logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|97

  Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

  EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 18 februari 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 mei 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 2 september 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 februari 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 december 2015 - Special Examencommissies onderweg - Download hier! 12 februari 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 november 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - 19 februari 2018 - 14 mei 2018 - 17 september 2018 - 19 november 2018 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  EXAMENS 2017-03 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2017-03 augustus 2017 Is de praktijk van de tweede correctie van het CSE VO verbeterd? Hans Kuhlemeier en Paul van der Molen Studenten als partners bij toetsing, Veronica Bruijns Kwantitatieve analyse van een Toetsprogramma, Jaap Dronkers, Ellen de Kwant, Cas Kruitwagen en Liesbeth Baartman Over het werk van prof. Dr. Janke Cohen-Schotanus, Harry Molkenboer Uit de praktijk – Een keurmerk voor toetslocaties, Annie Kempers-Warmerdam In gesprek met examenfunctionarissen – Irene Rispens, manager van de Academie Gezondheidszorg Saxion, Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp en Harry Molkenboer Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt het NVE Gezien en Gelezen Literatuur en Agenda   Een goede start van het nieuwe studiejaar Desirée Joosten-tenBrinke Het nieuwe studiejaar is begonnen. Leerlingen, studenten en docenten gaan vol nieuwe energie aan de slag om er weer een mooi jaar van te maken. Dit betekent voor sommigen een volledig nieuwe start, bijvoorbeeld een nieuwe studie met nieuwe docenten in een nieuwe omgeving en voor anderen een mogelijkheid om het dit jaar eens anders te gaan doen. Heeft u in de zomer ook mooie ideeën uitgewerkt? Mogelijk heeft u een paar maanden geleden, net voor de zomer, ook weer zitten zuchten en steunen achter de bergen nakijkwerk en bedacht dat dat komend jaar echt anders moet. Maar hoe? Heeft u er wel eens over nagedacht om de studenten te gaan betrekken bij het beoordelen? Veronica Bruijns laat in dit nummer van Examens zien dat het betrekken van studenten bij het ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen van toetsen ervoor kan zorgen dat studenten beter inzicht krijgen in de criteria, er meer ruimte ontstaat voor feedback en dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerresultaten. En mogelijk levert het betrekken van studenten u als docent tijdwinst op. Gebrek aan tijd speelde ook een belangrijke rol in de discussie over de tweede correctie bij de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Tijdgebrek was volgens docenten namelijk een van de oorzaken dat twee derde van de docenten in 2011 de tweede correctie niet volledig uitvoerde. Hans Kuhlemeier en Paul van der Molen hebben onderzocht of de correctiepraktijk de afgelopen jaren is verbeterd. In hun artikel presenteren ze hun onderzoek en de reactie van de Staatssecretaris op de gevonden resultaten. In de rubriek Gezien en gelezen kijken we ook nog even terug op de examenperiode. Ad de Jongh heeft de verslaggeving van de examens door twee kranten gevolgd. Komend jaar kunt u ook, samen met uw collega’s, aan de slag gaan met het analyseren van de kwaliteit van uw toetsprogramma. Of voortbouwen op de ontwikkelingen die u daarbij al ingezet heeft. Prof. Dr. Janke Cohen-Shotanus heeft de afgelopen jaren vele hogescholen en universiteiten bezocht en de docenten inzicht gegeven in het effect van toetsen op het leergedrag van studenten. Harry Molkenboer zocht haar op en presenteert in dit nummer haar ideeën over toetsen en beoordelen. Samen met het artikel van Jaap Dronkers en collega’s over het kwantitatief analyseren van een toetsprogramma levert dit mogelijk weer voldoende ideeën op om het nieuwe studiejaar vorm te geven. Neemt u trouwens toetsen af op specifieke toetslocaties? Dan is het artikel over het certificering van toetslocaties van Annie Kempers-Warmerdam zeker interessant. Deze Uit de praktijk geeft u inzicht in de eisen die aan toetslocaties gesteld worden voordat ze als toetslocatie gecertificeerd kunnen worden. Verder kunt u zich natuurlijk weer laten inspireren door Ton Lamers, die ons meer uitleg geeft over het begrip cum laude, door Saskia Wools met haar gastcolumn over de toekomst van centrale examens en door Jolanda Soeting in de rubriek Klopt het wel over het bepalen van cesuur?
  5,95
  lees meer

  Is de praktijk van de tweede correctie van het CSE verbeterd?

  Over de tweede correctie van de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs is al decennia veel te doen. Uit een landelijke enquête kwam in 2011 naar voren dat twee derde van de docenten de tweede correctie niet volledig uitvoerde. Als belangrijkste oorzaken noemden docenten toen tijdgebrek en een ontoereikende facilitering door de school. Dit artikel doet verslag van een nieuwe enquête naar de correctiepraktijk die in 2016 is uitgevoerd. Centraal staat de vraag in hoeverre de correctiepraktijk van 2011 naar 2016 verbeterd is. De resultaten spelen een rol in de politieke besluitvorming over de omkering van de correctievolgorde.
  1,95
  lees meer

  Studenten als partners bij toetsing

  Studenten kunnen een grotere rol vervullen bij summatieve toetsing. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden, gebaseerd op recente literatuur. Door studenten een rol te geven leren ze om te gaan met criteria, leren ze zichzelf en elkaar te beoordelen, feedback geven. Vaardigheden die niet alleen tijdens, maar ook na de opleiding relevant zijn.
  1,95
  lees meer

  Judicium toegekend zonder grondslag

  Een judicium geeft aan dat een student de opleiding met bijzondere (hoge) cijfers heeft afgerond. Er zijn meerdere judicia bekend, de bekendste is wel cum laude. Het judicium cum laude betekent vaak dat een student gemiddeld een 8 of hoger heeft behaald. Het cum laude kent meerdere overtreffende varianten, zoals magna cum laude, summa cum laude en maxima cum laude. Deze bijdrage gaat niet over de waarde van judicia, maar bespreekt een uitspraak (CBE 17.003 en CBE 17.004) van het College van Beroep voor de Examens (Cobex) van een universiteit over de vraag of een judicium dat zonder geldige grondslag op het diploma was vermeld, ingetrokken kan worden.
  1,95
  lees meer

  Kwantitatieve analyse van een toetsprogramma

  De evaluatie van toetsing is belangrijk binnen de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Zowel toetsorganisaties als examencommissies houden zich hiermee bezig. Naast de evaluatie van losse toetsen is het ook van belang te kijken naar de kwaliteit en samenhang van het geheel aan toetsing. Dit artikel beschrijft een kwantitatieve analyse van toetsresultaten als aanvulling op de gebruikelijke kwalitatieve analyse van een toetsprogramma.
  1,95
  lees meer

  Over het werk van prof. dr. Janke Cohen-Schotanus

  In bijna het Noordelijkste bewoonde punt van Nederland ligt tegen de voet van de waddendijk in Noordpolderzijl een nostalgisch bruin café,’t Zielhoes. Nabij de potkachel, aan een tafeltje met rode kleedjes en tijdens de lunch met een broodje paling, sprak ik met Janke Cohen-Schotanus. Ze nam voor het gesprek over wat zij voor ontwikkelingen op het gebied van toetsing heeft betekend en nog betekent vijf uur de tijd. Er was ook veel om over te praten. Dat ik Janke in dit artikel aanspreek met haar voornaam heeft met haar als persoon te maken. Ze is laagdrempelig, toegankelijk en wil graag haar brede kennis, inzichten en visies met veel enthousiasme delen.
  1,95
  lees meer

  Komt er met big data uit digitale leeromgevingen een einde aan examens?

  Toen ik op de basisschool zat, was er één computer voor alle leerlingen beschikbaar. Ik herinner me nog goed dat ik daar af en toe een kwartier op mocht 'werken'. Het liefst speelde ik dan samen met een klasgenoot het educatieve spel Thuis in het Milieu: hierbij was het de bedoeling keuzes te maken die goed waren voor het milieu in een simulatieomgeving waarin spelers vrij konden bewegen.
  Gratis
  lees meer

  Een keurmerk voor toetslocaties

  De examenafname is een belangrijke schakel in het toetsproces. In de praktijk zien we dat met de afname van examens via de computer, dit belangrijke deel van het examenproces veelal niet langer meer zelf wordt uitgevoerd door de exameninstelling. Het wordt uitbesteed aan organisaties met daartoe speciaal ingerichte toetslocaties. De examinering die dan dagelijks kan plaatsvinden op een groot aantal locaties in het land, wordt voor kandidaten van meerdere exameninstellingen gelijktijdig uitgevoerd. Maar op welke wijze vindt het dan plaats en hoe zien de locaties eruit? Hoe wordt de kwaliteit van deze belangrijke schakel uit het examenproces voor de exameninstelling en voor de kandidaat dan geborgd? Dit artikel geeft een inkijkje in de achtergronden en specificaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van een norm voor en de certificering van toetslocaties.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »