logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|146

  Chaos (volledige uitgave)

  Welkom chaos Het hindoeïsme kent een belangrijke Drie-eenheid uitgedrukt in drie goden: Brahma, Vishnu en Shiva. Eenvoudig vertaald gaat het over de voortdurende cyclus in het leven van creëren, handhaven en vernietigen. Op dit moment is het leven voor velen onvoorspelbaar, ingewikkeld en vallen zekerheden weg. Hoe toepasselijk is het dan ook om ons in deze uitgave te verdiepen in het thema Chaos. Chaos in de wereld om ons heen en binnen organisaties, maar ook binnen relaties en het individu. Harold Janssen opent deze uitgave met zijn visie op de chaos in de huidige wereld en geeft een leerzame inleiding over de chaos- en complexiteitstheorie. Hij schrijft over deze tijd: ”We betreden de exotische wereld van de chaostheorie. Waar, als je goed luistert, de goede vragen stelt, beide denksystemen (ratio en intuïtie) aan het werk zet… waar de kleinste gebeurtenis een mega verandering kan veroorzaken.“ Jesse Segers, directeur Sioo, geeft inzicht in crisisleiderschap en leiderschapsdilemma’s en het belang van een ‘holding space’. Hoe teams kunnen floreren, zelfs bij deze zogenaamde wicked problems, beschrijft Jef van den Hout in zijn artikel. Relatietherapeuten Sonja en Roel Bouwkamp zien spanning in een relatie ontstaan door een disbalans tussen polariteiten; wanneer het gelijk van één van beide polariteiten wordt nagestreefd. “De kern van een goede en duurzame relatie is dat je jezelf en de ander in alle aspecten – de leuke en de nare – leert kennen en aanvaarden.” In het artikel over de chaos in een hoogbegaafd brein wijst Ericka Kuyters ons op de mooie metafoor van Paula Prober. Prober ziet hoogbegaafden als mensen met een ‘regenwoudbrein’ en vergelijkt mensen met ecosystemen. Sommigen lijken op weides, anderen op woestijnen, weer anderen op bergen en sommigen op regenwouden. Al die landschappen zijn op hun manier mooi, als ecosysteem ingenieus en leveren een waardevolle bijdrage aan het geheel. Regenwouden zijn de meest complexe systemen.” Zoals de Drie-eenheid al aangeeft volgt na een tijd van chaos een tijd van nieuwe kansen en creëren. Nieuwe innovaties en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Om te creëren moet je eerst leegte creëren in je hoofd. Staat je huis vol of is je hoofd vol dan is er weinig of geen lege ruimte. Ruimte die nodig is om nieuwe ideeën te verzinnen, te leren en te ontdekken, stelt Irene Lancker, professional organizer. Martijn van Oorschot, antropoloog en kunstenaar, gaat in op de tegenstellingen die hij ontmoet in de chaos van het creëren. Tot slot wil ik wijzen op het beeldverhaal van Carla Knötske. Zij verbeeldt op haar manier de cirkel van het leven en besluit met: “Chaos laat zien wat ons staande houdt, wanneer al het andere wegvalt.” Prachtig! Veel leesplezier. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD   CHAOS BESCHOUWING Hoe een beet van een vleermuis…, Harold Janssen INSPIRATIE Creëren en coachen, Martijn van Oorschot BEWUSTZIJN Leert het coachen van de coronacrisis? Janet Rienties IK-ANDER OPINIE Muziek verbindt hoofd en hart, Michiel Soeters & Angeline Schoor VISIE In gesprek met Sonja en Roel Bouwkamp over chaos in relaties, Ericka Kuyters OPINIE Chaos in je huis? Het gaat over meer dan je spullen, Irene Lancker ACHTERGROND Chaos in je hoofd, Ericka Kuyters COLUMN Leve de chaos! Karen Walthuis ORGANISATIE OPINIE Orde scheppen in chaos met teamflow, Jef van den Hout BESCHOUWING Werken met het systeem, Mieke Reidinga & Yvonne Burger COLUMN Chaos, Yvonne Burger BESCHOUWING Coachen van groepsontwikkeling bij interprofessionele teamss, Jerôme van Dongen & Wim Goossens MAATSCHAPPIJ UIT DE BOEKENKAST Wij, Jevgeni Zamjatin, Sijtze de Roos OPINIE Waarom kwartiermakers juist nu zo belangrijk zijn, Jorinde Voskes, in samenwerking met het Kwartiermakersgilde WETENSCHAP Leiderschapsdilemma’s en het belang van een holding space, Jesse Segers BOEKBESPREKING Michiel de Ronde over de betekenis van mythen, sprookjes en gedichten, Sijtze de Roos

  5,95
  lees meer

  Hoe een beet van een vleermuis…

  Hoe een beet van een vleermuis er de oorzaak van is dat er honderd lijken in een vrachtwagen worden gevonden in New York. Over dit soort schijnbare toevalligheden gaat de chaostheorie. Of liever: de chaos- en complexiteitstheorie – dat klinkt al een stuk aannemelijker. Dat dingen complex zijn wil het brein nog wel aannemen.
  1,95
  lees meer

  Creëren en coachen

  Vreemd om een gestructureerd artikel te schrijven over complexiteit. Alsof dat zou kunnen. Toch is dat iets wat een kunstenaar doet. Werken binnen paradoxen, in alles: zijn eigen weg vinden in structuur en inhoud, ongebondenheid en regelmaat, in orde en chaos, materie en geest – dat is creëren. In het verbinden van het ogenschijnlijk tegenstrijdige ontstaat het nieuwe. In dit artikel zou ik graag over die creativiteit aan alle “dichteren het woord laten”, al zullen de meesten stilvallen als je zou vragen waar hun gedichten en gedachten vandaan komen. Welke tegenstellingen ontmoet ik in de chaos van het creëren?
  1,95
  lees meer

  Leert het coachen van de coronacrisis

  In de vorige uitgave van het Tijdschrift voor Coaching (nummer 2/juni, 2020) hebben De Roos en Wolbink coaches willen uitdagen tot een gesprek over de impact van deze coronacrisis op ons vak en wat wij daarvan kunnen leren als beroepsgroep. En dat is gebeurd. Het was een uitdagend artikel waarbij de lezer werd uitgenodigd om mee te denken en te reageren. Een aantal collega’s heeft hun repliek gegeven. We hebben naast waarderende feedback ook kritische reacties gekregen op de aannames en de manier waarop de lezers werden toe- en aangesproken. Deze reacties hebben ons aan het denken gezet over hoe we deze zelfreflectie kunnen voortzetten zonder elkaar kwijt te raken. Door de grote betrokkenheid die bleek uit de post die wij hebben ontvangen en om recht te doen aan de intentie om steeds weer van elkaar te leren, is ervoor gekozen om dit gesprek online voort te zetten. De link is te vinden op. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6704667085290655744
  Gratis
  lees meer

  Muziek verbindt hoofd en hart

  Iedereen heeft wel eens ervaren dat muziek gevoelens en herinneringen oproept. Vaak koppel je als vanzelf bepaalde muziek aan een gemoedstoestand. Als je bijvoorbeeld vrolijk of verliefd bent, wil je naar andere muziek luisteren dan wanneer je in een sombere of verdrietige bui bent. Het lijkt wel of muziek rechtstreeks in je hart bij je binnenkomt en op een of andere manier ook effect heeft op je lijf. Muziek creëert beweging, niet alleen fysiek, maar ook in je hoofd en je hart en je buik. Wat doet muziek met ons? Waarom heeft het zo veel impact? Maar vooral: hoe en waarvoor kun je het inzetten in coaching en training?
  1,95
  lees meer

  Chaos in relaties

  Sonja en Roel Bouwkamp werken en leven al meer dan 50 jaar samen. Zij richtten het Kempler Instituut Nederland op, schreven verschillende (methodiek)boeken en waren als relatietherapeuten betrokken bij het televisieprogramma In voor- en tegenspoed. In hun laatste boek De gulden middenweg: Evenwichtig leven met tegenpolen brengen zij hun filosofie, visie, ervaring en wijsheid samen. Chaos ontstaat bij gebrek aan evenwicht tussen polariteiten, wanneer het gelijk van een van beide polariteiten wordt nagestreefd.
  1,95
  lees meer

  Chaos in je huis?

  Minder spullen, minder keuzes, minder stress, meer vrijheid in je hoofd en meer creativiteit. Om ruimte te creëren in je hoofd moet je eerst leegte creëren. Spullen loslaten en ideeën loslaten over hoe dingen zouden moeten zijn. Staat je huis vol of heb je te veel aan je hoofd? Dan is er weinig of geen lege ruimte, en dus geen creatieve ruimte. Ruimte die nodig is om nieuwe ideeën te verzinnen, te leren en te ontdekken. Ruimte creëren zodat er weer lucht komt voor jezelf. Dan pas kun je je bezighouden met wat je echt belangrijk vindt. Met wat je gedaan wilt krijgen of waar je blij van wordt.
  1,95
  lees meer

  Chaos in je hoofd

  Een tijd geleden kwam het onderwerp hoogbegaafdheid op mijn pad en heb ik me erin verdiept. Al lezend en pratend realiseerde ik me dat mijn zoon helemaal in het plaatje past. Toen ik hem erover vertelde zei hij: “Interessant concept maar ik voel me ongemakkelijk bij een label dat zich per definitie meet met anderen: het bestaat alleen in relatie tot een soort gemiddelde intelligentie, en is er dus afhankelijk van. Uiteindelijk gaat het erom dat ik in het dagelijkse deal met wie ik ben.” En zo is het natuurlijk maar net.
  1,95
  lees meer

  Leve de chaos!

  Chaos is een van de meest ondergewaardeerde fenomenen in coaching en in het leven in het algemeen. Chaos wordt geassocieerd met wanorde of verwarring. En dat willen de meeste mensen liever vermijden. We willen juist orde en grip op zaken. Grip op onszelf, maar vooral op anderen en op de wereld om ons heen. Daarom creëren we systemen, protocollen, wetten en (corona)maatregelen. Alsof we daarmee de chaos, die inherent is aan de wereld waartoe we behoren, kunnen afwenden. Grip is een illusie, maar wel eentje die rust geeft. Chaos veroorzaakt juist onrust en onzekerheid. Waar chaos heerst, verlies je de grip.
  Gratis
  lees meer

  Orde scheppen in chaos met teamflow

  In de praktijk van vandaag de dag worden complexe uitdagingen steeds vaker aangeboden aan open community’s waarin professionals, studenten, onderzoekers en belanghebbenden met elkaar aan de slag gaan. Vaak delen zij een passie voor een bepaald onderwerp en willen zij daarover leren, of hebben ze belang bij het oplossen van het complexe vraagstuk. Je kan je voorstellen dat het snel een gezellige chaos kan worden binnen zo’n community die uit meer dan 30 personen kan bestaan afkomstig uit verschillende organisaties, instellingen of instanties. Wat kan de begeleider van zo’n community nu doen om orde te scheppen in de chaos van de aangeboden complexe uitdaging?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper