logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Alle artikelen

«1|2|...|65

Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?

Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren heeft de auteur onderzoek gedaan naar de ervaringen van derdejaarsstudenten met de inzet van peerfeedback gedurende hun stage. Dit praktijkonderzoek vond plaats gedurende collegejaar 2017-2018. Peerfeedback is als interventie ingezet. Helpt het de studenten bij het beter reguleren van zichzelf en kunnen ze vervolgens beter samenwerken?
1,95
lees meer

Formatief toetsen in de lerarenopleiding

Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis meegeven over formatief toetsen en hen hiermee tijdens de lerarenopleiding en in hun stages ervaringen laten opdoen? Een veelgehoorde vraag in de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten ontwikkelden met SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, een hoor en werkcollegereeks over formatief toetsen.
1,95
lees meer

Net niet

Wie na een aanloop net niet ver genoeg springt om over een sloot te komen, heeft een nat pak. Wie tijdens een tenniswedstrijd een harde service speelt maar ‘net het net’ raakt kan daarom maar ‘net’ een wedstijd verliezen. Wie met zijn auto te dicht op zijn voorganger rijdt, veroorzaakt een aanrijding als zijn voorganger onverwacht hard remt. Wie voor een examen net niet genoeg punten behaalt, is gezakt. Allemaal zeer frustrerend voor wie het overkomt maar net niet is nog steeds ‘niet’ zoals ‘bijna wel’ ook nog steeds ‘niet’ is. In deze bijdrage wordt een zaak besproken waarin een examenkandidaat van een vmbo-opleiding maar net gezakt is omdat hij 0,017 punt tekort komt voor zijn wiskunde-examen (ECLI:NL:RBMNE:2018:4116).
1,95
lees meer

Uitgelicht: de functieprofielen en het register van de Nederlandse Vereniging voor Examens

Zeven jaar geleden heeft de NVE voor het eerst functieprofielen voor examenfunctionarissen gepubliceerd. Die bevatten de taken van iedereen die meewerkt aan examinering, toetsing of tentaminering, of dat nu binnen of buiten het onderwijs is. De functieprofielen zijn in samenhang in een organogram geplaatst. De vereniging wil met het organogram en de profielen een standaard bieden voor de optimale inrichting van een examenorganisatie. De functieprofielen vormen ook de basis van het NVE-register. Iemand die geregistreerd wil worden moet aantoonbaar bekwaam zijn conform het functieprofiel en wordt gecertificeerd door een certificerende instelling. Inmiddels zijn al honderden examenfunctionarissen gecertificeerd en opgenomen in het register.
1,95
lees meer

Gastcolumn

Vorig schooljaar haalde Joris in periode 4 voor alle wiskundetoetsen een hele krappe voldoende: een 6,0, een 5,9, een 6,1 en nog een 6,0 waren het resultaat van heel hard werken aan wiskundevaardigheden. Door ziekte had hij 1 proefwerk gemist en niet ingehaald. De dag van de rapportvergaderingen werd Joris door zijn mentor gebeld: “Niet schrikken Joris, maar op je rapport heb je een 5 voor wiskunde. Die toets die je niet had gemaakt, is in het volgsysteem ingevuld met een beoordeling ‘1’. Gemiddeld heb je deze periode dus een 4,75.”. Wat zegt dit rapportcijfer? Waarom is het rekenkundig gemiddelde vastgesteld op een 5, terwijl de andere resultaten de docent toch duidelijk hadden moeten kunnen maken dat Joris er steeds opnieuw net in slaagt een voldoende te behalen?
Gratis
lees meer

Toezichtvakantie? Een andere aanpak werkt beter!

In de afgelopen jaren is bij meerdere inspectie instellingen zoals de belastingdienst, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en ook de Onderwijsinspectie het adagium hoorbaar dat ‘als het goed gaat’ er sprake kan zijn van een vermindering van het toezicht: een zogeheten ‘toezichtvakantie’. Het gerechtvaardigd vertrouwen mag immers beloond worden. Echter ondanks een beoordeling met het kenmerk ‘zwak’ en meer dan twintig klachten, bleek er bij een onderwijsinstelling in het zuiden van het land sprake te zijn van toezichtvakantie.
1,95
lees meer

Toetsvragen met constructiefouten zijn een doodzonde

De lijstjes met richtlijnen en do’s en dont’s bij het construeren van toetsvragen zijn alom aanwezig. De basisgedachte is dat toetsvragen die constructiefouten bevatten ‘slecht’ zijn. Het staat gelijk aan het begaan van een onvergefelijke fout, een doodzonde. Is die kwalificatie echter terecht?
1,95
lees meer

Gezien en gelezen

De examenperiode 2018 ligt wanneer u dit leest weer een aantal maanden achter ons. In september verscheen het ‘Examenverslag 2018’. Dit examenverslag is opgesteld door Cito in opdracht van het CvTE (College voor Toetsen en Examens).
Gratis
lees meer

De NVE: weg ermee?

Prikkelende titel? Mooi! Want we hebben als vereniging écht meer actieve en betrokken leden nodig!
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Datum: 6 juni 2019
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »