logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|119

  Persoonlijke groei (volledige uitgave)

  Persoonlijke groei is een intrigerend onderwerp. In het huidige tijdsgewricht is ‘aan jezelf werken’ buitengewoon populair, wat mede blijkt uit het grote aanbod aan zelfhulpboeken, training, en coaching op dit thema. Maar hoewel persoonlijke groei nu zeer in de belangstelling staat is de interesse voor dit onderwerp al veel ouder. Zo had Friedrich Nietzsche het in 1882 al over ‘worden wie je bent’ en beschouwde hij mensen als potentiële kunstenaars die hun leven en zichzelf scheppen. De belangrijkste opgave hierbij was om aan de ene kant te erkennen wie je bent, maar aan de andere kant ook aan je karakter te blijven schaven.   INHOUD "PERSOONLIJKE GROEI"   WETENSCHAP Ockhamvraag: Geluk versus groei? Hein Zegers Floreren door persoonlijke groei? Marijke Schotanus-Dijkstra De Kracht van Wijsheid in het Werk, Annet de Lange Oei, ik groei nog steeds! Marianne van Woerkom Leven Lang Ontwikkelen als opdracht, Loek Nieuwenhuis Wat zou mijn held doen? Jelle Sijtsema, Bart Engelen, Theo Klimstra, Alfred Archer, JoanneChung, Anne Reitz & Renée Zonneveld PRAKTIJK De groei mindset, Fredrike Bannink & Eva Kuiper Een persoonlijke coach in je broekzak, Eeske van Roekel Posttraumatische groei, Fredrike Bannink, Mirjam Radstaak & Ernst Bohlmeijer De keerzijde van groei, Jaqueline Boerefijn Nog één keer naar het strand, Pieter Desmet

  5,95
  lees meer

  Geluk versus groei?

  Vraag aan honderd mensen ‘wat is geluk?’ en je krijgt honderd verschillende antwoorden. Om wetenschappelijke uitspraken over geluk te kunnen doen, moeten we eerst duidelijk kunnen stellen wat we met dat woord bedoelen. Hoe definieert de wetenschap van de positieve psychologie ‘geluk’? En wat als de éne vorm van geluk de andere in de weg lijkt te staan? Conflicteren kortetermijngeluk en langetermijngroei?
  Gratis
  lees meer

  Floreren door persoonlijke groei?

  Mijn promotieonderzoek toonde aan dat de meeste Nederlanders zich gelukkig voelen (78%), maar dat veel minder Nederlanders het gevoel hebben een betekenisvol leven te leiden voor zichzelf en voor anderen (38%). Daardoor floreren er maar vier op de tien mensen. Heeft dit te maken met een gebrek aan persoonlijke groei? Volgens Ryff (1989) komt persoonlijke groei namelijk het dichtste in de buurt van wat de Griekse filosoof Aristoteles bedoelde met eudaimonia, oftewel een betekenisvol leven leiden. In dit artikel geef ik antwoord op de vragen: Hoe sterk is persoonlijke groei gerelateerd aan (andere ingrediënten van) floreren? In hoeverre is persoonlijke groei te trainen? En kunnen we persoonlijk groeien in tijden van een (corona)crisis?
  1,95
  lees meer

  De Kracht van Wijsheid in het Werk

  Wie wil niet persoonlijke groei doormaken en wijsheid ontwikkelen in zijn of haar eigen werk en beroepsloopbaan? In staat zijn om op de juiste momenten proactief uit verschillende loopbaanmogelijkheden of -stappen een keuze te maken die past bij de eigen waarden of ethisch referentiekader? Maar wat is wijsheid in het werk precies en wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor werkenden en hun omgeving? Is wijsheid te trainen op de manier die de joodse dichter en filosoof Solomon Ibn Gabirol in zijn quote verondersteld? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zal ik het begrip vanuit een psychologisch perspectief nader proberen te definiëren en relevante voordelen van verschillende theoretische perspectieven over het begrip wijsheid beschrijven.
  1,95
  lees meer

  Oei, ik groei nog steeds!

  Doorgaans associëren we groei met de ontwikkeling van kinderen. Zo beschrijft het fameuze boek Oei, ik groei! hoe de ontwikkeling van kinderen zich in een aantal voorspelbare sprongen voltrekt. Als we iets lezen over persoonlijke groei bij volwassenen is dit begrip soms met enige zweverigheid en mystiek omgeven. Toch blijven we ook na de kindertijd volop groeien. Ons brein is plastisch, wat betekent dat zo lang we leven, onze hersenen zich continu blijven aanpassen aan onze veranderende omstandigheden. Persoonlijke groei is voor een deel dan ook iets wat ons overkomt, simpelweg doordat we ouder worden en leren van onze ervaringen.
  1,95
  lees meer

  Leven Lang Ontwikkelen als opdracht

  Het voorliggende essay is geschreven in de traditie van het Rijnlandse model. Mathieu Weggemans schetst in een interview met Prij en Jansen (2005) een botsing in de Nederlandse economie tussen de Rijnlandse werkcultuur en het Angelsaksische businessmodel. Binnen het Rijnlandse model staat vakdeskundigheid voorop (“wie het weet, mag het zeggen”), terwijl in het Angelsaksische model de aandeelhouder centraal staat (“wie de baas is, mag het zeggen”). Persoonlijke groei op de werkplek is sterk afhankelijk van de professionele ruimte die vaklieden en professionals in een arbeidsorganisatie krijgen om hun vak uit te oefenen en te ontwikkelen. Onze arbeidsmarkt is ingericht vanuit het principe dat iedereen een beroepsgerichte startkwalificatie heeft verworven (of kan verwerven) in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs (Nieuwenhuis, 2012). Verwerven en onderhouden van vakbekwaamheid in een systeem van leven lang leren en ontwikkelen wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke en vakmatige groei van werkenden. Toch krijgt human resource development (HRD) maar moeizaam voet aan de grond, omdat in het bedrijfsbeleid van alledag andere businessdoelen de aandacht opeisen.
  1,95
  lees meer

  Wat zou mijn held doen?

  Nelson Mandela, Greta Thunberg, Mahatma Ghandi en wellicht je eigen moeder kunnen allen dienen als ‘morele voorbeelden’ voor ons dagelijks handelen. Zij kunnen ons inspireren en het beste in ons naar boven halen, ons helpen betere keuzes te maken in concrete situaties, of ons anders naar de wereld laten kijken. Maar hoe werkt dat precies? In dit artikel bespreken we de mogelijke rol van emoties, zoals bewondering, trots en inspiratie, in deze processen. Daarnaast bespreken we een recent gestart onderzoeksproject naar hoe morele voorbeelden en de emoties die hiermee gepaard gaan, kunnen bijdragen tot de persoonlijke groei van studenten.
  1,95
  lees meer

  De groei mindset

  Onze ‘mindset’ bepaalt hoe we over onszelf denken. De overtuiging dat competenties te ontwikkelen zijn wordt de groei mindset genoemd. Met een groei mindset ga je ervan uit dat succes vooral het gevolg is van inzet, hard werken en volharding, en intelligentie en talent slechts een startpunt zijn. Met een statische mindset ga je ervan uit dat competenties en talenten aangeboren zijn, en dat succes een bevestiging is van die aangeboren kwaliteiten en falen als een gebrek ervan. Onderzoek laat zien dat het ontwikkelen van een groei mindset leidt tot betere schoolprestaties, vooral bij kinderen die dreigen uit te vallen en uit lage sociaaleconomische milieus.
  1,95
  lees meer

  Een persoonlijke coach in je broekzak

  Vrijwel iedereen is tegenwoordig intens verweven met zijn telefoon. Tegelijkertijd neemt ook de interesse toe om jezelf te ‘meten’ en zo meer zelfinzicht te krijgen. Veel mensen hebben smartwatches die hartslag en fysieke activiteit meten, die hen stimuleren om meer te bewegen, of rapporteren welke situaties als stressvol worden ervaren. Veel app-ontwikkelaars spelen in op de behoefte aan zelfinzicht, waardoor er een overvloed aan geluksapps te vinden is die veel beloftes doen. Veel van deze apps zijn echter niet onderzocht op effectiviteit. Hoe kunnen we nu de interesse in zelf-meten op een positieve manier inzetten, zodat het kan leiden tot persoonlijke groei? Een mogelijke tool hiervoor is de Experience Sampling methode (ESM).
  1,95
  lees meer

  Posttraumatische groei

  Posttraumatische groei (PG) betreft de positieve veranderingen als gevolg van hoe we wisten om te gaan met traumatische ervaringen. We spreken overigens over traumatische ‘ervaringen’ en niet over traumatische ‘gebeurtenissen’, omdat geen enkele gebeurtenis universeel traumatisch is (Bannink, 2014b). PG gaat verder dan terugkeren naar het oude niveau van functioneren, het gaat om het groeien als persoon. Naast besef van wat we hebben meegemaakt en het ervaren van negatieve emoties kunnen we groei ervaren door toegenomen spiritueel besef, zelfkennis, bewustzijn van eigen kracht en verbondenheid met anderen.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper