logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|48

  Nieuwe samenwerkingsvormen

  Dit is niet de eerste keer dat De Nieuwe Meso een themadeel wijdt aan de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk. In juni 2014 lag de focus op praktijkgericht onderzoek en vijf jaar later, in december 2019 op de relatie tussen het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Moeten we het er nu, nog geen twee jaar later, alweer over hebben? De kloof tussen onderwijsonderzoek en de praktijk lijkt zo’n thema waar we weliswaar niet over uitgepraat raken, maar waar feitelijk niet veel gebeurt. Dat wil zeggen, niet in de zin dat spectaculaire ingrepen de kloof steeds kleiner maken. Maar er zijn inmiddels wel veel initiatieven die voor betere verbindingen kunnen zorgen. Wat leveren die op?
  1,95
  lees meer

  Benutten van kennis uit onderzoek door leraren

  Kennisbenutting uit onderzoek door leraren blijkt een weerbarstige materie. Meer samenwerking tussen leraren en onderzoekers kan deze kennisbenutting bevorderen. Het blijkt dat research-informed of research-based professionele leergemeenschappen, waarin leraren nieuwe kennis en inzichten construeren voor de eigen praktijk, voor een verdieping in het leren van deelnemers kan zorgen. Maar dat gaat niet vanzelf. Samenwerking met of begeleiding van onderzoekers van een hogeschool of universiteit zijn belangrijke condities voor het benutten van deze kennis.
  1,95
  lees meer

  Rol van onderzoekers

  In het begin van deze eeuw werd nog gesproken van een ‘kloof’ tussen onderwijsonderzoek en de praktijk (overzichtspublicatie: Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2005). Kort door de bocht geformuleerd houdt dit in dat onderzoekers de praktijk niet weten te interesseren, leraren raadplegen liever collega’s of gebruiken eenvoudigweg de voorgeschreven methode in plaats van in onderzoek te duiken. Inmiddels is die kloof al wel enigszins geslecht. Zo hebben veel mensen uit de onderwijspraktijk de Kennisrotonde (www.kennisrotonde.nl) ontdekt en via deze rotonde hun vraag kunnen neerleggen bij onderzoekers, of hebben ze in de database van reeds gegeven antwoorden het antwoord op hun vraag gevonden. En meer dan 17.000 leraren hebben zich in het eerste jaar aangemeld voor de proef van het ‘gratis’ raadplegen van wetenschappelijke tijdschriften via www.voordeleraar.nl, een opvallend groot aantal.
  1,95
  lees meer

  “Ik heb geleerd hoe waardevol het is om met literatuur keuzes te onderbouwen”

  In november 2020 ontmoetten de redactieleden Tanja de Ruijter, Jitske Brinkman en Margriet van der Sluis van De Nieuwe Meso drie lezers die op heel verschillende plekken in het onderwijs werken. Maike Warrink is directeur van een vakschool, Leen Ruijgrok is onderwijsadviseur en Marianne Mink directeur van een basisschool. De gemene deler is dat zij alle drie in 2020 de Master of management in education (MME) bij TIAS hebben afgerond. We spraken met hen over de koers van DNM. De opbrengsten van het gesprek namen we mee in de vernieuwingsslag die we maken met het blad.
  Nu: Gratis Actie geldig t/m 23-07-2021
  lees meer

  Schoolleider cruciaal

  Sinds een aantal jaren zijn op verschillende plekken in het land werkplaatsen voor onderwijsonderzoek ingericht. In de werkplaatsen doen scholen en onderzoekers gezamenlijk onderzoek naar de onderwijspraktijk van de deelnemende scholen. Uit evaluatieonderzoek blijkt onder meer dat de rol van de schoolleider bepalend kan zijn voor het succes van een werkplaats. Op basis van interviews met 21 schoolleiders brengen de onderzoekers Ditte Lockhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot in dit artikel in beeld hoe schoolleiders hun rol zien.
  1,95
  lees meer

  Hoe beoordeel je dat als onderwijsprofessional?

  Onderzoek is in toenemende mate in beeld als een belangrijke manier en bron om keuzes in je werk als docent, schoolleider of beleidsmedewerker te onderbouwen. Je wilt bijvoorbeeld afstandsonderwijs, lesroosters of aandacht voor reflectievaardigheden optimaliseren. Gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders en andere belanghebbenden leveren vaak praktijkkennis op die je kan helpen om meer zicht te krijgen op dat soort vraagstukken. Je zou ook inzichten van die belanghebbenden systematisch bij elkaar kunnen brengen (praktijkonderzoek doen) en/of toetsen aan beschikbare onderzoeksliteratuur van anderen (onderzoekskennis van ‘buiten’).
  1,95
  lees meer

  Er is een goed gesprek over onderwijs en onderzoek nodig

  In de afgelopen decennia zijn onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk, onderwijsbeleid en onderwijsbestuur met elkaar vervlochten geraakt. Beleidsmakers, bestuurders en managers blijken zeer gevoelig voor de verleiding van de evidence die onderzoek oplevert. Door die systemische vervlechting, aldus Renske Valk en Rob Martens, raken zinvolle kwalitatieve onderzoeksmethodieken in de verdrukking.
  1,95
  lees meer

  Bekentenissen

  Twee wetenschappers raken verzeild in een debat. ‘Als jij denkt dat je geniaal bent, geef dan eens antwoord op de volgende vraag’ zegt de een sarcastisch: ‘Waarom valt een snee brood altijd met de besmeerde kant op de grond?’
  Gratis
  lees meer

  Gespreid leiderschap en de beliefs van de schoolleider

  In dit artikel staat de rol van de schoolleider bij het al dan niet spreiden van leiderschap in de school centraal. Bij het geven van ruimte aan leraren nemen veel schoolleiders als het spannend wordt, al snel weer het heft in handen en vallen daarmee terug in het traditionele leiderschapsparadigma van verticale sturing en de leider als ‘held op de sokkel’. In een aantal gevallen, aldus Robert Mentink en zijn twee collega’s, heeft die terugval te maken met onbewuste, diepgewortelde overtuigingen oftewel ‘beliefs’ van de schoolleider. Ze laten dat zien aan de hand van een tweetal casussen en sluiten het artikel af met een handreiking voor het onderzoeken van de eigen beliefs.
  1,95
  lees meer

  Bestuur Beleid Beschouwing

  NPO: gecompliceerd beleid in een complex stelsel
  Gratis
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper