logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|66

  Stroomkringschema’s examineren met practicum, computer of papier

  Examineren of leerlingen kennis van stroomkringschema’s kunnen toepassen kan op verschillende manieren. Met een steekproef van ruim 400 leerlingen is onderzocht of de afnamemodus - in een practicum, op papier of op de computer - van inhoudelijk gelijke opdrachten verschillende resultaten oplevert.
  1,95
  lees meer

  Educational data forensics

  Educational data forensics (EDF) is het analyseren van examendata, met als doel afwijkingen te detecteren die mogelijk op examenfraude duiden. In dit artikel wordt EDF vanuit verschillende oogpunten belicht. Het artikel bevat een inleiding op en een korte historische schets van EDF, de meest gebruikte methodes binnen EDF, hoe EDF in de praktijk is toe te passen en een beschrijving van een onderzoek naar verschillende EDF-indices dat door Xquiry is uitgevoerd.
  1,95
  lees meer

  Een broek met een strakke pijp en een ruime pijp

  Het is in de rechtspraak gelijk als in de rest van het maatschappelijk leven. De zomerperiode is komkommertijd waarin minder uitspraken worden gedaan en de kans op een interessante uitspraak, die het bespreken op deze plaats waard is, significant lager is. Toch was er een uitspraak (2018/071.5/CBE) die mijn aandacht trok, al was het alleen al om dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) processueel streng in de leer was door het College van Beroep voor de Examens (Cobex) op de vingers te tikken met betrekking tot de aard van de uitspraak (Zie voor een overzicht van de gebruikelijke procesgang mijn bijdrage in Examens 2018/2, p. 19 e.v.). Daarnaast wees het CBHO het (hoger) beroep af wegens gebrek aan procesbelang. Dit alles samen maakt de uitspraak weer een voorbeeld van kansloos procederen door de student. Dit keer extra kwalijk nu de student werd bijgestaan door een advocaat. Deze juridische professional had beter moeten weten en de student geen valse hoop moeten geven.
  1,95
  lees meer

  Toetsen analyseren. Moet dat per se?

  Hoewel veel docenten van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) toetsen kwantitatief analyseren, is dat niet bij alle docenten het geval. Is dat een probleem? In dit artikel wordt een onderzoek beschreven waarin gekeken is naar wat het effect is van het uitvoeren van de toetsanalyse op de kwaliteit van de toets en of de opvattingen van docenten over dergelijke toetsanalyses hierbij nog een rol spelen.
  1,95
  lees meer

  Samenvatting Formatief datagebruik in scholen: het proces ontrafeld

  Op 28 november 2018 vond aan de Universiteit Twente postuum de promotie plaats van Wilma Kippers die op 31 juli 2018 bij een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in Griekenland was omgekomen. Haar promotiedatum was toen al gepland. De samenvatting van haar proefschrift over formatief datagebruik in scholen treft u hieronder aan.
  1,95
  lees meer

  Gastcolumn

  De basiskwalificatie examinering (bke) is inmiddels een ingeburgerd begrip in hbo-land. Na het verschijnen van het rapport Vreemde Ogen Dwingen in 2012 werd een expertgroep ingericht die tot een weloverwogen advies kwam ten aanzien van de toetsbekwaamheid van docenten in het hbo. Kort gezegd komt het erop neer dat hbo-docenten de visie op leren en toetsen van de eigen opleiding moeten kunnen vertalen naar de toetsen die zij ontwerpen, dat zij zich bewust moeten zijn van de plek van ‘hun’ toets in het gehele onderwijs- en toetsprogramma, en dat zij bij het ontwerpen van toetsen bewust een ontwerpcyclus moeten doorlopen waarbij ze stilstaan bij de kwaliteitscriteria die aan een goede toets gesteld moeten worden
  Gratis
  lees meer

  Het nieuwe toetslandschap

  In dit artikel beschrijven we drie trends op toetsgebied en geven we een beeld van het nieuwe toetslandschap. Hiermee willen we een inhoudelijke bijdrage leveren aan de gesprek over de rol van toetsing in het toekomstige hoger onderwijs.
  1,95
  lees meer

  In gesprek met Marjolein Soeteman, examensecretaris vmbo Olympia College Eindhoven

  Op een zonnige vrijdagochtend begin november togen twee redactieleden naar Olympia in Eindhoven om met Marjolein Soeteman te spreken over haar taak als examenfunctionaris. Ze werden ontvangen in een fraai opgetrokken, ultramodern schoolgebouw, ontworpen door de fameuze Thomas Rau, wiens toepasselijke motto ‘guided by the future’ is. In dit gebouw is de vmbo-afdeling gehuisvest. De ingenieus gekromde wanden en pilaren zijn geverfd in inspirerende pasteltinten en de ruimtes zien er fris en schoon uit. Het zijn ruimtes waar het prettig is om te vertoeven en te leren.
  1,95
  lees meer

  Bij een toets met open vragen krijgt de kandidaat niets cadeau

  Veel misverstanden bij toetsing hebben te maken met de verschillen tussen open en gesloten vragen, waarbij het idee overheerst dat open vragen beter zijn. Zo zou je met gesloten vragen alleen reproductie kunnen toetsen. In een eerdere “Klopt dit wel? (Examens, mei 2016) is dat misverstand besproken. Deze keer gaan we in op een andere aanname over gesloten versus open vragen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »