logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|99

  Onderzoek ( volledige uitgave, 8 artikelen)

  Inhoudsopgave KENNIS EN KUNDE Ambachtsmens of onderzoeker? Academische en onderzoekscompetenties bij professioneel begeleiders Liesbeth Kool Actieonderzoek: onmisbare interventie voor begeleiden op organisatieniveau Christa van Luijk en Martijn Jansen Rijker supervisorschap door fenomenologisch onderzoek Marie-José Geenen Non-verbal synchrony in coaching: the pinnacle of emotion regulation So, what? Tünde Erdös COLUMN Weg met onderzoek! Chris Aalberts PRAKTIJK EN PROFESSIE Pendelen als vorm van werken Gertjan Schuiling ‘Elke begeleidingskundige handelt vanuit zijn biografie’ Over onderzoeken als slenteren Kees Faber Eigen supervisorisch handelen onder de loep Judith Dingemans Redactioneel   Onderzoek doe je als professionele begeleider altijd wel. Je bent nu eenmaal ‘reflective practitioner’, steeds met de klant op zoek naar hoe je verder kunt gaan. Dat vergt een reflectieve houding terwijl je begeleidt, maar vraagt ook reflectie achteraf op momenten van handelingsverlegenheid. Toch kun je die reflectie ook gerichter aanpakken: door er systematisch onderzoek naar te doen. Daar gaat dit themanummer over. Het kwam in samenwerking met de Commissie Vakontwikkeling van LVSC tot stand. Het belang van dergelijk onderzoek is dat je niet alleen deze specifieke klant beter van dienst kunt zijn, maar er mogelijk ook je eigen handelingsrepertoire mee vergroot. Marie-José Geenen beschrijft hoe dat in veel supervisieopleidingen gebeurt, middels fenomenologisch onderzoek naar de eigen geleefde ervaring. Judith Dingemans laat zien hoe zij supervisanten betrekt bij de systematische reflectie op de kwaliteit van haar handelen. Gertjan Schuiling beschrijft hoe je dergelijk reflectief onderzoek kunt vormgeven. Hij benadrukt – volgens ons terecht – dat onderzoek ook het handelingsrepertoire van de beroepsgroep een impuls kan geven. Onderzoek kan, behalve gericht op de eigen praktijk, ook onderdeel worden van je begeleiding van het klantsysteem. Redactielid Kees Faber tekent uit de mond van Ferry Wilting op hoe deze handelingsonderzoek heeft verricht binnen de kunstacademie in Groningen. Het klantsysteem ook zélf onderzoek laten doen als onderdeel van de begeleiding gaat weer een stapje verder. Christa van Luijk en Martijn Jansen beschrijven hoe zij actieonderzoek als interventie hebben ingezet binnen een welzijnsinsteling. Je kunt de praktijk van professioneel begeleiden niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief onderzoeken. Tünde Erdös geeft een doorkijkje naar hoe zij dat aanpakt in haar (Engelstalige) promotieonderzoek naar ‘coach presence’. Hierbij gaat het om gedegen wetenschappelijk onderzoek, waarbij de vraag kan rijzen hoe bruikbaar de uitkomsten zijn in de praktijk. In deze (bekende) spanning tussen ‘rigor’ en ‘relevance’ kiest Chris Aalberts blijkens zijn column voor praktische bruikbaarheid, Liesbeth Kool pleit er juist voor om onderzoek (en academisch denken) meer onderdeel te laten worden van het repertoire van de professioneel begeleider. Graag gaan we binnen de beroepsgroep in gesprek over onderzoeken en begeleiden. Daartoe organiseren we een meet-upbijeenkomst met de auteurs van dit themanummer. Deze vindt plaats op dinsdag 5 november a.s. te Utrecht. Zien we je daar?  Fer van den Boomen en Maartje de Vries
  lees meer

  Eigen supervisorisch handelen onder de loep

  Supervisie is erop gericht de persoonlijke effectiviteit van de supervisant te verbeteren en de supervisiemethode over te dragen. De auteur wilde graag weten of zij dat in haar supervisie ook bereikt. Eerst observeerde zij de eigen interventies en dacht na over haar rol als supervisor. Zij wilde echter ook op systematische, methodische wijze de supervisorische methode overdragen, zodat supervisanten hun professioneel handelen achteraf zelf kunnen verbeteren. Met een psycholoog ontwikkelde zij daarom een methodische supervisie die inmiddels wordt getoetst in de praktijk.
  lees meer

  Elke begeleidingskundige handelt vanuit zijn biografie

  De auteur sprak met Ferry Wilting die begeleidingskundig onderzoek deed bij de Groningse kunstacademie Minerva, de plaats waar hij werd opgeleid tot grafisch ontwerper en waar hij later ook ging lesgegeven. Dat onderzoek was onderdeel van zijn master begeleidingskunde. Wiltings manier van werken kenmerkt zich door een grote terughoudendheid als begeleider, een centrale rol voor de metafoor (‘witruimte’) en de inzet van kunstzinnige
  lees meer

  Pendelen als vorm van werken

  In dit artikel geeft de auteur aanwijzingen hoe men reflectief onderzoek kan doen. Dat is onderzoek dat het individuele leerproces doortrekt naar een bijdrage aan het vak. In reflectief onderzoek koppelt men een ervaring aan theorie en maakt een narratief om voor te leggen aan vakgenoten. Reflectief onderzoek bestaat uit vier activiteiten: moed verzamelen om de persoonlijke kant van je verrassende ervaring in te brengen, afwisselen van subjectiveren en objectiveren, discipline betrachten in het beschrijven van momenten van de waarheid, en begrippen vinden die de oriëntatiepunten vormen voor bekwaam handelen.
  lees meer

  Non-verbal synchrony in coaching: the pinnacle of emotion regulation

  ‘Coaching is unthinkable without using verbal language. Verbal interactions appear to be the channel through which coaches support clients in reaching their goals. What if we eclipsed the verbal part of communication in coaching? What if we paid attention to how ‘two bodies talked’ as a form of non-verbal communication in coaching?’, aldus de auteur van dit Engelstalige artikel. Het is onder meer gebaseerd op een longitudinale studie van de Vrije Universiteit, het Britse Ashridge Centre for Coaching en de Case Western Reserve University in de Verenigde Staten.
  lees meer

  Rijker supervisorschap door fenomenologisch onderzoek

  ‘Als ik onderzoek doe, ervaar ik mezelf in een andere wereld dan wanneer ik als coach of supervisor aan het werk ben’, aldus de auteur. Zij voelt zich thuis in beide werelden, maar worstelt soms ook met het verschil. Zou fenomenologisch onderzoek een brug kunnen slaan? De methode krijgt immers een plek in steeds meer opleidingen voor begeleidingskundigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dat georganiseerd is en ervaren wordt, sprak de auteur met enkele opleiders en studenten.
  lees meer

  Actieonderzoek: onmisbare interventie voor begeleiden op organisatieniveau

  Begeleiders van ervaringsleren hebben een groot palet aan mogelijkheden ontwikkeld om een leertraject vorm te geven voor zowel individuen als teams. De toenemende behoefte aan organisatiecoaching werpt steeds vaker de vraag op hoe het ontwerp van zo’n leertraject er uit kan zien op organisatieniveau. Met dit artikel willen de auteurs een bijdrage leveren aan dit vraagstuk, door te beschrijven hoe actieonderzoek hen als organisatiecoach behulpzaam was bij zo’n ontwerp.
  lees meer

  Weg met onderzoek!

  ‘Waarom gaat dit nummer van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde over onderzoek? De meeste professionals doen dit nooit en de meeste lezers van dit blad ook niet. Sterker nog: de meeste mensen houden niet van onderzoek. In mijn eerste studiejaar hadden alle studenten een grondige hekel aan methodologie en dat is vandaag de dag echt niet anders. Toch is er geen zichzelf respecterend vaktijdschrift dat zich niet geroepen voelt af en toe een uitgave over onderzoek te verzorgen. Waarom toch steeds dat saaie thema dat maar weinigen aanspreekt?’ Aalberts gooit het in zijn prikkelende column over een heel andere boeg en stelt wetenschap in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo nuttig te vinden.
  lees meer

  Ambachtsmens of onderzoeker?

  De huidige tijdgeest vraagt van professionals maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteitswaarborgen. Daarnaast zijn er in de optiek van de auteur meerdere argumenten die van belang zijn in de discussie over het nut van wetenschappelijke onderbouwing van de professie. Zij gaat in op de volgende vragen: hoe wordt de professioneel begeleider gesocialiseerd in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek? Met welke vormen van onderzoek maakt hij of zij dan kennis? En hoe kan een professioneel begeleider die onderzoekscompetenties in de praktijk vorm geven?
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  HRD-Congres Liefde voor leren

  Thema: Aandacht

  Datum: 14 februari 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »