Maarten Goossens, Sven De Maeyer Tevredenheidsmeting als instrument voor kwaliteitsverhoging, Ad de Jongh Uit de praktijk – Praktijkexamens Monteur Mobiele Werktuigen, René Koerhuis In gesprek met examenfunctionarissen – Bruno Dankloff, gecommitteerde namens de Examenkamer, Annie Kempers en Alex van de Kerkhof Bindend afwijzend studieadvies, in één jaar erop of eronder Gastcolumn: Toetsrevolutie Moeilijkere vragen moeten meer punten opleveren dan de makkelijke vragen in een toets NVE 1866-2016 150 jaar staatsexamens Literatuur en agenda Van paarsgewijs beoordelen naar puntentoekenning en fraude Afgelopen weken beoordeelde ik onderzoeksverslagen van studenten. In deze verslagen beschrijven de studenten hun onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen twee onderwijssectoren ten aanzien van verschillende, zelf te kiezen, toetsaspecten. Aan de hand van deze verslagen beoordelen we of de studenten hun onderzoek goed op papier kunnen zetten. De vraag daarbij is “wat is goed?”. Om dat voor de studenten en voor mij en mijn collega-beoordelaars helder te maken, hebben we een rubric ontwikkeld. Een instrument dat steeds vaker ingezet wordt voor formatieve en summatieve doeleinden en waarover in Examens al een aantal keer is gepubliceerd. In deze rubric staan de criteria die de basis vormen voor de beoordeling. In dit nummer van Examens kunt u inzicht krijgen in een andere manier van beoordelen, namelijk het paarsgewijs beoordelen. Roos van Gasse en haar collega’s laten zien dat deze methode zeer geschikt is om effectief en betrouwbaar competenties te beoordelen. Ook op het juridische domein van toetsen en beoordelen is weer voldoende te melden. Het bindend studieadvies is voor studenten in het hoger onderwijs een belangrijk moment in de opleiding. Alhoewel het woord ‘advies’ nog wel vriendelijk klinkt, betekent een negatief bindend studieadvies dat de student de studie aan die instelling moet stoppen. In ‘Terecht of niet’ wordt ingegaan op de laatste wijzigingen ten aanzien van dit bindend studieadvies. Een tweede juridisch aspect dat in dit nummer besproken wordt, is het hergebruik van tentamenvragen. Wanneer kan dat wel en wanneer zorgt hergebruik voor een bedreiging van de kwaliteit van toetsing? Het was de redactieleden Harry Molkenboer en Annie Kempers- Warmerdam opgevallen dat er regelmatig over verkeerd hergebruik van tentamenvragen in de media gepubliceerd wordt. Zij zijn daarom op zoek gegaan naar antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het juist gebruiken van tentamenvragen. Weet u trouwens of de moeilijkheid van een toetsvraag meegenomen moet worden in de puntenberekening van een toets? De rubriek ‘Klopt dit wel?’ zal u hierover verder informeren. In de voorgaande nummers van Examens hebben we een toetsenmaker, een hoofd van de afdeling examenlogistiek, en een juridisch medewerker van de examenafdeling aan het woord gelaten. In dit nummer wordt de reeks met interviews met examenfunctionarissen voortgezet met gecommitteerde Bruno Dankloff. Hij voert als gecommitteerde van de Stichting Examenkamer toezicht uit bij verschillende vormen van examinering waarbij gelet wordt op zowel procedurele als inhoudelijke zaken. Verder in dit nummer een artikel over het gebruik van een tevredenheidsmeting voor het verhogen van de examenkwaliteit, een kijkje in de keuken van de examinering van monteurs van landbouwvoertuigen en in ‘Gezien en gelezen’ een overzicht van 150 jaar staatsexamens.
  5,95
  lees meer

  Oppassen met hergebruik van tentamenvragen

  Het ontwikkelen van goede tentamenvragen is een tijdrovende en lastige taak voor menig docent in het onderwijs. Doordacht hergebruik van vragen kan de ontwikkellast verlichten. Als hergebruik betekent dat een hertentamen gelijk is aan het tentamen of dat bijvoorbeeld 85% (!) van de vragen is overgenomen uit eerdere en bij studenten bekende tentamens, dan bestaat de kans dat het tentamen achteraf, en zelfs nadat de uitslag van het tentamen bekend is gemaakt, alsnog ongeldig wordt verklaard.
  1,95
  lees meer

  Competenties kwaliteitsvol beoordelen met D-PAC

  Eind jaren 70 deed competentiegericht onderwijs zijn intrede in het onderwijs. In deze onderwijsvorm gaat het om de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen en het kunnen toepassen hiervan in betekenisvolle en authentieke situaties. Het doel is om mensen beter voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij. Een veelgehoorde kritiek op het competentiegericht onderwijs is echter dat de evaluatiemethodes blijven hangen op het niveau van eenvoudig te meten kennisvragen en geen rekening houden met de context waarin de competentie tot uiting komt. Op deze manier schiet competentiegericht onderwijs zijn doel voorbij. Want hoe weet je hoe competenties zich ontwikkelen als je ze niet op de juiste manier meet? In dit artikel gaan we in op de belangrijkste struikelblokken bij het beoordelen van competenties en laten we zien hoe D-PAC een veelbelovend alternatief is.
  1,95
  lees meer

  Bindend afwijzend studieadvies, in één jaar erop of eronder

  In zowel 2014 als in 2016 heeft het College van beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) een uitspraak1 gedaan met betrekking tot art. 7.8b lid 2 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit wetsartikel regelt het moment waarop een bindend afwijzend studieadvies (BAS) kan worden gegeven. In beide uitspraken kiest het CBHO voor een restrictieve uitleg van het artikel. De gevolgen van deze uitspraken zijn groot, universiteiten en hogescholen worden nu gedwongen tot een meer rigide BAS-beleid.
  1,95
  lees meer

  Tevredenheidsmeting als instrument voor kwaliteitsverhoging

  Op initiatief van de optiekbranche zijn er twee opleidingen contactlensonderwijs ontwikkeld. Deze opleidingen (opleiding tot medewerker contactlenzen en opleiding contactlensspecialist) worden al een aantal jaren gegeven in de ROC’s waar optiekopleidingen worden gerealiseerd. De examens voor deze opleidingen worden afgenomen onder auspiciën van de Examencommissie Contactlensonderwijs Nederland. Deze examencommissie heeft in 2012 enige maatregelen genomen om de kwaliteit van de examens te vergroten. Eén van deze maatregelen is het houden van een tevredenheidsmeting onder de examenkandidaten. Na afname van het examen (zowel het theorie-examen als het praktijkexamen) wordt een tevredenheidsmeting aan de kandidaten voorgelegd.
  1,95
  lees meer

  Toetsrevolutie

  Nu ik de stap heb gezet van directeur bij de landelijke toetsenmaker naar bestuurder van een school zie ik sommige dingen net even anders dan voorheen. Soms van meer afstand, vaak met een dagelijkse-praktijk-blik. De toetsbril heb ik echter nog niet afgezet….
  Gratis
  lees meer

  Praktijkexamens Monteur Mobiele Werktuigen

  Landelijke (praktijk) examens zijn al geruime tijd geen vanzelfsprekendheid meer in het mbo. Door decentralisatie en deregulatie vindt examinering ook lokaal op scholen en binnen leerbedrijven plaats. En dat komt het niveau van de leerlingen niet altijd ten goede. Dat het ook anders kan bewijzen de landelijke praktijkexamens Monteur Mobiele Werktuigen en Allround Monteur Mobiele Werktuigen.
  1,95
  lees meer

  Interview met Bruno Dankloff, gecommitteerde namens de Examenkamer

  Wie is Bruno Dankloff? Al jaren is Bruno Dankloff vanuit de Stichting Examenkamer betrokken bij examens en het examineren, soms in de rol van gecommitteerde, soms in de rol van (intern) auditor, soms als projectleider. We laten hem verder zelf aan het woord. “Ik ben Hagenaar van geboorte. Met de opleiding hogere hotelschool op zak begon ik in de gezondheidszorg. Later volgde ik een universitaire studie in management en organisatie. Uiteindelijk heb ik me als hoger veiligheidskundige op de industrie en training van veiligheidskundigen gericht. Via de Stichting Examenkamer ben ik betrokken geraakt in het brede proces van examineren.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »