logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|127

  Ethiek (volledige uitgave)

  Inhoud 'Ethiek' (december 2019) Een besluitvormingsmodel en ethische hiërarchie vanuit TA, Valerie Nash Chang Ethiek, Grenzen en Contracten: toepassen van morele principes, Grace McGrath Betekenis geven aan ethische, filosofische en praktische reflecties, Robin Hobbes ‘Had ik maar ’ Ethische reflectie in de TA-praktijk, Piet van Haaster De groeten van de ethische commissie van ITAA, Alex van Oostveen en Anne de Graaf Grens-interventies richting een gezond team, Annick Vanhove Een tipje van de sluier... Maak kennis met: Lieuwe Koopmans, Tin Vanderhoeven   Editorial Wij gaan ervan uit dat de meerderheid van de mensen in helpende beroepen gewetensvol, toegewijd en zorgzaam zijn, gericht op het geven van de best mogelijke zorg binnen ethische en professionele normen. Maar we zijn niet onfeilbaar. Wij kunnen ook soms fouten maken door beslissingen te nemen die grensoverschrijdend zijn, verkeerde conclusies te trekken of vast te houden aan ons eigen perspectief. Een van de belangrijke onderdelen in ons werk is zelf-reflectie over vragen als: wat zijn de regels? Wat zijn de normen? Past dit binnen de ethische code? Zou er een andere manier zijn om tegen deze situatie aan te kijken? Een van de richtlijnen bij deze overwegingen is onze ethische code. De ethische code helpt ons om een koers te bepalen in het licht van mogelijk tegenstrijdige belangen en opties. Een ethisch dilemma is een probleem waarvoor geen enkele keuze volkomen bevredigend lijkt te zijn (Kitchener, 2000). Kenmerken van een ethisch dilemma zijn: 1. Het probleem kan niet worden opgelost met behulp van alleen empirische (ervaring/observaties) gegevens of regels; 2. Het probleem is zo uniek dat het moeilijk is om te beslissen welke feiten en gegevens moeten worden gebruikt; 3. De resultaten van het probleem kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De meeste ethische dilemma’s betreffen op de een of andere manier grensoverschrijdingen. Ieder van ons confronteert de grens problematiek dagelijks. “Mijn klant lijkt in crisis; moet ik de sessie hierdoor verlengen?” “Wat moet ik zeggen tegen mijn beste vriend die wil dat ik zijn jonge dochter in psychotherapie neem?” “Is het een goed idee om af te zien van vergoeding voor een cliënt die dringend therapie nodig heeft, zijn baan kwijt is, en niet in staat is om ander werk te vinden?” “Moet ik de bruiloft van mijn cliënt bijwonen en een cadeautje meenemen?” Uit onderzoek van de Amerikaanse Psychologische Associatie (Pope & Vetter, 2002) weten we dat er een top 3 aan ethische dilemma’s in helpende beroepen is: 1. Vertrouwelijkheid: bijvoorbeeld het wel of niet feitelijke of potentiële risico’s voor derden; 2. Vage, dubbele of conflictueuze relaties: bijvoorbeeld zowel therapeut als supervisor of trainer en coach zijn; 3. Betalingsbronnen, plannen en methoden: bijvoorbeeld verzekeringsdekking versus cliënt behoefte of bijvoorbeeld de man betaalt terwijl de vrouw op zoek is naar hulp voor echtscheiding. In de artikelen zullen verschillende ethische perspectieven en methoden belicht worden. We hebben ervoor gekozen om wat oudere TAJ-artikelen op te nemen van McGrath en Chang, en een bewerkt artikel van Piet van Haaster omdat deze mooi ethische denkmethodes uit de doeken doen. Verder ethische perspectieven van EATA-zijde van Robin Hobbes, en van ITAA-zijde van Anne de Graaf en Alex van Oostveen. Wij wensen jullie veel leesplezier, Sari van Poelje Hoofdredacteur

  5,95
  lees meer

  TA-nieuws

  Succesvol afgezwaaid! Op 7 en 8 november vonden in Rösrath (Duitsland) TA-examens plaats. Patrick Odendaal en Mirjam ter Slaa slaagden er voor het examen van Certified Transactional Analyst. Odendaal mag zich CTA’er in het organisatieveld noemen. Ter Slaa is CTA’er in het coaching & counselingveld. Ook Piet van Haaster slaagde in Rösrath voor de examens. Hij mag zich nu Training and Supervising Transactional Analyst (TSTA) in het coaching & counselingveld noemen. De redactie wenst hen alle drie een dikke proficiat.
  Gratis
  lees meer

  Een besluitvormingsmodel en ethische hiërarchie vanuit TA*

  Ethische beslissingen nemen is vaak moeilijk. In dit artikel bespreekt Valerie Chang een proces in vijf stappen, van het identificeren van een problematische situatie naar het bepalen van de professionele relevantie en vervolgens het uitzoeken van de verschillen tussen idealen, waarden en ethiek. De laatste stappen hebben te maken met wettelijke plichten en ethische verplichtingen. Zelfs met dit stappenproces van grondige overwegingen, is er nog kans op problemen, omdat er veelvuldige conflicten zijn tussen ethische verplichtingen, en tussen ethische verplichtingen en wettelijke plichten. Met behulp van een hiërarchie van ethiek kunnen sommige van deze dilemma’s worden opgelost. Chang stelt in dit artikel een hiërarchie van TA-ethiek en wettelijke plichten voor.
  1,95
  lees meer

  Ethiek, Grenzen en Contracten: toepassen van morele principes*

  Psychotherapeuten staan voor complexe en moeilijke ethische dilemma’s wanneer ze omgaan met zaken die gerelateerd zijn aan therapeutische grenzen. Dit artikel beschrijft een methode voor het toepassen van morele principes (Thompson, 1990) bij ethische dilemma’s die transactionele analisten kan helpen in het maken van Volwassen beslissingen over grenzen. De recente belangstelling voor ethische kwesties rond klinisch werk van mensen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg is aangewakkerd, onder andere door de toename van wanpraktijken en klachtprocedures bij professionele beoordelingsinstanties. Beide hebben geleid tot bezorgdheid en controverse tussen psychotherapeuten over wat een ethische praktijk inhoudt.
  1,95
  lees meer

  Betekenis geven aan ethische, filosofische en praktische reflecties

  Hoe komen we tot ethisch oordelen? Wat beïnvloedt ons om te concluderen dat een actie juist is? Wat is goed doen? Dit zijn allemaal belangrijke ethische vragen die we onszelf en anderen vaak stellen. In dit artikel bekijkt Robin Hobbes vanuit de westerse moraalfilosofie enkele antwoorden op deze vragen. Hij hoopt dat deze antwoorden TA-beoefenaars kunnen helpen hun eigen antwoorden op deze vragen te vinden.
  1,95
  lees meer

  ‘Had ik maar ’ Ethische reflectie in de TA-praktijk

  Dit artikel is eerder gepubliceerd in Strook (december 2015). Dit is een herziene en aangevulde versie. Ethische dilemma’s kom je overal tegen, in elk werkveld. Dus ook als coach, counselor of therapeut. Zo kwam ik laatst op straat een buurvouw tegen, die mij vertelde over de problemen die zij heeft op haar werk. Ze vroeg me: “Jij coacht toch mensen, kan ik bij jou geen coachtraject volgen?” Zou jij zonder pardon ingaan op dit verzoek? Ik denk dat enige ethische reflectie hier op zijn plaats is. De TA-gemeenschap kent een eigen ethische code, met basiswaarden en -principes waaraan je je handelen kunt toetsen. Maar hoe pak je dat concreet aan? Dit is een nadere kennismaking met de EATA- en ITAA-code en een praktische vragenlijst voor ethische reflectie in de praktijk.
  1,95
  lees meer

  De groeten van de ethische commissie van ITAA

  Anne de Graaf en Alex van Oostveen zijn de huidige co-voorzitters van de ethische commissie van de International Transactional Analysis Association (ITAA). Zij zijn van mening dat Eric Berne meteen bij de start, al belangstelling had voor een hoogwaardige toepassing van de transactionele analyse (TA). Professionals die zijn ‘nieuwe uitvinding’ gebruikten, moesten aan hoge normen voldoen, professioneel en ethisch. Daarom installeerde ITAA al vroeg in haar bestaan een ethische commissie in het hart van de vereniging. In dit artikel schetsen de auteurs de drie kernproblemen die een optimale werking van de ethische commissie van ITAA in de weg staan en het desoriënterend dilemma waarmee de vereniging en de huidige ethische comissie geconfronteerd worden in het denken over ethiek en de toepassing van de ethische code.
  1,95
  lees meer

  Grens-interventies richting een gezond team

  “Het team van de bezoekruimte staat onder druk: het aantal hulpvragen stijgt sterk en het team kan met hun huidige werkwijze de vraag niet meer aan. Kan jij het team begeleiden bij de conceptontwikkeling van een nieuwe begeleidingswijze?” Dat was de aanmeldingsvraag die Annick Vanhove van de organisatie kreeg. Gedurende vijf maanden (van februari tot juni 2010) werkte zij als (team)coach aan deze opdracht. In dit artikel beschrijf zij de interventies richting gezonde grenzen, duidelijk leiderschap en een aangepast groepsimago.
  1,95
  lees meer

  Maak kennis met: Lieuwe Koopmans

  In deze vaste interviewrubriek praten we met een gecertificeerde TA Trainer en/of Supervisor over wat TA voor hen betekent.
  Gratis
  lees meer

  Stromingen in TA (volledige uitgave, 9 artikelen)

  Inhoud 'Stromingen in TA' (oktober 2019) Classical School – Jacobien Geuze Redecision school – Janet Lee O’Connor Cathexis School – Beatrijs Dijkman Integrative School – Amaia Mauritz Relational School – Mica Douglas Co-creational approach – Keith Tudor   Editorial In onze brainstorm over TA en toekomst kwam het onderwerp voorgeschiedenis op. Als je weet waar je vandaan komt zie je de implicaties voor je theorie en praktijk. Het eren van je verleden geeft vorm en betekenis aan het nu. Daarom hebben we ons afgevraagd: op wiens schouders staan we eigenlijk binnen TA? En welke betekenis heeft dat voor ons nu?    Het ontstaan van scholen en stromingen is een natuurlijk gegeven binnen de wetenschap. De context verandert, waarden en benaderingswijzen veranderen mee. Ook het verdwijnen van een school is een natuurlijk gegeven. De cirkel van sterven en ontstaan is in onze ogen een manifestatie van de levensvatbaarheid van Transactionele Analyse.    Al gauw ontdekten we dat er niet één overzichtswerk van scholen binnen de TA beschikbaar is. We vonden diverse auteurs die een uitwerking van scholen en benaderingswijzen hebben gemaakt. Sinds het ontstaan van de TA is er veel dynamiek en beweging geweest wereldwijd. Het ontstaan van nieuwe ideeën of zienswijzen is een tegenbeweging of doorontwikkeling van wat gevestigd is. We vervolgden onze zoektocht met de vraag “Wat is precies een school en wat betekent het wanneer je uit een bepaalde stroming of school voortkomt?” Barnes (1977) schreef het boek ‘TA after Eric Berne, Teachings and Practices of Three TA schools’. Hij formuleert hierin een reeks criteria voor ‘een school’ en beschrijft een school als breder dan alleen een fysiek opleidingsinstituut:   “Een TA school is een aantal personen onder een gemeenschappelijke persoonlijke invloed, die een gezamenlijk theoretisch standpunt hebben en dezelfde klinische methode hanteren. Een school kan geïdentificeerd worden door zijn unieke leiderschap, canon en groepscultuur.”    Hij werkt dit uit in de volgende kenmerken:  Meerdere personen, leiders en volgers   Gezamenlijke invloed  Gemeenschappelijke theoretische positie Volgen dezelfde methodes, die helder en goed te begrijpen zijn Uniek leiderschap, door een TSTA Een canon, waarbij nieuwe theoretische richtingen in TA en ontwikkeling voorbij TA Een groepscultuur Invloed op TA in bredere zin, dus op andere stromingen of scholen    Behalve Barnes namen we ook Sills (2004), Widdowson (2010), White (2011), Lee (2012), Hay (2016) en Van Beekum (2006) ter hand. Op basis van deze informatie, besloten we uiteindelijk te kiezen voor 6 scholen of benaderingswijzen, als meest herkenbaar in alle publicaties.  Klassieke School  Herbeslissingsschool Cathexis school Integratieve school Relationele school Cocreatieve transactionele analyse   Nu we een idee hadden van de contouren, maakten we een format voor representanten die wilden bijdragen. Elke representant, bij voorkeur geen originele leider, ontving van ons de volgende vragen: Geef een introductie van jezelf; wie ben je en wat doe je met TA? Kun je de kenmerken van je school beschrijven? Beschrijf kort de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze school. Waarom is deze school zo belangrijk voor je?  Welke TA-begrippen komen voort uit deze school? Hoe heeft deze school de ontwikkeling van TA beïnvloed? Wat wil je dat TA professionals onthouden van deze school?    Van de Cathexis School en de Klassieke School vonden we geen representanten met tijd om te schrijven. Daarom besloten we onszelf te verdiepen in het gedachtegoed van deze scholen via literatuur en hebben we op basis van die informatie de vragen beantwoord:  Beatrijs Dijkman heeft met toestemming van Graham Barnes een weergave geschreven over de Cathexis School.  Jacobien Geuze heeft op basis van literatuur een weergave geschreven over de Klassieke School.  We wensen je veel inspiratie en vragen; dat geeft levenskracht aan onszelf, ons werk en onze community!      

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »