logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|111

  Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

  EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 14 mei 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 september 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 november 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2019 - 14 mei 2019 -  17 september 2019 -  19 november 2019 -  Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  EXAMENS 2018-04 Volledige uitgave

  INHOUD EXAMENS 2018-04 november 2018 Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten? Martin de Ruiter Formatief toetsen in de lerarenopleiding, Gerdineke van Silfhout Uitgelicht: de functieprofielen en het register van de Nederlandse Vereniging voor Examens, Irene Biemond en Ashra Sugito Uit de praktijk – Toezichtvakantie? Een andere aanpak werkt beter, Annie Kempers-Warmerdam Terecht of niet: net niet Gastcolumn Klopt dit wel? Toetsvragen met constructiefouten zijn een doodzonde, Silvester Draaijer De NVE: weg ermee? Wesley van ’t Hof Gezien en gelezen Literatuur en agenda Laatste nummer van de vijftiende jaargang Het vierde nummer van EXAMENS van deze jaargang is het laatste nummer van de vijftiende jaargang. Totaal zijn er 60 afleveringen in al die jaren verschenen. Het bewijst dat EXAMENS in een behoefte voorziet en nog steeds springlevend is. Door de verscheidenheid van artikelen en rubrieken heeft het tijdschrift voor allen die bij het examenproces betrokken zijn wat te bieden. En wie al die artikelen nog eens na wil lezen of een bepaald artikel wil raadplegen kan als abonnee terecht op de website van EXAMENS (www.E-xamens.nl). In dit nummer hebben we twee artikelen opgenomen over feedback. Deze artikelen sluiten zeker aan bij het redactioneel van de hoofdredacteur in het vorige nummer waar zij sprak over de feedbackcultuur. Het eerste artikel is van Martin de Ruiter en gaat over ‘Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?’. Het tweede artikel is van Gerdineke Siflhout en gaat over ‘formatief toetsen in de lerarenopleiding’. Het derde artikel gaat over de functieprofielen van de Nederlandse Vereniging voor Examens en het register daarvoor. Het is geschreven door Irene Biemond en Ashra Sugito. Daarnaast treft u de vaste rubrieken aan. Vanaf dit nummer zal de column worden verzorgd door Tamara van Schilt. Haar eerste column is getiteld ‘Toets in de geest van toetsen’. In ‘Terecht of niet’ treft u een beschrijving aan van een casus over een kandidaat uit het middelbaar beroepsonderwijs die is gezakt op een verschil van 0.017 punt. Hoe bizar kan het al dan niet slagen voor een examen voor de betrokken kandidaat uitpakken! En verder in de rubriek ‘Uit de praktijk’ een bijdrage van ons redactielid Annie Kempers-Warmerdam over het toezicht op de examens (en het onderwijs) en dat naar aanleiding van de commotie in examentijd rondom het ongeldig verklaren van een groot aantal examens afgelegd op het vmbo in Maastricht. Verder de rubriek ‘klopt dit wel’ met een bijdrage van Silvester Draaijer over toetsvragen met constructiefouten en in ‘Gezien en gelezen’ wordt aandacht besteed aan het examenverslag 2018. In dit nummer mist u het interview. Helaas is de redactie niet in staat geweest om voor dit nummer tijdig het interview af te nemen. Soms laten agenda’s van degene die we willen interviewen en redactieleden zich niet sporen. Kortom in deze laatste aflevering van de vijftiende jaargang is er voor elke lezer wel iets van zijn gading te vinden. De redactie wenst u veel leesplezier en op voorhand al een voorspoedig 2019, waarin we starten met de zestiende jaargang en op de ingeslagen weg zullen doorgaan.
  5,95
  lees meer

  Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?

  Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren heeft de auteur onderzoek gedaan naar de ervaringen van derdejaarsstudenten met de inzet van peerfeedback gedurende hun stage. Dit praktijkonderzoek vond plaats gedurende collegejaar 2017-2018. Peerfeedback is als interventie ingezet. Helpt het de studenten bij het beter reguleren van zichzelf en kunnen ze vervolgens beter samenwerken?
  1,95
  lees meer

  Formatief toetsen in de lerarenopleiding

  Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis meegeven over formatief toetsen en hen hiermee tijdens de lerarenopleiding en in hun stages ervaringen laten opdoen? Een veelgehoorde vraag in de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten ontwikkelden met SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, een hoor en werkcollegereeks over formatief toetsen.
  1,95
  lees meer

  Net niet

  Wie na een aanloop net niet ver genoeg springt om over een sloot te komen, heeft een nat pak. Wie tijdens een tenniswedstrijd een harde service speelt maar ‘net het net’ raakt kan daarom maar ‘net’ een wedstijd verliezen. Wie met zijn auto te dicht op zijn voorganger rijdt, veroorzaakt een aanrijding als zijn voorganger onverwacht hard remt. Wie voor een examen net niet genoeg punten behaalt, is gezakt. Allemaal zeer frustrerend voor wie het overkomt maar net niet is nog steeds ‘niet’ zoals ‘bijna wel’ ook nog steeds ‘niet’ is. In deze bijdrage wordt een zaak besproken waarin een examenkandidaat van een vmbo-opleiding maar net gezakt is omdat hij 0,017 punt tekort komt voor zijn wiskunde-examen (ECLI:NL:RBMNE:2018:4116).
  1,95
  lees meer

  Uitgelicht: de functieprofielen en het register van de Nederlandse Vereniging voor Examens

  Zeven jaar geleden heeft de NVE voor het eerst functieprofielen voor examenfunctionarissen gepubliceerd. Die bevatten de taken van iedereen die meewerkt aan examinering, toetsing of tentaminering, of dat nu binnen of buiten het onderwijs is. De functieprofielen zijn in samenhang in een organogram geplaatst. De vereniging wil met het organogram en de profielen een standaard bieden voor de optimale inrichting van een examenorganisatie. De functieprofielen vormen ook de basis van het NVE-register. Iemand die geregistreerd wil worden moet aantoonbaar bekwaam zijn conform het functieprofiel en wordt gecertificeerd door een certificerende instelling. Inmiddels zijn al honderden examenfunctionarissen gecertificeerd en opgenomen in het register.
  1,95
  lees meer

  Gastcolumn

  Vorig schooljaar haalde Joris in periode 4 voor alle wiskundetoetsen een hele krappe voldoende: een 6,0, een 5,9, een 6,1 en nog een 6,0 waren het resultaat van heel hard werken aan wiskundevaardigheden. Door ziekte had hij 1 proefwerk gemist en niet ingehaald. De dag van de rapportvergaderingen werd Joris door zijn mentor gebeld: “Niet schrikken Joris, maar op je rapport heb je een 5 voor wiskunde. Die toets die je niet had gemaakt, is in het volgsysteem ingevuld met een beoordeling ‘1’. Gemiddeld heb je deze periode dus een 4,75.”. Wat zegt dit rapportcijfer? Waarom is het rekenkundig gemiddelde vastgesteld op een 5, terwijl de andere resultaten de docent toch duidelijk hadden moeten kunnen maken dat Joris er steeds opnieuw net in slaagt een voldoende te behalen?
  Gratis
  lees meer

  Toezichtvakantie? Een andere aanpak werkt beter!

  In de afgelopen jaren is bij meerdere inspectie instellingen zoals de belastingdienst, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en ook de Onderwijsinspectie het adagium hoorbaar dat ‘als het goed gaat’ er sprake kan zijn van een vermindering van het toezicht: een zogeheten ‘toezichtvakantie’. Het gerechtvaardigd vertrouwen mag immers beloond worden. Echter ondanks een beoordeling met het kenmerk ‘zwak’ en meer dan twintig klachten, bleek er bij een onderwijsinstelling in het zuiden van het land sprake te zijn van toezichtvakantie.
  1,95
  lees meer

  Toetsvragen met constructiefouten zijn een doodzonde

  De lijstjes met richtlijnen en do’s en dont’s bij het construeren van toetsvragen zijn alom aanwezig. De basisgedachte is dat toetsvragen die constructiefouten bevatten ‘slecht’ zijn. Het staat gelijk aan het begaan van een onvergefelijke fout, een doodzonde. Is die kwalificatie echter terecht?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »