logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|116

  EXAMENS 2020-02 Volledige uitgave

  Voor U ligt alweer het tweede nummer van de jaargang 2020. Andere jaren was dit de examentijd. In het voortgezet onderwijs vonden de centrale eindexamens plaats. Door de Coronacrisis gaan de eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar niet door. Toen ik dat hoorde, kreeg ik een ambivalent gevoel. Vanuit het aspect van volksgezondheid begrijp ik het besluit. Echter vanuit het oogpunt van examens zijn er vele vragen, die op het moment dat ik dit schrijf nog niet beantwoord zijn. De uitslagen van de schoolexamens zijn nu leidend voor het slagen of zakken. Maar zijn die examens altijd wel kwalitatief op orde? Een onderzoek enkele jaren geleden toonde nogal wat onvolkomenheden aan. Ook examenkandidaten zijn ambivalent. In een reactie in krant was een kandidaat verontrust over de maatschappelijke gevolgen van zijn diploma. Hij had liever aangetoond door voor het centrale examen te slagen dat hij over de vereiste kennis beschikt. Kortom heel wat vragen die in het komende jaar beantwoord moeten worden. Ook in dit tijdschrift kunnen we daar dan de nodige aandacht aan besteden. In dit nummer treft u weer vier artikelen en de vaste rubrieken aan. Het eerste artikel is van Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester en handelt over de perspectieven van studenten op de kwaliteit van toetsing. Het tweede artikel is van de hand van onze oud hoofdredacteur Henk van Berkel. Hij promoveerde enige maanden geleden op juridisch correct examineren. In dit artikel geeft hij richtlijnen daarvoor. Het derde artikel is van Kitty Meijer, Tamara Mol-van Schilt, Liesbeth Baartman, Jeroen van der Linden, Lisette Munneke en Marjoleine Dobbelaere en handelt over voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs. Zij geven de titel mee dat het een eerste verkenning is. Kortom we mogen nog een vervolg verwachten. Het laatste jaar hebben we in elke aflevering van ons tijdschrift een bijdrage over EVC (erkennen van eerder en elders verworven competenties) gehad. Daarmee gaan we door. Annie Kempers en Erik Kaemingk schrijven in het artikel ‘Weten hoe de hazen lopen’ over het meten van ervaring in het kader van een leven lang ontwikkelen. In deze aflevering is er weer een diversiteit aan artikelen over toetsen, examineren en het meten daarvan. En daarnaast zijn er natuurlijk de vaste bijdragen. In ‘Uit de praktijk’ treft U een bijdrage aan van Harry Molkenboer over zijn toolkit, waarmee hij vorig jaar de publieksprijs voor Examens won. In ‘Terecht of niet’ een bijdrage van Ton Lamers over een beroep tegen een tentamenuitslag. De gastcolumn van Alex van de Kerkhof gaat over begrijpend lezen. In de reeks ‘in gesprek met examenfunctionarissen’ komen twee leden van een examencommissie aan het woord. Ook in dit nummer biedt het tijdschrift weer een variëteit aan bijdragen die in deze onzekere tijden de moeite waard zijn om te lezen. Ad de Jongh, eindredacteur   INHOUD De perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing  Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke en Liesbeth Kester Juridische richtlijnen voor correct examineren Henk van Berkel Voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs: een eerste verkenning Kitty Meijer, Tamara van Schilt-Mol, Marjoleine Dobbelaer, Liesbeth Baartman, Jeroen van der Linden en Lisette Munneke Weten hoe de hazen lopen Erik Kaemingk en Annie Kempers-Warmerdam Uit de praktijk – Voldoen aan richtlijnen verhoogt de kwaliteit van toetsen Harry Molkenboer In gesprek met examenfunctionarissen: Peter Gabriels en Edwin Roovers Desirée Joosten-ten Brinke en Jackelien ter Burg Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

  5,95
  lees meer

  De perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing

  Taalgebruik in toetsen, de eerlijkheid van toetsing en de aansluiting van toetsen bij de leerdoelen. Allemaal aspecten van kwaliteit van toetsing waar studenten unieke en eigen perspectieven op hebben. Dit artikel gaat in op het belang van de perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing. Ook presenteert het een manier waarop deze studentenperspectieven gemeten en meegenomen kunnen worden bij het verbeteren en garanderen van kwaliteit van toetsing.
  1,95
  lees meer

  Juridische richtlijnen voor correct examineren

  Dit blad bespreekt al enkele jaren praktisch in ieder nummer een beroepszaak. Meestal besluit de bespreking van de uitspraak met een conclusie die de relevantie van de zaak aangeeft voor de examenpraktijk. Dat is nuttige informatie voor examencommissies en examinatoren in het hoger onderwijs. Dit artikel is afgeleid van het proefschrift ‘Juridisch correct examineren’ van Van Berkel (2019) waarin een studie naar meer dan vijfhonderd beroepszaken is gerapporteerd. Uit die studie volgt een groot aantal richtlijnen die juristen hanteren bij het beoordelen van examens of examenprocessen. De richtlijnen zijn een goede aanvulling op de onderwijskundige richtlijnen.
  1,95
  lees meer

  Beroep tegen tentamenuitslag

  In deze bijdrage wordt een zaak (CBHO 2018/147) besproken waarin een student in beroep gaat tegen een tentamenuitslag bij het vak Personen- en Familierecht. De zaak speelt bij de Open Universiteit en de oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat ondergetekende ook als examinator aan dat instituut verbonden is. Ik ben echter geen examinator van het vak Personen- en Familierecht en ik kende de casus tot het moment van publicatie ook niet. Het is mijn indruk dat studenten steeds vaker en sneller klagen over de uitslag van een toets en voor de weg van beroep kiezen, dat merk ik ook bij het andere onderwijsinstituut waar ik als voorzitter van de examencommissie werk, zelfs wanneer de student een voldoende voor het tentamen heeft behaald, zoals in deze zaak het geval is. Dat maakt deze casus interessant om te bespreken.
  1,95
  lees meer

  Voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs

  Toetsing is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Naast dat toetsing de waarde van diploma’s bepaalt, kan toetsing het leerproces versterken of verstoren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij docentprofessionalisering in het hoger beroepsonderwijs (hbo) veel aandacht besteed wordt aan toetsbekwaamheid.   Toetsbekwaamheid Doorgaans wordt toetsbekwaamheid opgevat als een mix van fundamentele kennis en vaardigheden gericht op het kunnen realiseren van kwalitatief goede toetsen (Popham, 2009; Price, Rust, O’Donovan, Hindley, & Bryant, 2012). Toetsbekwame docenten kennen het doel van de toets, kunnen een toets ontwikkelen en afnemen, en kunnen de resultaten Examens |mei 2020 | nr 2 25 analyseren en gebruiken voor beslissingen over studenten (Brookhart, 2011; Flynn, Gilchrist, & Olson, 2004). Er is in toenemende mate aandacht voor de leerfunctie van toetsing (Brookhart, 2011). Docenten ondersteunen het leren van studenten door inzet van bijvoorbeeld peerfeedback (Lees & Anderson, 2015; Smith, 2011; R. Stiggins, 2010). Docenten in het hbo maken de toetsen in samenwerking met het werkveld, organiseren de toetsen, zijn verantwoordelijk voor het evalueren van de toetsen en het doorvoeren van verbeteringen. Daarnaast zijn er veel docenten die zich bezighouden met toets-overstijgende taken zoals het ontwerpen van het toetsprogramma voor een leerlijn of een curriculum, en het borgen van toetsing vanuit een rol in een examencommissie.   DOWNLOAD GRATIS DIT ARTIKEL
  Gratis
  lees meer

  Weten hoe de hazen lopen

  Als je weet hoe de hazen lopen, hoef je zelf minder te lopen om de haas te vangen. Ervaring is het in de (beroeps)praktijk ontwikkelen van kennis en inzicht door te observeren en betrokkenheid te hebben bij bepaalde processen. Dit is een belangrijk ontwikkelingsproces waarmee je ten opzichte van een beginnend beroepsbeoefenaar, betere resultaten kunt realiseren. Met de jaren ervaring groeit het overzicht en inzicht. Werk wordt met de jaren ervaring efficiënter en effectiever uitgeoefend, het blikveld wordt in de meeste gevallen breder en de bijdrage aan de ontwikkeling van de hele organisatie wordt groter. Met ervaring kan iemand doorgroeien van beginnend beroepsbeoefenaar via vakbekwaamheid tot een vakvolwassen professional, ook wel een expert te noemen.
  1,95
  lees meer

  Begrijpend lezen

  Zelden was er zoveel collectieve bezorgdheid rond het schoolvak Nederlands en in het bijzonder over het begrijpend lezen als in het afgelopen decennium. De resultaten van het laatste Pisa-onderzoek, waarbij Nederland een kleine duikeling maakte in het internationale klassement, veroorzaakte een heuse schokgolf in de media en elk zichzelf respecterende opiniemaker maakte er verontrust gewag van. Zelfs de werkgevers lieten medio februari in een brandbrief aan het kabinet weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van de leesvaardigheid van toekomstige werknemers, terwijl ze zich tegelijkertijd ernstig bezorgd toonden over het nijpende tekort aan gekwalificeerde leerkrachten.
  Gratis
  lees meer

  Voldoen aan richtlijnen verhoogt de kwaliteit van toetsen

  In een samenvatting van het boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’ van Cohen-Schotanus, Visser, Jansen en Bax (2019) werd mijn aandacht getrokken door de volgende zin: ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit laat zien dat opleidingen een hoog rendement kunnen behalen juist door te voldoen aan kwaliteitsstandaarden’. ‘Juist te voldoen aan kwaliteitsstandaarden’, daar ging het mij om! Kwaliteitstandaarden zijn nodig en de 180 gevalideerde richtlijnen voor het ontwikkelen, vaststellen en borgen van toetsen, zijn hiervan een mooi voorbeeld. De NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens) kende de Publieksprijs voor Examens 2019 toe aan de ToolKit met de 180 richtlijnen. In dit artikel een verslag over het belang, het ontstaan en het gebruik van de ToolKit.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Peter Gabriels en Edwin Roovers

  Aangezien iedereen in Nederland vanaf half maart zoveel mogelijk thuis moest werken in verband met het corona-virus vond het interview plaats via Skype. De geïnterviewden zijn Peter Gabriels, werkzaam bij Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in de provincie Zeeland en Edwin Roovers werkzaam bij het ROC van Amsterdam.
  1,95
  lees meer

  Nederlandse Vereniging voor Examens

  Terugblik Hét Examencongres. Donderdag 5 maart 2020 heeft voor de dertiende keer Hét Examencongres plaatsgevonden. Voor de tweede keer in het prachtige Kasteel de Schaffelaar te Barneveld. Vanuit de deelnemers ontvingen we na afloop veel positieve reacties. Het was een dag vol interessante workshops met enthousiaste deelnemers en sprekers. De verzorging op de prachtige locatie was buitengewoon smaakvol. Dit alles was mede mogelijk gemaakt door een aantal actieve en betrokken sponsors!
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: Maandag 7 september
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »