logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|94

  Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

  EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 18 februari 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 mei 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 2 september 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 november 2014 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 februari 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2015 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 december 2015 - Special Examencommissies onderweg - Download hier! 12 februari 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 13 mei 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 29 augustus 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 21 november 2016 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 -  20 november 2017 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  EXAMENS 2017-02 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2017-02 mei 2017 Uitslagbepaling beroepsgerichte programma’s vmbo vanaf 1 augustus 2016, Jacqueline Kerkhoffs Digitaal toetsen van Engineering Lesstof, Celine Goedee, Meta Keijzer-de Ruijter en Erik Offerman Het belang van scholing voor professioneel beoordelen. Over beoordelaarscompetentie, self-efficacy in beoordelen en het geven van duurzame summatieve feedback, Piet Koppejan De student als actief subject in oordeelsvorming, Nitie Mardjan Uit de praktijk – Examens nakijken: streng, soepel of precies goed, Marieke Wensing In gesprek met examenfunctionarissen – Marco van Heck, examensecretaris, Ad de Jongh en Alex van de Kerkhof Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt het NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda Examentijd - een spannende tijd Op dit moment (eind mei) zijn de examens voor het voortgezet onderwijs in volle gang. Vele duizenden kandidaten doen examen voor het vmbo, havo en vwo. Deze tijd wordt door velen als spannend ervaren. Natuurlijk allereerst door de kandidaten. Zullen zij het felbegeerde diploma behalen? En dan natuurlijk ook door de ouders, die met hun ‘examenkinderen’ in deze tijd intensief meeleven. Maar ook door docenten en zeker door de docenten die als examinator optreden. Voor hen is de uitslag een kroon op het werk (wanneer hun kandidaten slagen) of een deceptie wanneer veel van hun kandidaten zakken voor het examen. EXAMENS heeft in deze spannende examentijd een paar spannende artikelen over examinering. Jacqueline Kerkhoffs legt ons de nieuwe uitslagbepaling voor de examens in het vmbo uit, zoals die al vanaf 1 augustus 2016 geldt en nu door een groot aantal kandidaten en examinatoren ervaren zullen worden. Marieke Wensing gaat in op het corrigeren van examens. Zij vraagt zich af of er streng, soepel of precies goed gecorrigeerd moet worden. Door examinatoren die het werk van kandidaten nakijken wil dat wel eens als dilemma ervaren worden ondanks de correctievoorschriften die bij de examens aangeleverd worden. En dan treft u in de rubriek ‘In gesprek met examinatoren’ een interview aan met een examensecretaris, de man die niet alleen tijdens de examens maar ook daarvoor en daarna de nodige activiteiten moet ontplooien. Kortom, drie bijdragen in dit nummer staan direct in relatie met deze spannende examentijd. Verder geven Celine Goedee en Meta Keijzer-de Ruijter ons een inkijkje in het digitaal toetsen van Engineering lesstof: een interessante beschrijving van hoe op de Technische Universiteit Delft digitaal getoetst wordt. Piet Koppejan beschrijft een onderzoek over het belang van professioneel beoordelen. Hij schrijft daarin over beoordelaarscompetenties en in het bijzonder over de rol van self-efficacy bij beoordelen. En natuurlijk treft u ook weer de vaste rubrieken aan: Terecht of niet, de column, Klopt dit wel, Gezien en gelezen. Kortom, er is in deze enerverende tijd weer voor iedereen wat van zijn gading; de ene bijdrage zal spannender zijn dan de andere. Dat oordeel laten we graag over aan u. De redactie vraagt van u nog een oordeel. En wel een oordeel over ons tijdschrift. Via de nieuwsbrief heeft u de lezersenquête kunnen invullen. Mocht u dat nog niet gedaan hebben dan vraagt de redactie u dat alsnog te doen. We hechten veel waarde aan uw oordeel en kijken er met spanning naar uit. Beschouw het als een ervaringsmeting. Met de uitslag van die meting (en ons rapportcijfer) en uw op- en aanmerkingen over het tijdschrift kunnen we de kwaliteit van de inhoud van het tijdschrift verder verbeteren.
  5,95
  lees meer

  Nieuw vmbo

  De grootste verandering sinds de invoering van de Mammoetwet’ zo noemen mensen in het vmbo de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s voor deze vorm van onderwijs. Of dat zo is laat ik graag over aan het oordeel van deskundigen. Revolutionair is wel, als ik dat woord mag gebruiken, de introductie van de mogelijkheid voor leerlingen om een deel van hun programma zelf samen te stellen. De helft van het programma bestaat uit keuzevakken die leerlingen (als de school daarvoor de ruimte geeft) zelf kunnen kiezen. Het beroepsgerichte programma bestaat vanaf 2016 uit een profielvak en keuzevakken die, op verzoek van het veld, in willekeurige volgorde afgesloten mogen worden. Dit biedt mogelijkheden, maar legt meer nadruk dan voorheen op schoolexamens.
  1,95
  lees meer

  Digitaal toetsen van Engineering Lesstof

  Op de TU Delft zijn veel vakken waarbij in een toets complexe berekeningen uitgevoerd moeten worden. Het meest gehoorde argument om deze vakken niet digitaal te tentamineren is de beperking dat studenten alleen een eindantwoord invullen en geen uitwerking kunnen tonen om daarmee een deelscore te behalen. Door gebruik te maken van scenario vragen, wordt dit probleem geadresseerd.
  1,95
  lees meer

  De waarde van een buitenlands middelbare school diploma

  Het is voor een annotator spannend om een uitspraak van een gerechtelijk college te kunnen bespreken die een grote ’omwenteling‘ tot gevolg heeft. In mijn vorige annotatie besprak ik een dergelijke uitspraak. Alle instellingen voor het hoger onderwijs die een zogenaamde ’tweetraps versie‘ van het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) hanteerden, moeten daar nu van af zien. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) achtte de gebruikelijke ruime uitleg van art. 7.8a lid 2 WHW onjuist waarmee het nu regel is dat het BAS in het eerste inschrijvingsjaar moet zijn gegeven.
  1,95
  lees meer

  Het belang van scholing voor professioneel beoordelen

  Beoordelen van cognitief complexe toetsen zoals essays, casustoetsen, stageverslagen, onderzoekrapportages en beroepsproducten is lastig. Studenten moeten in dergelijke toetsen namelijk eigen keuzes maken ten aanzien van toetscriteria en leeruitkomsten. Toetscriteria laten vaak veel ruimte voor interpretatie voor beoordelaars. Niet alleen de interpretatieruimte van de criteria, maar ook het verschil in referentiekaders tussen beoordelaars kan voor de nodige verwarring zorgen (Vivekananda- Schmidt, MacKillop, Crossley & Wade, 2013). Beoordelaars moeten zich bewust zijn van de wijze waarop zij in het beoordelingsproces tot hun beoordeling komen en bereid zijn hun beoordeling en summatieve feedback op transparante en zorgvuldige wijze met collega’s en studenten te delen (Blair, Curtis, Goodwin & Shields, 2013). Dit vereist naast beoordelaarscompetentie ook het geloof van de beoordelaar dat hijzelf beschikt over deze beoordelaarscompetentie, de zogenoemde self-efficacy in beoordelen.
  1,95
  lees meer

  De student als actief subject in oordeelvorming

  Het meten=weten-adagium is dominant geworden in de verantwoording van ons handelen. Zo ook in het (hoger) onderwijs. Mede onder invloed van de politiek-economische behoefte aan kwantificering van prestaties lijken toetsing en onderwijs zich te hebben ontwikkeld tot eigenstandige entiteiten. Die dichotome verhouding kan beperkend zijn voor de ontplooiing van de intrinsieke ontwikkelingsbehoefte van studenten in hun opleiding tot effectieve professionals. Oordeelvorming door communicatief handelen zou veel meer als geïntegreerd aspect kunnen worden gezien van het leerproces zelf. Dat is motiverend voor studenten, effectiever in hun vorming als professional en uiteindelijk niet minder efficiënt.
  Nu: GratisActie geldig t/m 03-09-2017
  lees meer

  Wat we kunnen leren van diplomazwemmen

  Ik ben nooit erg sportief geweest. Als kind zat ik al liever een boek te lezen dan dat ik buiten over het gras rende. Mijn ouders vonden het toch belangrijk dat ik af en toe sportte en daarom ging ik diplomazwemmen. Dat betekent dat ik na mijn A- en B-diploma door ging voor een basiszwemdiploma, zwemvaardigheid, snorkelen en een diploma reddingszwemmen. Veel van mijn zwemvriendinnen gingen vroeg of laat ook wedstrijdzwemmen, maar ik niet, want ik was helemaal niet snel. En eigenlijk ook motorisch niet erg vaardig. Maar, dat was bij diplomazwemmen geen enkel probleem. Iedereen behaalt de leerdoelen op zijn eigen tempo en wanneer iedereen er van overtuigd is dat de zwemmer alle doelen behaald heeft wordt het afzwemmen gepland. Tegen de tijd dat het zover is, is dat natuurlijk een feestje, je weet wat je kunt en je hoeft dat alleen nog een keer te laten zien voor een juichend thuispubliek.
  Gratis
  lees meer

  Examens nakijken: streng, soepel of precies goed?

  Voor sommige docenten wordt het de eerste keer, velen deden het al vaker, maar het blijft spannend om centrale eindexamens te moeten nakijken. Het is niet alleen een indirecte test of de leerlingen goed genoeg zijn voorbereid, maar ook en vooral moet de docent zorgen dat er resultaten uitkomen die zowel het vak alsook de kandidaten recht doen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Congres Positieve Psychologie

  Positieve Gezondheid

  Datum: 1 december 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »